SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Sunde Peter) "

Sökning: WFRF:(Sunde Peter)

 • Resultat 1-10 av 19
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Antoniou, Antonis C., et al. (författare)
 • A locus on 19p13 modifies risk of breast cancer in BRCA1 mutation carriers and is associated with hormone receptor-negative breast cancer in the general population
 • 2010
 • Ingår i: Nature Genetics. - : Nature Publishing Group. - 1546-1718 .- 1061-4036. ; 42:10, s. 885-892
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Germline BRCA1 mutations predispose to breast cancer. To identify genetic modifiers of this risk, we performed a genome-wide association study in 1,193 individuals with BRCA1 mutations who were diagnosed with invasive breast cancer under age 40 and 1,190 BRCA1 carriers without breast cancer diagnosis over age 35. We took forward 96 SNPs for replication in another 5,986 BRCA1 carriers (2,974 individuals with breast cancer and 3,012 unaffected individuals). Five SNPs on 19p13 were associated with breast cancer risk (P-trend = 2.3 x 10(-9) to Ptrend = 3.9 x 10(-7)), two of which showed independent associations (rs8170, hazard ratio (HR) = 1.26, 95% CI 1.17-1.35; rs2363956 HR = 0.84, 95% CI 0.80-0.89). Genotyping these SNPs in 6,800 population-based breast cancer cases and 6,613 controls identified a similar association with estrogen receptor-negative breast cancer (rs2363956 per-allele odds ratio (OR) = 0.83, 95% CI 0.75-0.92, P-trend = 0.0003) and an association with estrogen receptor-positive disease in the opposite direction (OR = 1.07, 95% CI 1.01-1.14, P-trend = 0.016). The five SNPs were also associated with triple-negative breast cancer in a separate study of 2,301 triple-negative cases and 3,949 controls (Ptrend = 1 x 10(-7) to Ptrend = 8 x 10(-5); rs2363956 per-allele OR = 0.80, 95% CI 0.74-0.87, P-trend = 1.1 x 10(-7)).
 •  
2.
 •  
3.
 • Alwall Svennefelt, Catharina, et al. (författare)
 • Förebyggande av arbetsskador inom lantbruket : "Säkert Bondförnuft" ur ett lantbrukarperspektiv
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Arbetsolycksfall är en stor kostnad och medför stora problem för såväl samhälle, företag och individer. En av de mest utsatta branscherna är lantbruket i Sverige, såväl i många andra delar av världen där sektorn har likartade problem. Finansiering via EU:s landsbygdsprogram gav möjligheter att jobba förebyggande i en stor landsomfattande satsning ”Säkert Bondförnuft” som administreras av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och som genomförts i samarbete med Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) . På uppdrag av LRF har en utvärdering av satsningen Säkert Bondförnuft gjorts avseende det första verksamhetsåret 2010. I uppdraget ingick att särskilt utvärdera lantbrukarnas perspektiv vad gäller de två huvudaktiviteterna a) Kursen Tre träffar till Säkert Bondförnuft och b) Individuellt gårdsbesök. Utvärderingen genomfördes i form av telefonintervjuer med lantbrukare som deltagit i Säkert Bondförnufts aktiviter samt en kontrollgrupp som inte deltagit. Resultaten visade bl a att de tillfrågade lantbrukarna var i mycket hög omfattning nöjda med sitt deltagande i Säkert Bondförnufts aktiviteter. Resultaten indikerade att något fler kursdeltagarna var nöjda i relation till de som haft ett Individuellt gårdsbesök. Vidare framkom att lantbrukare som haft gårdsbesök i mycket hög grad (>90%) vidtagit åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på sin gård. även de som deltagit i kursen Tre träffartill Säkert Bondförnuft har genomfört många åtgärder. Kontrollgruppen rapporterade att knappt 20 % gjort arbetsmiljöförbättringar. Det framgick också av intervjusvaren att sex av tio lantbrukare upplevde att arbetsmiljö och säkerhet blev viktigare efter att man deltagit i Säkert Bondförnufts olika aktiviteter. En stor andel av lantbrukarna upplevde att man efter deltagandet i Säkert Bondförnufts aktiviteter fått tillräckliga kunskaper för att de själva eller tillsammans med andra på gården skulle kunna fortsätta bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och/eller andra arbetsmiljöförbättrande åtgärder. I de fall då man inte upplevde att man hade tillräckliga kunskaper efterlyste man mer rådgivning på gårdsnivå, ytterligare arbetsmiljöutbildning, bättre rådgivningsmaterial samt praktisk träning av färdigheter t ex gällande användning av motorsåg, fyrhjulingar, djurhantering samt stresshantering. Lantbrukarna som intervjuades fick även svara på korta frågor kring deras attityder till risker och säkerhetsfrågor i lantbruket. Kontrollgruppen fick samma frågor som de som deltagit i Säkert Bondförnufts aktiviteter. De allra flesta är överens om att investeringar i säkerhet lönar sig – något mer övertygade var de som deltagit i Säkert Bondförnufts aktiviteter. På frågan om det ingår i lantbrukaryrket att utsätta sig för risker fanns en stor spridning bland de olika grupperna. Att få säkerheten regelbundet kontrollerad på gården var kursdeltagarna mycket övertygade om, även de som haft gårdsbesök tyckte detta var viktigt. De som deltog i Landjas undersökning (före Säkert Bondförnufts uppstart) hade inte alls samma inställning till detta. Att man tummar på säkerheten ibland var en något vanligare uppfattning i kontrollgruppen och att man var mer medveten om riskerna för olycksfall jämfört med andra lantbrukare var en klart vanligare uppfattning bland dem som haft Individuellt gårdsbesök än de som deltagit i kursen. Slutligen var de som deltagit i kursen Tre träffar till Säkert Bondförnuft mer övertygade om vikten av att ha en krisplan jämfört med andra lantbrukares uppfattning. Detta var en ettårig uppföljning av satsningen Säkert Bondförnuft och det är viktigt att göra förnyade uppföljningar, dels av samma lantbrukare, för att se om det blir långsiktiga effekter av insatserna och dels följa upp nya grupper av lantbrukare som deltagare som tagit del av aktiviteter som genomförts 2011 och 2012. Detta är en unik satsning som det är synnerligen viktigt att fortsätta utvärdera. Resultaten tyder på att satsningen Säkert Bondförnuft är en viktig satsning som bör fortsätta efter utgång av nuvarande verksamhetsperiod 2013.
 •  
4.
 •  
5.
 • Blanco, Ignacio, et al. (författare)
 • Assessing Associations between the AURKA-HMMR-TPX2-TUBG1 Functional Module and Breast Cancer Risk in BRCA1/2 Mutation Carriers
 • 2015
 • Ingår i: PLOS ONE. - : Public Library of Science. - 1932-6203. ; 10:4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • While interplay between BRCA1 and AURKA-RHAMM-TPX2-TUBG1 regulates mammary epithelial polarization, common genetic variation in HMMR (gene product RHAMM) may be associated with risk of breast cancer in BRCA1 mutation carriers. Following on these observations, we further assessed the link between the AURKA-HMMR-TPX2-TUBG1 functional module and risk of breast cancer in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers. Forty-one single nucleotide polymorphisms (SNPs) were genotyped in 15,252 BRCA1 and 8,211 BRCA2 mutation carriers and subsequently analyzed using a retrospective likelihood approach. The association of HMMR rs299290 with breast cancer risk in BRCA1 mutation carriers was confirmed: per-allele hazard ratio (HR) = 1.10, 95% confidence interval (CI) 1.04 - 1.15, p = 1.9 x 10(-4) (false discovery rate (FDR)-adjusted p = 0.043). Variation in CSTF1, located next to AURKA, was also found to be associated with breast cancer risk in BRCA2 mutation carriers: rs2426618 per-allele HR = 1.10, 95% CI 1.03 - 1.16, p = 0.005 (FDR-adjusted p = 0.045). Assessment of pairwise interactions provided suggestions (FDR-adjusted p(interaction) values greater than 0.05) for deviations from the multiplicative model for rs299290 and CSTF1 rs6064391, and rs299290 and TUBG1 rs11649877 in both BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Following these suggestions, the expression of HMMR and AURKA or TUBG1 in sporadic breast tumors was found to potentially interact, influencing patients survival. Together, the results of this study support the hypothesis of a causative link between altered function of AURKA-HMMR-TPX2-TUBG1 and breast carcinogenesis in BRCA1/2 mutation carriers.
 •  
6.
 • Heldbjerg, Henning, et al. (författare)
 • Contrasting population trends of common starlings (Sturnus vulgaris) across Europe
 • 2019
 • Ingår i: Ornis Fennica. - : BirdLife Finland. - 0030-5685. ; 96:4, s. 153-168
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The greatest loss of biodiversity in the EU has occurred on agricultural land. The Common Starling (Sturnus vulgaris) is one of the many numerous and widespread European farmland breeding bird species showing major population declines linked to European agricultural intensification. Here we present results based on monitoring data collected since 1975 in 24 countries to examine the influence of changing extent of grassland and cattle abundance (based on results of earlier studies showing the importance of lowland cattle grazed grassland for the species), wintering provenance and temperature on national breeding population trends of Starlings across Europe. Positive Starling population trends in Central-East Europe contrast with negative trends in North and West Europe. Based on this indicative approach, we found some support for the importance of cattle stock and no support for grassland, temperature or wintering provenance to explain Starling population trends in Europe. However, we acknowledge such a European-wide analysis may conceal regional differences in responses and suggest that currently accessible national land use data might be insufficient to describe the detailed current changes in animal husbandry and grassland management that may be responsible for changes in food availability and hence breeding Starling abundance and their differences across Europe. Reviewing results from local studies relating Starling population trends to local agricultural change offer contradictory results, suggesting complex interacting processes at work. We recommend combining national datasets on demography, land-use/agricultural practices and from autecological research to better explain the reasons for contrasting Starling trends across Europe, to enable us to predict how changing agriculture will affect Starlings and potentially suggest mitigation measures to restore local populations where possible.
 •  
7.
 • Kudenchuk, Peter J, et al. (författare)
 • Breakthrough in cardiac arrest: reports from the 4th Paris International Conference.
 • 2015
 • Ingår i: Annals of Intensive Care. - : Springer. - 2110-5820. ; 5:1, s. 22-22
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Jean-Luc Diehl The French Intensive Care Society organized on 5th and 6th June 2014 its 4th "Paris International Conference in Intensive Care", whose principle is to bring together the best international experts on a hot topic in critical care medicine. The 2014 theme was "Breakthrough in cardiac arrest", with many high-quality updates on epidemiology, public health data, pre-hospital and in-ICU cares. The present review includes short summaries of the major presentations, classified into six main chapters: Epidemiology of CA Pre-hospital management Post-resuscitation management: targeted temperature management Post-resuscitation management: optimizing organ perfusion and metabolic parameters Neurological assessment of brain damages Public healthcare.
 •  
8.
 •  
9.
 • Nolan, Jerry P, et al. (författare)
 • Intensive care medicine research agenda on cardiac arrest
 • 2017
 • Ingår i: Intensive Care Medicine. - : Springer. - 0342-4642. ; 43:9, s. 1282-1293
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Over the last 15 years, treatment of comatose post-cardiac arrest patients has evolved to include therapeutic strategies such as urgent coronary angiography with percutaneous coronary intervention (PCI), targeted temperature management (TTM)—requiring mechanical ventilation and sedation—and more sophisticated and cautious prognostication. In 2015, collaboration between the European Resuscitation Council (ERC) and the European Society for Intensive Care Medicine (ESICM) resulted in the first European guidelines on post-resuscitation care. This review addresses the major recent advances in the treatment of cardiac arrest, recent trials that have challenged current practice and the remaining areas of uncertainty.
 •  
10.
 • Osorio, Ana, et al. (författare)
 • DNA Glycosylases Involved in Base Excision Repair May Be Associated with Cancer Risk in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers.
 • 2014
 • Ingår i: PLoS Genetics. - : Public Library of Science (PLoS). - 1553-7404. ; 10:4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in genes involved in the DNA Base Excision Repair (BER) pathway could be associated with cancer risk in carriers of mutations in the high-penetrance susceptibility genes BRCA1 and BRCA2, given the relation of synthetic lethality that exists between one of the components of the BER pathway, PARP1 (poly ADP ribose polymerase), and both BRCA1 and BRCA2. In the present study, we have performed a comprehensive analysis of 18 genes involved in BER using a tagging SNP approach in a large series of BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. 144 SNPs were analyzed in a two stage study involving 23,463 carriers from the CIMBA consortium (the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1 and BRCA2). Eleven SNPs showed evidence of association with breast and/or ovarian cancer at p<0.05 in the combined analysis. Four of the five genes for which strongest evidence of association was observed were DNA glycosylases. The strongest evidence was for rs1466785 in the NEIL2 (endonuclease VIII-like 2) gene (HR: 1.09, 95% CI (1.03-1.16), p = 2.7×10-3) for association with breast cancer risk in BRCA2 mutation carriers, and rs2304277 in the OGG1 (8-guanine DNA glycosylase) gene, with ovarian cancer risk in BRCA1 mutation carriers (HR: 1.12 95%CI: 1.03-1.21, p = 4.8×10-3). DNA glycosylases involved in the first steps of the BER pathway may be associated with cancer risk in BRCA1/2 mutation carriers and should be more comprehensively studied.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 19
 • [1]2Nästa
Typ av publikation
tidskriftsartikel (17)
rapport (1)
forskningsöversikt (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (17)
övrigt vetenskapligt (2)
Författare/redaktör
Nevanlinna, Heli (4)
John, Esther M (4)
Neuhausen, Susan L (4)
Benitez, Javier (4)
Chenevix-Trench, Geo ... (4)
Daly, Mary B. (4)
visa fler...
Devilee, Peter (4)
Jakubowska, Anna (4)
Meindl, Alfons (4)
Offit, Kenneth (4)
Radice, Paolo (4)
Couch, Fergus J. (4)
Simard, Jacques (4)
Easton, Douglas F. (4)
Thomassen, Mads (4)
Loman, Niklas (4)
Antoniou, Antonis C. (4)
McGuffog, Lesley (4)
Sinilnikova, Olga M. (4)
Healey, Sue (4)
Stoppa-Lyonnet, Domi ... (4)
Mazoyer, Sylvie (4)
Lubinski, Jan (4)
Wappenschmidt, Barba ... (4)
Engel, Christoph (4)
Arnold, Norbert (4)
Niederacher, Dieter (4)
Sutter, Christian (4)
Domchek, Susan M. (4)
Piedmonte, Marion (4)
Friedman, Eitan (4)
Laitman, Yael (4)
Vijai, Joseph (4)
Rantala, Johanna (4)
Gerdes, Anne-Marie (4)
Sunde, Lone (4)
Manoukian, Siranoush (4)
Caldes, Trinidad (4)
de la Hoya, Miguel (4)
Singer, Christian F. (4)
Fink-Retter, Annelie ... (4)
Greene, Mark H. (4)
Mai, Phuong L. (4)
Blanco, Ignacio (4)
Lazaro, Conxi (4)
Garber, Judy (4)
Osorio, Ana (4)
Godwin, Andrew K. (4)
Montagna, Marco (4)
Karlan, Beth Y. (4)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (16)
Karolinska Institutet (3)
Uppsala universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Språk
Engelska (18)
Svenska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (11)
Medicin och hälsovetenskap (6)
Lantbruksvetenskap (1)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy