SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "tom karlsson "

Sökning: tom karlsson

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
61.
 • Funck, Elin, 1979, et al. (författare)
 • 25 years of studying New Public Management: Accomplishments and limitations
 • 2018
 • Ingår i: The 22nd Annual International Research Society for Public Management (IRSPM) Conference. Edinburgh, Scotland: 11-13 April.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 25 years ago, Christopher Hood made a substantial contribution to public administration research in his formulation of the concept New Public Management (NPM). In many ways, his article can be understood as an enabler of research focusing on public sector reforms. To this day, numerous articles and books have been published, discussing the concept itself and the empirical phenomenon. In celebration of this anniversary, this article revisits the current knowledge through a systematic literature review of 299 articles published between 1991 and 2016. This approach enables a meta-analysis of research published in five top-ranked international public administration journals. We identify four important themes as emerging from our review; (i) a reform with a vague intention, (ii) the limping concept, (iii) the one- sided perspective and (iv) NPM as the new norm. An important effect of this is that Hoods framework may have been curtailed, leading to a distorted knowledge-base when it comes to future studies.
 •  
62.
 • Funck, Elin, et al. (författare)
 • Fyra starka trender efter NPM
 • 2019
 • Ingår i: Kommunal ekonomi. - : Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. - 0282-0099. ; :3
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
63.
 • Funck, Elin K., 1979-, et al. (författare)
 • 25 years of (studying) New Public Management : trends, accomplishments and dilemmas in top ranked journals
 • 2018
 • Ingår i: Paper presented at the 22nd Annual IRSPM Conference, Edinburgh, UK, April 11-13, 2018. - : The International Research Society for Public Management (IRSPM). ; , s. 1-43
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • 25 years ago, Christopher Hood made a substantial contribution to public administration research in his formulation of the concept New Public Management (NPM). In many ways, his article can be understood as an enabler of research focusing on public sector reforms. To this day, numerous articles and books have been published, discussing the concept itself and the empirical phenomenon. In celebration of this anniversary, this article revisits the current knowledge through a systematic literature review of 299 articles published between 1991 and 2016. This approach enables a meta-analysis of research published in five top-ranked international public administration journals. We identify four important themes as emerging from our review; (i) a reform with a vague intention, (ii) the limping concept, (iii) the one-sided perspective and (iv) NPM as the new norm. An important effect of this is that Hoods framework may have been curtailed, leading to a distorted knowledge-base when it comes to future studies.
 •  
64.
 • Funck, Elin K., Docent, 1979-, et al. (författare)
 • Handbok för systematiska litteratur- och dokumentstudier inom samhällsvetenskapen
 • 2021
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport syftar till att inspirera studenter (och forskare) att pröva på att använda systematiska litteratur- och dokumentstudier i sina uppsatser. Rapportens struktur följer en generell arbetsprocess för en uppsats som använder dessa metoder. Faser som planering, genomförande och sammanställning av studier beskrivs och problematiseras. I rapporten exemplifieras och konkretiseras de metodologiska diskussionerna med syften, frågeställningar, teoretiska inramningar, resultatbeskrivningar och analyser hämtade från såväl studenters uppsatser som vår egen forskning. En viktig del i rapporten är synliggörandet av studenters egna röster och åsikter. Tidigare studenter har bjudits in att för att reflektera över sitt arbete med litteratur- eller dokumentstudier. Studenternas reflektioner har vävts in löpande i rapporten, men redovisas också separat i ett eget kapitel.
 •  
65.
 • Funck, Elin, 1979, et al. (författare)
 • Post-NPM, vad är det? : Trender och empiriska iakttagelser kring alternativa idéer för den offentliga sektorn
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I den här texten diskuterar vi det begrepp som kommit att dyka upp mer och mer i såväl litteratur som i debatt: post-NPM. Vi vet av litteraturen att det hand- lar om något distinkt annorlunda från NPM, men det är ofta mer otydligt vad detta ’annorlunda’ egentligen är. Vi genomför en litteraturöversikt där vi beskri- ver fyra starka trender inom ramen för post-NPM: (1) New Public Governan- ce, (2) Public Service Logic, (3) Public Value Management och (4) Digital-Era Governance. Syftet är att beskriva och analysera vad post-NPM är för något, hur det är annorlunda från NPM samt hur (eller om) det kommit att ta sig em- piriskt uttryck i en svensk kontext. Med förankring i såväl internationell litteratur som svensk empirisk kontext, drar vi slutsatserna att post-NPM erbjuder nya sätt att se på och förstå hur den offentliga välfärdsproduktionen ska erbjudas, vad som ska erbjudas och varför välfärdsproduktionen ska erbjudas på detta sätt. Även om post-NPM erbjuder många nya perspektiv, visar vi i den här texten på hur dessa kommit att vara starkt färgade av de dominerande NPM-uttrycken. Vi menar att där post-NPM kommit att erbjuda sådana nya perspektiv så har de i första hand handlat om en samhällsövergripande nivå, där diskussionen kommit att handla om organise- ring i första hand. När det istället handlar om styrning av verksamheter återfin- ner vi idéer som är tydligt sprungna ur NPM-reformer. En slutsats kring detta är att är att NPM och post-NPM fokuserar på delvis olika nivåer och därför med fördel kan förstås som kompletterande snarare än konkurrerande begrepp. I likhet med annan litteratur på området, menar vi att NPM och post-NPM skulle kunna kombineras för att skapa en tydligare struk- tur för organisering av välfärdstjänster, samtidigt som vi vidmakthåller behovet och förmågan till styrning och ansvarsutkrävande. En sådan kombination skul- le kunna medföra en mer inkluderande offentlig sektor, där offentliga resurser och kollektiva nyttigheter används smart och effektivt.
 •  
66.
 • Funck, Elin, et al. (författare)
 • Twenty-five years of studying new public management in public administration: Accomplishments and limitations
 • 2020
 • Ingår i: Financial Accountability and Management. - : John Wiley & Sons. - 0267-4424 .- 1468-0408. ; 36:4, s. 347-375
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In 1991, Christopher Hood made a substantial contribution to pub- lic administration research when he formulated the concept of new public management (NPM). His article can in many ways be understood as an enabler of research focused on public sector reforms. To this day, numerous articles and books have been published, discussing the concept itself and the empirical phenomenon. In celebration of the 25-year period since the concept of NPM was introduced, this article revisits the current knowledge through a systematic literature review of 299 articles published between 1991 and 2016. This approach enables a meta-analysis of research published in five topranked international public administration journals. We identify four important themes as emerging from our review: (a) a reform with a vague intention, (b) the limping concept, (c) the one-sided perspective, and (d) NPM as the new norm. An important effect of this is that Hood’s framework may have been curtailed, leading to a distorted knowledge base when it comes to future studies.
 •  
67.
 • Glynn, James, et al. (författare)
 • Economic Impacts of Future Changes in the Energy System : National Perspectives
 • 2015
 • Ingår i: Informing Energy and Climate Policies Using Energy Systems Models. - : Encyclopedia of Global Archaeology/Springer Verlag. - 9783319165394 - 9783319165400 ; , s. 359-387
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • In a climate constrained future, hybrid energy-economy model coupling gives additional insight into interregional competition, trade, industrial delocalisation and overall macroeconomic consequences of decarbonising the energy system. Decarbonising the energy system is critical in mitigating climate change. This chapter summarises modelling methodologies developed in the ETSAP community to assess economic impacts of decarbonising energy systems at a national level. The preceding chapter focuses on a global perspective. The modelling studies outlined here show that burden sharing rules and national revenue recycling schemes for carbon tax are critical for the long-term viability of economic growth and equitable engagement on combating climate change. Traditional computable general equilibrium models and energy systems models solved in isolation can misrepresent the long run carbon cost and underestimate the demand response caused by technological paradigm shifts in a decarbonised energy system. The approaches outlined within have guided the first evidence based decarbonisation legislation and continue to provide additional insights as increased sectoral disaggregation in hybrid modelling approaches is achieved
 •  
68.
 • Glynn, James, et al. (författare)
 • Economic Impacts of Future Changes in the Energy System : Global Perspectives
 • 2015
 • Ingår i: Informing Energy and Climate Policies Using Energy Systems Models. - : Encyclopedia of Global Archaeology/Springer Verlag. - 9783319165394 - 9783319165400 ; , s. 333-358
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • In a climate constrained future, hybrid energy-economy model coupling gives additional insight into interregional competition, trade, industrial delocalisation and overall macroeconomic consequences of decarbonising the energy system. Decarbonising the energy system is critical in mitigating climate change. This chapter summarises modelling methodologies developed in the ETSAP community to assess economic impacts of decarbonising energy systems at a global level. The next chapter of this book focuses on a national perspective. The range of economic impacts is regionally dependent upon the stage of economic development, the level of industrialisation, energy intensity of exports, and competition effects due to rates of relative decarbonisation. Developed nation’s decarbonisation targets are estimated to result in a manageable GDP loss in the region of 2 % by 2050. Energy intensive export driven developing countries such as China and India, and fossil fuel exporting nations can expect significantly higher GDP loss of up to 5 % GDP per year by mid-century.
 •  
69.
 •  
70.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (47)
konferensbidrag (21)
bokkapitel (13)
rapport (10)
annan publikation (7)
samlingsverk (redaktörskap) (3)
visa fler...
doktorsavhandling (3)
bok (2)
recension (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (53)
refereegranskat (49)
populärvet., debatt m.m. (7)
Författare/redaktör
Morén, Tom (9)
Karlsson, Olov (9)
Karlsson, Tom S. (6)
Beijer, Elisabeth (5)
Karlsson, Per-Åke (5)
Karlsson, Tom (5)
visa fler...
Andersson, Fredrik (4)
Karlsson, Magnus (4)
Hultborn, Ragnar, 19 ... (4)
Bringselius, Louise (4)
Sehlstedt-Persson, M ... (4)
Melander, Stina (4)
Palm, Stig, 1964 (4)
Bergström, Tomas (4)
Dackehag, Margareta (4)
Paulsson, Gert (4)
Campbell, B. (3)
Karlsson, L (3)
Lind, Lars (3)
Sprei, Frances, 1977 (3)
Karlsson, Sten, 1951 (3)
Böhler, Tom, 1955 (3)
Blomqvist, Carl (2)
Karlsson, Ulf (2)
Franks, Paul (2)
Ahmed, Sheikh Ali (2)
Hofman, Albert (2)
Psaty, Bruce M. (2)
Tiemeier, Henning (2)
Ikram, M. Arfan (2)
Kreuger, Jenny (2)
Kraft, Peter (2)
Ridker, Paul M. (2)
Chasman, Daniel I. (2)
Ingelsson, Erik (2)
Hunter, David J (2)
Gärdenfors, Ulf (2)
Funck, Elin K., 1979 ... (2)
Pihl Karlsson, Gunil ... (2)
Melhus, Håkan (2)
Areskoug, Hans (2)
Broer, Linda (2)
Paulsson, Alexander (2)
Britton, Tom (2)
Voortman, Trudy (2)
Mellstrom, Dan (2)
Ronquist, Fredrik (2)
Hallman, Mats (2)
Hsu, Yi-Hsiang (2)
Kjaerandsen, Jostein (2)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (48)
Linnéuniversitetet (18)
Lunds universitet (12)
Luleå tekniska universitet (10)
Uppsala universitet (8)
Linköpings universitet (4)
visa fler...
Chalmers tekniska högskola (4)
Karlstads universitet (4)
Stockholms universitet (3)
Örebro universitet (3)
Naturvårdsverket (3)
Umeå universitet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan i Skövde (1)
Högskolan i Borås (1)
RISE (1)
Karolinska Institutet (1)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Institutet för språk och folkminnen (1)
visa färre...
Språk
Engelska (79)
Svenska (30)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (63)
Medicin och hälsovetenskap (19)
Teknik (14)
Humaniora (9)
Naturvetenskap (7)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy