SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: swepub > Samlingsverk (redaktörskap)

 • Resultat 1-10 av 9798
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 1897 : Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier  press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-talets ledande medieindustrier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställningen 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den DVD-skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stockholmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
 •  
2.
 •  
3.
 • Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book is about how societies around the world can accelerate innovation in sustainable transport. It examines the relationship between policy change and the development of technological innovations in low carbon vehicle technologies, including biofuels, hybrid-electric vehicles, electric vehicles and fuel cells. Examining this relationship across countries and regions that are leaders in vehicle manufacturing and innovation, such as the European Union, Germany, Sweden, China, Japan, Korea and USA, the books aims to learn lessons about policy and innovation performance.
 •  
4.
 • Users in Action. Stories of Users and Telematics in Everyday Life
 • 1999
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detta är en antologi som består av exempel på empiriska studier där äldre människors varit involverade som subjekt. Resultatet visar att äldres teknikanvändning i vardagen problematiseras på tre nivåer. den första nivån fokuserar konstruktionen och utformningen av artefakten; den andra nivån användningen av tekniken i den vardagliga kontexten; den tredje nivån relationen mellan teknikutvecklingen och användaren som samhällsvarelse.
 •  
5.
 • Dialoger mellan kön och genus
 • 2005
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under det senaste decenniet har genetiken på basis av nya kunskaper om den mänskliga  arvsmassan producerat nytt vetande om biologiskt kön. Samtidigt har genusvetenskaplig forskning givit en fördjupad förståelse av den kulturella och sociala konstruktionen av kön. I mötet mellan de olika vetenskapsområdenas kunskaper om kön uppstår ibland spänningar. En del av dessa beror på rena missförstånd, en del kanske kan lösas med ökad kunskap medan en del kanske inte alls är lösbara. I denan skrift har vi samlat sju föredrag av forskare som med olika utgångspunkter diskuterar relationen mellan biologiskt och socialt kön. Vi hoppas att skriften kan inspirera till fortsatta samtal mellan olika kunskapsområden om denna spännande och angelägna fråga.
6.
 •  
7.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter. Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.         
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Mediernas kulturhistoria
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men vid varje tidpunkt i historien finns ett vidsträckt medielandskap som väntar på att utforskas. Den här boken är ett bidrag till mediernas kulturhistoria. Med utgångspunkt i ett brett mediebegrepp belyser den massmedier som teve, film och internet, men också äldre medieformer som skriften, posten och ornamentik. En rad olika mediepraktiker lyfts fram  från skriftkulturens administrativa förändring av statsapparaten kring 1700, över marknadsföringen av konfektyr med hjälp av kändisar runt förra sekelskiftet, till dagens realtidsövervakning med skärmbildsteknologier. Boken argumenterar för att det är först när medier betraktas i sin historiska specificitet som det blir möjligt att föra mer övergripande resonemang om hur relationer mellan medier och kultur skiftar över tid och rum. Gamla medier var en gång nya. De vittnade om ett levande förflutet  och en osäker
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 9798
Åtkomst
fritt online (1255)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (24)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (8888)
populärvet., debatt m.m. (883)
refereegranskat (27)
Författare/redaktör
Carlsson, Ulla, 1950 ... (151)
Ström, Per, (55)
Dunér, David (35)
Broberg, Gunnar (32)
Tapper, Michael (32)
Karlsson, Charlie, (29)
visa fler...
Hallengren, Anders, ... (28)
Carpentier, Nico (27)
Wahlgren, Peter, (26)
Oxelheim, Lars (26)
Johansson, Börje, (25)
Kazemi, Ali, (24)
Zander, Ulf (24)
Törnblom, Kjell, (24)
Jarlert, Anders (23)
Nevéus, Torgny (22)
Welter, Friederike, (21)
Johansson, Thomas, 1 ... (20)
Malmgren, Sven-Göran ... (20)
Modéer, Kjell Å (19)
Ollén, Gunnar, 1913- ... (19)
Sjöberg, Birthe (19)
Larsson, Lars (18)
Isaksson, Bo, (18)
Bron Jr, Michal (18)
Burman, Anders, (18)
Persson, Claes, 1960 ... (17)
Hedling, Erik (17)
Utas, Bo, (17)
Bohlin, Erik, 1961-, (16)
Brunsson, Nils, 1946 ... (16)
Karlsson, Klas-Göran (16)
Dahlgaard-Park, Su M ... (16)
Weibull, Lennart, 19 ... (16)
Frängsmyr, Tore, (16)
Gren-Eklund, Gunilla ... (16)
Swärd, Hans (15)
Czarniawska, Barbara ... (15)
Aijmer, Karin, 1939- ... (15)
Jennbert, Kristina (15)
Wallenstein, Sven-Ol ... (15)
Svanberg, Ingvar, (15)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (15)
Harling, Gunnar, (15)
Möller, Daniel (15)
Pelle, Snickars, 197 ... (14)
Stam, Per, 1964-, (14)
Törnquist-Plewa, Bar ... (14)
Tiwari, Ashutosh, (14)
Westerlund, David (14)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (1836)
Göteborgs universitet (1715)
Lunds universitet (1556)
Stockholms universitet (1227)
Linköpings universitet (544)
Södertörns högskola (502)
visa fler...
Umeå universitet (496)
Linnéuniversitetet (399)
Högskolan i Jönköping (281)
Chalmers tekniska högskola (251)
Kungliga Tekniska Högskolan (215)
Örebro universitet (212)
Mittuniversitetet (201)
Sveriges Lantbruksuniversitet (139)
Nordiska Afrikainstitutet (132)
Mälardalens högskola (111)
Karlstads universitet (105)
Försvarshögskolan (101)
Högskolan i Gävle (100)
Högskolan Kristianstad (88)
Högskolan i Borås (81)
Högskolan Dalarna (72)
Högskolan i Skövde (69)
Högskolan Väst (65)
Högskolan i Halmstad (60)
Ersta Sköndal högskola (57)
Blekinge Tekniska Högskola (39)
Konstfack (20)
Gymnastik- och idrottshögskolan (19)
Luleå tekniska universitet (9)
Nationalmuseum (7)
Naturhistoriska riksmuseet (7)
Malmö högskola (6)
Röda Korsets Högskola (6)
Sophiahemmet Högskola (3)
Kungl. Musikhögskolan (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (4906)
Svenska (4453)
Tyska (120)
Franska (49)
Danska (43)
Spanska (35)
visa fler...
Norska (34)
Polska (24)
Finska (19)
Ryska (18)
Italienska (14)
Odefinierat språk (10)
Portugisiska (8)
Esperanto (8)
Isländska (6)
Latin (5)
Annat språk (4)
Tjeckiska (3)
Japanska (3)
Estniska (2)
Kinesiska (2)
Persiska (2)
Arabiska (1)
Ungerska (1)
Lettiska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (4589)
Humaniora (3799)
Naturvetenskap (581)
Teknik (399)
Medicin och hälsovetenskap (363)
Lantbruksvetenskap (147)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy