SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Statsvetenskap Statsvetenskap exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Statsvetenskap Statsvetenskap exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
11.
 •  
12.
 • Ullström, Anna, 1978- (författare)
 • Medierna ökar pressen : De politiska staberna om medialiseringen och Regeringskansliets vardag
 • 2008
 • Ingår i: Statsvetenskaplig tidskrift. - Malmö : Fahlbeckska stiftelsen. - 0039-0747. ; :4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  •   Media and the Swedish Government Office. The Ministerial Staff about the impact of Medialization.     This article examines the relationship between media and the partisan ministerial staff of the Government Office. The main objective of the article is to make a contribution to the knowledge about and comprehension of how medialization has affected the work of the partisan ministerial staff. The article is empirically based on four focus groups, with respectively ministers, secretaries of state, political advisors and press secretaries working under the third Persson government (2002-2006). The article demonstrates that media management is an area that The Government Office was not originally adapted for. Therefore media and communication do not enter into the existing routines and formal decision-making processes of the organization. As a result, media challenge both the process behind the government’s collective decision-making and the up-holding of the impression that the government decides collectively. Thus, there is a need for complementary routines for the contacts between the partisan staff and the civil servants.  
 •  
13.
 •  
14.
 •  
15.
 • Hasic, Tigran, 1969- (författare)
 • Reconstruction planning in post-conflict zones : Bosnia and Herzegovina and the international community
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The history of mankind has been plagued by an almost continuous chain of various armed conflicts - local, regional, national and global - that have caused horrendous damage to the social and physical fabric of cities. The tragedy of millions deprived by war still continues. This study sets out to understand the nature of reconstruction after war in the light of recent armed conflicts. It attempts to catalogue and discuss the tasks involved in the process of reconstruction planning by establishing a conceptual framework of the main issues in the reconstruction process. The case of Bosnia and Herzegovina is examined in detail and on the whole acts as the leit-motif of the whole dissertation and positions reconstruction in the broader context of sustainable development. The study is organized into two parts that constitute the doctoral aggregate dissertation – a combining of papers with an introductory monograph. In this case the introductory monograph is an extended one and there are six papers that follow. Both sections can be read on their own merits but also constitute one entity.The rebuilding of war-devastated countries and communities can be seen as a series of nonintegrated activities carried out (and often imposed) by international agencies and governments, serving political and other agendas. The result is that calamities of war are often accompanied by the calamities of reconstruction without any regard to sustainable development. The body of knowledge related to post-conflict reconstruction lacks a strong and cohesive theory. In order to better understand the process of reconstruction we present a qualitative inquiry based on the Grounded Theory Method developed originally by Barney Glaser and Anselm Strauss (1967). This approach utilizes a complex conceptualization with empirical evidence to produce theoretical structure. The results of process have evolved into the development of a conceptual model, called SCOPE (Sustainable Communities in Post-conflict Environments).This study proposes both a structure within which to examine post-conflict reconstruction and provides an implementation method. We propose to use the SCOPE model as a set of strategy, policy and program recommendations to assist the international community and all relevant decision-makers to ensure that the destruction and carnage of war does not have to be followed by a disaster of post-conflict reconstruction. We also offer to provide a new foundation and paradigm on post-conflict reconstruction, which incorporates and integrates a number of approaches into a multidisciplinary and systems thinking manner in order to better understand the complexity and dependencies of issues at hand. We believe that such a systems approach could better be able to incorporate the complexities involved and would offer much better results than the approaches currently in use.The final section of this study returns to the fact that although it is probably impossible to produce universal answers, we desperately need to find commonalities amongst different postconflict reconstruction settings in order to better deal with the reconstruction planning in a more dynamic, proactive, and sustainable manner.
 •  
16.
 • Waltman, Max, et al. (författare)
 • Stärk prostituerade personers möjlighet att kräva skadestånd [Strenghten Prostituted Persons’ Possibilities to Demand Damages].
 • 2011
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • GÖTEBORGS-POSTEN 10 Maj, 2011, Debatt I sexköpsmål betalar köparen i dag främst böter till staten och prostituerade personer kallas endast som vittnen. Möjligheten för prostituerade människor att yrka skadestånd finns, men har aldrig använts sen lagen kom till. Vi vill se en utredning som ser över hur deras förutsättningar för skadestånd kan förbättras, skriver bland andra Carina Hägg (S).  Justitieutskottet publicerade nyligen sitt betänkande som föreslår ett skärpt straff för sexköp till riksdagen. Samtidigt skriver majoriteten att en målsägandeställning ”är inte i sig nödvändig för att kunna föra talan om skadestånd eller ens för att få denna talan handlagd,” men åklagaren är inte skyldig att föra talan för andra än målsäganden. Detta förtydligande av rättsläget vad gäller skadestånd är välkommet, men det tycks vara lika tydligt att personen som köps i prostitution är den mot vilken brottet sexköp är begånget. Om denna möjlighet att få skadestånd redan existerar reser det emellertid frågetecken varför ingen prostituerad person ännu har fått sådant skadestånd för att ha blivit köpt för sex. Inte en 14-årig psykiskt utvecklingsstörd flicka (HovR över Skåne & Blekinge mål B 2917-10 & B 3184-10), eller en vuxen som öppet tillstods vara maktlös av en Hovrätt vilken uttalade att sexköparna ”insett och utnyttjat” faktumet, vanligt i prostitution, att den prostituerade personen ”befunnit sig i ett sådant underläge mot de två männen att det måste ha framstått som i det närmaste omöjligt för henne att vägra den andre samlag eller i övrigt påverka situationen” (RH 2008:59). När nu de styrande således har förtydligat sexköpslagen i detta avseende kommer förhoppningsvis polis, åklagare, målsägandebiträden, domstolar, socialarbetare och andra aktörer hädanefter upplysa alla prostituerade personer om deras rättigheter till skadestånd. Icke desto mindre så verkar ytterligare utredning av skadestånd för sexköp vara på sin plats, vilket minoritetsmotionerna har föreslagit utöver deras stöd för regeringens proposition. Mycket är redan känt. En del köpare anser att betalning ger dem rätt att göra vad helst de vill med kvinnan de köper. Många misshandlas svårt av köpare. Bland 200 prostituerade kvinnor i San Francisco våldtogs 70% eller misshandlades på liknande sätt av köpare i genomsnitt 31 gånger. Bland 55 före detta prostituerade kvinnor i Portland, Oregon, blev 78% våldtagna 49 gånger per år (33 gånger av en torsk) och 84% utsattes för grov misshandel i genomsnitt 103 gånger per år (45 gånger av en torsk). Tjugoen procent bland 222 kvinnor som prostituerades i Chicago vilka studerades medgav uttryckligen att de hade våldtagits över 10 gånger i eskortprostitution, gatuprostitution, och när de prostituerats privat i sina hem. De flesta av förövarna var torskar. Två Kanadensiska federala utredningar fann att torskarna utövar mest sexuellt våld mot prostituerade personer (1984, s. 1026; 1985, s. 388). En prostituerad kvinna betrodd av Svea Hovrätt (mål B 4789-09, s. 6) när hon uppgav hur en hallick bestraffade henne genom att skicka henne till (med Södertörns Tingsrätts neutraliserande ord) ”hårdhänta”, ”arga” och de mest ”elaka” torskarna (mål B 13571-07, s. 12) fick likväl inga skadestånd från dessa köpare. Sammanhanget med skador på prostituerade människor i prostitution är obestridlig, vars gottgörelse skulle kunna både ge dem upprättelse och möjliggöra för dem att fatta verkliga val vad gäller deras liv. Maktobalansen i prostitution och följderna av hanteringen av prostituerade personer i sexindustrin visar sig i information om misshandel och ohälsa liksom, hos 68% av 827 respondenter i nio länder, posttraumatiska stressymptom (PTSD) jämförbara med den hos tortyroffer, veteraner från krigszoner, och våldtagna kvinnor. En nyare studie med 46 personer som bland annat prostituerats på bordeller och eskortfirmor i Sydkorea och en kontrollgrupp visade att PTSD var signifikant även när man kontrollerat för olika former av misshandel under barndomen. Resultatet stärker slutsatsen att prostitution i sig själv utsätter majoriteten prostituerade personer för lidande. Åttionio procent av människor i prostitution i nio länder som ställdes frågan ”vad behöver du mest” svarade att ta sig ur prostitution. Men de känner inte att de kan. Skadestånd och stöd skulle kunna göra detta möjligt. Kommer utskottsmajoritetens uppmaning till rättsväsendet att tillämpa gällande rätt och bedöma skadestånd att räcka till? Givet att dessa juridiska och sociala förhållanden har existerat, och med kännedom så existerat över det gångna decenniet efter att sexköpslagen antogs utan skadestånd eller stöd till en enda prostituerad person, så förtjänar frågan minst sagt ytterligare utredning. Minoriteten (s & v) uppmanar således, som ett tillägg till majoritetens förslag, att en departements- eller expertutredning rimligen tillsätts för att ytterligare utreda och återkomma till riksdagen med ett förslag som kommer skapa bättre förutsättningar än som existerar i dag för den prostituerade personen att få skadestånd. Källor Bet. 2010/11:JuU22 Choi, Klein, Shin, & Lee (2009). Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Disorders of Extreme Stress (DESNOS) Symptoms Following Prostitution and Childhood Abuse. Violence Against Women 15 (8): 933-51. Committee on Sexual Offences Against Children and Youths (1984). Sexual Offences Against Children (Report) (Ottawa, Ont.). Farley, Cotton, Lynne, Zumbeck, Spiwak, Reyes, Alvarez, & Sezgin (2003). Prostitution and Trafficking in Nine Countries. I Farley red. Prostitution, Trafficking and Traumatic Stress (Haworth), 33-74. Farley, Macleod, Anderson, & Golding (2011). Attitudes and Social Characteristics of Men Who Buy Sex in Scotland. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 28 (Mars). Hunter (1993). Prostitution is Cruelty and Abuse to Women and Children. Michigan J. of Gender and Law 1:91-104 (inkl. Portland-studie). Mot. 2010/11:Ju10 (S) Mot. 2010/11:Ju11 (V) Raphael & Shapiro (2004). Violence in Indoor and Outdoor Prostitution Venues. Violence Against Women 10 (2): 126-139. Silbert & Pines (1981). Occupation Hazards of Street Prostitutes. Criminal Justice and Behavior 8 (4): 395-99. Special Committee on Pornography and Prostitution in Canada (1985). Pornography and Prostitution in Canada (Ottawa, Ont.).
 •  
17.
 • Albrecht, Martin, et al. (författare)
 • Nordic power road map 2050:Strategic choices towards carbon neutrality. D4.2.R Policy and Institutional Review Electric Vehicles (EV).
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report examines policy drivers of electric vehicles (EVs), and what potential role policy can play in enhancing the innovation and market development of EVs. We start with a policy review of key targets in the Nordic countries and the EU, up to 2030, and discuss to what extent they are consistent with industry, government and expert estimates of how the EV innovation systems can grow. On the basis of this, the second part examines what policy drivers might be needed to enable a breakthrough scenario, using a technological innovation systems (TIS) perspective to describe the needed processes, drivers and developments in policy and technology.
 •  
18.
 • Albrecht, Martin (författare)
 • System innovation dynamics around electric vehicles. The cases of Norway, Denmark and Sweden.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper focuses on the comparison of electric car innovation patterns in Norway, Sweden and Denmark. Doing so, it takes a closer look at what the most essential dynamics in the systems were over time and what enabled those dynamics. The main research aim is to contribute to a wider understanding of why Norway is so much ahead of Sweden and Denmark in electric car adoption. The purpose is also to adopt a perspective that goes beyond a mere focus on economic policy instruments. In order to do so different theory elements are combined in a framework. These elements stem from the transition theory literature field, especially the technological innovation system (TIS) and the multi-level perspective (MLP). This combination allows analysing the development behind a dynamic, not just when it comes to an innovation itself but also with regards to the established regime. The data is gathered through analysis of existing documents and data as well as a series of 27 expert interviews conducted in the three case countries. The findings suggest that there are important differences in transition patterns that can account for the electric vehicle (EV) diffusion situation we can find nowadays in the three Nordic countries. An important stepping stone was the need for a very strong legitimacy of the original EV vision that is also anchored in a coordinated, sector overarching coalition of actors that thinks strategically and long term. Moreover some general beneficial dynamics could be identified across the countries in question. In Norway these beneficial dynamics can be summarised as a systems motor, in Denmark as a failed entrepreneurial motor that shifted towards a constrained municipal motor and in Sweden as a loosely, coordinated and weaker version of a systems motor.
 •  
19.
 •  
20.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2298)
bokkapitel (1456)
konferensbidrag (595)
rapport (553)
doktorsavhandling (427)
bok (409)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (239)
recension (173)
annan publikation (161)
forskningsöversikt (27)
proceedings (redaktörskap) (24)
licentiatavhandling (24)
konstnärligt arbete (3)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (3201)
refereegranskat (2504)
populärvet., debatt m.m. (679)
Författare/redaktör
Hagevi, Magnus, 1965 ... (170)
Obi, Cyril I. (124)
Widmalm, Sten, 1964- (95)
Bolin, Niklas, 1977- (78)
Lidén, Gustav, 1983- (62)
Carlsson, Lars (57)
visa fler...
Sandström, Annica (55)
Gustavsson, Gina, 19 ... (53)
Matti, Simon (51)
Ekman, Joakim (50)
Aylott, Nicholas (49)
Eriksson, Johan (48)
Cornell, Svante (45)
Weissmann, Mikael, 1 ... (43)
Berglund, Sten, 1947 ... (42)
Brommesson, Douglas, ... (41)
Lidström, Anders, 19 ... (39)
Bjarnegård, Elin, 19 ... (37)
Amnå, Erik (36)
Jagers, Sverker (36)
Michalski, Anna, 196 ... (32)
Linde, Jonas (32)
Bergman, Torbjörn (31)
Nyhlén, Jon (30)
Teorell, Jan (29)
Bäck, Hanna (28)
Themnér, Anders, 197 ... (28)
Beckman, Ludvig, 197 ... (27)
Pestoff, Victor (27)
Hammar, Björn, 1967- (27)
Wihlborg, Elin, 1970 ... (26)
Guzzini, Stefano, 19 ... (25)
Micheletti, Michele, ... (25)
Ruffa, Chiara (24)
Lundmark, Carina (24)
Åberg, Pelle, 1977- (23)
Niklasson, Lars, 196 ... (23)
Loxbo, Karl, 1975- (23)
Brandell, Inga (22)
Mangold, Marcel, 198 ... (22)
Lindahl, Karin Belan ... (22)
Blombäck, Sofie, 198 ... (22)
Lundgren, Nils-Gusta ... (22)
Wallman Lundåsen, Su ... (22)
Gustavsson, Sverker, ... (22)
Westholm, Anders (21)
Bergman, Torbjörn, 1 ... (21)
Karlsson, Michael (21)
Berglund, Christofer ... (21)
Tallberg, Jonas, 197 ... (21)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (1812)
Stockholms universitet (779)
Södertörns högskola (568)
Linnéuniversitetet (451)
Lunds universitet (450)
Örebro universitet (380)
visa fler...
Umeå universitet (379)
Mittuniversitetet (353)
Nordiska Afrikainstitutet (328)
Linköpings universitet (328)
Luleå tekniska universitet (323)
Försvarshögskolan (312)
Högskolan i Halmstad (100)
Kungliga Tekniska Högskolan (89)
Karlstads universitet (64)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (55)
Göteborgs universitet (53)
Mälardalens högskola (44)
Malmö universitet (40)
Högskolan Dalarna (36)
Högskolan Väst (33)
Jönköping University (33)
Högskolan i Gävle (28)
Högskolan i Borås (22)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (11)
Sveriges Lantbruksuniversitet (7)
Högskolan Kristianstad (4)
Högskolan i Skövde (4)
Chalmers tekniska högskola (4)
Karolinska Institutet (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
RISE (3)
Enskilda Högskolan Stockholm (2)
Stockholms konstnärliga högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (4279)
Svenska (1920)
Franska (37)
Tyska (30)
Spanska (30)
Norska (14)
visa fler...
Italienska (13)
Danska (11)
Portugisiska (8)
Ryska (7)
Polska (6)
Japanska (6)
Kinesiska (4)
Annat språk (4)
Finska (3)
Lettiska (3)
Odefinierat språk (2)
Nederländska (2)
Turkiska (2)
Tjeckiska (1)
Rumänska (1)
Slovenska (1)
Koreanska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (6384)
Humaniora (327)
Naturvetenskap (123)
Teknik (43)
Lantbruksvetenskap (29)
Medicin och hälsovetenskap (18)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy