Permanent länk

Visar permanent länk

Permanent länk

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Till träfflista i LIBRIS:

http://libris.kb.se/hitlist?q=swepub&r=%3bpers%3a(Larsson+Anders)%3bpers%3a(Larsson+Anders+1957)%3bpers%3a(Modh+Peter+1968)%3bpers%3a(Hedekvist+Per+Olof+1967)&d=swepub&m=10&p=1&s=r