SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: swepub > Samlingsverk (redaktörskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter. Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.         
 •  
2.
 •  
3.
4.
 • Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book is about how societies around the world can accelerate innovation in sustainable transport. It examines the relationship between policy change and the development of technological innovations in low carbon vehicle technologies, including biofuels, hybrid-electric vehicles, electric vehicles and fuel cells. Examining this relationship across countries and regions that are leaders in vehicle manufacturing and innovation, such as the European Union, Germany, Sweden, China, Japan, Korea and USA, the books aims to learn lessons about policy and innovation performance.
 •  
5.
 • Transnationella rum : diaspora, migration och gränsöverskridande relationer
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Internationell migration och ökade etniska spänningar har skapat förutsättningar för utvecklingen av sociala, politiska och ekonomiska relationer som överskrider nationsgränser. Gränslösa gemenskaper uppstår där människor och platser knyts samman i ett globalt rum. De båda begreppen transnationalism och diaspora är centrala inom detta nydanande forskningsområde. Boken Transnationella rum ger nya insikter och perspektiv på identiteter och kulturella processer i en värld som länkats ihop av globaliseringen.
 •  
6.
 •  
7.
 • Arenor för entreprenörskap
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den breda syn på entreprenörskap som förespråkas i denna bok innebär att entreprenörskapet finns överallt där människorna finns. Varje individ är potentiellt en entreprenör, men den viktiga frågan blir om denna potential kan tas till vara och utvecklas eller om den förhindras. En arena för entreprenörskap finns således där denna potential tas till vara. Entreprenörskapet ligger ständigt på lur där människor finns. Det luriga blir att se det. Det är detta författarna söker göra genom denna bok – att synliggöra det osynliggjorda. Att göra oss varse om den potential som finns om det breda entreprenörskapet görs synligt.Författarna till denna antologi ser entreprenörskap, inte som något som är kännetecknande för några få särskilt kapabla individer utan som en potentiell kraft hos alla människor. Alla människor är i grunden socialt responsiva. Inte minst kommer det till uttryck när barn leker. I boken diskuteras lekens betydelse i skolans värld och i samma linje associeras leken till förmågan att skapa innovationer. Vidare illustreras betydelsen av spontan informell interaktion för skapandet av företagaridentiteter och gränslinjen mellan företagandet och livets andra dimensioner.Boken har tre huvudavdelningar. I den inledande delen ges bakgrund och teoretisk utgångspunkt för ett breddat entreprenörskap. Den andra delen innehåller ett antal kapitel som gestaltar det breda entreprenörskapet. Bokens avslutande del tar upp policyfrågor relaterade till ett breddat entreprenörskap.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Collaboration and Resistance during the Holocaust : Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania
 • 2004
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book assembles contributions from the conference "Focus Reichskommissariat Ostland - Collaboration and Resistance during the Holocaust", which took place in Stockholm and Uppsala in April 2002. It presents new perspectives based on new archival sources and oral historiography of the Holocaust during the German occupation of the Baltic countries and part of Belarus: the Reichskommissariat Ostland. Acclaimed historians and new researchers from Belarus, Estonia, Germany, Israel, Latvia, Lithuania, Sweden and the USA focus on the issues of collaboration with or resistance to the Nazis and their extermination policy. The studies of collaboration concern that of the German civilian administration as well as the native local «self-defence» administration in the occupied countries, particularly in Latvia and Lithuania. Several studies deal with resistance in the ghettos, especially Minsk ghetto, and among the partisans in the forests of Belarus and Lithuania.This book has distinctive relevance in bringing together a large amount of archival research done during the period since the fall of the Soviet Union.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (741)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (6380)
populärvet., debatt m.m. (595)
refereegranskat (7)
Författare/redaktör
Carlsson, Ulla, 1950 ... (136)
Ström, Per, (44)
Tapper, Michael (32)
Dunér, David (31)
Broberg, Gunnar (29)
Karlsson, Charlie, (28)
visa fler...
Hallengren, Anders, ... (25)
Oxelheim, Lars (25)
Wahlgren, Peter, (24)
Johansson, Thomas, 1 ... (20)
Johansson, Börje, (20)
Zander, Ulf (20)
Ollén, Gunnar, 1913- ... (19)
Modéer, Kjell Å (19)
Jarlert, Anders (19)
Malmgren, Sven-Göran ... (19)
Nevéus, Torgny, (19)
Sjöberg, Birthe (17)
Bohlin, Erik, 1961-, (16)
Brunsson, Nils, 1946 ... (16)
Hedling, Erik (16)
Weibull, Lennart, 19 ... (16)
Kazemi, Ali, (15)
Welter, Friederike, (15)
Törnblom, Kjell, (15)
Harling, Gunnar, (15)
Stam, Per, 1964-, (14)
Larsson, Lars (14)
Czarniawska, Barbara ... (14)
Hwang, Philip, 1950- ... (14)
Karlsson, Klas-Göran (14)
Dahlgaard-Park, Su M ... (14)
Gustavsson, Sverker (14)
Persson, Claes, 1960 ... (14)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (14)
Törnquist-Plewa, Bar ... (13)
Aijmer, Karin, 1939- ... (13)
Söderbaum, Fredrik, ... (13)
Ďurovič, Ľubomír (13)
Fällman, Fredrik, (13)
Landqvist, Hans, 195 ... (13)
Swärd, Hans (12)
Strömbäck, Jesper, (12)
Jennbert, Kristina (12)
Andersson, Lars Gust ... (12)
Bergstedt, Bosse (12)
Sörlin, Sverker, (12)
Bergsten, Christer, ... (12)
Wallenstein, Sven-Ol ... (12)
Granqvist, Raoul, (12)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1375)
Lunds universitet (1337)
Stockholms universitet (970)
Uppsala universitet (941)
Linköpings universitet (396)
Umeå universitet (385)
visa fler...
Södertörns högskola (297)
Linnéuniversitetet (244)
Chalmers tekniska högskola (199)
Högskolan i Jönköping (188)
Mittuniversitetet (147)
Örebro universitet (140)
Kungliga Tekniska Högskolan (137)
Nordiska Afrikainstitutet (114)
Högskolan i Gävle (76)
Mälardalens högskola (76)
Karlstads universitet (69)
Högskolan Kristianstad (60)
Försvarshögskolan (56)
Högskolan i Halmstad (51)
Högskolan i Skövde (49)
Högskolan Väst (42)
Ersta Sköndal högskola (33)
Blekinge Tekniska Högskola (31)
Högskolan Dalarna (17)
Gymnastik- och idrottshögskolan (15)
Sophiahemmet Högskola (3)
Konstfack (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (3357)
Svenska (3316)
Tyska (79)
Franska (38)
Danska (33)
Spanska (30)
visa fler...
Norska (26)
Ryska (16)
Polska (14)
Finska (11)
Italienska (9)
Portugisiska (7)
Esperanto (6)
Latin (4)
Odefinierat språk (4)
Isländska (4)
Annat språk (3)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Japanska (1)
Kinesiska (1)
Persiska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (2461)
Humaniora (1748)
Naturvetenskap (291)
Teknik (233)
Medicin och hälsovetenskap (178)
Lantbruksvetenskap (25)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy