Permanent länk

Visar permanent länk

Permanent länk

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Till träfflista i LIBRIS:

http://libris.kb.se/hitlist?q=swepub&r=%3bsrt2%3a(1990-1994)%3bmspu%3a(report)%3bpers%3a(Karlsson+Anders)%3bpers%3a(Kristensson+Gerhard)&d=swepub&m=10&p=1&s=r