SwePub

SwePub - hjälp

Om Swepub

Swepub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Använd Swepub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext och abstract.

Innehåll

Swepub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett fyrtiotal svenska lärosätens och andra myndigheters publiceringsdatabaser. Urval och omfattning varierar bland deltagande lärosäten och myndigheter.

Både publicerade och opublicerade arbeten tas med och samma publikation kan förekomma i olika versioner till exempel både som konferensbidrag och som tidskriftsartikel.

Sampublikationer från olika lärosäten och myndigheter har i möjligaste mån slagits samman till en gemensam referens. Detsamma gäller fall av dubblettregistrering. Eventuella felaktigt gjorda dubblettsammanslagningar kommer att åtgärdas efter påpekande.

Det finns också variationer i hur forskarnas namn har registrerats vid olika tidpunkter och vid olika lärosäten. Samma forskare kan förekomma under olika namnformer.

Få tag på

Klicka på titeln i träfflistan för att se hur du kan få tag på titeln. Finns titeln som fulltext kan du läsa den genom att klicka på ”Relaterad länk”. Du kan även gå ”Till lärosätets databas” och söka fram en länk till fulltext där.

Finns det inte någon fulltext kan du söka fram titeln i Libris och se om den finns att låna på ett bibliotek nära dig.

"Sök utanför Swepub" ger dig möjlighet att söka efter titeln i ett urval av andra informationstjänster.

Sök

 • Trunkering - använd (*) för att hitta ord med varierande ändelser. comput* ger träffar som innehåller orden computer, computers, computing etc. Trunkeringstecknet måste föregås av minst fyra tecken (publ*).
 • Maskering - använd (?) för att hitta stavningsvarianter. Varje frågetecken motsvarar ett tecken. lind??ist ger träff på lindqvist, lindkvist och lindquist.
 • Frassökning - använd citattecken ("") för att söka på exakta fraser. Skriver du till exempel: "climate change" får du träff då orden förekommer tillsammans, i angiven ordning.

Mer om sökteknik finns på Libris hjälpsidor

Skapa referens

Du kan skapa referenser av Swepubs poster i flera olika referensformat, Harvard, RIS, RefWorks, Zotero m. fl. Mer om referensformat finns på Libris hjälpsidor.

Publikationstyp

Följande typer av publikationer finns i Swepub:

 • Tidskriftsartikel - artikel i en tidskrift.
 • Bok - monografisk publikation bestående av en eller flera fysiska delar, avsedd att utgöra en avslutad helhet.
 • Doktorsavhandling - godkänd avhandling för doktorsexamen.
 • Forskningsöversikt - review/survey i vetenskapliga tidskrifter.
 • Bokkapitel - självständig del av monografisk publikation, ofta samlingsverk. Ett antal fristående verk som utgivits tillsammans eventuellt under redaktionell styrning till ett visst tema.
 • Konstnärligt arbete - arbete eller rapport från ett konstnärligt forsknings och/eller utvecklingsprojekt.
 • Konferensbidrag - bidrag som publicerats i officiell proceeding eller annan konferensskrift.
 • Licentiatavhandling - godkänd avhandling för licentiatexamen.
 • Patent - patenthandling
 • Proceedings (redaktörskap) - redaktörskap för officiell konferensproceeding eller konferensmeddelande.
 • Rapport - publikation som t.ex. ingår i en rapportserie.
 • Recension - bokrecension i tidskrift eller dagstidning.
 • Samlingsverk (redaktörskap) - publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans.
 • Annan publikation - publikationer där ingen annan publikationstyp är tillämplig, till exempel poster (presentationer), evenemang, konserter, utställningar, teaterföreställningar eller textilier..

Typ av innehåll

 • Refereegranskat - artikel som granskats av oberoende forskare och anses hålla tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att publiceras.
 • Övrigt vetenskapligt (övrigt) - annan typ av vetenskaplig publikation, t.ex. rapporter, doktors- och licentiatavhandlingar.
 • Populärvetenskaplig - material som förmedlar vetenskaplig information och riktar sig mot allmänheten. Hit även debattinlägg och liknande.

Länka till Swepub

Länk till engelsk version: av Swepub: http://swepub.kb.se/?language=en. Länk till svensk version: http://swepub.kb.se/?language=se

Swepub analys

Via Swepub analys söker du fram data till underlag för bibliometriska analyser och databearbetning. Du kan även få förslag på ämnesklassificering. Mer information om Swepub.

Kontakt

För frågor om Swepub, kontakta Libris kundservice
Telefon: 010-709 30 60, 08.30-15.30, lunchstängt 11.30-12.30

Deltagande lärosäten och myndigheter

Följande lärosäten och myndigheter levererar data till Swepub:
(bäst täckningsgrad inom parentes)

 • Blekinge tekniska högskola (2007-)
 • Chalmers tekniska högskola (2004-)
 • Enskilda högskolan Stockholm
 • Försvarshögskolan (2008-)
 • Gymnastik- och idrottshögskolan (2011-)
 • Göteborgs universitet (2004-)
 • Högskolan i Borås (2007-)
 • Högskolan Dalarna (2003-)
 • Högskolan i Gävle (2004-)
 • Högskolan i Halmstad (2007-)
 • Högskolan Kristianstad (2007-)
 • Högskolan i Skövde (2005-)
 • Högskolan Väst (2006-)
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Jönköping University (2004-)
 • Karlstads universitet (2005-)
 • Karolinska institutet (1995-)
 • Konstfack (2009-)
 • Kungl. Konsthögskolan
 • Kungl. Musikhögskolan (2011-)
 • Kungl. Tekniska högskolan (2004-)
 • Linköpings universitet (2000-)
 • Linnéuniversitetet (inkl. tidigare Högskolan i Kalmar och Växjö universitet) (2006-)
 • Luleå tekniska universitet (2003-)
 • Lunds universitet (2002-)
 • Malmö universitet (2007-)
 • Marie Cederschiöld högskola (2006-)
 • Mälardalens universitet (2006-)
 • Mittuniversitetet (2003-)
 • Nationalmuseum (1998-)
 • Naturhistoriska riksmuseet (2010-)
 • Naturvårdsverket (2003-)
 • Nordiska Afrikainstitutet (2007-)
 • Riksantikvarieämbetet
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Röda korsets högskola (2007-)
 • Sophiahemmet högskola (2008-)
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (1988-)
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet (2007-)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (2009-)
 • Södertörns högskola (2000-)
 • Umeå universitet (2004-)
 • Uppsala universitet (inkl. tidigare Högskolan på Gotland) (1995-)
 • Örebro universitet (2007-)

Teknik

Åtkomst till Swepub-datat

Det bibliografiska Swepub-datat är fritt för åtkomst via OAI PMH, SRU och Xsearch.

OpenURL Referrer

På OCLC:s sida OpenURL Referrer finns plug-ins (browser extensions) att ladda hem för Firefox och Internet Explorer. Man måste ha tillgång till en länkserver (många universitets- och högskolebibliotek erbjuder länkservrar, t.ex. SFX). Länk till OpenURL Referrer kommer att synas längst ned i vyn för enstaka post (Översikt).

Delta i Swepub

Vilka får delta?

Offentligt finansierade forskningsinstitutioner. Källor för bedömning av vilka institutioner som kan räknas hit är i första hand SCB:s statistik över forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn respektive inom offentlig sektor (Statistiska Meddelanden UF 13 SM 0801), i andra hand den databas över aktörer inom FoU-systemet som upprätthålls av Forsknings.se. Även de halvstatliga forskningsinstituteten, som listas av VINNOVA, är välkomna att delta i Swepub.

Vad krävs?

Deltagande bygger på att man uppfyller följande krav:

1. Poster skall kunna levereras från lokalt system via OAI-PMH, t.ex. från en lokal publiceringsdatabas eller med hjälp av ett Static repository http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-static-repository.htm#SR
2. Poster skall kunna levereras i Swepub-MODS-formatet.

Deltagande institutioner ansvarar för:

1. Leverans av data enligt Swepub MODS formatspecifikation 3.0 och metadatamodell. Underhåll och uppdatering av metadata när förändringar beslutats.
2. Att informera Librisenheten om serverändringar som påverkar leverans till Swepub.

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.