SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "elisabeth mangrio "

Sökning: elisabeth mangrio

 • Resultat 31-33 av 33
 • Föregående 123[4]
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
31.
 • Strange, Michael, et al. (författare)
 • The Precision Health and Everyday Democracy (PHED) Project : Protocol for a Transdisciplinary Collaboration on Health Equity and the Role of Health in Society
 • 2020
 • Ingår i: JMIR Research Protocols. - : JMIR Publications. - 1929-0748 .- 1929-0748. ; 9:11
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: The project “Precision Health and Everyday Democracy” (PHED) is a transdisciplinary partnership that combines a diverse range of perspectives necessary for understanding the increasingly complex societal role played by modern health care and medical research. The term “precision health” is being increasingly used to express the need for greater awareness of environmental and genomic characteristics that may lead to divergent health outcomes between different groups within a population. Enhancing awareness of diversity has parallels with calls for “health democracy” and greater patient-public participation within health care and medical research. Approaching health care in this way goes beyond a narrow focus on the societal determinants of health, since it requires considering health as a deliberative space, which occurs often at the banal or everyday level. As an initial empirical focus, PHED is directed toward the health needs of marginalized migrants (including refugees and asylum seekers, as well as migrants with temporary residency, often involving a legally or economically precarious situation) as vulnerable groups that are often overlooked by health care. Developing new transdisciplinary knowledge on these groups provides the potential to enhance their wellbeing and benefit the wider society through challenging the exclusions of these groups that create pockets of extreme ill-health, which, as we see with COVID-19, should be better understood as “acts of self-harm” for the wider negative impact on humanity.Objective: We aim to establish and identify precision health strategies, as well as promote equal access to quality health care, drawing upon knowledge gained from studying the health care of marginalized migrants.Methods: The project is based in Sweden at Malmö and Lund Universities. At the outset, the network activities do not require ethical approval where they will not involve data collection, since the purpose of PHED is to strengthen international research contacts, establish new research within precision strategies, and construct educational research activities for junior colleagues within academia. However, whenever new research is funded and started, ethical approval for that specific data collection will be sought.Results: The PHED project has been funded from January 1, 2019. Results of the transdisciplinary collaboration will be disseminated via a series of international conferences, workshops, and web-based materials. To ensure the network project advances toward applied research, a major goal of dissemination is to produce tools for applied research, including information to enhance health accessibility for vulnerable communities, such as marginalized migrant populations in Sweden.Conclusions: There is a need to identify tools to enable the prevention and treatment of a wide spectrum of health-related outcomes and their link to social as well as environmental issues. There is also a need to identify and investigate barriers to precision health based on democratic principles.
 •  
32.
 • Zdravkovic, Slobodan, et al. (författare)
 • A support platform for migration and health (MILSA 2.0), Sweden
 • 2018
 • Ingår i: European Journal of Public Health. - : Oxford University Press. - 1101-1262 .- 1464-360X. ; 28, s. 472-472
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Background: Solid health is a prerequisite for successful inclusion and participation in support systems for recently arrived migrants’ (RAM) i.e. refugees. The society support system may vary depending on the age of RAM but is equally important for an effective start of the establishing process. Understanding health needs of RAM in different phases of establishing is essential as such knowledge is central for the supporting system. Methods: MILSA 2.0 consists of five studies targeting various health aspects. The focus is depicted into an early phase of establishment as well as following the period after the mandatory process. The platform addresses health issues of families with children as well as various health aspects of Arabic speaking adult RAM soon after arrival to Sweden. Also, it focuses on RAM adolescents in relation to risk behavior, social capital and confidence as well as on health issues in adult RAM after the formal establishment process. The platform also illuminates an extended support system of civic and health communication both in time as well as lecturing environment primarily targeting social capital, coherence and self-efficacy. Results: MILSA 2.0 addresses different phases of an establishing process in Sweden. Several health and health related factors are addressed such as self-rated health, social capital, trust, physical activity, sexual and reproductive health and living conditions. The extended civic and health communication addresses increased program hours as well as new program environments such as libraries, museums, and workplaces. Conclusions: These five studies reveals health related knowledge in different aspects of the establishing process as well as it develops several questionnaires and reveals methodological aspects. The platform focuses on both adolescent and adult RAM during and after the mandatory public support system including both the recipients of the support as well as the supporting actors. Key messages: - MILSA 2.0 develops questionnaires and determines health related concerns both during and after the mandatory establishing process. - MILSA 2.0 evaluates the effect of a policy change regarding standard procedures of civic and health communication.
 •  
33.
 • Zdravkovic, Slobodan, et al. (författare)
 • Kartläggning av hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö bland arabisktalande nyanlända inom etableringen : Delrapport från MILSA 2.0
 • 2020
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • BakgrundAtt tvingas fly är en påfrestande och svår process att genomleva. Att efter flykten etablera sig i mottagarlandet medför ytterligare utmaningar. Vägen till att etablera sig i det nya samhället är ofta lång och kantad av svårigheter. Att lära sig språket, att förstå det svenska samhället samt utmaningar med svårigheter att validera diplom och kompetens är några av de svårigheter nyanlända upplever under den första tiden i landet. En ytterligare vanligt förekommande utmaning är att finna ett stabilt och tryggt boende. En förutsättning för att överhuvudtaget kunna bemöta dessa svårigheter är det egna hälsokapitalet. Hur ser hälsokapitalet ut bland dem som varit på flykt från krig och oroligheter och är det tillräckligt starkt för att hantera allt som möter individen under etableringen? I hälsokapitalet bör alla hälsorelaterade faktorer innefattas, vilka på ett eller annat sätt berör det mänskliga livet. För att främja etablering och inkludering av nyanlända individer är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för den situation som denna grupp av nytillkomna invånare befinner sig i vad gäller hälsa och dess olika riskfaktorer.SyfteSyftet med undersökningen har varit att studera hälsa och hälsorelaterade faktorer bland vuxna nyanlända i Skåne som befinner sig inom etableringen i Skåne.Material och metodAlla vuxna nyanlända arabisktalande individer som deltagit i samhällsorientering genom Partnerskap Skåne har bjudits in till att delta i undersökningen. Insamlingsperioden har varit mellan maj månad 2018 till och med mars månad 2019. Mätinstrumentet har utvecklats på svenska för att sedan översättas till arabiska. Enkäten baserades på frågor som fokuserar på bland annat olika sjukdomar, vårdbehov, migrationsspecifika frågor, boende, sociala relationer, våld, levnadsvanor samt sexuell hälsa. Frågeformuläret delades ut i form av pappersenkät inom ramen för samhällsorienteringen av samhälls- och hälsokommunikatörer. Totalt antal svarande blev 315 vilket innebär en svarsfrekvens på 25,3 %.9SlutsatsResultatet visade att en stor andel migranter led av antingen övervikt eller fetma och en ganska stor andel av dessa ansåg att deras vikt ökat sedan flykten till Sverige. Drygt var tionde nyanländ upplevde sitt hälsotillstånd vara dåligt eller mycket dåligt och var tredje person ansåg det vara någorlunda. Det var nära hälften som upplevde en förbättring i självupplevd hälsa efter att de fått uppehållstillstånd medan nästan var femte person upplevde en försämring. Nästan varannan nyanländ hade varit i behov av läkarvård under de senaste tre månaderna innan undersökningen genomfördes men inte sökt vård. Drygt var tredje nyanländ hade en risk för psykisk ohälsa och det var en högre andel män än kvinnor som hade denna risk. Mer än hälften av de nyanlända utförde antingen ingen fysisk aktivitet alls eller under mindre än 30 minuter per vecka. Majoriteten av de tillfrågade ansåg inte att det går att lita på människor runtomkring. En betydande del saknade ett socialt nätverk när det gällde att kunna skaffa ett arbete och hälften saknade kontakt med arbetsgivare och nästan var tredje hade svårt att få sin utbildning validerad.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 31-33 av 33
 • Föregående 123[4]
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy