SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:d25e2e6f-dec7-4e15-994c-a250027e778e"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:d25e2e6f-dec7-4e15-994c-a250027e778e" > Elevers bilder av s...

Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

Jönsson, Lena Margaretha (författare)
Malmö högskola,Lund University,Lunds universitet,Utbildningsvetenskap,Institutionen för utbildningsvetenskap,Institutioner,Humanistiska och teologiska fakulteterna,Educational Sciences,Department of Educational Sciences,Departments,Joint Faculties of Humanities and Theology,Kultur-språk-medier (KSM)
 (creator_code:org_t)
ISBN 9789186295011
Malmö högskola, 2010
Svenska 243 s.
Serie: Malmö Studies in Educational Sciences, 1651-4513
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The overall aim of this thesis is to examine how pupils in their pictures depict what it means to be a pupil in school today, and to explore the reflections and discussions that the images give rise to among teachers and student teachers. A starting point is the assumption that images are carriers of aspects of knowledge, meaning and sense that cannot always be presented through spoken or written language. The thesis consists of two parts. The first part concerns the main theme of the study: what is it like to be a pupil in school today. The data material consists of a collection of about 450 pictures made by pupils of different ages, and living in different parts of Sweden. The second part of the thesis consists of reflections, individually and in groups, made by 98 teachers and 60 student teachers concerning 65 pictures from the collection. Some of the pictures have been analysed through a theory of visual semiotics. A socio-cultural perspective was used in analysing the individual reflections and discussions from teachers and student teachers. Theories of reflection and speech were used, as well as theories of frames and possibilities for reflections in a school context. When the teachers had the opportunity to reflect upon and discuss the pupils’ pictures, many of them were initially amazed at what was actually told in the pictures. Compared to the teachers, the student teachers are generally closer to the pupils in age, and they were not quite as surprised over the stories that were told in the pictures. Both teachers and student teachers frequently related to their own experiences in the group conversations. The conversations were categorised based on focus, and how teachers and student teachers positioned themselves in the conversations. The analyses show that the majority of the teachers and also student teachers recognise aspects of the pictures from the time when they themselves were pupils, but also from their own children’s experiences of school. These shifts of position from teacher to parent, or to their own school days as a pupil, gave the teachers access to a different way of seeing.
  • Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling är att visa hur elever i sina bilder berättar om hur det är att vara elev i skolan idag, och att visa reflektioner och samtal som bilderna ger upphov till hos lärare och lärarstudenter. En utgångspunkt har varit att bilder bär på kunskap, mening och betydelse som inte alltid kommer fram i det talade och skrivna språket. Avhandlingen består av två delstudier. Den första delen handlar om studiens huvudfråga.. Hur är det att vara elev i skolan idag. Datamaterialet består av ca 450 bilder gjorda av elever i olika åldrar, från olika delar av landet. Den andra delstudien består av individuella reflektioner och gruppsamtal av 98 lärare och 60 studenter rörande 65 bilder av samlingen. Några av bilderna har analyserats genom bildsemiotisk teori. Ett sociokulturellt perspektiv användes för analys av reflektionerna och samtalen. Teorier om reflektion och samtal användes såväl som teorier om ramar och möjligheter för reflektion in en skolkontext. När lärarna fick möjlighet att reflektera om och diskutera elevernas bilder blev många lärare initialt förvånade av vad som verkligen visades i bilderna. Jämfört med lärarna var lärarstudenterna inte lika förvånade över vad som berättades i bilderna kanske beroende på att de vanligtvis är närmre eleverna i ålder. Både lärare och lärarstudenterna relaterade till sina egna erfarenheter i sina gruppsamtal. Samtalen kategoriserade beroende på fokus och hur lärarna och lärarstudenterna positionerade sig i samtalen. Analyserna visar hur de flesta av lärarna och lärarstudenterna relaterar aspekter i bilderna från tiden då de själva var elever, men också från sina egna barns upplevelser av skolan. Skiftet av positioner från lärare till förälder eller från deras egen skoltid gav lärarna tillträde till att se på bilderna på olika sätt att se.

Ämnesord

SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Utbildningsvetenskap (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Educational Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

pupils
reflections
student teachers
teachers
visual semiotic
discussions
pictures
discussions

Publikations- och innehållstyp

dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Jönsson, Lena Ma ...
Om ämnet
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKA ...
och Utbildningsveten ...
Delar i serien
Malmö Studies in ...
Av lärosätet
Lunds universitet
Malmö universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy