SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);lar1:(liu)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > Linköpings universitet

 • Resultat 1-10 av 294
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Cardell, David (författare)
 • Underhållningsidrott som upplevelseindustri : Review of Hans Lundberg (2009) Kommunikativt entreprenörskap [diss.]
 • 2010
 • Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum. - 1652-7224.
 • Recension (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Utvecklingen av idrotten – ursprungligen den obefläckade kampen mellan vackra nakna grekiska ynglingar, överflyttad till engelska public school-gräsmattor med på- och välklädda, och inte alltid så vackra överklassynglingar, i något skede som folklig kultur med brödrafolksambitioner, till dagens underhållningsidrott med ekonomiska snarare än ädla motiv – har beskrivits i många texter av skilda slag, inklusive avhandlingar. Det har stundtals klagats på en alltför deterministisk hållning inför utvecklingen, som vore den obehindrad, okontrollerbar, oförklarlig – och värst av allt, inte i behov av förklaring. Inte sällan tar studier avstamp i fait accompli som utvecklingens krona, snapshots från en ny tid. Men även i snävt avgränsade tidsrymder kan skeenden fångas, vilket Hans Lundberg, gammal forumrecensent och nybliven ekonomie doktor visar i sin avhandling Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999–2008 (Växjö University Press). Vi bad en annan forumrecensent, tillika nybliven idrottsvetenskaplig licentiat, David Cardell om en recension av Lundbergs idé- och empiritäta bok. Sin recension, som på ett närmast impressionistiskt sätt fångar avhandlingen essenser i smått och stort, avslutar Cardell med reflektionen att textens ställvisa svårgenomtränglighet till trots är Lundbergs dióktorsopus läsvärt för alla som uppmärksammat och häpnat inför idrottens senmoderna utveckling, och kanske än mer angelägen för den som inte ens noterat denna utveckling.
 •  
3.
 • Hvitfeldt-Forsberg, Helena, 1979-, et al. (författare)
 • Managing health care decisions and improvement through simulation modeling
 • 2011
 • Ingår i: Quality Management in Health Care. - 1063-8628. ; 20:1, s. 15-29
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Simulation modeling is a way to test changes in a computerized environment to give ideas for improvements before implementation. This article reviews research literature on simulation modeling as support for health care decision making. The aim is to investigate the experience and potential value of such decision support and quality of articles retrieved. A literature search was conducted, and the selection criteria yielded 59 articles derived from diverse applications and methods. Most met the stated research-quality criteria. This review identified how simulation can facilitate decision making and that it may induce learning. Furthermore, simulation offers immediate feedback about proposed changes, allows analysis of scenarios, and promotes communication on building a shared system view and understanding of how a complex system works. However, only 14 of the 59 articles reported on implementation experiences, including how decision making was supported. On the basis of these articles, we proposed steps essential for the success of simulation projects, not just in the computer, but also in clinical reality. We also presented a novel concept combining simulation modeling with the established plan-do-study-act cycle for improvement. Future scientific inquiries concerning implementation, impact, and the value for health care management are needed to realize the full potential of simulation modeling.
 •  
4.
 • Grundström, Christina, et al. (författare)
 • View and management of innovativeness upon succession in family-owned SMEs
 • 2010
 • Ingår i: Managing the Art of Innovation : Turning Concepts into Reality. - Lappeenranta, Finland : Lappeenranta University of Technology Press. - 978-952-265-004-7
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this paper is to provide insights into how thesuccessors of family-owned manufacturing SMEs view and manageinnovativeness. Research into company take-overs mainly focuses on largecompanies and little is known about innovativeness in research on familyownedbusinesses, often SMEs. This paper presents findings from ten companysuccessions, five of which describe family successions and five external ones.The paper shows that there is little difference in how various types of successorview and manage innovativeness. A successor is chosen with care and this alsoinfluences the view and management of innovativeness: other criteria seem toapply in the succession and any (radical) changes can only be introduced if anumber of contextual factors are managed properly.
 •  
5.
 • Heshmati, Almas, et al. (författare)
 • Effective Corporate Tax Rates and the Size Distribution of Firms
 • 2010
 • Ingår i: Journal of Industry, Competition and Trade. - 1566-1679. ; 10:3, s. 297-317
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We analyze the effects of effective corporate tax rates on the size distribution of firms. In modelling this relationship we account for conditional variables as well as unobservable time and industry effects. A number of hypotheses are tested concerning heterogeneity in the impact of effective corporate tax rates on the size distributions of firms with regard to firm size class, industry and time. The results are based on data covering the whole Swedish economy for the period 1973–2002. The descriptive results suggest that effective corporate tax rates differ by firm size, industry and over time. Application of t-tests demonstrate inequality in mean and variance of effective corporate tax rates between major size classes but not within major size classes: smaller firms report a higher effective corporate tax rate than larger firms. The t-tests also demonstrate inequality in mean and variance of effective corporate tax rates between industrial sectors: service sector reports a higher effective corporate tax rate than production sector. The regressions show effective corporate tax rates to have: a negative effect on the size distribution of large firms, negative effect on transportation, financing and service sector and a positive effect on manufacturing, electricity and on production sector. We conclude that effective corporate tax rates affect the size distribution of firms as well as the composition of industries.
 •  
6.
 • Bladh, Mats, 1953-, et al. (författare)
 • Shared or Individual Responsibility : Eco-labelling and Consumer Choice in Sweden
 • 2010
 • Ingår i: Environmental Policy and Household Behaviour : Sustainability and Everyday Life. - London : Earthscan. - 978-1-84407-897-4 ; s. 173-192
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Our behaviour in our own homes - our recycling habits, consumer choices and transport preferences - all have a huge impact on the environment locally and globally. Governments across the world are trying to formulate and implement policies to encourage and enforce more sustainable household actions. Yet so often these policies fail to have the desired effects because of a lack of understanding of the complex interplay of policy and individual behaviour. This book examines this interplay, looking at the role of values, attitudes and constraints in the links between policy and changing behaviour at the household level. The first part of the book explores the theoretical background looking at the politics of lifestyles and lifestyle change, policy legitimacy and barriers and facilitators for pro-environmental behaviour. The second part is made up of in-depth case studies from Sweden - one of the fore-running countries in this area - examining three main types of household behaviour: waste and recycling; consumption and labelling; and transportation choices. Within these case studies, the contributors examine what policy initiatives have and haven't worked and the role of values and constraints in those processes. This is the first inter-disciplinary, in-depth look at how environmental policy enters the private, domestic sphere. The theoretical insights and policy guidance the book offers will be vital in the drive to generate behaviour change at the household level and the move towards sustainable societies.
 •  
7.
 • Bienkowska, Dzamila, et al. (författare)
 • Brain circulation and flexible adjustment: Labour mobility as a cluster advantage
 • 2011
 • Ingår i: Geografiska Annaler. Series B, Human Geography. - 0435-3684. ; 93:1, s. 21-39
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article explores the role of labour mobility as a potential cluster advantage. We review the theoretical arguments as for how and why labour mobility could enhance the dynamism and performance of clusters of similar and related firms. A combination of quantitative and qualitative data from two information and communication technology (ICT) clusters is used to answer two research questions: (1) What is the role of mobility enhancing (or restricting) institutions in clusters? and (2) In what ways does labour mobility contribute to knowledge transfer within clusters? The two ICT clusters studied in the article generally seem to have higher levels of mobility, compared to the labour market at large. Although it is regarded as beneficial in theory, most cluster firms try to restrict mobility of workers since they fear the risk and costs of losing staff. Labour mobility is also rarely viewed as a viable way to increase the knowledge bases or contact networks of firms. However, when firms need to recruit the clustered labour markets seem to benefit them by facilitating the use of informal recruitment processes. By way of conclusion it is suggested that cluster firms might be under-investing in mobility and that innovative institutional solutions could help realize clusters mobility potential.
8.
 • Axelsson, Karin, 1968-, et al. (författare)
 • Kundval – dilemman i gränssnittet mellan privata och offentliga organisationer
 • 2010
 • Ingår i: Samtal pågår… från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner. - Linköping : Linköpings universitet. - 978-91-7393-417-6 ; s. 9-19
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Är det bättre med stora än med små kommuner? Kommer folkrörelsepartierna att bli mer kampanj- och väljarorienterade i framtiden? Hur formas en boendepolitik för det goda åldrandet? Lokala transportstrategier – hur och för vem? Hur påverkas kommunledningars samverkan om gymnasieskolan av att det finns friskolor? Är kulturekonomi framtidens lokala tillväxtmotor?</p><p>Dessa och andra frågor behandlas i denna bok. Den är ett led i Centrum för kommunstrategiska studiers, CKS, arbete med att bygga en dialog – utveckla goda samtal – mellan Linköpings universitet och medlemskommunerna i CKS. Den innehåller fjorton olika artiklar, inlägg, som forskare författat för att förmedla sina resultat, men också för att stärka en dialog med politiker och tjänstemän i kommunerna. Inläggen spänner över många olika ämnen och frågeställningar. De är i vissa fall konkreta och koncisa i andra fall beskrivande och reflekterande. Alla är de av kommunstrategisk karaktär.</p><p>I en kommun fattas en mängd olika politiska beslut kring de mest skiftande ämnen. Det kräver kunskap, reflektion och gedigna beslutsunderlag. Då kan forskares analyser och kunskapsproduktion vara till nytta. För att en fördjupad och samhällsrelevant forskning ska komma till stånd behövs emellertid reaktioner från politiker och tjänstemän. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende. Det kan hanteras genom samtal i vilka forskare, politiker och tjänstemän kan utbyta erfarenheter, tankar och kunskaper. Inläggen i denna bok visar att samtal pågår
9.
 • Nilsson, Fredrik, et al. (författare)
 • Controlling for Competitiveness : Strategy Formulation and Implementation through Management Control
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Strategies are important in today's highly competitive environments. Businesses as well as public sector organisations need a unifying logic, which emerges out of dialogues among its members and guides their actions. The organisation's Control System has potential to become a key to this, and itself a source of competitiveness. "Controlling for Competitiveness" describes how management control is crucial in mobilizing, using and communicating the knowledge and skills of managers and employees. Controllers should design situation-specific control systems, assuring that actions will be based on appropriate information and incentives. Enterprise Systems facilitate coordination and information exchange, thus enabling the development of a consistent and congruent strategy throughout the organisation. The involvement of all levels of management as well as most employees in this process creates motivation and commitment to the organisation's strategy. It also prepares for executing strategy through a creative use of metrics, decision tools and clarified responsibilities. The authors underline the need to understand management control as part of the organisation's control mix (control package). They provide numerous examples of how systems and people interact in shaping a strategic focus in private as well as publicly owned organisations. In addition to the authors' experiences from research and consultancy, the book is based on recent interviews with 16 leading, complex organisations in the private and public sector. Numerous examples from these and other organisations are provided.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 294
Åtkomst
fritt online (66)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (102)
konferensbidrag (101)
bokkapitel (43)
rapport (20)
bok (10)
doktorsavhandling (6)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (4)
licentiatavhandling (4)
recension (2)
annan publikation (1)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (155)
övrigt vetenskapligt (133)
populärvet., debatt m.m. (6)
Författare/redaktör
Witell, Lars, (18)
Söderlund, Jonas, 19 ... (15)
Öberg, Christina, 19 ... (12)
Brege, Staffan (10)
Tillmar, Malin, (10)
Söderlund, Jonas, (10)
visa fler...
Westelius, Alf, (10)
Abrahamsson, Mats, 1 ... (9)
Ahmed, Ali, (9)
Edvardsson, Bo, (7)
Rudberg, Martin, 197 ... (7)
Bredin, Karin, 1977- ... (7)
Brehmer, Per-Olof, (7)
Rönnbäck, Anna Öhrwa ... (6)
Klofsten, Magnus, (6)
Dadfar, Hossein, (6)
Berggren, Christian, ... (6)
Witell, Lars, 1972-, (6)
Kindström, Daniel, (6)
Sundin, Elisabeth, 1 ... (6)
Gustafsson, Anders, (5)
Dabhilkar, Mandar, (5)
Berggren, Christian, (5)
Gustafsson, Anders, ... (5)
Lakemond, Nicolette, (5)
Kowalkowski, Christi ... (5)
Lindskog, Helena, (5)
Bengtsson, Lars (4)
Nilsson, Fredrik, (4)
Gremyr, Ida, (4)
Kowalkowski, Christi ... (4)
Rehme, Jakob, (4)
Sandberg, Erik, 1978 ... (4)
Bengtsson, Lars, 195 ... (4)
Sundin, Elisabeth, (4)
Hammarstedt, Mats, (4)
Sjögren, Hans, (4)
Elg, Mattias, (4)
Tell, Fredrik, (4)
Wihlborg, Elin, 1970 ... (4)
Bergek, Anna, 1973-, (4)
Ottosson, Mikael, 19 ... (4)
Olve, Nils-Göran, (4)
Magnusson, Thomas, (4)
Bredin, Karin, (4)
Löfgren, Martin, 197 ... (4)
Öhrwall Rönnbäck, An ... (4)
Hedner, Thomas, (3)
Collin, Sven-Olof, (3)
Johansson, Dan, (3)
visa färre...
Lärosäte
Linnéuniversitetet (22)
Örebro universitet (21)
Karlstads universitet (20)
Uppsala universitet (18)
Lunds universitet (13)
visa fler...
Stockholms universitet (7)
Luleå tekniska universitet (7)
Kungliga Tekniska Högskolan (7)
Göteborgs universitet (5)
Chalmers tekniska högskola (5)
Högskolan i Gävle (5)
Högskolan i Jönköping (5)
Umeå universitet (2)
Mälardalens högskola (2)
Högskolan Kristianstad (2)
Södertörns högskola (2)
Karolinska Institutet (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Engelska (247)
Svenska (43)
Norska (2)
Tyska (1)
Danska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (293)
Teknik (60)
Humaniora (11)
Medicin och hälsovetenskap (8)
Naturvetenskap (7)
Lantbruksvetenskap (2)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy