SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "elisabeth mangrio "

Sökning: elisabeth mangrio

 • Resultat 21-30 av 34
 • Föregående 12[3]4Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
21.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • An Extended Home Visit Programme Within the Swedish Child Healthcare System for First-Time Parents in Scania, Sweden : A Study Protocol
 • 2021
 • Ingår i: Frontiers In Public Health. - : Frontiers Media S.A.. - 2296-2565. ; 9
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: The Swedish Child Healthcare (CHC) system aims to provide equal and fair health care for all children and families in Sweden. Currently in Sweden, the CHC offers every family two home visits during the child's 1st year of life. During 2019, an extended home visit programme, called Grow Safely, was started in the region of Scania for first-time parents. The aim of the extended home visit programme was to provide support for first-time parents in order to improve the overall health of the child and family and contribute to better conditions for equal health. Instead of two home visits during the 1st year, a subsample of first-time parents would receive six visits during the child's first 15 months. These six visits would be conducted by CHC nurses and social workers, midwives, and dental assistants. In the present paper, we describe a research project related to the regional extended home visit programme; the project aims to illuminate the experiences of the participants and to investigate the perceived benefits of the programme in relation to improved health, social and emotional interaction between parent and child, and attitudes toward authorities and surrounding society.Method/Analysis: In order to evaluate the introduction of the intervention, three qualitative interview studies and one quantitative study with follow-up questionnaires will be conducted. Since the research project also comprises studies focusing on the implementation and expectations of politicians, civil servants, organizational managers, and professionals working within the programme, interviews within these fields will be conducted.Discussion: Sweden has a well-established CHC programme, but improvements are always possible. Previous research has shown that home visits are an effective tool to improve both the child's physical and mental health as well as the parents' well-being. However, this kind of intervention involves a significant investment from all organizations involved in the home visits; hence, it is important that the intervention is evaluated. The research project described in the present paper intends to examine the impact of the intervention, and its findings will aid decisionmakers in determining the future of the home visit programme.
 •  
22.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen. : Delrapport från MILSA 2.0
 • 2020
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • BakgrundAtt som flykting etablera sig i ett nytt samhälle är ofta en långvarig process. Den börjar med att ansöka om asyl, orientera sig i och förstå det nya samhället, lära sig språket och komplettera tidigare utbildning eller utbilda sig på nytt i strävan efter etablering på arbetsmarknaden. Det svenska samhället har sedan 2010 ett strukturerat och individbaserat etableringsstöd som pågår under en period på cirka 24 månader efter beviljat uppehållstillstånd. Frågan vi genom studien ställt oss är hur väl rustade nyanlända efter genomgången etablering är för att ta sig an alla de utmaningar som väntar under den första tiden efter etableringsprocessen. Hur har situationen utvecklats, hur ser den fysiska och psykiska hälsan ut, vilken uppfattning har de av etableringen samt vidare om de fått ett arbete eller hur de ser på sina möjligheter att få ett. Dessa frågor är viktiga att få kunskap om i syfte att fortsatt kunna erbjuda ett behovsanpassat stöd i processen att etablera sig i Sverige.SyfteSyftet med undersökningen har varit att studera hälsa och hälsorelaterade faktorer bland vuxna nyanlända i Skåne som nyligen genomgått etableringsprocessen men även att undersöka om etableringsinsatserna bidragit till ökad delaktighet i samhället och ett närmande till arbetsmarknaden.Material och metodTillvägagångssättet för undersökningen har varit att utveckla ett övergripande frågeformulär på arabiska med fokus på olika frågor gällande hälsa, vårdbehov, boende, sociala relationer, våld, levnadsvanor, migrationsspecifika frågor, arbete och delaktighet samt sexuell hälsa. Urvalet som baseras på ett obundet slumpmässigt urval bestod av 10 000 individer boende i Skåne med födelseland Syrien eller Irak och beviljat uppehållstillstånd mellan 2012.09.01 och 2016.08.31. Vid beviljat uppehållstillstånd var de i åldern 20 till 64 år och bosatta i Skåne. Undersökningen utfördes under hösten 2018. Frågeformuläret skickades ut till respondenterna i form av pappersenkät med möjlighet att fylla i enkäten digitalt. Totalt antal svarande blev 3208, vilket innebär en svarsfrekvens på 33%.11SlutsatsUppehållstillstånd är mestadels beviljat under det första året. Kunskaper i det svenska språket är bristfälliga för många. Den självrapporterade hälsan är i linje med den övriga befolkningen i länet och den egna insatsen för att bevara god hälsa bedöms vara betydelsefull. En väsentlig andel upplever otillfredsställda läkar-eller tandläkarvårdbehov. Hälsorelaterade levnadsvanor som rökning och fysisk inaktivitet samt brist på tillit ligger högre än genomsnittet i den övriga befolkningen. Bristande förtroende förekommer för olika samhällsinstanser. Störst förtroende upplevs för barnavårdscentralen. Nästintill alla har haft en etableringsplan inklusive samhälls- och hälsokommunikation. Vad gäller etableringsplanen generellt höll majoriteten med eller delvis med om att planen innehöll relevanta aktiviteter. De utmaningar som observerades var aktiviteternas kvalitet och att dessa inte är utformade med hänsyn till respondenternas situation samt att aktiviteterna krockar med varandra. Avsaknad av socialt nätverk och bristande språkkunskaper ansågs av många som hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Att komma in på den svenska arbetsmarknaden är en fortsatt utmaning för många.
 •  
23.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • Refugees in Sweden during the Covid-19 pandemic-the need for a new perspective on health and integration
 • 2020
 • Ingår i: Frontiers In Public Health. - : Frontiers Media S.A.. - 2296-2565. ; 8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Refugees are already a vulnerable group in society and are in a stressful situation due to their often uncertain legal status in seeking asylum and integration in the new society after migration. Refugees are, in general, at greater risk of poor health outcomes when contracting Covid-19, exacerbated by poor living conditions and difficulties in accessing healthcare. The longer-term social consequences of the pandemic also disproportionately impact refugees, including social isolation, unemployment and difficulties to obtain correct health information. The aim of this paper is to review the social and health consequences that Covid-19 has brought to the refugees residing in Sweden. This needs to be emphasized in order to mitigate against these likely consequences and improve the overall well-being among such a highly vulnerable group in society. As Covid-19 demonstrates, human health needs to be understood holistically, meaning that the vulnerability of any individuals, or even nations, is a vulnerability for the whole population requiring urgent action. Keywords: Covid-19, refugees, social situation, health information
 •  
24.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • Risk for mental illness and family composition after migration to Sweden
 • 2021
 • Ingår i: PLOS ONE. - : PLOS. - 1932-6203. ; 16:5
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objectives: The aim of the present study is to determine how marital status and certain post-migration family structures are associated with the risk of mental illness among recently arrived Arabic- speaking refugees in Sweden. Methods: A cross-sectional study was conducted during 2015 and 2016. The study population was recruited by inviting all adult refugees who participated in the mandatory public integration support programme. All refugees that participated had received refugee status. A total of 681 of the invited participants returned the GHQ-12 questionnaires, through which the risk for mental illness was measured and only Arabic- speaking refugees (N=638) were included in the analyses. Results: Marital status per se was not associated with a risk for mental illness. However, for the whole study sample there was a statistical significant odds ratio of 1.72 (95% CI 1.03–2.86). For male Arabic-speaking refugees with a spouse or child left behind in the home country there was a borderline significant increased risk for mental illness, odds ratio = 1. 87 (95% CI 0.99–3.56). The risk for female Arabic-speaking refugees was non-significant, odds ratio = 1.35 (95% CI 0.55–3.33). Conclusions: Arabic- speaking refugees who were separated from family members reported an increased risk for mental illness after arriving in the host country. Actions to facilitate family reunion after arriving as a refugee (in Sweden) seems to be an important factor to promote mental health among refugees. 
 •  
25.
 • Athley, Hanna, et al. (författare)
 • Nurses’ Experiences of Working with HIV Prevention : A Qualitative Study in Tanzania
 • 2018
 • Ingår i: Journal of the Association of Nurses in AIDS Care. - : Elsevier. - 1055-3290 .- 1552-6917. ; 29:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Despite the high rates of HIV infections in Tanzania, significant gaps in the depth and comprehensiveness of HIV knowledge persist among the population in Tanzania. The aim of our study was to explore nurses’ experiences of providing information about HIV prevention in Tanzania. Semi-structured interviews with open-ended questions were conducted with eight nurses in health care centers. The interviews were transcribed and analyzed using qualitative content analysis as described by Burnard. The results showed that the nurses carried out the preventive HIV work by giving information, offering counselling, and teaching precautions. The nurses faced many challenges: for example, misconceptions about condom use, people’s lack of information about HIV, dealing with the stigma attached to HIV, and the lack of resources in the country. The preventive work affected the nurses emotionally, as they felt a sense of social responsibility to help prevent HIV. Key words: experiences, HIV prevention, information, nursing, qualitative study, Tanzania.
 •  
26.
 • Hansen, Kristina, et al. (författare)
 • Early exposure to secondhand tobacco smoke and the development of allergic diseases in 4 year old children in Malmo, Sweden
 • 2010
 • Ingår i: BMC Pediatrics. - : BioMed Central (BMC). - 1471-2431. ; 10
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Earlier studies have shown an association between secondhand tobacco smoke and allergy development in children. Furthermore, there is an increased risk of developing an allergy if the parents have an allergy. However, there are only few studies investigating the potential synergistic effect of secondhand tobacco smoke and allergic heredity on the development of an allergy. Methods: The study was population-based cross-sectional with retrospective information on presence of secondhand tobacco smoke during early life. The study population consisted of children who visited the Child Health Care (CHC) centres in Malmo for their 4-year health checkup during 2006-2008 and whose parents answered a self-administered questionnaire (n = 4,278 children). The questionnaire was distributed to parents of children registered with the CHC and invited for the 4-year checkup during the study period. Results: There was a two to four times increased odds of the child having an allergy or having sought medical care due to allergic symptoms if at least one parent had an allergy, while there were rather small increased odds related to presence of secondhand smoke during the child's first month in life or at the age of 8 months. However, children with heredity for allergies and with presence of secondhand tobacco smoke during their first year in life had highly increased odds of developing an allergy and having sought medical care due to allergic symptoms at 4 years of age. Thus, there was a synergistic effect enhancing the independent effects of heredity and exposure to secondhand tobacco smoke on allergy development. Conclusions: Children with a family history of allergies and early exposure to secondhand tobacco smoke is a risk group that prevention and intervention should pay extra attention to. The tobacco smoke effect on children is an essential and urgent question considering it not being self chosen, possibly giving life lasting negative health effects and being possible to reduce.
 •  
27.
 • Larsen, Risa, et al. (författare)
 • Interpersonal Communication in Transcultural Nursing Care in India : A Descriptive Qualitative Study
 • 2020
 • Ingår i: Journal of Transcultural Nursing. - : Sage Publications. - 1043-6596 .- 1552-7832.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Introduction: Good communication is crucial for safe and effective nursing care and is necessary in building interpersonal relationships with patients. The increase of global interactions in health care adds to the necessity of developing culturally competent communication in nursing. The purpose of the study was to gain a deeper understanding of interpersonal communication as experienced by nurses working in culturally diverse hospitals in India. Method: A descriptive qualitative method, analyzing 12 semistructured interviews conducted with nurses at two hospitals. Results: The study's themes focus on tools and techniques for working with culturally diverse patients and how to sustain the quality of care in diverse hospital settings. Language resources, language tools, and cultural knowledge were useful aids for nurses when communicating with transcultural patients. It helped the nurses gain confidence and foresee patient needs. Discussion: Highlighting transcultural interpersonal communication techniques within nursing offers a safer and more productive practice of nursing care.
 •  
28.
 • Sandblom, Maria, et al. (författare)
 • The experience of nurses working within a volontary network : a qualitative study of health care for undocumented migrants
 • 2017
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences. - : John Wiley & Sons. - 0283-9318 .- 1471-6712. ; 31:2, s. 285-292
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose: To illuminate the experience of nurses providing healthcare to undocumented migrants in a voluntary network. Methods and sample: In a qualitative study, semi-structured interviews were conducted with RNs regarding their experience of providing healthcare to undocumented migrants within a voluntary network. The interview transcripts were analysed using the inductive method of content analysis. Findings: Three main categories emerged – structural inadequacy, ethical dilemmas and challenges, and personal impact and insights. The informants were driven by a strong ethical approach and a great sense of responsibility as human beings and as nurses. Conclusion: Engaging with the voluntary network allowed the informants to cope with their frustration and feelings of inadequacy which emerged when confronted with institutionalized injustice in the conventional healthcare system.
 •  
29.
 • Sjögren Forss, Katarina, et al. (författare)
 • A scoping review of refugees' experiences of healthcare
 • 2018
 • Ingår i: European Journal of Public Health. - : Oxford University Press. - 1101-1262 .- 1464-360X. ; 28:Suppl 1, s. 142-143
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Background: During recent years, Europe has faced increased immigration. The growing number of refugees presents huge challenges to the healthcare systems of host countries. However, healthcare professionals are generally unprepared to understand and address the health and care needs of refugees. More information about refugees’ experiences of the healthcare system is urgently needed to improve the quality of healthcare delivered and provide opportunities for better access. The aim of this study was to learn more about refugees’ experience of the healthcare system in their host country. Methods: The study was conducted as a scoping review. A systematic search of articles was done in Medline, Cinahl and Psychinfo. 619 articles were found in the searches. Twenty-six articles were included in the study. Results: The results showed that the communication between the health professionals and the refugees was important but poor language skills were perceived as a barrier for good communication. There was a need for both increased oral and written information about the health care system and the right to health care in the host countries. Supportive health professionals were of great importance for a good interaction between the refugee and the health care system. In some of the studies included, some refugees had felt discrimination due to their low proficiency in the national language, or because of race or accent. There was a perceived need for more culturally appropriate health care for the refugees. Conclusions: Since refugees may be at greater risk of poor mental and physical health compared to the rest of the population, there is an urgent need for improvement in communication, interpretation, support and delivery of a culturally appropriate care.
 •  
30.
 • Sjögren Forss, Katarina, et al. (författare)
 • Physical activity in relation to wellbeing among newly arrived refugees in Sweden
 • 2020
 • Ingår i: European Journal of Public Health. - : Oxford University Press. - 1101-1262 .- 1464-360X. ; 30:s5
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • BackgroundIn the light of the growing number of refugees that the world has faced during the last years it is reasonable to suggest that the number with both physiological and mental health needs will raise and result in increased public health challenges. Physical activity with its well documented positive impact on both mental and physical health might be one way for refugees to promote health. The importance of investigating participation in physical activity in this group and the impact it might have on their health and wellbeing cannot be underestimated. Few studies exists in the field and therefore, this study aimed to investigate physical activity in relation to mental well-being, vitality, stress and sleep quality among newly arrived refugees in Sweden. MethodsThe study was based on the results from a survey, conducted in 2015 - 2016 among newly arrived adult refugees who spoke Arabic, Pashto, Somali or Dari, participated in a mandatory public integration support programme in the Scania region of Sweden and agreed to participate in the survey. Ultimately 681 participants completed the survey (a response rate of 39,5%). ResultsWe found a significant association between physical activity and mental well-being, vitality, stress and sleep quality among newly arrived refugees.ConclusionsNewly arrived refugees need to be informed about the importance of prioritising physical activity for their health and wellbeing, regardless of their external circumstances, and supported in their attempts to do so.Key messages There is a significant association between physical activity and mental well-being, vitality, stress and sleep quality among newly arrived refugees.Newly arrived refugees need to be informed about the importance of prioritising physical activity for their health and wellbeing, and supported in their attempts to do so.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 21-30 av 34
 • Föregående 12[3]4Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy