SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "bertil persson "

Sökning: bertil persson

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • Radioactivity Exploration from the Arctic to the Antarctic. Part 1: Introduction
 • 2015
 • Ingår i: Radioactivity Exploration from the Arctic to the Antarctic.. - 1651-5013. ; 2015-002, s. 1-4
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • This book is dedicated to professor emeritus Bengt Forkman (Nuclear Physics, Lund University) who in 1979 took the initiative to arrange an environmental radioactivity research program for the Ymer-80 expedition. He engaged his old friend Bertil Persson whom he during the 1960th inspired to university studies in Lund who just been promoted to professor of Radioecology at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. Bertil Persson was tutor for Elis Holm at Lund University, who for his thesis was engaged in radiochemical analysis of plutonium isotopes in the environment. Elis Holm became deeply involved in management of Ymer-80 and all the following expeditions as well. We found a superior talent for the logistics in Kjell-Åke Carlsson (who was mechanical engineer at the department of radiation physics at Lund University). Without him, we would not have been able to solve all the thousands of practical issues and contacts with authorities and sponsors. He also contributed with the diaries extensive photographic and video documentation of all the expeditions. We have together compiled this book although several others were partly engaged in the various expeditions to whom we are deeply thankful for their contributions. They will appear as contributors in the separate parts of this book: 1. Ymer-80 (Bengt Forkman, Boel Forkman, Lars Ahlgren (diseased) 2. Swedarp 1988-1989 (Per Roos, Birgitta Roos) 3. Arctic Ocean 1991 4. Tundra Expedition 5. Arctic Ocean 1996 (Dan Josefsson, Mats Ericsson)
 •  
2.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • PSI-PSYCHO SCHIZOFRENI IMAGING-Ψ : Hjärnavbildning vid Schizofreni. Del 1
 • 2022
 • Ingår i: Acta Scientiarum Lundensia. - 1651-5013. ; 2022-001, s. 0-9
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Med hjälp av mina medarbetare vid institutionen för Radiofysik på universitetet och avdelningen för sjukhusfysik vid lasarettet började vi 1981 bygga Skandinaviens första bildgivande NMR scanner. För att sprida kunskap om medicinska tillämpningar av NMR arrangerade Svensk förening för radiofysik på hösten 1981 en föreläsningsserie med både läkare, fysiker och ingenjörer på seminstationen i Hörby. Föreläsnings anteckningar sammanfattades i den första läroboken i ämnet med en NMR-bild av mitt hjärta på omslaget (Persson, 1982). Jag närde en hypotes om att själen skulle kunna avspeglas med vattnets struktur i hjärnan vilket NMR-relaxationen av protonerna skulle kunna avslöja. Därmed skulle bildgivande kärnspinnresonans kanske kunna avbilda själen, som jag tyckte borde finnas där någonstans inom oss. Men det blev mest en skröna som mina medarbetare skojade om.När min första MR-doktor, Freddy Ståhlberg ordnade så att det år 2015 kom en nationell MR-forskningsresurs i form av en 7-tesla magnet till Lund, då ställdes 0,07 tesla prototypen till Lunds första NMR scanner som relik i entrén (Persson and Ståhlberg, 2017). Med en 7 tesla magnet öppnas möjligheten att studera NMR spektrum i tillräckligt hög upplösning för att icke-invasivt identifiera ett flertal kemiska substanser i hjärnan. Dessa substanser reglerar våra kognitiva funktioner och jag kände att här öppnar sig kanske en möjlighet att studera ”Själens kemi”. Detta är bakgrunden till denna serie om Hjärnavbildning vid Schizofreni som jag tillägnar någon som fått denna diagnos.Denna första del beskriver ”Hur det blev ”. Förkortningen av ”Psycho Schizofreni Imaging” PSI associerar till den grekiska bokstaven ( som i kvantfysiken betecknar tillståndsvektorn eller vågfunktionen som innehåller informationen om det system den beskriver. Den mänskliga hjärnan tycks ursprungligen vara skapt för att använda en kvantliknande logik som schizofrena patienter tycks förlita sig på. Denna kvant-neuro-biologiska syn på schizofreni är fortfarande i sin linda, och detta spekulativa kvantfysiska synsätt återkommer jag till i fortsättningen på ”Psycho Schizofreni Imaging”.
 •  
3.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • Chapter 3 Electro Dosimetry : Electro-Pulse-Enhanced-Chemo-Therapy In treatment of malignant tumours
 • 2018
 • Ingår i: Electro-Pulse-Enhanced-Chemo-Therapy In treatment of malignant tumours : Chapter 3 Electro Dosimetry - Chapter 3 Electro Dosimetry. - 1651-5013. ; 2018-002
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Externa elektriska fält som appliceras på biologiska material interagerar direkt med fria elektriska laddningar som elektroner och joner samt jongrupper i större molekyler. De interagerar också med dipoler såsom vatten och inducerar dipoler i molekyler med polariserbara grupper. Cellmembranerna verkar vara det kritiska målet för interaktion som orsakar intra-molekylära övergångar och intermolekylära processer som leder till strukturell omorganisering av cellmembranen.Att tillämpa högspänningsimpulser på celler i kulturer eller i vävnad orsakar olika grader av strukturella omorganisationer i cellmembranen, vilket kan sluta med en dielektrisk kollaps eller nedbrytning. Detta tillstånd kallas antingen elektroporation eller elektropermeabilisering och kan vara reversibel eller irreversibel beroende på egenskaperna hos applicerade spänningsimpulser (Zimmermann et al., 1974).I ett sådant övergående tillstånd blir membranet permeabelt för molekyler som normalt inte passerar denna barriär in i cellens cytoplasma. Detta tillstånd kan användas för direkt överföring av gener, andra nukleinsyror, proteiner och andra molekyler till celler och mikroorganismer. En annan möjlighet är att grannceller med membran i övergående tillstånd kan smälta samman och bilda en ny jättecell. Dessa egenskaper hos membran i övergående tillstånd har lett till elektriska fältpulsteknik som ökar betydelsen i cell- och molekylärbiologi, i genteknik och i olika medicinska terapeutiska förfaranden (Neumann, 1992, Neumann et al., 1989).Användning av pulser av högspänning till celler i kulturer eller i vävnad orsakar olika grader av strukturella omorganisationer i cellmembranen, vilket kan sluta med en dielektrisk kollaps eller nedbrytning. I ett sådant övergående tillstånd ökar membranledningsförmågan Gm = 1 / Rm och membranet blir genomträngligt för molekyler som normalt inte passerar denna barriär in i cellens cytoplasma.De fysikaliska parametrar som orsakar dessa effekter är fältstyrkan hos det applicerade elektriska fältet och exponeringstidpunkten och den involverade biofysiska parametern är den elektriska ledningsförmågan hos den exponerade vävnaden. Dessa parametrar förenas i mängden specifik absorberad energi i vävnaden, vilken är den mängd som används inom joniserande strålningsområdet. På området icke-joniserande strålning används emellertid specifik absorberad effekthastighet SAR (W / kg) (Dimbylow, 1991, Garn och Gabriel, 1995). Men i Electro Enhanced Therapy är behandlingstiden viktig för resultatet och således bör den specifika absorberade energin SAE eller sW (J/kg) användas som en kvantitet elektrodosimetri.
 •  
4.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • Clinical Studies of EpECT with Bleomycin or Cis-Platin
 • 2018
 • Ingår i: Electro-Pulse-Enhanced-Chemo-Therapy. - 1651-5013. ; 2018, s. 1-1
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • In recent years several authors have reviewed the clinical results of Electro Enhanced Chemotherapy: • Electro-chemotherapy for primary skin cancer and skin metastasis related to other malignancies (Reinhold, 2011). • Utility of electro-chemotherapy in melanoma treatment (Testori et al., 2012).• Antitumor effectiveness of electro-chemotherapy: A systematic review and meta-analysis (Mali et al., 2013).• Electro-chemotherapy in Breast Cancer: A Review of References (Schmidt et al., 2014).• Treatments of advanced basal cell carcinoma: a review of the literature" (Peris et al., 2016).• Treatment efficacy with electro-chemotherapy: A multi-institutional prospective observational study on 376 patients with superficial tumours"(Campana et al., 2016b).• Basal cell carcinoma: 10-year experience with electro-chemotherapy (Campana et al., 2017b).• Electro-chemotherapy in Breast Cancer - Discussion of the Method and Literature Review (Wichtowski et al., 2017). The treatment results are in most cases reported in terms of following quantities where the fractional response  = (No. cases with the actual response / Total No. Cases) CR = Complete response; PR = partial response; SD = stable disease; PD = progressive disease; OR = objective response; CR = fractional complete response; PR = fractional partial response; SD = fractional stable disease; PD = fractional progressive disease; OR = fractional objective responseUsually the sum of complete and partial responses called Objective Response (OR = CR + PR) is used as a general quantity for the response of the treatment in question without considering the responses of stable and progress disease.In order to be able unify all four quantities into a quantity which consider the total response a quantity named “fractional weighting response”, WR is defined as follow:In order to estimate the response considering all four response quantities a quantity named “fractional weighted response”, WR is defined as follow:WR = (3OR + 1PR + 0SD - 3PR)/3;The following sections summarize the published responses of clinical electro-chemotherapy for each specific type of tumour, and estimate the fractional weighting response from the data of each published report.
 •  
5.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • PSI-PSYCHO SCHIZOFRENI IMAGING : Hjärnavbildning vid Schizofreni. Del 2. Hjärnavbildning med radioaktiva spårämnen
 • 2022
 • Ingår i: Acta Scientiarum Lundensia. - 1651-5013. ; 2022-002, s. 0-39
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Denna andra delen av Hjärnavbildning vid Schizofreni beskriver användningen av radioaktiva ämnen som startade i Lund med professor David Ingvars pionjär studier av att avbilda cerebralt blodflöde med Xenon-133 hos patienter med Schizofreni. De nukelar medicinska metoderna utvecklades till Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT, använder gammastrålning som emitteras direkt från internt distribuerade radiofarmaka i patienten som detekteras av en enda eller en uppsättning kollimerade strålnings-detektorer eller gammakameror. Nya radiofarmaka utvecklades såsom 99mTc-HMPAO d.v.s. 99mTc-Hexa-Methyl-Propylen-Amine-Oxim kräver ingen flödesstudie utan visar hur perfusionsmönstret såg ut vid tidpunkten för injektionen. Cerebral SPECT och 99mTc-HMPAO kan användas för att skilja mellan patienter som diagnostiserats med Schizofreni och friska kontrollpersoner. Även dopaminhypotesen som förklaringsmodell till Schizofreni har sitt ursprung i Lund med Arvid Carlssons upptäckt (Carlsson and Lindqvist, 1963). Med hjärnavbildnings-tekniken Positron-Emissions-Tomografi(PET) blev det möjligt att studera receptorbindning direkt i den levande mänskliga hjärnan. PET studier av frisättning och transport av dopamin, samt bindning av dopamin till Dopaminreceptorn D2R, visar att schizofrena patienter har en ökad tillgänglighet av dopamin i den striato-thalamo-kortikala transportvägen vägen och en minskad tillgänglighet i den mesolimbocortical vägen. Under 1980 talet visade det sig att regionalt blodflöde och metabolism med användningen av PET med 18F-fluordeoxyglucos (18FDG) var ett kraftfullt verktyg i psykiatrisk forskning om Schizofreni Under 1990 talet ökade omfattningen av 19FDG-PET studier på patienter med Schizofreni som ofta resulterar i dysfunktionella avvikelser vilka indikerar störd kommunikation i hjärnans kretslopp snarare än fokala skador i hjärnan. Hos patienter med Schizofreni visar 19FDG-PET studier förändringar främst i prefrontala, striatala, talamiska och temporala strukturer.
 •  
6.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • PSI-PSYCHO SCHIZOPHRENIA IMAGING : Hjärnavbildning vid Schizofreni. Del 3. Magnetisk resonans och schizofreni
 • 2022
 • Ingår i: Acta Scientiarum Lundensia. - 1651-5013. ; 2022, s. 0-61
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Denna tredje del av Hjärnavbildning vid Schizofreni sammanfattar olika metoder med magnet spinn resonans (MR) applicerade på Schizofreni patienter 1. Introduktion till MR2. Struktur-magnet resonans imaging sMRI3. MR-CSF cerebralt blodflödes imaging4. Funktionell-magnet resonans imaging MRI5. Diffusion Tensor Imaging DTI6. Magnetisk transfer Imaging MTI7. Magnet resonans spektrometri MRS8. Kombinerade metoderSture Forsén och Ragnar Hoffman presenterade år 1963 en magnetisk dubbel-resonans-metod tillämpbar på system där ett kärnspinn reversibelt överförs mellan två icke-ekvivalenta molekyler, från A till B, vilket utnyttjas i ” Magnetisk transfer Imaging MTI” (kap 3.6) (Forsen and Hoffman, 1963). Det kan vara värt att nämna att Sture Forsén är professor emeritus i fysikalisk kemi vid Lunds Universitet. Beskrivningen av utvecklingen inom de olika områdena av MR har emellertid blivit så omfattande att min ambition att beskriva den detaljerade historiska utvecklingen av de olika MR-metoderna kommer att preseteras efter hand . Därför kommer i del III endast som en sammanfattning av MR och Schizofreni. Struktur-magnet resonans imaging sMRI visar att förändrad gyrifiering verkar vara en signifikant robust markör för störningar i den tidiga neuronala utvecklingen vid Schizofreni. Ökningar av gyrifiering observerades i bilaterala insula, temporala polen och vänster orbitofrontal cortex.Även tjockleken av de frontala loberna återspeglar en patologisk process vid Schizofreni med minskad kortikal tjocklek i prefrontala cortex, precuneus och occipital cortex.Utvärdering av CSF flödesdynamik i akvedukten tillsammans med volymetriska sMRI undersökningar av hjärnan skulle ytterligare kunna förstärka kunskapen kring patofysiologin både i samband med diagnostik och behandlings uppföljning av patienter med Schizofreni. Ett flertal studier indikerar att patienter med Schizofreni har lägre MRI aktivitet i den dorsolaterala, prefrontala cortex(PFC), accumbenskärnan(ACC) och i thalamus mediodorsala kärnan. Däremot observeras ökning av aktiviteten inom andra PFC-områden, vilka skulle kunna vara kompenserande till sin natur.Resultaten tyder på att MRI-baserad klassificering återspeglar förändringar i diskreta neurala kretsar och kan vara ett användbart verktyg för att definiera undergrupper inom det kliniskt definierade syndromet Schizofreni. Dock finns ännu ingen konsensus om vilken (MRI metod som är bäst lämpad för klinisk användning. DTI studier av schizofrena patienterna visar lägre FA-värden än friska kontroller. FA-värdet för den främre delen av corpus callosum är negativt korrelerat med poängen på skalan för bedömning av negativa symtom . Lägre FA-värden i vänster och bilaterala superior longitudinella fasciculi (SLF) hos schizofrena patienterna än friska kontroller verkar vara specifika för Schizofreni med hörselhallucinationer(AVH). En negativ korrelation registrerades mellan genomsnittlig regional FA i höger anterior cingulum och PANSS-positiv symptompoäng. Den stora betydelsen av MTI är resultaten av dess kombination med DTI som visar sig kunna indikera högre extracellulära koncentrationer av fritt vatten, vilket indikerar förekomsten av neuroinflammation vid Schizofreni. 1H-MRS och Schizofreni visar signifikanta skillnader mellan kaudal och rostral NAA-koncentration i den del av de basala ganglierna som kallas accumbens ACC, hos patienter med Schizofreni men inte hos friska kontrollpersoner. Denna skillnad indikerar att neuronal densitet eller integritetsskillnader mellan ACC-subregioner kan vara karakteristiska för Schizofreni. Resultaten visar också att NAA-koncentrationerna är lägre i frontallob och talamus hos patienter med första episod psykos jämfört med kontroller vilket indikerar att Schizofreni är associerad med lägre neural metabolisk aktivitet. Resultaten av 1H-MRS studier tyder på att kolin ökar i både prefrontala och occipitala cortex under nyligen debuterade Schizofreni vilket indikerar tecken på neuroinflammation.
 •  
7.
 • Persson, Bertil R, et al. (författare)
 • PSI-PSYCHO SCHIZOPHRENIA IMAGING- Hjärnavbildning vid Schizofreni. : Del 4: Ämnesomsättning och Schizofreni
 • 2023
 • Ingår i: Acta Scientiarum Lundensia. ; 2023-001, s. 1-112
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • 4-5.1 Sammanfattning av Glutamat och GABA vid Schizofreni1H-MRS och kronisk schizofreni1H-MRS visar att alla Schizofreni patienter hade ett signifikant lägre N-AcetylAsparagin-syra(NAA) till Kreatin(Cr) nivåförhållande i frontalloben än kontrollerna. Resultaten indikerar att det finns ett samband mellan det Glutamat-erga systemet och patofysiologin vid Schizofreni. (Szulc et al., 2013).GABA och glutamat vid schizofreni Signifikant lägre GABA till Kreatin(Cr)-nivåkvoter observerades i den prefrontala cortex hos patienter med Schizofreni jämfört med friska kontroller. Lägre GABA-nivåer men oförändrade glutamatnivåer i den mediala prefrontala cortexen vid Schizofreni, observerades särskilt hos högpresterande patienter. (Marsman et al., 2014).1H-MRS och Glutamat koncentrationer Resultaten av MRS visar att signifikant lägre Glutamat koncentrationer i Hippocampus vid Schizofreni är associerat med patofysiologin för Schizofreni, (Stan et al., 2015).4-5.2 Sammanfattning Tryptofan katabolism och SchizofreniAktivering av Tryptofanmetabolismen (TRYCAT)-vägen tycks vara involverad i patofysiologin för Schizofreni. Patienter med Schizofreni rapporterades ha signifikant lägre serum-nivåer av Kynurensyra(KYNA) som dämpar effekten av α-7nikotin-acetyl-kolin receptorn (α7nAChR) och/eller N-metyl-D-Aspartatreceptorn (NMDAR), två av de receptortyper vars dysfunktion tros bidra till kognitiv försämring vid Schizofreni. (Huang et al., 2021)}.CSF-nivåer av Kynurensyra är förhöjda vid Schizofreni, vilket motiverar till nya terapeutiska strategier inriktade på hjärnans Kynurensyrasyntes. Studier i djurmodeller indikerar att höga nivåer av Tryptofan undertrycker aggressivt beteende, troligtvis relaterat till ökad central Serotonin tillgänglighet (Erhardt et al., 2001). Andra resultat visar att potentialen för bildning av antioxidant Urinsyra(UA) från purinkatabolismen förändras tidigt under sjukdomsförloppet (Yao et al., 2010b). Zhou visade att det finns ett negativt samband mellan volymen av grå substans(GMV) och förhållandet mellan plasmanivåerna av Kynurenin och Tryptofan (KYN/TRP och KYN) vid Schizofreni (Zhou et al., 2022).En signifikant ökning av Kynurenin till Tryptofan förhållandet observerades i CNS och med en måttlig ökning av serum-IDO-aktivitet. (Almulla et al., 2022).Patienter med Schizofreni visar jämfört med friska kontroller signifikanta skillnader för Tryptofan metaboliter i CNS vilket slutligen kan påverka glutamat-ergisk neurotransmission via N-metyl-D-aspartat och α-7Nikotin receptorer (Sales et al., 2023).Godin rekomonderade att följande åtgärder för prevention av metabolism Syndrom(MetS) och forskning inom Schizofreni som bör främjas i klinisk praxis (Godin et al., 2023): •främjande av tobaksavvänjning, •undvikande av antidepressiva medel med risk för ökad Mets och •främjande av fysisk aktivitet bör främjas mer aktivt. •tidig förskrivning av Omega 3-fettsyror och•viktminskningsmediciner (metformin och topiramat), •specifika metabola läkemedel (statin och fenofibrat), •kirurgisk minskning av fettvävnad och •mikrobiota-orienterade behandlingar. Studier av vuxna och barn med impulsivt och/eller våldsamt beteende visar indikationer på att: • Impulsivt och våldsamt beteende är förknippat med förändrad Serotonin metabolism. • Tarm-mikrobiomet kan kontrollera värdens tryptofanmetabolism. • Tarm- mikrobiomet spelar en roll i våldsamt beteende. (Langmajerová et al., 2023). En systematisk genomgång av neuroimaging studier av Kynurenin-vägen visar robusta indikationer på att cerebrala abnormiteter är associerade med Kynurenin.vägen (Wang et al., 2023). 4-5.3 Sammanfattning av andra metaboliter vid Schizofreni Nuvarande diagnostiska metoder för Schizofreni bygger på psykiatriska intervjuer, vilka är subjektiva till sin natur. Dock finns det indikationer på att följande metabolitmarkörer skulle kunna främja Schizofreni-diagnos och behandlings uppföljning:Citrat, Palmitinsyra, Myo-inositol och Allantoin vid Schizofreni.Utav tjugotvå studerade markörmetaboliter visade sig Citrat, Palmitinsyra, Myo-inositol och Allantoin uppvisa den bästa förmågan att fullständigt separera Schizofrena patienter från matchade friska kontroller och kan vara användbara biomarkörer för att övervaka terapeutisk effekt (Cai et al., 2012).Yang och medarbetare rapporterade år 2013 resultaten från en global metabolisk profileringsstudie som identifierade en panel av serum-markörer identifierades bestående av: •Glycerat, •Eikosensyra, •β-hydroxibutyrat, •Pyruvat och •Cystin En mer sammansatt panel uppnåddes genom att till serumpanelen tillföra•β-hydroxybutyrat i urinMed denna sammansatta panel uppnåddes en separerbarhet på 100% i både tränings- och test-setet, vilket innebär en säkerhet i Schizofreni diagnos som motsvarar kliniska intervjuer (Yang et al., 2013). Metabolisk analys av Schizofreni patienter efter Risperidon terapi.Myo-inositol, Urinsyra och Tryptofan i plasma skilde sig före och efter Risperidon behandling av patienter med Schizofreni. Metaboliska vägar inklusive energimetabolism, antioxidantförsvarssystem, neuro-transmittor metabolism, fettsyrabiosyntes och fosfolipid metabolism visade sig vara störda hos Schizofrena patienter men normaliserades delvis efter Risperidon behandling (Xuan et al., 2011).
 •  
8.
 • Persson, Bertil R.R., et al. (författare)
 • Effects of microwaves from GSM mobile phones on the blood-brain barrier and neurons in rat brain
 • 2005
 • Ingår i: PIERS 2005 - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Proceedings. - 1933077077 - 9781933077079 ; , s. 638-641
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Our group has since 1988 studied the effects of different intensities and modulations of 915MHz RF in a rat model where the exposure takes place in a TEM-cell during various time periods and post exposure recovery times. The power fed into TEM-cells was 0.125, 1.25, 12.5 or 125mW corresponding to whole body SAR (determined experimentally): 0.2, 2, 20 or 200mW/kg. The rats were awake and not restrained during exposure and after the recovery period the animals were anaesthetized and sacrificed by perfusion-fixation with 4% formaldehyde. Paraffin embedded 5 μm. thick brain slices were stained for albumin by applying albumin antibodies (Dakopatts), by which albumin is revealed as brownish discolorations. Dark neurons were revealed by staining for RNA/DNA with cresyl violet. In series of more than 1800 Fisher rats, we have proven that sub thermal power levels from both pulse-modulated and continuous RF fields - including those from real GSM mobile phones - have the potency to significantly open the BBB for the animals' own albumin (but not fibrinogen) to pass out into the brain and to accumulate in the neurons and glial cells surrounding the capillaries. Albumin extravasations are most prominent at the lower SAR values. This dose-response behaviour suggests some kind of energy or electromagnetic field strength windowing effect. A linear dose-response relationship for dark neurons was found at 50 days after exposure, with most prominent occurrence at SAR 200mW/kg.
 •  
9.
 • Anderson, Leif G., et al. (författare)
 • The effect of the Siberian tundra on the environment of the shelf seas and the Arctic Ocean
 • 1999
 • Ingår i: Ambio. - 0044-7447. ; 28:3, s. 270-280
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The Tundra Ecology -94 expedition investigated inflow of inorganic and organic carbon to the shelf seas by river runoff, and its transformation by biochemical processes in seawater and sediment. In addition, anthropogenic radionuclides, 137Cs, 90Sr, and 239,240Pu, were studied in water and sediments. The distribution of dissolved inorganic carbon indicates that the majority of the Ob and Yenisey discharges flow into the Laptev Sea before entering the central Arctic Ocean. The sediment study shows that there is a marked difference in benthic oxygen uptake, efflux of dissolved inorganic carbon and nutrients between localities. 137Cs activity from the Chernobyl accident is 30% in the Barents, Kara, and Laptev Seas. 137Cs increased from 5-8 Bq m-3 in Barents Sea, 5-13 Bq m-3 in the Kara Sea to 8-15 Bq m-3 in the Laptev Sea, but with locally low concentrations at the river mouths. Corresponding values for 90Sr were 2.5, 3, and 4 Bq m-3, respectively.
 •  
10.
 • Capala, J, et al. (författare)
 • Boron neutron capture therapy for glioblastoma multiforme : Clinical studies in Sweden
 • 2003
 • Ingår i: Journal of Neuro-Oncology. - 1573-7373. ; 62:1, s. 135-144
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A boron neutron capture therapy (BNCT) facility has been constructed at Studsvik, Sweden. It includes two filter/moderator configurations. One of the resulting neutron beams has been optimized for clinical irradiations with a filter/moderator system that allows easy variation of the neutron spectrum from the thermal to the epithermal energy range. The other beam has been designed to produce a large uniform field of thermal neutrons for radio-biological research. Scientific operations of the Studsvik BNCT project are overseen by the Scientific Advisory Board comprised of representatives of major universities in Sweden. Furthermore, special task groups for clinical and preclinical studies have been formed to facilitate collaboration with academia. The clinical Phase II trials for glioblastoma are sponsored by the Swedish National Neuro-Oncology Group and, presently, involve a protocol for BNCT treatment of glioblastoma patients who have not received any therapy other than surgery. In this protocol, p-boronophenylalanine (BPA), administered as a 6-h intravenous infusion, is used as the boron delivery agent. As of January 2002, 17 patients were treated. The 6-h infusion of 900 mg BPA/kg body weight was shown to be safe and resulted in the average blood-boron concentration of 24 μg/g (range: 15-32 μg/g) at the time of irradiation (approximately 2-3 h post-infusion). Peak and average weighted radiation doses to the brain were in the ranges of 8.0-15.5 Gy(W) and 3.3-6.1 Gy(W), respectively. So far, no severe BNCT-related acute toxicities have been observed. Due to the short follow-up time, it is too early to evaluate the efficacy of these studies.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (273)
konferensbidrag (47)
rapport (36)
samlingsverk (redaktörskap) (15)
bokkapitel (13)
bok (8)
visa fler...
proceedings (redaktörskap) (6)
annan publikation (5)
doktorsavhandling (5)
forskningsöversikt (5)
recension (2)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (246)
övrigt vetenskapligt/konstnärligt (154)
populärvet., debatt m.m. (16)
Författare/redaktör
Persson, Bertil (163)
Persson, Bertil R (103)
Salford, Leif (49)
Brun, Arne (30)
Persson, Bertil R.R. (29)
Malmgren, Lars (23)
visa fler...
Sundqvist, Bertil (21)
Ceberg, Crister (18)
Holm, Elis (17)
Eberhardt, Jacob (17)
Nittby, Henrietta (16)
Halle, Bertil (15)
Salford, Leif G. (14)
Persson, Claes, 1960 (14)
Widegren, Bengt (13)
Soldatov, Alexander (12)
Ståhl, Bertil, 1957- (12)
Jacobsson, Per (11)
Abrahamsson, Bertil (9)
Lennernäs, Hans (8)
Persson Sunde, Erik (8)
Wågberg, Thomas (7)
Persson, A. Erik G. (7)
Carlsson, Kjell Åke (7)
Munck af Rosenschöld ... (6)
Strand, Sven-Erik (6)
Ståhlberg, Freddy (6)
Olsson, Bertil (6)
Sällström, Johan (6)
Persson, Erik (5)
Larsson, Elna-Marie (5)
Skagerberg, Gunnar (5)
Carlström, Mattias (5)
Persson, Hans W (5)
Engström, Per (5)
Andersson, Ove (5)
Eberhardt, Jacob L (5)
Persson, Eva (4)
Tranberg, Karl-Göran (4)
Persson, Hans (4)
Giusti, V (4)
Englund, Elisabet (4)
Siesjö, Peter (4)
Malmsjö, Malin (4)
Josefsson, Dan (4)
Roos, Per (4)
Merdasa, Aboma (4)
Eriksson, Roger, 195 ... (4)
Fagerlund, Göran (4)
Visse, Edward (4)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (324)
Uppsala universitet (38)
Umeå universitet (26)
Göteborgs universitet (20)
Karolinska Institutet (20)
Linköpings universitet (15)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (11)
Stockholms universitet (7)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Örebro universitet (3)
Chalmers tekniska högskola (3)
Jönköping University (2)
Malmö universitet (2)
Högskolan i Gävle (1)
Linnéuniversitetet (1)
Karlstads universitet (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (321)
Svenska (90)
Odefinierat språk (4)
Finska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (142)
Medicin och hälsovetenskap (133)
Naturvetenskap (85)
Samhällsvetenskap (11)
Humaniora (6)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy