Permanent länk

Visar permanent länk

Permanent länk

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Till träfflista i LIBRIS:

http://libris.kb.se/hitlist?q=swepub&r=%3blar1%3a(umu)%3bpers%3a(Stenflo+Lennart)%3bpers%3a(Lundin+Joakim+1978)%3bpers%3a(Stenflo+Lennart+1939)%3bpers%3a(Shukla+Padma+K.)&d=swepub&m=10&p=1&s=r