Permanent länk

Visar permanent länk

Permanent länk

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Till träfflista i LIBRIS:

http://libris.kb.se/hitlist?q=swepub&r=%3bsvepcat%3a14%3bsrt2%3a(1995-2009)%3bmspu%3a(publicationother)%3blar1%3a(lu)%3bpers%3a(%c3%84ngquist+Lars)&d=swepub&m=10&p=1&s=r