SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:su ;conttype:(scientificother);spr:swe"

Sökning: LAR1:su > Övrigt vetenskapligt > Svenska

 • Resultat 1-10 av 10697
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • Aarsand, Pål, et al. (författare)
 • Spel, familjeliv och virtuella ru
 • 2007
 • Ingår i: Virtuella lekar och digitala berättelser : Perspektiv på datorspel. - Studentlitteratur, Lund. ; s. 85-103
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Abdallah, Laila (författare)
 • Forskningsfinansiering genom regional samverkan : Studier i de nya universitetens och högskolornas ekonomi
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad kan högskolorna göra för att finansiera forskning i framtiden? Är nya universitet och regionala högskolor beroende av regionala medel för att utveckla forskning ochforskarutbildning? I denna rapport undersöks ett urval högskoleenheter: 1) nya universitet, 2) högskolor som tilldelats vetenskapsområde, samt 3) högskolor som etablerats efter 1996. Sammantaget ingår tre universitet och sju högskolor i undersökningen där finansiering av forskning och forskarutbildning granskas på detaljnivå. Med avseende på forskning och forskarutbildning har högskolorna expanderat snabbt sedan fem år tillbaka. Deras externa forskningsmedel är fortsatt viktiga trots att den statliga direktfinansieringen i flera fall har ökat med 150 procent. Endast 40-45 procent är direkta statliga anslag till forskning och forskarutbildning, vilket jämfört med UoH-sektorn i sin helhet utgör en något lägre andel. Resultaten pekar mot att högskolorna i urvalet i många fall är starkt anknutna till sina regioner. Detta antyds av den höga andelen medel från svenska företag samt från kommuner och landsting. Enligt beräkningarna i rapporten bör drygt tio procent av de totala medlen komma från sådana källor år 2001. Innebörden av detta är att drygt en femtedel av de externa FoU-medlen har någon form av lokal eller regional anknytning. Utöver detta kan noteras att medel från de nya forskningsstiftelserna visar sig vara av stor betydelse och dessa samvarierar i stor utsträckning med de lokala och regionala medlen. Vidare indikerar rapporten att det finns ett starkt samband mellan vetenskapsområde och regional anknytning. De högskolor och universitet som arbetar inom tekniskt vetenskapsområde har en stark och betydande anknytning till regionala forskningsbeställare. Sådan inriktning är samtidigt en konkurrensfördel vad gäller KK-stiftelsens medel. I ett tentativt index som prövas i rapportens andra del konstateras att tre högskoleenheter förtjänar att lyftas fram som framgångsrika i sin regionala samverkan: Mälardalens högskola, Malmö högskola och Karlstads universitet. Dessa har höga andelar FoU-medel från såväl den kommunala sektorn som svenska företag. Rapporten inleds med en problematiserande genomgång som visar att forskning för att vara användbar för företag och kommuner behöver arbeta mot excellens. Internationellt sett starka forskare och forskarmiljöer erbjuder goda samarbetsmöjligheter. Detta fordrar långsiktighet och uthållig forskningsfinansiering. Om de öronmärkta resurser som hittills kanaliserats till nya universitet och högskolor i en framtid kommer att bli mer konkurrensutsatta fordras strategier för att fokusera och koncentrera forskningsmedel. KK-stiftelsens satsningar förefaller ha gått i den riktningen. Frågan är om de regionala forskningsbeställarna kan arbeta i samma riktning?
 •  
7.
 • Abdallah, Laila (författare)
 • Kvinnor, forskning och karriärhinder
 • 2002
 • Ingår i: Det nya forskningslandskapet : perspektiv på vetenskap och politik. - Stockholm : Swedish Institute for Studies in Education and Research (Institutet för studier av utbildning och forskning) (SISTER). - 91-578-0406-0
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Abiala, Kristina, 1948- (författare)
 • Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete
 • 2000
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. Three parties in an interactional triangle can be perceived: the service enterprise, the service worker and the customer.The service encounter is embedded in organisational frames. Recruiting for social competence and training for selling interaction are two facets of these frames. In interactive service work, control is complicated by the fact that a third party, the customer, is involved and that the borders between worker, work process and result are somewhat indistinct. Indirect forms of control can be used to affect workers' attitudes and thinking, as well as behaviour.Service work can be described as a form of acting. Different service workers will identify differently with their work role. In my study I observe both positive and negative experiences of work. A majority report that they sometimes are so tired of people that they want to be alone after work.I distinguish two dimensions of interactive service work: type of interaction and sales situation. Interaction can be more or less important, and the sales situation can be more or less concealed. Based on these dimensions I suggest a typology to illustrate some differences between different service occupations. Four types are suggested: (1) Work first, and customer later; (2) Personalised services; (3) Routine selling; and (4) Persuasive selling. In the second group we find the experts of interaction, but also the strongest signs of social strain.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 10697
Åtkomst
fritt online (1956)
Typ av publikation
bokkapitel (3774)
doktorsavhandling (1571)
tidskriftsartikel (1259)
rapport (1177)
bok (1030)
recension (648)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (601)
konferensbidrag (320)
annan publikation (159)
licentiatavhandling (95)
proceedings (redaktörskap) (38)
forskningsöversikt (25)
konstnärligt arbete (4)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Isaksson, Sven, 1966 ... (88)
Stam, Per, 1964-, (70)
Wadensjö, Eskil, 194 ... (68)
Rosenberg, Tiina, (64)
Hallengren, Anders, ... (60)
Ternhag, Gunnar, 194 ... (53)
visa fler...
Asp, Petter, 1970-, (46)
Ollén, Gunnar, 1913- ... (45)
Ahlgren, Per, (41)
Selander, Staffan (40)
Hultqvist, Anders, 1 ... (40)
Gustavsson, Martin, (39)
Widgren, Mats, 1948- ... (39)
Tydén, Mattias (34)
Olsson, Ulf, (34)
Qvarsell, Birgitta (33)
Glete, Jan, 1947-, (32)
Isaksson, Sven, (31)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (28)
Wilhelmson, Lena (27)
Frohnert, Pär, 1956- ... (27)
Sundevall, Fia, 1974 ... (26)
Wadensjö, Eskil, (26)
Svensson, Birgitta, ... (26)
Sjöblom, Paul, 1971- ... (26)
Warnling-Nerep, Wiwe ... (26)
Olsson, Ulf, 1953-, (26)
Wistedt, Inger, 1943 ... (25)
Holm, Olof, 1973-, (25)
Andersson, Roger, 19 ... (24)
Viberg, Andreas, 198 ... (24)
Gemzöe, Lena, 1957-, (24)
von Essen, Ulrik, 19 ... (24)
Larsson, Inger, 1945 ... (23)
Nyberg, Klas, 1958-, (23)
Nolin, Catharina, 19 ... (22)
Lindberg, Viveca, 19 ... (22)
Josephson, Olle, 195 ... (22)
Linnarsson, Magnus, ... (22)
Hellerstedt, Andreas ... (22)
Hammarberg, Björn, 1 ... (22)
Sverke, Magnus (21)
Sundbom, Marcus, (21)
Sundström, Göran, 19 ... (21)
Szebehely, Marta, (21)
Hanson, Marsha, (21)
Qvarsell, Birgitta, ... (21)
Bergström, Lars, 193 ... (21)
Piuva, Katarina, 195 ... (21)
Nordin, Jonas, 1968- ... (21)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (10697)
Uppsala universitet (284)
Södertörns högskola (178)
Linköpings universitet (93)
Lunds universitet (87)
Linnéuniversitetet (76)
visa fler...
Örebro universitet (75)
Karlstads universitet (75)
Göteborgs universitet (64)
Högskolan i Gävle (50)
Umeå universitet (48)
Mälardalens högskola (40)
Mittuniversitetet (36)
Högskolan Dalarna (36)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (29)
Gymnastik- och idrottshögskolan (22)
Kungliga Tekniska Högskolan (18)
Luleå tekniska universitet (16)
Högskolan i Jönköping (16)
Försvarshögskolan (13)
Kungl. Musikhögskolan (12)
Högskolan i Halmstad (9)
Malmö universitet (8)
Högskolan i Skövde (8)
Konstfack (7)
Sveriges Lantbruksuniversitet (6)
Högskolan Kristianstad (4)
Naturvårdsverket (4)
Högskolan i Borås (3)
Högskolan Väst (2)
Chalmers tekniska högskola (2)
Sophiahemmet Högskola (2)
Röda Korsets Högskola (2)
Karolinska Institutet (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (5060)
Humaniora (4695)
Naturvetenskap (237)
Medicin och hälsovetenskap (157)
Lantbruksvetenskap (47)
Teknik (33)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy