SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: swepub > Samlingsverk (redaktörskap)

 • Resultat 1-10 av 12001
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
2.
 • Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book is about how societies around the world can accelerate innovation in sustainable transport. It examines the relationship between policy change and the development of technological innovations in low carbon vehicle technologies, including biofuels, hybrid-electric vehicles, electric vehicles and fuel cells. Examining this relationship across countries and regions that are leaders in vehicle manufacturing and innovation, such as the European Union, Germany, Sweden, China, Japan, Korea and USA, the books aims to learn lessons about policy and innovation performance.
 •  
3.
 • Mediernas kulturhistoria
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men vid varje tidpunkt i historien finns ett vidsträckt medielandskap som väntar på att utforskas. Den här boken är ett bidrag till mediernas kulturhistoria. Med utgångspunkt i ett brett mediebegrepp belyser den massmedier som teve, film och internet, men också äldre medieformer som skriften, posten och ornamentik. En rad olika mediepraktiker lyfts fram  från skriftkulturens administrativa förändring av statsapparaten kring 1700, över marknadsföringen av konfektyr med hjälp av kändisar runt förra sekelskiftet, till dagens realtidsövervakning med skärmbildsteknologier. Boken argumenterar för att det är först när medier betraktas i sin historiska specificitet som det blir möjligt att föra mer övergripande resonemang om hur relationer mellan medier och kultur skiftar över tid och rum. Gamla medier var en gång nya. De vittnade om ett levande förflutet  och en osäker
4.
 •  
5.
 • Dialoger mellan kön och genus
 • 2005
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under det senaste decenniet har genetiken på basis av nya kunskaper om den mänskliga  arvsmassan producerat nytt vetande om biologiskt kön. Samtidigt har genusvetenskaplig forskning givit en fördjupad förståelse av den kulturella och sociala konstruktionen av kön. I mötet mellan de olika vetenskapsområdenas kunskaper om kön uppstår ibland spänningar. En del av dessa beror på rena missförstånd, en del kanske kan lösas med ökad kunskap medan en del kanske inte alls är lösbara. I denan skrift har vi samlat sju föredrag av forskare som med olika utgångspunkter diskuterar relationen mellan biologiskt och socialt kön. Vi hoppas att skriften kan inspirera till fortsatta samtal mellan olika kunskapsområden om denna spännande och angelägna fråga.
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilitet, trots att samhället är mer beroende av kunskap och utbildning än någonsin.I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att uppnå de levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet föreskriver. Vilka strategier utvecklar barn till invandrare för att övervinna hinder i samhället och erfarenheter av exkludering och stigmatisering? Framför allt fokuseras övergången mellan skola och arbete: Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet? Vilken betydelse har boendemiljön och den lokala skolan för valet av skola? Hur inverkar föräldragrupper, föreningar och andra sociala rörelser på övergången mellan skola och arbetsmarknad?I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att uppnå de levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet föreskriver. Vilka strategier utvecklar barn till invandrare för att övervinna hinder i samhället och erfarenheter av exkludering och stigmatisering? Framför allt fokuseras övergången mellan skola och arbete:Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?Vilken betydelse har boendemiljön och den lokala skolan för valet av skola?Hur inverkar föräldragrupper, föreningar och andra sociala rörelser på övergången mellan skola och arbetsmarknad?
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 12001
Åtkomst
fritt online (2248)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (37)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (10820)
populärvet., debatt m.m. (1003)
refereegranskat (178)
Författare/redaktör
Carlsson, Ulla, 1950 ... (156)
Karlsson, Thomas, (114)
Carlsson, Bengt, (75)
Lagerberg, Torsten (75)
Ahlner, Sten (70)
Ström, Per, (60)
visa fler...
Dunér, David, (43)
Broberg, Gunnar, (39)
Karlsson, Charlie, (30)
Oxelheim, Lars, (30)
Hallengren, Anders, ... (28)
Carpentier, Nico (28)
Wahlgren, Peter, (26)
Jarlert, Anders, (25)
Nevéus, Torgny (25)
Kazemi, Ali, (24)
Hatti, Neelambar, (24)
Zander, Ulf (24)
Törnblom, Kjell, (24)
Johansson, Thomas, 1 ... (23)
Rosenberg, Otto (23)
Malmström, Carl (23)
Johansson, Börje, (22)
Sallander, Hans, 190 ... (22)
Ericsson, Stefan (22)
Welter, Friederike, (21)
Tandon, Rameshwar (21)
Singer, Hans (21)
Sjöberg, Birthe, (20)
Malmgren, Sven-Göran ... (20)
Svensson, Josefin, (20)
Modéer, Kjell Å, (19)
Ollén, Gunnar, 1913- ... (19)
Bron Jr, Michal (19)
Törnquist-Plewa, Bar ... (19)
Vestergren, Tycho (19)
Larsson, Lars, (18)
Persson, Claes, 1960 ... (18)
Burman, Anders, (18)
Dahlgaard-Park, Su M ... (17)
Bohlin, Erik, 1961-, (17)
Wallenstein, Sven-Ol ... (17)
Svanberg, Ingvar, (17)
Stam, Per, 1964-, (16)
Swärd, Hans, (16)
Brunsson, Nils, 1946 ... (16)
Karlsson, Klas-Göran (16)
Weibull, Lennart, 19 ... (16)
Bergstedt, Bosse (16)
Olsson, Lars, 1945-, (16)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (2516)
Lunds universitet (1974)
Göteborgs universitet (1876)
Stockholms universitet (1416)
Linköpings universitet (601)
Umeå universitet (561)
visa fler...
Södertörns högskola (551)
Linnéuniversitetet (512)
Högskolan i Jönköping (314)
Chalmers tekniska högskola (278)
Örebro universitet (267)
Luleå tekniska universitet (259)
Kungliga Tekniska Högskolan (233)
Mittuniversitetet (226)
Högskolan Dalarna (163)
Sveriges Lantbruksuniversitet (141)
Nordiska Afrikainstitutet (139)
Karlstads universitet (133)
Mälardalens högskola (120)
Högskolan i Gävle (118)
Försvarshögskolan (117)
Högskolan Kristianstad (106)
Högskolan i Borås (80)
Högskolan i Skövde (75)
Högskolan Väst (71)
Högskolan i Halmstad (66)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (65)
Blekinge Tekniska Högskola (41)
Malmö universitet (33)
Konstfack (21)
Gymnastik- och idrottshögskolan (19)
Nationalmuseum (9)
Naturhistoriska riksmuseet (7)
Röda Korsets Högskola (7)
Sophiahemmet Högskola (4)
Kungl. Musikhögskolan (3)
Stockholms konstnärliga högskola (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (5873)
Svenska (5590)
Tyska (144)
Danska (58)
Franska (55)
Norska (42)
visa fler...
Odefinierat språk (42)
Spanska (40)
Finska (29)
Polska (29)
Ryska (21)
Italienska (19)
Portugisiska (11)
Esperanto (9)
Latin (7)
Isländska (7)
Annat språk (5)
Kinesiska (4)
Tjeckiska (3)
Japanska (3)
Estniska (2)
Arabiska (1)
Ungerska (1)
Nygrekiska (1)
Lettiska (1)
Persiska (1)
Turkiska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (5418)
Humaniora (4477)
Naturvetenskap (1148)
Teknik (600)
Medicin och hälsovetenskap (431)
Lantbruksvetenskap (154)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy