Permanent länk

Visar permanent länk

Permanent länk

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Till träfflista i LIBRIS:

http://libris.kb.se/hitlist?q=svep%3a(TEKNIKVETENSKAP)+svep%3a(%c3%96vriga+teknikvetenskaper)&r=%3blar1%3a(miun)%3bmspu%3a(conferencepaper)%3bpers%3a(Matthews+R)&d=swepub&m=10&p=1&s=r