SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "db:Swepub ;lar1:(hig);pers:(Attorps Iiris)"

Sökning: db:Swepub > Högskolan i Gävle > Attorps Iiris

 • Resultat 1-10 av 41
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Attorps, Iiris, 1955-, et al. (författare)
 • Application of Variation Theory in Teaching and Learning of Taylor Polynomials with GeoGebra
 • 2012
 • Ingår i: Proceedings of the 12th International Congress on Mathematics Education. Seoul. Korea. - Seoul. Korea. ; s. 3479-3488
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • We report on a teaching experiment regarding Taylor polynomial approximations at the level of university mathematics teaching. The experiment was carried by using the free dynamic mathematics software GeoGebra. A student group (n = 19) was taught Taylor polynomials with the assistance of GeoGebra while a control group (n = 18) was taught in a traditional way. The theoretical assumptions of this study rest on Variation theory. The data were gathered by doing a post test concerning Taylor polynomials. Our experiment revealed that the answers from the GeoGebra group in the post test were more varied compared with the results in the control group.
 •  
2.
 • Attorps, Iiris, et al. (författare)
 • Area och omkrets i förskoleklass
 • 2008
 • Ingår i: Nämnaren. - 0348-2723. ; 35:1, s. 34-36
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Här beskrivs ett antal undervisningstillfällen kring begreppen area och omkrets i en förskoleklass. I planeringen har lärarna utgått från att barnen ska samarbeta, kommunicera med varandra, använda flera sinnen, reflektera över sitt och andras tänkande samt dokumentera och sätta egna ord på det de varit med om.
 •  
3.
 • Attorps, Iiris (författare)
 • Concept definition and concept image : in the case of equations
 • 2007
 • Ingår i: Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik. - Kristianstad : Kristianstad University Press. - 91-973964-4-3 ; s. 89-98
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this study is to analyse what kind of conceptions secondary school teachers in mathematics have about equations and how these conceptions are related to the formal definition of the concept of equation. Data was gathered by interviews and questionnaires. Both newly graduated and experienced secondary school teachers were participated in this study. The phenomenographic research approach in order to analyse research outcomes was applied in the investigation. From a phenomenographic analysis of the interview transcripts I found that some patterns could be identified in them and the three qualitatively distinct categories of description about equations could be discerned among the teachers’ conceptions. The research results indicated that equations were apprehended as a procedure, as an answer and as a ‘rewritten’ expression.
 •  
4.
 • Attorps, Iiris (författare)
 • Definitions and Problem Solving : Problem Solving in Mathematics Education Proceedings of the ProMath meeting June 30- July 2, 2004 in Lahti, Finland
 • 2005
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this article student teachers’ conceptions of equations are discussed. Data was gathered from 75 student teachers by interviews and questionnaires. Both the quantitative and qualitative research methods were applied in the study. The research results indicate that some specific examples of concepts, which at first appear in teaching, and learning of mathematics are more central to the student teachers than other examples. The former examples are often called prototypes. The investigation shows that students tend to identify the concept equation with one of the prototypical examples and that the concept image develops from one unique prototypical example to include more examples of increasing distance from the prototypical example. The results also indicate that the student teachers’ concept images include erroneous conceptions of the concept equation.
 •  
5.
 • Attorps, Iiris, 1955-, et al. (författare)
 • Erfarenheter av ”Learning Studies” som ett pedagogiskt verktyg i skola och högskola
 • 2010
 • Ingår i: Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat [ Möte med ämnesdidaktik]. - TampereTampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print. ; s. 25-33
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • I detta dokument diskuterar vi pågående projekt i matematikdidaktik vid Högskolan i Gävle. Syftet med projektet är att utveckla och testa metoder för att förbättra lärande i matematik från förskolan till universitetsnivån. Dessutom är syftet att utveckla en forskningsmiljö för lärande i matematik som kan fungera som en plattform för att utveckla lärarnas kompetens i matematik. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur påverkar lärarens sätt att hantera lärandeobjekt (t.ex. funktionsbegrepp, integralbegrepp etc.) i klassrummet elevens/studentens lärande? Vilka är de kritiska aspekterna för studenternas lärande? Som ett teoretiskt ramverk använder vi Learning Study modellen designad av Marton et al. (2004). Modellen bygger på variationsteorin (Marton et al. 2004), som härrör från den fenomenografiska forskningstraditionen och som introducerades i Sverige under senare delen av 1960-talet och i början av 1970-talet. Resultaten av studierna antyder bl.a. att det är betydligt enklare att hitta olika typer av konkreta men användbara representationer av lärandeobjektet i undervisningen av den elementära matematiken jämfört med undervisningen av den högre matematiken. Troligen beror det på att universitetsmatematik är mer abstrakt och bygger på den tidigare erhållna kunskapen.
 •  
6.
 • Attorps, Iiris, et al. (författare)
 • Generating the patterns of variation with GeoGebra : the case of polynomial approximations
 • 2016
 • Ingår i: International journal of mathematical education in science and technology. - 0020-739X. ; 47:1, s. 45-57
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this paper, we report a teaching experiment regarding the theory of polynomial approximations at the university mathematics teaching in Sweden. The experiment was designed by applying Variation theory and by using the free dynamic mathematics software GeoGebra. The aim of this study was to investigate if the technology-assisted teaching of Taylor polynomials compared with traditional way of work at the university level can support the teaching and learning of mathematical concepts and ideas. An engineering student group (n = 19) was taught Taylor polynomials with the assistance of GeoGebra while a control group (n = 18) was taught in a traditional way. The data were gathered by video recording of the lectures, by doing a post-test concerning Taylor polynomials in both groups and by giving one question regarding Taylor polynomials at the final exam for the course in Real Analysis in one variable. In the analysis of the lectures, we found Variation theory combined with GeoGebra to be a potentially powerful tool for revealing some critical aspects of Taylor Polynomials. Furthermore, the research results indicated that applying Variation theory, when planning the technology-assisted teaching, supported and enriched students’ learning opportunities in the study group compared with the control group. 
 •  
7.
 • Attorps, Iiris, 1955-, et al. (författare)
 • Improving undergraduate mathematics teaching
 • 2010
 • Ingår i: The proceedings of MADIF7; The 7th Swedish Mathematics  Education Research Seminar, Stockholm, January 26-27, 2010..
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
 •  
8.
 • Attorps, Iiris, 1955-, et al. (författare)
 • Is there always truth in equation?
 • 2009
 • Ingår i: Nordic Research in Mathematics Education. Proceedings from NORMA 08. - Rotterdam : Sense Publishers. ; s. 143-149
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In this study we analyse conceptions that prospective teachers in mathematics have about equations and how these conceptions are related to the truth value (of mathematical statements). Our phenomenographic research reveals that there exists a large variety of fundamentally different conceptions about equations and that in students’ actual concept image of equation it is commonly assumed that a mathematical expression must possess the truth value ‘true’ in order to be an equation in spite of the fact that any consideration related to the truth value only rarely appears in concept definitions given by students.
 •  
9.
 • Attorps, Iiris, et al. (författare)
 • Is there equality in equation?
 • 2007
 • Ingår i: European research in mathematics education 5 : proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics education : Larnaca, Cyprus 22- 26 February 2007.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 41
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy