SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "FÖRF:(Carina Gunnarsson) "

Sökning: FÖRF:(Carina Gunnarsson)

 • Resultat 41-46 av 46
 • Föregående 1234[5]
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
41.
 • Strid, Ingrid, et al. (författare)
 • Mer och bättre vall till mjölkproduktion och återväxtvall till biogas
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Behovet av högkvalitativ vall kan förväntas öka i takt med ett större intresse för att användanärproducerat foder i svensk mjölkproduktion. Högkvalitativ vall, framför allt från tidigtskördad förstaskördsvall, kan minska behovet av kraftfoder, och därmed tillhörandemiljöproblem. Stora mängder återväxt-vall skulle då bli över, vilket skulle leda till både dåligekonomi och resurshushållning. Problemet kan därför sammanfattas som att det antingen blirsvårt att uppnå tillräcklig foderkvalitet (om alla delskördar ska användas till foder), eller såblir det dålig hushållning med vallen (om bara förstaskörden tas tillvara). Ett sätt att lösaproblemet skulle vara att istället utnyttja återväxten till biogasproduktion. Vallen får därmedtvå funktioner, dels att producera högkvalitativt foder och dels att producera biogasråvara. Föratt få fram tillräckliga mängder förstaskörds-ensilage, behöver en större areal odlas med vall.Denna nya areal antas i denna studie komma från tidigare spannmålsarealer i ett nyetableratsamarbete med en eller flera intilliggande gårdar. Genom att också gemensamt investera i enny gårdsbiogasanläggning ges möjligheter att förädla både den producerade råvaran ochdjurgårdens avfall i form av nötgödsel och kasserat foder.Med detta projekt vill vi undersöka om gårdar som börjar samverka genom biogasproduktionoch samtidigt ändrar strategi för sin vallodling på ovan nämnda sätt, får en lägremiljöbelastning än tidigare. Dessutom vill vi undersöka om intäkter från biogasen, de lägrekostnaderna för bland annat kraftfoder, handelsgödsel och eldningsolja kompenserar för högrevallskördekostnader, förlorade intäkter från spannmål samt biogasinvesteringen.Ett flertal slutsatser gick att dra från studien:Den stora miljöpotentialen med det studerade konceptet låg inte i den besparing som gjordespå kraftfodersidan eller på den undvikna gödsellagringen, och inte heller i den kolinlagringsom vallen tillförde spannmålsgården, utan fanns i den energi som producerades avbiogasanläggningen. Om hela denna användes till att ersätta fossila energikällor, kunde storavinster göras för primär energianvändning, klimatpåverkan och försurande utsläpp, och i vissmån för gårdens ekonomi. Däremot, om det inte gick att få avsättning för värmen sjönkvinsten miljömässigt, och ekonomiskt vändes vinsten till förlust. Om biogasens el och värmebara kunde ersätta andra förnybara källor uteblev klimatvinsten i princip helt (energimässigtvar det dock fortfarande vinst kvar). Det är således viktigt för att kunna dra slutsatser om detstuderade konceptet hur den producerade biogasen används. Detta är troligen en generellslutsats om gårdbiogasanläggningar, och något som därför bör beaktas vid beslut ominvesteringsbidrag till sådana. Ekonomiskt var det en stor förlust att förlora intäkter frånspannmålsodlingen (2/5 av växtgårdens areal avsattes till vall istället för höstvete och raps), sådärför skulle det vara intressant att undersöka om den extra vallodlingen istället kunde ske påexempelvis avställd mark. Ett annat intressant spår att undersöka baserat på erfarenheter fråndetta projekt, är möjligheten att uppgradera biogasen till fordonsgas (lokalt eller i centralanläggning) istället för att försöka hitta avsättning för elproduktionens värmebiprodukt, omdet i praktiken visar sig lättare att realisera ett sådant alternativ. Sammanfattningsvis kan detstuderade konceptet, att använda högkvalitetsvall till mjölkkor och lågkvalitetsvall till biogas,ses som ett sätt att möta utmaningen att få fram högkvalitativt foder och samtidigt stimuleratill en ökad svensk biogasproduktion, men behöver utformas på rätt sätt (framför allt så attvärmen tas tillvara), för att ske med samma lönsamhet som dagens produktion.
 •  
42.
 •  
43.
 • Spörndly, Rolf, et al. (författare)
 • A method of estimating timeliness costs in forage harvesting illustrated using harvesting systems in Sweden
 • 2009
 • Ingår i: Grass and Forage Science. - : Wiley: 12 months. - 0142-5242 .- 1365-2494. ; 64, s. 276-291
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A method for estimating timeliness costs, depending on dry-matter yield and nutritive value of forage is presented, and used to estimate timeliness costs, to examine different harvesting systems and to present conclusions on machinery selection when harvesting silage for dairy cows in Sweden. Timeliness costs (in euro ha(-1) d(-1)) of forage for silage were significantly higher for the first cut compared with the second or third cuts in the season. It is, therefore, important to avoid delaying the first cut. The timeliness costs also varied greatly between years. Harvesting costs decreased with increasing forage area up to a certain threshold area beyond which decreasing machinery costs were outweighed by increasing timeliness costs due to a longer duration of harvest. At increasing transport distances, the difference in cost between different harvesting systems and different sizes of machinery increased. Harvesting of forage by contractors decreased harvesting costs, particularly for small forage areas, since increased annual use of the machinery lowered the machinery costs and enabled larger machines with higher capacity to be used. To avoid high timeliness costs it is important to avoid delays in harvesting.
 •  
44.
 • Gunnarsson, Carina, et al. (författare)
 • Logistics for forage harvest to biogas production : Timeliness, capacities and costs in a Swedish case study
 • 2008
 • Ingår i: Biomass and Bioenergy. - : Elsevier BV. - 0961-9534 .- 1873-2909. ; 32:12, s. 1263-1273
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Production of biogas from energy crops of agricultural origin is regarded as a promising alternative to decrease dependence on non-renewable energy sources. A model was built to evaluate the handling system comprising harvest, transport and ensiling of forage intended for production of CH4-enriched biogas for vehicle fuel. The model was applied to a full-scale plant in Sweden producing biogas from organic household waste and forage. Timeliness, capacity and harvesting costs were studied by varying transport system design, transport distance, field size and dry matter (DM) yield. Matching harvest and transport capacity is essential in minimising the time required for harvesting and the resultant costs. However, this study showed that keeping the harvest and transport capacity sufficiently high to avoid idle time did not necessarily result in the lowest costs. By adapting the transport system, it was possible to reduce costs by 30% when the average transport distance was decreased from 17 to 8.5 km. The study showed that with forage for biogas production, it was optimal to harvest later than the normal dates for harvesting forage for milk production, since the lower biogas production per kg DM was compensated for by higher DM yield. As long as the harvest started on the days calculated as being optimal with respect to the value of the harvest, timeliness costs made up less than 4% of total costs depending on the transport system chosen. When the start of harvest deviated from the optimal, timeliness costs increased substantially. Delayed harvest had even larger impact on the total harvest costs. © 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 •  
45.
 •  
46.
 • Gunnarsson, Carina C., et al. (författare)
 • Water hyacinths as a resource in agriculture and energy production : a literature review
 • 2007
 • Ingår i: Waste Management. - : Elsevier BV. - 0956-053X .- 1879-2456. ; 27:1, s. 117-129
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Water hyacinths are becoming a problem in lakes, ponds and waterways in many parts of the world. This paper contains a literature study of different ways to use water hyacinths, mainly in agricultural or alternative energy systems. The literature review indicated that water hyacinths can be rich in nitrogen, up to 3.2% of DM and have a C/N ratio around 15. The water hyacinth can be used as a substrate for compost or biogas production. The sludge from the biogas process contains almost all of the nutrients of the substrate and can be used as a fertiliser. The use of water hyacinth compost on different crops has resulted in improved yields. The high protein content makes the water hyacinth possible to use as fodder for cows, goats, sheep and chickens. Water hyacinth, due to its abundant growth and high concentrations of nutrients, has a great potential as fertiliser for the nutrient deficient soils of Africa and as feed for livestock. Applying the water hyacinths directly without any other processing than sun drying, seems to be the best alternative in small-scale use due to the relatively small losses of nutrients and workload required. To meet the ever-growing energy demand, biogas production could be one option but it requires investments and technological skills that would impose great problems in developing countries where the water hyacinth is often found. Composting as an alternative treatment has the advantage of a product that is easy to work into the soil compared with dried water hyacinths, because of the decomposed structure. Harvesting and transport of water hyacinths can be conducted manually on a small scale and does not require a new harvesting technique to be introduced. Transporting of fresh water hyacinths means, if used as fertiliser in amounts large enough to enhance or effect crop growth, an unreasonably large labour requirement. Based on the labour need and the limited access to technology, using dried water hyacinths, as green manure is a feasible alternative in many developing countries. (c) 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 41-46 av 46
 • Föregående 1234[5]
Typ av publikation
rapport (31)
tidskriftsartikel (7)
konferensbidrag (6)
forskningsöversikt (1)
bokkapitel (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (22)
refereegranskat (22)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Gunnarsson, Carina (44)
Jonsson, Nils (8)
Sundberg, Martin (7)
Olsson, Johanna (6)
Rosenqvist, Håkan (5)
Spörndly, Rolf (4)
visa fler...
Lundin, Gunnar (4)
Baky, Andras (3)
Ljungberg, David (3)
Svensson, Sven-Erik (3)
Lund, J. (2)
Björnsson, Lovisa (2)
Prade, Thomas (2)
Strid, Ingrid (2)
Tidåker, Pernilla (2)
Bertilsson, Jan (2)
Gustafsson, Tomas (2)
Malmberg, Fredrik (2)
Anerud, Erik (2)
Kravchenko, A. (1)
Eriksson, Anders (1)
Fernandez, P. (1)
Clough, Yann (1)
Göthe, Johan (1)
Agenäs, Sigrid (1)
Ahlberg, Mats (1)
Aronsson, Niklas (1)
Bennett, David (1)
Gardfjell, Maria (1)
Olausson, Inger (1)
Printz Emond, Maria (1)
Ögren, Elisabeth (1)
Hansson, P.-A. (1)
Ahlgren, Serina (1)
Hansson, Per-Anders (1)
Karlsson Potter, Han ... (1)
Wallberg, Ola (1)
Xanthakis, Epameinon ... (1)
Kihlstedt, Annika (1)
Bergkvist, Göran (1)
Andersson, Jenny (1)
Ascue, Johnny (1)
Karlsson, Hanna (1)
Ringselle, Björn (1)
Myrbeck, Åsa (1)
Lind, Ann-Kristina (1)
Gustavsson, Anne-Maj (1)
Berg, Andreas (1)
Lazar, S (1)
Rönnbäck, Marie (1)
visa färre...
Lärosäte
RISE (38)
Sveriges Lantbruksuniversitet (7)
Lunds universitet (2)
Högskolan Dalarna (1)
Språk
Svenska (31)
Engelska (15)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Lantbruksvetenskap (23)
Teknik (6)
Naturvetenskap (3)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy