SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Alwin, Jenny, et al. (författare)
 • QALY som effektmått inom vården. Möjligheter och begränsningar
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hälso- och sjukvårdens resurser är ändliga och för att använda resurserna på bästa sätt är prioriteringar nödvändiga. I syfte att tjäna som underlag vid prioriteringar genomförs allt fler hälsoekonomiska utvärderingar, i vilka kostnader för olika behandlingar ställs mot de positiva effekter på hälsa/livskvalitet som de medför. Dessa positiva effekter uttrycks vanligen som kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) och resultatet av en utvärdering  uttrycks som kostnaden per vunnen QALY. Det är dock inte självklart vad en  QALY står för då denna kan mätas och räknas fram på flera olika sätt.Denna rapport ägnas åt effektmåttet QALY med avseende på vad det innebär, vad det är tänkt att representera, hur det mäts, teoretiska och metodologiska problem, samt tänkbara alternativa tillvägagångssätt. Förutom att beskriva och ge en bild av effektmåttet QALY är syftet med rapporten att identifiera intressanta och relevanta frågor för vidare forskning om QALY och mätning av vårdens effekter.Rapporten inleds med ett kapitel där QALY-ansatsen sätts in i sitt sammanhang genom en bakgrund och teoretisk grund. Sedan följer en redogörelse för prospekt teorin, som tagits fram som en kritik mot den traditionella QALYansatsen och som möjligen kan utgöra en alternativ ansats. Kapitel 2 beskriver från vilka olika perspektiv QALY-vikter kan mätas samt vilken betydelse val av perspektiv kan ha för resultatet. Med perspektiv avses här i första hand vem som ska tillfrågas om hur bra eller dåligt ett sjukdomstillstånd är, drabbade patienter eller representanter för allmänheten? I kapitel 3 beskrivs metoder för mätning och värdering av QALY-vikter. Såväl direkta som indirekta metoder förklaras. Metodproblem beskrivs och diskussion förs om fördelar och nackdelar med olika mätmetoder samt vilka skillnader i resultat de kan förväntas medföra. Kapitel 4 ägnas åt specialfrågorna om negativa QALY-vikter, eller hälsotillstånd värre än döden, samt värdering av temporära tillstånd. Mätmetoder för dessa situationer och problem förknippade med dessa diskuteras. I kapitel 5 sätts QALY-ansatsen in i ett större sammanhang genom att den relateras till idén om rättvisa. Frågor som diskuteras är till exempel huruvida QALY-ansatsen är förenlig med en rättvis fördelning av resurser och om rättvisa borde tas hänsyn till i QALY-modellen eller inte. I kapitel 6 länkas QALY-ansatsen till teorier om lycka. Kan lyckoforskningen berika den traditionella hälsoekonomiska ansatsen? Kan lyckoforskningen bidra till bättre metoder för mätning av vårdens effekter, det vi vanligen kallar QALY? Rapporten avslutas med en diskussion som mynnar ut i intressanta och angelägna forskningsfrågor. Tanken är att vi ska gå vidare med en del av dessa frågeställningar.
5.
6.
 • Bengtsson, Lars, et al. (författare)
 • Knowledge Integration Challenges when Outsourcing Manufacturing
 • 2011
 • Ingår i: Knowledge Integration & Innovation : Critical Challenges Facing International Technology-based Firms. - Oxford, UK : Oxford University Press. - 978-0-19-969392-4 - 978-0199693924 - 0199693927 ; s. 205-227
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Being R&D intensive has traditionally been seen as an impediment to outsourcing. This study confirms that empirically this was the case for a set of manufacturing industries in The Netherlands in the early 1990s, but also shows that R&D intensity became a positive predictor for changes in outsourcing levels over the 1990s, suggesting firms in R&D intensive industries have increasingly started to rely on partnership relations with outside suppliers. This confirms the need to move the analysis from scale, opportunism and appropriation concerns to a relational perspective when studying outsourcing in R&D intensive industries.
 •  
7.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
8.
 • Pena, Jose, et al. (författare)
 • Contributions of LiU/ADIT to Debugging Ontologies and Ontology Mappings
 • 2012
 • Ingår i: Advances in secure and networked information systems : the ADIT perspective ; Festschrift in honor of professor Nahid Shahmehri. - Linköping : Linköping University Electronic Press. - 978-91-7519-717-3 (print) - 978-91-7519-716-6 (online) - 978-91-7519-717-3 ; s. 109-120
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In recent years more and more ontologies as well as alignments betweenontologies have been developed and used in semantically-enabled applications.To obtain good results these semantically-enabled applications need highqualityontologies and alignments. Therefore, the issue of debugging, i.e., findingand dealing with defects in ontologies and alignments has become increasinglyimportant. In this chapter we present the pioneering contributions of the ADITdivision at Link¨oping University to the field of ontology debugging.
9.
 • Boman, Christoffer, et al. (författare)
 • Stove performance and emission characteristics in residential wood log and pellet combustion Part 2: Wood stove
 • 2011
 • Ingår i: Energy & Fuels. - American Chemical Society. - 0887-0624. ; 25:1
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The characteristics and quantities of a large number of gaseous and particulate emission components during combustion in a residential wood log stove with variations in fuel, appliance and operational conditions were determined experimentally. The measurement campaign included CO, NOx, organic gaseous carbon (OGC), volatile organic compounds (VOCs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), total particulate matter (PMtot) as well as particle mass and number concentrations, size distributions and inorganic composition. CO varied in the range of 1100 to 7200 mg/MJfuel, while OGC varied from 210 to 3300 mg/MJfuel. Dominating VOCs were methane, followed by ethene, acetylene and benzene. Methane varied from 9 to 1600 mg/MJfuel. The non-methane volatile organic compound (NMVOC) emissions were in the range of 20-2300 mg/MJfuel. The PAHtot emissions varied from 0.8 to 220 mg/MJfuel, in most cases dominated by phenantrene, fluoranthene and pyrene. PMtot were in all cases dominated by fine particles and varied in the range 38-350 mg/MJfuel. The mass median particle diameters and the peak mobility diameters of the fine particles varied in the range 200-320 nm and 220-330 nm respectively and number concentrations in the range of 1-4×1013 particles/MJfuel. Air starved conditions, at high firing intensity, gave the highest emissions, especially for hydrocarbons. This type of conditions is seldom considered, though it may occur occasionally. The emissions from Swedish wood stoves, comparing a Swedish field study, are covered fairly well with the applied methodology, but other field studies reports considerably higher emissions especially for diluted particle sampling.
 •  
10.
 • Wijk, H, et al. (författare)
 • Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå : ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor
 • 2009
 • Ingår i: Vård i Norden. - København : Sjuksköterskornas samarbete i Norden. - 0107-4083. ; 29:4, s. 41-43
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher Education Reform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursing programmes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree with a masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbased knowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions and clinics. Specific didactical issues are raised.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (45106)
Typ av publikation
bokkapitel (51068)
doktorsavhandling (43843)
konferensbidrag (38618)
tidskriftsartikel (34972)
rapport (32258)
bok (11763)
visa fler...
licentiatavhandling (11056)
recension (10018)
samlingsverk (redaktörskap) (6384)
annan publikation (5009)
forskningsöversikt (2645)
proceedings (redaktörskap) (1118)
konstnärligt arbete (592)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Ljung, Lennart, 1946 ... (436)
Forssberg, Eric, (393)
Harrison, Dick (357)
Larsson, Gerry, (335)
Kumar, Uday, (317)
Persson, Lars-Erik, (305)
visa fler...
Lundälv, Jörgen, 196 ... (280)
Tapper, Michael (263)
Öberg, Sven, (256)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (252)
Knutsson, Sven, (235)
Rönnberg, Jerker, 19 ... (231)
Johansson, Jan, (224)
Sörlin, Sverker, (222)
Gustafsson, Fredrik (219)
Kaplan, Alexander, (213)
Shahnavaz, Houshang, (212)
Öhlander, Björn, (209)
Elfgren, Lennart, (209)
Lagerkvist, Anders, (204)
Wiberg, Nils-Erik, 1 ... (203)
Varna, Janis, (202)
Jones, R., (201)
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (197)
Briddon, P.R., (196)
Grub, Frank Thomas, ... (196)
Larsson, Lars (192)
Bollen, Math, (189)
Weibull, Lennart, 19 ... (185)
Johansson, Thomas, 1 ... (171)
Hwang, Philip, 1950- ... (171)
Starrin, Bengt, (170)
Söderholm, Patrik (168)
Johansson, Börje, (167)
Carlsson, Ulla, 1950 ... (165)
Hansson, Sven Ove, (163)
Larsson, Roland, (161)
Forsling, Willis, (159)
Dunér, David (156)
Täljsten, Björn, (156)
Oksman, Kristiina, (155)
Nordell, Bo, (152)
Johansson, B, (151)
Olofsson, Thomas, (151)
Maligranda, Lech, (146)
Stephansson, Ove, (145)
Munthe, Christian, 1 ... (144)
Modéer, Kjell Å (143)
Joffe, Roberts, (143)
Lundström, Staffan, (143)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (37627)
Göteborgs universitet (32652)
Lunds universitet (29779)
Luleå tekniska universitet (23755)
Stockholms universitet (21292)
Linköpings universitet (20598)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (14424)
Chalmers tekniska högskola (14093)
Umeå universitet (11864)
Linnéuniversitetet (5665)
Karlstads universitet (4694)
Mittuniversitetet (4538)
Högskolan i Jönköping (3911)
Karolinska institutet (3861)
Örebro universitet (3793)
Södertörns högskola (3532)
Malmö högskola (3301)
Högskolan Dalarna (2749)
Högskolan i Borås (2387)
Mälardalens högskola (2229)
Högskolan i Gävle (1404)
Högskolan i Halmstad (1277)
Högskolan Kristianstad (1132)
Försvarshögskolan (1113)
Blekinge Tekniska Högskola (1075)
Nordiska Afrikainstitutet (966)
Högskolan i Skövde (813)
Högskolan Väst (768)
Ersta Sköndal högskola (616)
Gymnastik- och idrottshögskolan (441)
Konstfack (92)
Sophiahemmet Högskola (73)
Röda Korsets Högskola (57)
Kungl. Musikhögskolan (26)
visa färre...
Språk
Engelska (165026)
Svenska (76240)
Tyska (2482)
Franska (1245)
Spanska (601)
Danska (525)
visa fler...
Norska (425)
Ryska (275)
Italienska (247)
Finska (200)
Polska (198)
Odefinierat språk (157)
Portugisiska (114)
Japanska (91)
Annat språk (83)
Kinesiska (69)
Estniska (47)
Isländska (45)
Flera språk (34)
Latin (28)
Nygrekiska (27)
Turkiska (26)
Arabiska (23)
Tjeckiska (22)
Nederländska (21)
Persiska (20)
language:Fra_t (17)
Esperanto (16)
Ungerska (13)
Lettiska (11)
Katalanska (11)
Bokmål (11)
Litauiska (10)
Bulgariska (9)
Nynorsk (7)
Koreanska (6)
Ukrainska (5)
Kurdiska (4)
Slovenska (4)
Georgiska (4)
Iriska (4)
Serbiska (3)
Kroatiska (2)
Hebreiska (1)
Rumänska (1)
Slovakiska (1)
Makedonska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (54627)
Humaniora (31476)
Naturvetenskap (21513)
Teknik (21199)
Medicin och hälsovetenskap (18788)
Lantbruksvetenskap (688)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy