SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Forsberg Bertil) "

Sökning: WFRF:(Forsberg Bertil)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
11.
 • Andersson, John, et al. (författare)
 • PM2.5 exposure and olfactory functions
 • 2021
 • Ingår i: International Journal of Environmental Health Research. - : Taylor & Francis Group. - 0960-3123 .- 1369-1619. ; , s. 1-12
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Growing evidence indicates that air pollution can negatively impact cognitive functions. The olfactory system is interesting in this context as it is directly exposed to pollutants and also associated with cognitive functions. The aim of this study was to investigate long- and short-term PM2.5 exposure in association with olfactory functions. Scores from odor tests were obtained from the Betula project - a longitudinal cohort study. Estimates of annual mean PM2.5 concentrations at the participants' residential address were obtained from a dispersion-model. Daily mean PM2.5 concentrations were obtained from a measuring station close to the test location. We found a positive association between long-term PM2.5 exposure and odor identification, i.e. exposure was associated with a better ability to identify odors. We also found an interaction effect between PM2.5 and age on odor identification. We found no associations between any PM2.5 exposure and odor detection or between short-term PM2.5 exposure and olfactory functions.
 •  
12.
 • Andersson, John, et al. (författare)
 • Road traffic noise, air pollution, and risk of dementia : results from the Betula project
 • 2018
 • Ingår i: Environmental Research. - : Elsevier. - 0013-9351 .- 1096-0953. ; 166, s. 334-339
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: There is growing evidence for a negative impact of traffic-related air pollution on risk of dementia. However, the contribution of noise exposure to this association has been rarely examined.Objective: We aimed to investigate the individual and combined effect of noise and air pollution on risk of dementia.Methods: Data on dementia incidence over a 15 year period was obtained from the Betula project, a longitudinal study on health and ageing. Estimates of annual mean levels of nitrogen oxides (NOx) at the participants’ residential address were obtained using a land-use regression model. Modelled data provided road traffic noise levels (Leq. 24 h) at the participants’ residential address at baseline. Cox proportional hazard regression was used to calculate hazard ratios (HR).Results: Of 1721 participants at baseline, 302 developed dementia during the follow up period. Exposure to noise levels (Leq. 24 h) > 55 dB had no significant effect on dementia risk (HR 0.95; CI: 0.57, 1.57). Residing in the two highest quartiles of NOx exposure was associated with an increased risk of dementia. The risk associated with NOx was not modified by adjusting for noise. Moreover, we found no significant interaction effects between NOx and road traffic noise on dementia risk.Conclusion: We found no evidence that exposure to road traffic noise, either independently or in combination with traffic air pollution, was associated with risk of dementia in our study area. Our results suggest that pollution should be considered the main component in the association between traffic related exposures and dementia.
 •  
13.
 • Andersson, Louise, et al. (författare)
 • Med värme ihågkommen
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med detta projekt har varit att med hjälp av en intervjustudie och kunskapsgenomgång redovisahur utomhusmiljö, gemensamhetslokaler och bostäder kan utformas för att minska risken för att äldreoch personer med nedsatt funktionsförmåga blir medtagna eller dör i förtid under värmeböljor. Måletär att öka medvetenheten och intresset för anpassning av miljö och byggnader hos personer ansvarigaför samhällsplanering, bostadsbestånd, trygghets-, vård- och omsorgsboenden.Städer är normalt varmare och mindre blåsiga än det omgivande landskapet. Städernas ”varmareklimat” beror främst på den större värmelagring som kan ske i byggnader, gator, trottoarer mm,begränsat med vegetation som kan skugga och avge fukt samt aktiviteter som trafik och eldning vilketgenererar värme. Under värmeböljor ökar dödligheten mer i städer. Att leva ensam, vara sängbundenoch bo på översta våningen har visats vara riskfaktorer.Åtgärderna för att minska stadens värmeö och värmeböljornas effekter på människor brukar iblanddelas in i ”mjuka åtgärder” (information, varningssystem för värmeböljor, insatser för känsligagrupper), ”gröna åtgärder” (göra staden till en grönare miljö) och ”tekniska åtgärder” (skuggandekonstruktioner, modifiering av väggar, kylning/luftkonditionering inomhus etc.), vilka kompletterarvarandra. I vissa länder, bl. a. England, ska äldreboenden ha ett samlingsrum som kan hållas svaltäven under värmeböljor, men det är oklart vilken juridisk status som bestämmelserna har.Intervjustudien syftade till att belysa hur problemen uppfattas av personal inom äldreomsorgen iSverige. Som datainsamlingsmetod genomfördes 20 semistrukturerade intervjuer medomvårdnadspersonal i Botkyrka kommun under oktober 2011. Urvalet baserades påtillgänglighetsprincipen. Innehållsanalyser gjordes på transkriberad intervjudata och kategorier ochunderkategorier skapades utifrån återkommande teman som återfanns i texten. Slutsatserna frånstudien pekar på att de utbildnings- och informationsinsatser angående värmeböljors effekter påkänsliga grupper som riktas till personal inom äldreomsorgen borde intensifieras, samt attpersonalens kunskap om verksamheten och vårdtagarnas behov borde tas tillvara redan iplaneringsstadiet för äldreboenden.
 •  
14.
 • Andersson, Martin, 1979- (författare)
 • Asthma in school age : prevalence, incidence and remission in relation to environmental determinants
 • 2013
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Background In the past half-century, the prevalence of asthma among children and adolescents has risen and asthma has become an important public health challenge in Sweden as well as in many other countries, necessitating further studies on this complex disease and its risk factor pattern. The studies included in this thesis aimed to investigate the clinical expression of childhood asthma over time, to describe the determinants of new-onset and remission of asthma, and to evaluate possible environmental risk factors in northern Sweden.Methods As the result of a repeated questionnaire survey among primary school children aged 7-8 years in three municipalities in the north of Sweden, two pediatric cohorts were formed, one in 1996 (n=3430) and one in 2006 (n=2585). The cohort created in 1996 was followed annually until the age of 19 years. Skin prick testing was performed on children in both cohorts. Lung function and bronchial hyperreactivity testing were carried out in children with asthma in the first cohort. The study participation and retention rates were very high in both cohorts. Among children in the second cohort living in Luleå, the home addresses were assigned to coordinates in a geographical information system (GIS) to evaluate the impact on respiratory health of living near roads with much traffic, which was measured as the number of vehicles daily. We used a validated reported diagnosis of asthma and International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) questions were incorporated into the questionnaire. A cross-sectional study of children of the same age ten years apart, longitudinal studies on asthma incidence and remission as well as a cross-sectional study on vehicle traffic were performed.Results While children aged 7-8 years in 2006 more often had a physician-diagnosed asthma compared to children of the same age in 1996 (7.4% vs 5.7%, p<0.001), they had less asthma symptoms, especially severe symptoms. In parallel, a more beneficial environment and a more intense treatment with inhaled corticosteroids (ICS) were observed. The explanation for this change in clinical expression probably includes also an increased awareness and diagnosing of asthma. From age 12 years to age 19 years, the cumulative incidence of physician-diagnosed asthma was 7.2% and of current wheeze 22.0%. The risk of new-onset asthma in adolescence was increased among girls, sensitized and those with heredity for asthma. Smoking and home dampness increased the risk for incident wheeze. The risk for both incident asthma and wheeze was inversely related to number of siblings. Among children with current asthma at age 7-8 years, 21% were in remission, 38% had periodic asthma and 41% had persistent asthma at a follow-up at age 19 years. Subjects in remission and with periodic asthma had significantly less airway obstruction and showed less bronchial hyperreactivity compared to subjects with persistent asthma. The probability of asthma remission from childhood to early adulthood was significantly increased by absence of allergic sensitization, male gender and a low asthma severity scoring at age 7-8 years. Sensitization to furred animals was more important as a determinant of both incidence and remission than sensitization to pollen. Living close to roads with high traffic flows, especially with heavy vehicles, was associated with an increased risk for current wheeze. Stratified analyses showed that the effect of traffic on asthma and wheeze was restricted to non-sensitized subjects.Conclusion Asthma onset in adolescence was more common among girls and remission was more common among boys. Children sensitized to furred animals and children with a more severe asthma were risk groups for persistence of asthma. Environmental factors such as smoking and dampness were associated to onset of asthma symptoms during adolescence, and vehicle traffic was associated with asthma symptoms among children also in a small city with relatively low traffic flows. Preventive measures like smoking reduction programs, improvement of damp housing conditions and separation of areas where many children live from heavily trafficked roads could prove to be beneficial.
 •  
15.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • Early life swimming pool exposure and asthma onset in children : a case-control study
 • 2018
 • Ingår i: Environmental health. - : BioMed Central. - 1476-069X .- 1476-069X. ; 17
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: Trichloramine exposure in indoor swimming pools has been suggested to cause asthma in children. We aimed to investigate the risk of asthma onset among children in relation to individual trichloramine exposure.METHODS: A longitudinal nested case-control study of 337 children with asthma (cases) and 633 controls aged 16-17 years was performed within a population-based cohort from The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden studies (OLIN). Year of asthma onset and exposure time at different ages were obtained in telephone interviews. Trichloramine concentrations in the pool buildings were measured. Skin prick test results for inhalant allergens were available from previous examinations of the cohort. The risk for asthma was analyzed in relation to the cumulative trichloramine exposure before onset of asthma.RESULTS: Swimming pool exposure in early life was associated with a significantly higher risk of pre-school asthma onset. A dose-response relationship between swimming pool exposure and asthma was indicated in children with asthma onset at 1 year of age. Children who were both sensitized and exposed had a particularly high risk.CONCLUSIONS: Early life exposure to chlorinated swimming pool environments was associated with pre-school asthma onset.
 •  
16.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • Heavy vehicle traffic is related to wheeze among schoolchildren : a population-based study in an area with low traffic flows
 • 2011
 • Ingår i: Environmental health. - London : BioMed Central. - 1476-069X .- 1476-069X. ; 10:91
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: An association between traffic air pollution and respiratory symptoms among children has been reported. However, the effects of traffic air pollution on asthma and wheeze have been very sparsely studied in areas with low traffic intensity in cold climate with poor dispersion. We evaluated the impact of vehicle traffic on childhood asthma and wheeze by objective exposure assessment.Methods: As a part of the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) studies, a questionnaire was sent to the families of all children attending first or second grade in Luleå (72,000 inhabitants) in Northern Sweden in 2006. The age of the children was 7-8 years and the participation rate was 98% (n = 1357). Skin prick tests were performed in 1224 (89%) children. The home addresses were given geographical coordinates and traffic counts were obtained from the local traffic authorities. A proximity model of average daily traffic and average daily heavy vehicle traffic within 200 meters from each participant's home address was used. The associations between traffic exposure and asthma and wheeze, respectively, were analysed in an adjusted multiple logistic regression model.Results: Exposure to high traffic flows was uncommon in the study area; only 15% of the children lived within 200 meters from a road with a traffic flow of ≥8000 vehicles per day. Living closer than 200 meters from a road with ≥500 heavy vehicles daily was associated with current wheeze, odds ratio 1.7 (confidence interval 1.0-2.7). A dose-response relation was indicated. An increased risk of asthma was also seen, however not significant, odds ratio 1.5 (confidence interval 0.8-2.9). Stratified analyses revealed that the effect of traffic exposure was restricted to the non-sensitized phenotype of asthma and wheeze. The agreement between self-reported traffic exposure and objective measurements of exposure was moderate.Conclusions: This study showed that already at low levels of exposure, vehicle traffic is related to an increased risk of wheeze among children. Thus, the global burden of traffic air pollution may be underestimated.
 •  
17.
 •  
18.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • Remission and Persistence of Asthma Followed From 7 to 19 Years of Age
 • 2013
 • Ingår i: Pediatrics. - 0031-4005 .- 1098-4275. ; 132:2, s. E435-E442
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND AND OBJECTIVE: To date, a limited number of population-based studies have prospectively evaluated the remission of childhood asthma. This work was intended to study the remission and persistence of childhood asthma and related factors. METHODS: In 1996, a questionnaire was distributed to the parents of all children aged 7 to 8 years in 3 municipalities in northern Sweden, and 3430 (97%) participated. After a validation study, 248 children were identified as having asthma; these children were reassessed annually until age 19 years when 205 (83%) remained. During the follow-up period lung function, bronchial challenge testing, and skin prick tests were performed. Remission was defined as no use of asthma medication and no wheeze during the past 12 months as reported at endpoint and in the 2 annual surveys preceding endpoint (ie, for >= 3 years). RESULTS: At age 19 years, 21% were in remission, 38% had periodic asthma, and 41% persistent asthma. Remission was more common among boys. Sensitization to furred animals and a more severe asthma (asthma score >= 2) at age 7 to 8 years were both inversely associated with remission, odds ratio 0.14 (95% confidence interval 0.04-0.55) and 0.19 (0.07-0.54), respectively. Among children with these 2 characteristics, 82% had persistent asthma during adolescence. Asthma heredity, damp housing, rural living, and smoking were not associated with remission. CONCLUSIONS: The probability of remission of childhood asthma from age 7- to 8-years to age 19 years was largely determined by sensitization status, particularly sensitization to animals, asthma severity, and female gender, factors all inversely related to remission.
 •  
19.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • Swimming pool attendance is related to asthma among atopic school children : a population-based study
 • 2015
 • Ingår i: Environmental health. - 1476-069X .- 1476-069X. ; 14:14
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: By-products of water disinfectants have been suggested to cause asthma, especially in atopic children. However, studies on indoor swimming pool attendance and asthma in children have presented conflicting results. The present study examined the relationship between indoor swimming pool attendance and asthma among sensitized and non-sensitized children aged 11-12 years.Methods: An extended ISAAC questionnaire was sent to the families of all children attending fifth or sixth grade, aged 11-12 years, in two municipalities in Northern Sweden in 2010. A total of 1866 participated (96% of those invited) in the questionnaire study and 1652 (89%) also participated in skin prick testing for 10 standard airborne allergens. Asthma was defined as physician-diagnosed asthma in combination with wheeze or use of asthma medication in the last 12 months. Current swimming pool attendance was reported as >= 1/week or <1/week. Logistic regression models were used for data analysis.Results: The prevalence of current asthma was 8.9% (10.0% of boys; 7.9% of girls) and 14% had attended indoor pools >= 1/week. Children currently attending swimming pools >= 1/week had an increased risk of current asthma. Stratified analyses for allergic sensitization adjusted for sex, parental smoking, parental asthma, and damp housing, showed a statistically significant association for current asthma only among sensitized subjects (OR 95% CI 1.90 1.09-3.32). No association was found between current pool attendance and wheeze, sensitization, rhinitis or eczema.Conclusions: The present study supports the proposed link between indoor swimming pool attendance and asthma in sensitized children.
 •  
20.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • The clinical expression of asthma in schoolchildren has changed between 1996 and 2006.
 • 2010
 • Ingår i: Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. - 1399-3038 .- 0905-6157. ; 21:5, s. 859-66
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Several studies have reported diverging trends in the prevalence of asthma and wheeze. The aim of this study was to investigate the clinical expression of childhood asthma in 1996 and 2006 by studying asthma morbidity, treatment, and environmental exposures in school children with physician-diagnosed asthma and wheeze, respectively. All children enrolled in first or second grade (7-8 yr-old) in three municipalities in northern Sweden were invited to a questionnaire study in 1996 and 2006, respectively. In 1996, 3430 (97%) participated; and in 2006, 2585 (96%) participated. The same parental completed questionnaire, including the ISAAC questions, was used in both surveys. Physician-diagnosed asthma was reported at 5.7% in 1996 and 7.4% in 2006. A significantly greater proportion of children with asthma were using inhaled corticosteroids (ICS) in 2006, 67% vs. 55% in 1996. This increase was parallel to a major decrease in severe asthma symptoms such as disturbed sleep because of wheeze (49% vs. 38%) and troublesome asthma (21% vs. 11%). The prevalence of current wheeze among the asthmatics decreased significantly; however, this was seen only among children not using ICS. Parental smoking decreased significantly as did the proportion living in damp buildings. In conclusion, although asthma remains a major public health issue in school age children, children with asthma had less respiratory symptoms and a better asthma control in 2006 compared to 1996. This parallels with an increase in treatment with ICS, more beneficial environmental conditions, and an increased diagnostic intensity resulting in a larger proportion of children with mild symptoms being diagnosed as having asthma.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (300)
rapport (59)
doktorsavhandling (14)
annan publikation (11)
konferensbidrag (9)
forskningsöversikt (4)
visa fler...
bokkapitel (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (292)
övrigt vetenskapligt (104)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Forsberg, Bertil (336)
Janson, Christer (74)
Forsberg, Bertil, pr ... (40)
Heinrich, Joachim (35)
Oudin, Anna (32)
Johansson, Christer (31)
visa fler...
Torén, Kjell, 1952 (29)
Orru, Hans (29)
Olsson, David (27)
Modig, Lars (26)
Jogi, Rain (24)
Bråbäck, Lennart (24)
Gislason, T. (24)
Katsouyanni, Klea (24)
Schwartz, Joel (24)
Malinovschi, Andrei, ... (23)
Gasparrini, Antonio (23)
Svanes, Cecilie (22)
Gislason, Thorarinn (22)
Åström, Christofer, ... (22)
Jarvis, D. (21)
Marcon, Alessandro (21)
Tobias, Aurelio (21)
Zanobetti, Antonella (21)
Holm, Mathias, 1969 (20)
Sigsgaard, T. (20)
Guo, Yuming (20)
Lavigne, Eric (20)
Tong, Shilu (20)
Johannessen, A. (19)
Probst-Hensch, Nicol ... (19)
Künzli, Nino (19)
Sera, Francesco (19)
Bell, Michelle L (19)
Hashizume, Masahiro (19)
Honda, Yasushi (19)
Íñiguez, Carmen (19)
Tornevi, Andreas (19)
Schlünssen, Vivi (19)
Heinrich, J. (18)
Svanes, C. (18)
Leynaert, Benedicte (18)
de Hoogh, Kees (18)
Brunekreef, Bert (18)
Sunyer, Jordi (18)
Sigsgaard, Torben (18)
Oudin Åström, Daniel (18)
Kan, Haidong (18)
Kim, Ho (18)
Ragettli, Martina S (18)
visa färre...
Lärosäte
Umeå universitet (352)
Göteborgs universitet (65)
Uppsala universitet (46)
Naturvårdsverket (31)
Stockholms universitet (24)
Lunds universitet (17)
visa fler...
Karolinska Institutet (17)
Högskolan i Halmstad (6)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Högskolan Dalarna (5)
Chalmers tekniska högskola (4)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
Luleå tekniska universitet (3)
Örebro universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (340)
Svenska (57)
Odefinierat språk (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (311)
Naturvetenskap (79)
Teknik (9)
Samhällsvetenskap (6)
Lantbruksvetenskap (1)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy