SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "tom karlsson "

Sökning: tom karlsson

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
101.
 •  
102.
 • Karlsson, Fredrik, 1977- (författare)
 • Weighing Animal Lives : A Critical Assessment of Justification and Prioritization in Animal-Rights Theories
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The project underlying this dissertation aims at analyzing three pro-animal-rights theories, evaluating the theories, and outlining an alternative theoretical account of animal rights. The analytical categories are justification and function of animal rights, the definition of the right holder, and the resolution approach to rights conflict. The categories are applied to a naturalist, a theocentric, and a contractarian approach to defend animal rights. The evaluation is substantiated by the assumption that rights are meant to protect less powerful beings against more powerful aggressors. The constructive segment is an investigation into what extent identified disadvantages of the theories can be avoided by outlining a new model for animal rights.The analyses and evaluation suggest that all three theories are at risk of contradicting the proper function of rights-based theories. Tom Regan’s naturalist account of animal rights includes a logical possibility to sacrifice less capable beings for the sake of more capable beings. Andrew Linzey’s theocentric case for animal rights may sometimes mean that vulnerable human persons should be sacrificed for more powerful non-human beings. Mark Rowlands’ outlined contractarian model, further reconstructed in this work, fails to provide a way to resolve rights conflicts, making the function of rights inapplicable to conflicts.In conclusion, it is suggested that defining the right holder as a self-preservative being can be supported by, at least, the contractarian rationale. That would also conform to the proper function of rights-based theories. It is also suggested that this means that rights conflicts should be resolved by a voluntary sacrifice of the most powerful being. Practical circumstances should be created where such voluntarity is both genuine and rationally possible.
 •  
103.
 • Birberg Thornberg, Ulrika (författare)
 • Fats in Mind : Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cognition and Behaviour in Childhood
 • 2011
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this thesis was to examine possible effects of omega-3 fatty acids on children’s cognition and behavior. Longitudinal as well as cross-sectional comparisons were made among children with typical development and children with ADHD /at risk developing ADHD.The specific purposes were to examine (1) breast-feeding in relation to cognition; (2) relation between long chain poly unsaturated fatty acids (LCPUFAs) in mothers breast-milk and children´s cognition; (3) effects of EPA supplementation on cognition and behavior in children with ADHD; (4) if LCPUFAs have differential effects on working memory, inhibition, problem-solving and theory of mind (ToM).The main conclusions were as follows; (1) duration of breast-feeding was positively correlated to children levels of intelligence (IQ); (2) LCPUFAs in breast-milk was related to children’s ToM and IQ, the quotient DHA/AA, together with length of breastfeeding and gestation week explained 76% of the variance of total IQ; (3) subtypes of children with ADHD responded to EPA supplementation with significant reductions in symptoms, but there were no effects in the whole group with ADHD; (4) ToM ability was related to LCPUFAs, but not to any other cognitive measures as working memory, inhibition and problem-solving.To conclude, these results indicate that fatty acid status in breast-milk at birth affect general cognitive function in children at 6.5 years of age, including ToM. Short-term intervention with omega-3 fatty acids does not affect cognition in children with ADHD, but improves clinical symptoms as assessed by means of teacher ratings. These results further indicate that hot executive function and social cognition may be an area of interest for future research.
 •  
104.
 • Birberg Thornberg, Ulrika, et al. (författare)
 • Nutrition and theory of mind : The role of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in the development of theory of mind
 • 2006
 • Ingår i: Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. - 0952-3278 .- 1532-2823. ; 75:1, s. 33-41
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Breast-milk provides nutrients required for the development of the brain. n-6 and n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFAs) have been suggested to be particularly involved. In this study levels of fatty acids in breast-milk were examined in relation to theory of mind (ToM) (n=13) and WISC-III (n=22) in six-year-old children. ToM tasks comprised four illustrated stories with questions about emotional (sad) events. Single polyunsaturated fatty acids (PUFA) were estimated as well as ratios between different fatty acids in order to describe putative associations between PUFA and psychological measures. Results show correlations between both ToM and WISC-III with single n-6 PUFA and the ratios DHA/AA and DHA/DPA. The correlations remained when socio-demographic factors were statistically controlled for. The positive findings related to the n-6 and n-3 LCPUFAs corroborate previous findings related to child cognitive development. © 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 •  
105.
 • Sandgren, Henrik, 1984, et al. (författare)
 • Avsnitt 1: Varför en podd om offentlig förvaltning
 • 2018
 • Ingår i: Förvaltningspodden - Förvaltningshögskolans poddradio. ; :1
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • December 2018. Vad är offentlig förvaltning, och varför är det intressant? Medverkande: Tom S. Karlsson, Gustaf Kastberg, Henrik Sandgren och Oskar Svärd.
 •  
106.
 • Stig Dagerman
 • 1999. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Special feature issue on the Swedish author Stig Dagerman (1923-1954) with editorial by Anders Hallengren and original contributions by Johan Cullberg, Lotta Lotass, Tom Karlsson, Urban Forsgren, Bengt Söderhäll (2), Björn Ranelid, Bert Ekengren and Jöran Mjöberg along with texts by the author.
 •  
107.
 • Sandgren, Henrik, 1984 (författare)
 • Avsnitt 6: New Public Management – Del 1
 • 2019
 • Ingår i: Förvaltningspodden - Förvaltningshögskolans poddradio. - Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. ; :6
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • September 2019. Få saker har fått utstå så mycket kritik, samtidigt som det är en så integrerad del i vårt samhälle, som New Public Management (NPM). Men vad är NPM för något egentligen, och hur har det kommit hit? Medverkande: Tom Karlsson, Gustaf Kastberg och Henrik Sandgren.
 •  
108.
 • Från sjö till hav : Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Boken innehåller arton artiklar som huvudsakligen behandlar namn eller enskilda ord ur ett nordiskt perspektiv. Innehållsförteckning: Sebende / av Thorsten Andersson. Birgit Falck-Kjällquist - får hon heta så? / av Eva Brylla. UPPSJÖ - från naturfenomen till kvantitetsord / av Birgit Eaker. Det värmländska sjönamnet Gapern / av Lennart Elmevik. Sudskalk och vrangbåge. Ett urval båtbyggartermer från Orust / av Birgitta Erneby. Kring hav och sjö i skånsk miljö / av Göran Hallberg. Frå Jeriko til Vaterlo - utanlandske nedslag i norske stadnamn / av Botolv Helleland. Några egenskapsbetecknande sjö- och vattendragsnamn i västa Sverige / av Hugo Karlsson. Från Tistlarna till Nordkoster. Om namn på fyrar längs Västkusten / av Maria Löfdahl. >>Ett halvt ark papper>> 1696 / av Anna-Brita Lövgren. Hapax i SAOB / av Anki Mattisson. Vattennamn på Snägd- i Medelpad / av Eva Nyman. Skoboraden / av Staffan Nyström. Svenska ortnamn och svensk bebyggelse vid Bottenhavet / av Ritva Liisa Pitkänen. Jentebingen, ball- og andre binger / av Tom Schmidt. Tjäran i Fasterna socken / av Svante Strandberg. En analys av Mrs Bennets karaktär i Stolthet och fördom / av Kerstin Thelander. Sockennamnet Säfsnäs / av Mats Wahlberg.
 •  
109.
 • Carlsson, Bo (författare)
 • Säkring av  efterbehandlingsåtgärders effekt över tiden
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Förord Ett av riksdagens miljömål är Giftfri miljö, och i detta mål ingår att efterbehandla och sanera förorenade områden. Brist på kunskap om risker med förorenade områden och hur de bör hanteras har identifierats som hinder för ett effektivt saneringsarbete. Naturvårdsverket har därför initierat kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. Denna rapport redovisar projektet ”Långsiktig effekt av efterbehandling” som har genomförts inom Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar sanering. Projektet omfattar tekniska och administrativa efterbehandlingsåtgärder utförda i områden där föroreningar lämnas kvar. Projektets övergripande mål är att analysera behovet av och möjligheterna till att säkra efterbehandlingsåtgärders effekt över tiden genom att definiera betydelsefulla processer, faktorer och skeenden rörande förutsättningar för, egenskaper hos samt kontroll och eventuella korrigeringar av tekniska och administrativa åtgärder. Projektets tyngdpunkt ligger således på att analysera viktiga frågeställningar som på något sätt bör tas upp och behandlas i efterbehandlingsprojekt rörande efterbehandlingens funktion över tiden. Avsikten är dock inte att projektet ska forma någon handbok. I projektgruppen har medverkat Bo Carlsson, Tom Lundgren, Per Östlund och Pär Elander vid Envipro Miljöteknik (Hifab AB) samt Bo Svensson, Tema Vatten vid Linköpings universitet. Bo Carlsson har fungerat som projektledare och är huvudförfattare till rapporten. Grundmaterialet till kapitel 3 (föroreningskällans biogeokemiska processer) är framtaget av Bo Svensson och Per Östlund, kapitel 5 (föroreningskällans fysikaliska egenskaper) av Bo Carlsson och Pär Elander, kapitel 7 (omgivningsförändringar) av Tom Lundgren samt kapitel 8 (tekniska åtgärder) och kapitel 10 och 11 (övervakning, kontroll och korrigering respektive deponering) av Bo Carlsson. Lisa Ledskog (Envipro Miljöteknik) har väsentligt bidragit till kapitel 9 (administrativa åtgärder). Som underlag för diskussionerna har utredningsmaterial och erfarenheter från ett antal genomförda efterbehandlingar använts där föroreningar, skyddade av barriärer, kvarlämnats och där frågor om beständighet i ett längre tidsperspektiv varit centrala. Projektet har fått värdefulla synpunkter av en referensgrupp bestående av Per Gullbring, länsstyrelsen i Halland län, Mikael Hägglöf, Fröberg och Lundholm advokatbyrå, Gunnar Karlsson, GK-resurs/Envipro Miljöteknik (tidigare miljöchef vid Swedish Tissue) samt Hållbar sanerings kontaktperson Tommy Hammar, länsstyrelsen i Kalmar län. Mikael Hägglöf har granskat de juridiska frågorna som tagits upp i de olika kapitlen. Projektgruppen vill tacka dessa och alla andra som bidragit med information och synpunkter. Naturvårdsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporten. Författarna svarar ensamma för innehåll, slutsatser och eventuella rekommendationer. Naturvårdsverket november 2007
 •  
110.
 • Friluftsforskning 2009 : Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2009 den 18-19:e november vid Mittuniversitetet, campus Östersund
 • 2009
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • …Friluftsforskning 2009 - en mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv vid Mittuniversitetet, campus Östersund den 18-19 november 2009. Friluftsforskning 2009 är ett årligt återkommande forum för dialog och samverkan kring aktuell forskning om friluftsliv och naturturism som riktar sig till både akademiker och praktiker. I årets program finner du drygt 30 föredrag från Sverige, Norge, Danmark och Finland inom följande områden; • Friluftsforskningens mångfald • Naturturism och regional utveckling • Friluftslivet i siffror • Friluftsliv och hälsa • Att mäta friluftsliv • Motiv för friluftsliv • Naturvägledning • Upplevelser av friluftsliv • Friluftsliv och naturmiljön • Friluftsaktiviteter i förändring • Planering för tätortsnära friluftsliv I denna rapport har vi samlat sammanfattningarna till samtliga föredrag för att på ett översiktligt sätt förmedla kunskap från konferensen. Det ligger i sakens natur att en forskningskonferens fångar upp och förmedlar pågående och aktuellt arbete som ännu inte blivit publicerat på annat sätt. I anslutning till respektive sammanfattning finns därför kontaktinformation till presentatören för möjligheten att få fortsatt dialog kring det aktuella arbetet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (48)
konferensbidrag (21)
bokkapitel (13)
rapport (10)
annan publikation (8)
samlingsverk (redaktörskap) (3)
visa fler...
doktorsavhandling (3)
bok (2)
recension (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (54)
refereegranskat (50)
populärvet., debatt m.m. (7)
Författare/redaktör
Morén, Tom (9)
Karlsson, Olov (9)
Karlsson, Tom S. (6)
Beijer, Elisabeth (5)
Karlsson, Per-Åke (5)
Andersson, Fredrik (4)
visa fler...
Karlsson, Magnus (4)
Hultborn, Ragnar, 19 ... (4)
Bringselius, Louise (4)
Sehlstedt-Persson, M ... (4)
Melander, Stina (4)
Palm, Stig, 1964 (4)
Paulsson, Gert (4)
Bergström, Tomas (4)
Dackehag, Margareta (4)
Campbell, B. (3)
Karlsson, L (3)
Lind, Lars (3)
Sprei, Frances, 1977 (3)
Karlsson, Sten, 1951 (3)
Böhler, Tom, 1955 (3)
Blomqvist, Carl (2)
Karlsson, Ulf (2)
Franks, Paul (2)
Ahmed, Sheikh Ali (2)
Hofman, Albert (2)
Psaty, Bruce M. (2)
Tiemeier, Henning (2)
Ikram, M. Arfan (2)
Kreuger, Jenny (2)
Kraft, Peter (2)
Ridker, Paul M. (2)
Chasman, Daniel I. (2)
Ingelsson, Erik (2)
Hunter, David J (2)
Gärdenfors, Ulf (2)
Funck, Elin K., 1979 ... (2)
Pihl Karlsson, Gunil ... (2)
Melhus, Håkan (2)
Areskoug, Hans (2)
Broer, Linda (2)
Paulsson, Alexander (2)
Britton, Tom (2)
Voortman, Trudy (2)
Mellstrom, Dan (2)
Ronquist, Fredrik (2)
Hallman, Mats (2)
Hsu, Yi-Hsiang (2)
Andler, Sten F. (2)
Kjaerandsen, Jostein (2)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (49)
Linnéuniversitetet (18)
Lunds universitet (12)
Luleå tekniska universitet (10)
Uppsala universitet (8)
Linköpings universitet (4)
visa fler...
Karlstads universitet (4)
Chalmers tekniska högskola (4)
Stockholms universitet (3)
Örebro universitet (3)
Naturvårdsverket (3)
Umeå universitet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan i Skövde (2)
Högskolan i Borås (1)
RISE (1)
Karolinska Institutet (1)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Institutet för språk och folkminnen (1)
visa färre...
Språk
Engelska (80)
Svenska (31)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (64)
Medicin och hälsovetenskap (19)
Teknik (15)
Humaniora (9)
Naturvetenskap (8)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy