SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(report)"

Sökning: swepub > Rapport

 • Resultat 1-10 av 68956
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
3.
4.
 • Göransson, Kerstin, et al. (författare)
 • Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning En enkätstudie
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Forskningsprojektet ”Speciella yrken? Ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning” är finansierat av Vetenskapsrådet. I den här rapporten redovisas resultat från delprojekt 1. Syftet med rapporten är att ge en övergripande och representativ bild av specialpedagogers och speciallärares yrkesroll. Det empiriska materialet utgörs av data från en enkätundersökning som omfattar alla som tagit specialpedagog- eller speciallärarexamen från och med 2001 års examensordning (4252 personer, svarsfrekvens 75%). I rapporten redovisas vilka kunskaper och värderingar yrkesgrupperna bedömer att deras utbildning har resulterat i, vilka arbetsuppgifter de menar kännetecknar deras praktiserande av yrkesrollen, och även vilka förutsättningar yrkesgrupperna har att hävda en specifik expertis vad gäller att identifiera och arbeta med skolproblem. Rapporten riktar sig i främsta hand till praktiskt verksamma inom skolverksamheten på olika nivåer, lärarutbildare och blivande specialpedagoger och speciallärare.
5.
6.
 • Persson, Gunnar, et al. (författare)
 • Miljöövervakning i Mälaren 2003 Sammanfattning
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • På uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund har Institutionen för Miljöanalys vid SLU utfört provtagning och analys av vatten i Mälarens fjärdar. Biologiska och kemiska samt vissa fysikaliska förhållanden har undersökts. Denna broschyr ären sammanfattning av den utvärdering av 2003 års data som redovisas i separat rapport.
7.
 • Andreeff, Alexander, 1969-, et al. (författare)
 • Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2015 Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4, 145:1 och 146:2, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this report the field documentation and the results from the 2015 archaeological investigations at Nygårds 1:28, Buttle parish on the farm Buttle Änge, Gotland, Sweden, are presented. The excavations in 2015 are a continuation of surveys from 2009 and 2013-2014 (see Andreeff, Melander & Bakunic Fridén 2014; Andreeff & Melander 2015) conducted as field courses in archaeology by Uppsala University. The campaign is a part of Andreeff’s research projects Stones and People: Viking Age Picture stones from the Island of Gotland and Picture stone sites and Stone house foundations: Iron Age in the Gotlandic Inland. The field investigations were led by Alexander Andreeff, Paul Wallin and Alexander Sjöstrand, Uppsala University.
8.
 • Elzén, Ylva (författare)
 • Hattadamer
 • 2005
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Jag har länge funderat över äldre damers klädstil och speciellt deras hattar. Projektet inleddes höstterminen 2003 då jag läste en tvåveckors kurs i ”artist book”. Mitt projekt gick ut på att porträttera damer med hatt eller annan huvudbonad. Det gick förvånansvärt bra. Jag upptäckte dock snart att två veckor var alldeles för kort tid att gå runt på stan och fotografera äldre damer. Nästintill alla ställde upp och det uppstod oväntade och intressanta möten. Redan då bestämde jag mig för att jobba vidare med projektet som mitt magisterprojekt. Det resulterade i en utställning då jag visade tolv stycken bokuppslag samt en liten kortfilm om min farmor. Jag hade arbetat fram en bra metod att fotografera äldre damer. Jag hade en uppsjö av fotografier och ett stort antal äldre damer som jag lärt känna. Tiden blev för knapp för att hinna göra en hel bok. Efter min magisterexamen från Grafisk Design och Illustration sökte jag konstnärligt utvecklingsarbete. Jag beviljades stödet på 50 000 kr för att jobba vidare med mitt bokprojekt.En tanke med projektet var att jag saknat bilder av äldre kvinnor i det offentliga rummet. Unga kvinnor uppmärksammas i stor utsträckning, men äldre kvinnor syns och hörs mycket sällan i olika medier.
9.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
 •  
10.
 • Lindell, Leif (författare)
 • Manlighet
 • 2005
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Manlighet redovisas med två delar, den ena består av fem intervjuer. Tre av personerna som är yrkesverksamma inom behandling av män som misshandlar eller förgriper sig på kvinnor och barn. Den fjärde är mansforskare som är docent i pedagogik och den femte är sociolog, som bland annat arbetar för Brottsförebyggande rådet.Den andra delen består av illustrerade berättelser som berör bland annat sorg och erfarenheter av våld. Dessa går under titeln Om jag säger vad jag känner, kommer ni då fortfarande tycka om mig? Detta är ett symboliskt försök att agera preventiv mot eventuella egna dåd. Om män tillät sig att uttrycka sina svagheter och känslor av sorg, rädsla, hjälplöshet, osäkerhet, litenhet, otrygghet, saknad. Skulle det inte behöva ta uttryck i våld.Målsättningen var att göra en konstnärlig gestaltning om orsakerna till mäns sexuella våld. Med projektet ville jag bidra till den fortsatta debatten om mäns våld genom att undersöka och problematisera ämnet. Tanken var från början att jobba vidare med de metoder som jag arbetade med i ett tidigare projekt kallat FemDefence där jag använde mig av produktdesign och marknadsföringens språk.Upplägget för Manlighetsprojektet var uppdelat i research, gestaltning och installation. Researcharbetet kom att ta betydligt längre tid än vad jag hade förväntat mig. Under researchen läste jag olika slags litteratur, så som böcker, rapporter, utredningar, artiklar om män, manlighet och våld.Redan från
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 68956
Åtkomst
fritt online (31474)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (47)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (64019)
populärvet., debatt m.m. (4935)
refereegranskat (9)
Författare/redaktör
Ljung, Lennart, 1946 ... (373)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (238)
Åström, Karl Johan, (227)
Larsson, Gerry, (217)
Gustafsson, Fredrik, (173)
Jacobson, Torbjörn, (156)
visa fler...
Gustafsson, Mats, (139)
Jensen, Lars (116)
Lundkvist, Sven-Olof ... (113)
Fagerlund, Göran (106)
Carlsson, Bo (102)
Johansson, Börje, (101)
Jacobsson, Lars (101)
Trillkott, Stefan, (101)
Granö, U-P (99)
Ingason, Haukur, (98)
Bignert, Anders (94)
Östman, Sofi, (93)
Janson, Svante, (92)
Sonesten, Lars (92)
Ericsson, Göran, (91)
Isaksson, Sven, 1966 ... (91)
Höbeda, Peet, (90)
Östman, Birgit, (84)
Nordström, Jan (81)
Olsson, Gustaf, (78)
Lindbeck, Assar, (78)
Anund, Anna (77)
Svensson, Lars E. O. ... (76)
Söderholm, Patrik, (75)
Kreuger, Jenny, (75)
Andersson, Martin (75)
Kristensson, Gerhard ... (75)
Smedby, B, (75)
von Sydow, E, (75)
Bengtsson, N, (75)
Löfgren, Stefan, (74)
Malmberg, Bo, (74)
Nurmi, J (74)
Thulin, Hans, (73)
Glad, Torkel, 1947-, (72)
Larsson, Jörgen, (71)
Varhelyi, Andras, (69)
Gunnarsson, Svante, (69)
Jönsson, Bodil, (69)
Jermer, Jöran, (69)
Hammarström, Ulf, (69)
Carlsson, Fredrik, 1 ... (66)
Abrahamsson, Kenneth ... (66)
Nilsson, Göran, (66)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (6860)
RISE (5966)
Uppsala universitet (5813)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5576)
Göteborgs universitet (5333)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4712)
visa fler...
Linköpings universitet (4693)
Luleå tekniska universitet (3988)
Naturvårdsverket (3585)
Kungliga Tekniska Högskolan (3328)
Stockholms universitet (3255)
Umeå universitet (2725)
Karlstads universitet (2030)
Chalmers tekniska högskola (1983)
Linnéuniversitetet (1620)
Högskolan i Jönköping (1363)
Mittuniversitetet (1227)
Högskolan Dalarna (1036)
Örebro universitet (970)
Mälardalens högskola (648)
Högskolan i Borås (640)
Södertörns högskola (600)
Malmö universitet (588)
Försvarshögskolan (567)
Nordiska Afrikainstitutet (495)
Högskolan i Gävle (478)
Högskolan Kristianstad (417)
Högskolan i Halmstad (334)
Blekinge Tekniska Högskola (303)
Högskolan i Skövde (215)
Högskolan Väst (195)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (192)
Naturhistoriska riksmuseet (63)
Gymnastik- och idrottshögskolan (51)
Röda Korsets Högskola (48)
Kungl. Konsthögskolan (44)
Konstfack (35)
Stockholms konstnärliga högskola (10)
Kungl. Musikhögskolan (7)
Sophiahemmet Högskola (7)
Karolinska Institutet (2)
visa färre...
Språk
Svenska (39335)
Engelska (28928)
Tyska (122)
Norska (122)
Finska (114)
Danska (108)
visa fler...
Franska (70)
Japanska (38)
Odefinierat språk (32)
Spanska (16)
Nederländska (16)
Polska (11)
Isländska (8)
Ryska (6)
Portugisiska (6)
Italienska (3)
Bosniska (3)
Tjeckiska (2)
Estniska (2)
Bulgariska (2)
Latin (1)
Arabiska (1)
Kinesiska (1)
Turkiska (1)
Nynorsk (1)
Albanska (1)
Swahili (1)
Vietnamesiska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (22686)
Teknik (14833)
Naturvetenskap (14139)
Lantbruksvetenskap (6584)
Humaniora (3113)
Medicin och hälsovetenskap (2820)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy