SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(mdh)"

Sökning: db:Swepub > Övrigt vetenskapligt > Mälardalens högskola

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
4.
 •  
5.
 •  
6.
7.
 • Abbaspour Asadollah, Sara (författare)
 • Concurrency Bugs : Characterization, Debugging and Runtime Verification
 • 2018
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Concurrent software has been increasingly adopted in recent years, mainly due to the introduction of multicore platforms. However, concurrency bugs are still difficult to test and debug due to their complex interactions involving multiple threads (or tasks). Typically, real world concurrent software has huge state spaces. Thus, testing techniques and handling of concurrency bugs need to focus on exposing the bugs in this large space. However, existing solutions typically do not provide debugging information to developers (and testers) for understanding the bugs.Our work focuses on improving concurrent software reliability via three contributions: 1) An investigation of concurrent software challenges with the aim to help developers (and testers) to better understand concurrency bugs. We propose a classification of concurrency bugs and discuss observable properties of each type of bug. In addition, we identify a number of gaps in the body of knowledge on concurrent software bugs and their debugging. 2) Exploring concurrency related bugs in real-world software with respect to the reproducibility of bugs, severity of their consequence and effort required to fix them. Our findings here is that concurrency bugs are different from other bugs in terms of their fixing time and severity, while they are similar in terms of reproducibility. 3) A model for monitoring concurrency bugs and the implementation and evaluation of a related runtime verification tool to detect the bugs. In general, runtime verification techniques are used to (a) dynamically verify that the observed behaviour matches specified properties and (b) explicitly recognize understandable behaviors in the considered software. Our implemented tool is used to detect concurrency bugs in embedded software and is in its current form tailored for the FreeRTOS operating system. It helps developers and testers to automatically identify concurrency bugs and subsequently helps to reduce their finding and fixing time.
 •  
8.
 • Abbaspour, Sara, 1984- (författare)
 • Electromyogram Signal Enhancement and Upper-Limb Myoelectric Pattern Recognition
 • 2019
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att förlora en extremitet orsakar svårigheter i vår vardag. För att återfå förmågan till ett självständigt liv har artificiella händer och ben utvecklats. Handproteser kan kontrolleras av användaren genom aktiviteten hos återstående muskler ovanför amputationen. Elektromyogram (EMG) är en av de källor som kan användas till kontrollmetoder för handproteser. Yt-EMG är kraftfulla icke-invasiva verktyg som ger information om neuromuskulär aktivitet hos en specifik muskel, vilket är avgörande för dess användning att styra proteser. Komplexiteten hos signalen utgör dock en stor utmaning. EMG-mönsterigenkänning för att avkoda olika handrörelser är ett viktigt framsteg när det gäller kontroll av motoriserade proteser. Denna metod har potential att möjliggöra styrning av proteser genom att använda EMG-signalerna från muskelkontraktioner som insignal. Denna metod har dock ännu inte fått någon stor klinisk spridning. Olika algoritmer har utvecklats inom området för att avkoda olika rörelser; men utmaningen att identifiera olika handrörelser i olika faser kvarstår, och förbättringar inom dessa områden kan komma att öka funktionaliteten hos motoriserade proteser. Denna avhandling undersöker flera aspekter kring detta, först hur kvaliteten hos EMG-signaler kan förbättras genom att nya och avancerade filtreringstekniker. Fyra effektiva tillvägagångssätt (adaptivt neuro-fuzzy inference system-wavelet, artificiellt neuralt nätverk-wavelet, adaptiv subtraktion och automatiserad oberoende komponentanalys-wavelet) presenteras för att förbättra filtreringsprocessen för yt-EMG-signaler och effektivt eliminera EKG-störningar. Även offline-prestanda för olika EMG-baserade igenkänningsalgoritmer undersöks, däribland förmågan att klassificera olika handrörelser med sikte på att erhålla nya myoelektriska kontrollkonfigurationer som förbättrar igenkänningen. För att undersöka hur väl de myoelektriska mönsterigenkänningssalgoritmerna fungerar i verkliga situationer, har ett brett spektrum av myoelektriska algoritmer undersökts i realtid. 15 friska frivilliga försökspersoner har använt systemet och resultaten tyder på att linjär diskriminantanalys (LDA) och maximal sannolikhetsbedömning (MLE) är bättre än de andra klassificeringsmetoderna. Realtidsundersökningen visar också att förutom LDA och MLE, så är algoritmerna med flerlagersperception bättre än de övriga algoritmerna då de jämförs med avseende på klassificeringsnoggrannhet och beräkningshastighet.
 •  
9.
 •  
10.
 • Abbaspour, Sara, 1984- (författare)
 • Proposing Combined Approaches to Remove ECG Artifacts from Surface EMG Signals
 • 2015
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Elektromyografi (EMG) är ett verktyg som rutinmässigt används för en mängd olika applikationer inom många discipliner. Dock är denna signal oundvikligen kontaminerad av artefakter som kommer från olika källor. Elektrisk aktivitet av hjärtmuskln, elektrokardiogram (EKG), är en av störkällorna som påverkar EMG-signalerna på grund av närheten till hjärtat och som försämrar analysens tillförlitlig. Olika metoder har föreslagits för att ta bort EKG artefakter från yt-EMG-signaler men trots många försök att eliminera eller minska denna artefakt, kvarstår problemet med korrekt och effektivt brusreducering av EMG. I denna studie har vanliga metoder för brusundertryckning undersökts, såsom högpassfilter (HPF), gatingmetod, spikklippning, hybridteknik, subtraktionsmetod, oberoende komponentanalys (ICA), wavelet, wavelet-ICA, artificiella neurala nätverk (ANN), och adaptiv brusreducering (ANC) och adaptiv neuro fuzzy inference system (ANFIS). Metorderna har använts för att avlägsna EKG- artefakter från yt-EMG-signaler och deras noggrannhet och effektivitet har undersökts. HPF, gatingmetod och spikklippning är snabba; men de tar även bort relevant information från EMG-signalen. Hybridteknik och ANC är tidskrävande. Subtraktionsmetoden kräver kännedom om QRS-mönstret.Wavelettransformen lämnade kvar vissa artefakter i signalen, och avlägsnade även endel av den ursprungliga EMG-signalen. ICA kräver flerkanaliga signaler. Wavelet-ICA kräver inte flerkanaliga signaler, men är däremot användarberoende. ANN och ANFIS har bra prestanda, men det är möjligt att förbättra resultaten genom att kombinera dem med andra tekniker. För vissa tillämpningar av EMG-signaler såsom rehabilitering, rörelsekontroll och prediktion, är kvaliteten på EMG-signalerna mycket viktigt. Dessutom måste de artefaktreducerande metoderna vara i realtid och automatiska. Detta innebär att metoderna ANN-wavelet, adaptiv subtraktion och automatiserad wavelet-ICA rekommenderas för effektiv eliminering av EKG-artefakter från yt-EMG-signaler. För att jämföra resultaten av de undersökta och föreslagna metoderna i denna studie, har rena EMG-signaler från biceps och delta-muskler, samt EKG-artefakter från stora bröstmuskeln spelats in från fem friska personer. För att skapa 10-kanaliga brusiga EMG-signaler har de inspelade EKG-artefakterna adderats till de rena EMG-signalerna. De olika artefaktreduceringsmetoderna har även tillämpats på 10 kanaler verkliga EMG signaler med artefakter, från stora bröstmuskeln på vänster sida. Utvärderingskriterier såsom signal-brusförhållandet, relativta felet, korrelationskoefficienten, förfluten tid och effektspektrumstäthet har använts för att utvärdera de föreslagna metoderna. Prestandan hos den föreslagna ANN-wavelet metoden befanns överlägsen de andra metoderna med ett signalbrusförhållande på 15,53, relativt fel på 0,01 och korrelationskoefficient på 0,98.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1174)
Typ av publikation
bokkapitel (1251)
rapport (604)
konferensbidrag (567)
doktorsavhandling (430)
licentiatavhandling (304)
tidskriftsartikel (295)
visa fler...
annan publikation (251)
bok (165)
samlingsverk (redaktörskap) (119)
recension (80)
proceedings (redaktörskap) (46)
forskningsöversikt (44)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Lundqvist, Kristina, (52)
Biesta, Gert, (52)
Silvestrov, Sergei, ... (49)
Eriksson, Maria, 196 ... (49)
Yan, Jinyue, (43)
Lönnermark, Anders, ... (43)
visa fler...
Sandberg, Anette, (42)
Crnkovic, Ivica, (41)
Söderbaum, Peter, 19 ... (40)
Dodig-Crnkovic, Gord ... (35)
Sjödin, Mikael, (33)
Dahlquist, Erik, (33)
Nolte, Thomas, (31)
Ingason, Haukur, (31)
Hallin, Anette, (30)
Wiklund Gustin, Lena ... (30)
Pecorari, Diane, 196 ... (29)
Pettersson, Paul, (29)
Ärlemalm-Hagsér, Eva ... (27)
Dahlquist, Erik, 195 ... (27)
Carlson, Jan, (27)
Seceleanu, Cristina, (26)
Hansson, Hans, (25)
Lahdenperä, Pirjo, 1 ... (25)
Söderlund, Anne, (24)
Östlund, Gunnel, 195 ... (24)
Segelod, Esbjörn, (24)
Brunnberg, Elinor, 1 ... (24)
Packalén, Sture, 194 ... (24)
Mårtensson, Maria, (22)
Malyarenko, Anatoliy ... (22)
Börjesson, Mats, (22)
Johanson, Ulf, 1944- ... (22)
Färnlöf, Hans, 1970- ... (22)
Berglund, Karin, (21)
Land, Rikard, (21)
Asztalos Morell, Ild ... (21)
Bockgård, Gustav, 19 ... (20)
Göransson, Kerstin, (20)
Papahristodoulou, Ch ... (20)
Sundgren, Eva, 1950- ... (20)
Segelod, Esbjörn, 19 ... (19)
Månsson, Niclas, 196 ... (19)
Andersson, Ulf (18)
Dobers, Peter, 1966- ... (18)
Wetso, Gun-Marie, (18)
Silvestrov, Dmitrii, (18)
Mäki-Turja, Jukka, (18)
Wiklund, Lena, 1960- ... (18)
Regnö, Klara, 1973-, (18)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (212)
Kungliga Tekniska Högskolan (98)
Högskolan Dalarna (98)
Stockholms universitet (89)
Örebro universitet (71)
visa fler...
Ersta Sköndal Bräcke högskola (64)
Linnéuniversitetet (54)
RISE (52)
Linköpings universitet (44)
Göteborgs universitet (35)
Högskolan i Jönköping (29)
Karlstads universitet (28)
Högskolan i Gävle (24)
Södertörns högskola (21)
Karolinska Institutet (21)
Umeå universitet (20)
Chalmers tekniska högskola (19)
Röda Korsets Högskola (18)
Mittuniversitetet (11)
Högskolan i Halmstad (11)
Högskolan i Skövde (9)
Lunds universitet (8)
Luleå tekniska universitet (8)
Sophiahemmet Högskola (7)
Blekinge Tekniska Högskola (6)
Högskolan Väst (4)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3)
Högskolan i Borås (2)
Konstfack (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2759)
Svenska (1148)
Tyska (19)
Norska (19)
Franska (18)
Italienska (8)
visa fler...
Spanska (5)
Danska (3)
Finska (2)
Portugisiska (2)
Kurdiska (2)
Koreanska (2)
Polska (1)
Nederländska (1)
Japanska (1)
Turkiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1652)
Teknik (1234)
Naturvetenskap (568)
Medicin och hälsovetenskap (428)
Humaniora (309)
Lantbruksvetenskap (10)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy