SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP Hälsovetenskap Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi) "

Sökning: AMNE:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP Hälsovetenskap Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Rexhepi, Hanife, 1984-, et al. (författare)
 • Online electronic healthcare records : Comparing the views of cancer patients and others
 • 2020
 • Ingår i: Health Informatics Journal. - : Sage Publications. - 1460-4582 .- 1741-2811. ; 26:4, s. 2915-2929
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This study investigates differences in attitudes towards, and experiences with, online electronic health records between cancer patients and patients with other conditions, highlighting what is characteristic to cancer patients. A national patient survey on online access to electronic health records was conducted, where cancer patients were compared with all other respondents. Overall, 2587 patients completed the survey (response rate 0.61%). A total of 347 respondents (13.4%) indicated that they suffered from cancer. Results showed that cancer patients are less likely than other patients to use online electronic health records due to general interest (p < 0.001), but more likely for getting an overview of their health history (p = 0.001) and to prepare for visits (p < 0.001). Moreover, cancer patients rate benefits of accessing their electronic health records online higher than other patients and see larger positive effects regarding improved communication with and involvement in healthcare. 
 •  
2.
 • Bremer, Anders, 1957-, et al. (författare)
 • Chefers etiska värderingar
 • 2016
 • Ingår i: Ledarskap i äldreomsorgen. - Borås : Högskolan i Borås. - 9789188269089 - 9789188269096 ; , s. 43-56
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det övergripande syftet med denna rapport är att beskriva chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett värdebaserat ledarskap i såväl kommunal som privat äldreomsorg.Det empiriska materialet består av en omfattande enkätstudie till nästan 500 studerande inom ramen för den nationella ledarutbildningen för chefer inom äldreomsorgen vid Högskolan i Borås under perioden 2013 till 2015. Utbildningen gavs på uppdrag av Socialstyrelsen och omfattade 30 högskolepoäng med två års studier på kvartsfart. Samtliga studerande var yrkesverksamma som chefer och ledare inom kommunal eller privat äldreomsorg i södra Sverige. Metoder som använts i bearbetning och analys av materialet är deskriptiva, jämförande och analytiska med regressionsmodeller och SEM-analys.Resultatet visar på att cheferna – oavsett utbildningsbakgrund, värderade följande etiska värden högst: att inte skada, respekt för individen och rätten till konfidentialitet. Värdedilemman i chefsarbetet är dock vanligt och sammanlänkat med andra utmaningar i arbetet, särskilt med utmaningar som rör hantering över organisationsnivåer (buffertproblem och containerproblem) och av olika ansvarsområden (logikkonflikter). Inom privat verksamhet skattade de medverkande cheferna värdekonflikter och andra utmaningar i lägre grad än chefer inom kommunal verksamhet.De flesta chefer var nöjda med hur de kunde fullfölja sitt ansvar för utveckling av verksamheten avseende värdegrund, kvalitet, processer, dagligt arbete, brukarmedverkan, brukarsäkerhet och arbetsmiljö. De flesta skattade också att de arbetade i mycket hög grad med strukturering och utveckling av dessa frågor.Stödresurser minskade upplevelsen av värdekonflikter, men det fanns skillnad i betydelsen relaterat till chefers grundprofession. Det organisatoriska stödet var också tydligare för chefer inom privat verksamhet. Organiserade stödresurser hade stor betydelse för hållbart integrerat och värdeskapande ledarskap samt för aktiva ledningsstrategier. Även sambandet mellan hållbart ledarskap och aktiva ledarstrategier modererades av grundprofession, där sambandet var moderat negativt för chefer med social grundutbildning. Det tycks således finnas ett utbildningsbehov bland äldreomsorgens chefer och behov av ett utvecklat stöd från arbetsgivaren då det varierar avseende omfattning, inriktning och nivå mellan kommunal och privat verksamhet.Sammanfattningsvis har chefer i äldreomsorgen många olika värden, på olika nivåer och utifrån olika perspektiv att förhålla sig till i sitt ledarskap. Att hantera och utveckla förståelse för dessa är utmanande i chefskapet och värdedilemman är vanliga. Majoriteten av cheferna i denna studie beskriver dock generellt en aktiv och god hantering och organisering av dessa. Konstateras att en integrerad förståelse och hantering, samt goda organisatoriska stödresurser tycks bidra till mer hållbart och värdeskapande ledarskap.
 •  
3.
 • Khoshnood, Ardavan (författare)
 • Prehospital Diagnosis and Oxygen Treatment in ST Elevation Myocardial Infarction
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • IntroductionPaper I: An Artificial Neural Network (ANN) was constructed to identify ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI) and predict the need for Percutaneous Coronary Intervention (PCI). Paper II, III and IV: Studies suggest that O2 therapy may be harmful in STEMI patients. We therefore conducted the SOCCER study to evaluate the effects of O2 therapy in STEMI patients.MethodsPaper I: 560 ambulance ECGs sent to the Cardiac Care Unit (CCU), was together with the CCU physicians interpretation and decision of conducting an acute PCI or not collected, and compared with the interpretation and PCI decision of the ANN. Paper II, III, IV: Normoxic (≥94%) STEMI patients accepted for acute PCI were in the ambulance randomized to standard care with 10 L/min O2 or room air. A subset of the patients underwent echocardiography for determination of the Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) and the Wall Motion Score Index (WMSI). All patients had a Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMRI) to evaluate Myocardial area at Risk (MaR), Infarct Size (IS) and Myocardial Salvage Index (MSI).ResultsPaper I: The area under the ANN’s receiver operating characteristics curve for STEMI detection as well as predicting the need of acute PCI were very good.Paper II, III, IV: No significant differences could be shown in discussing MaR, MSI or IS between the O2 group (n=46) and the air group (n=49). Neither could any differences be shown for LVEF and WMSI at the index visit as well after six months between the O2 group (n=46) and the air group (n=41)ConclusionsPaper I: The results indicate that the number of ECGs sent to the CCU could be reduced with 2/3 as the ANN would safely identify ECGs not being STEMI.Paper II, III, IV: The results suggest that it is safe to withhold O2 therapy in normoxic, stable STEMI patients.
 •  
4.
 • Scandurra, Isabella, 1973-, et al. (författare)
 • Is Access to eHealth Records Important for Patients? : Opinions of Healthcare Personnel
 • 2015
 • Ingår i: MedInfo 2015. - Amsterdam, Netherlands : IOS Press. - 9781614995647 - 9781614995630 ; , s. 908-908
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Sweden has had significant progress with the the introduction of electronic health records. A pilot county deployed in an eHealth service in 2012, giving access to health records for all of its patients. This eHealth service is, however, a controversial issue. Two surveys were conducted to discover whether healthcare professionals' opinions differ between professionals, and between staff who have had experience with patients using eHealth records and those, to date, who have had none. Experienced nurses found this eHealth service more important for the patients compared to unexperienced nurses outside the pilot county, as well as both semi-experienced physicians.
 •  
5.
 • Dellve, Lotta, et al. (författare)
 • Chefers stödresurser och ledarutbildning
 • 2016
 • Ingår i: Ledarskap i äldreomsorgen. - Borås : Högskolan i Borås. - 9789188269089 - 9789188269096 ; , s. 69-76
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Teamarbete : ett livsviktigt samspel
 • 2013. - 1
 • Ingår i: Sjuksköterskans kärnkompetenser. - Stockholm : Liber. - 9789147105687 ; , s. 159-177
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
7.
 • Beernaert, K., et al. (författare)
 • Distrust in the end-of-life care provided to a parent and long-term negative outcomes among bereaved adolescents: A population-based survey study
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Clinical Oncology. - : American Society of Clinical Oncology. - 0732-183X .- 1527-7755. ; 35:27, s. 3136-3142
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose Previous research shows that the death of a parent places children at risk for a number of negative outcomes. The role of trust in health care at the end of life has been acknowledged as crucial for patients and adult family members. However, the consequences of children’s distrust in the care provided to their parents remain unknown. Therefore, we investigated the negative long-term outcomes of cancer-bereaved sons’ and daughters’ distrust in the care that was provided to a dying parent. Methods We used a population-based nationwide survey to investigate self-reported distrust in the care provided and possible negative outcomes in 622 (73%) participants who had lost a parent as a result of cancer 6 to 9 years earlier, at ages 13 to 16 years. All participants were 18 years or older at the time of the survey. Results In those who reported no or little trust (ie, distrust) in the health care provided to their dying parents, we found statistically significantly higher risks of various negative outcomes at the time of survey: bitterness toward health care professionals for not having done everything that was possible (crude risk ratio [RR], 3.5; 95% CI, 2.3 to 5.1) and for having stopped treatment (RR, 3.4; 95% CI, 2.1 to 6.0), self-destructiveness (eg, self-injury [RR, 1.7; 95% CI, 1.2 to 2.4]), and psychological problems (eg, moderate to severe depression according to the Patient Health Questionnaire–9 [RR, 2.3; 95% CI, 1.5 to 3.5]). Conclusion In cancer-bereaved former adolescents, distrust in the health care provided to the dying parent is associated with a higher risk of negative long-term outcomes. The health care professionals involved in this care might play an important role in safeguarding the trust of adolescents. © 2017 by American Society of Clinical Oncology
 •  
8.
 • Hoffmann, Mikael, et al. (författare)
 • Guiding principles for the use of knowledge bases and real-world data in clinical decision support systems : report by an international expert workshop at Karolinska Institutet
 • 2020
 • Ingår i: Expert Review of Clinical Pharmacology. - : Taylor & Francis. - 1751-2433 .- 1751-2441. ; 13:9, s. 925-934
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Introduction Technical and logical breakthroughs have provided new opportunities in medicine to use knowledge bases and large-scale clinical data (real-world) at point-of-care as part of a learning healthcare system to diminish the knowledge-practice gap. Areas covered The article is based on presentations, discussions and recommendations from an international scientific workshop. Value, research needs and funding avenues of knowledge bases and access to real-world data as well as transparency and incorporation of patient perspectives are discussed. Expert opinion Evidence-based, publicly funded, well-structured and curated knowledge bases are of global importance. They ought to be considered as a public responsibility requiring transparency and handling of conflicts of interest. Information has to be made accessible for clinical decision support systems (CDSS) for healthcare staff and patients. Access to rich and real-world data is essential for a learning health care ecosystem and can be augmented by data on patient-reported outcomes and preferences. This field can progress by the establishment of an international policy group for developing a best practice guideline on the development, maintenance, governance, evaluation principles and financing of open-source knowledge bases and handling of real-world data.
 •  
9.
 • Ålander, Ture, et al. (författare)
 • Experiences of Healthcare Professionals to the Introduction in Sweden of a Public eHealth Service : Patients' Online Access to their Electronic Health Records
 • 2015
 • Ingår i: Studies in Health Technology and Informatics. - Amsterdam, Netherlands : IOS Press. - 0926-9630 .- 1879-8365. ; 216, s. 153-157, s. 153-157
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Patients' increasing demands for medical information, the digitization of health records and the fast spread of Internet access form a basis of introducing new eHealth services. An international trend is to provide access for patients to health information of various kind. In Sweden, access by patients to their proper electronic health record (EHR) has been provided in a pilot county since November 2012. This eHealth service is controversial and criticism has arised from the clinical professions, mainly physicians. Two web surveys were conducted to discover whether the opinions of healthcare professionals differ; between staff that have had experience with patients accessing their own EHR and those who have no such expericence. Experienced nurses found the EHR more important for the patients and a better reform, compared to unexperienced nurses in the rest of the country. Similarly, physicians with their own experience had a more positive attitude compared to non-experienced physicians. The conclusion of this study is that healthcare professionals must be involved in the implementation of public eHealth services such as EHRs and that real experiences of the professionals should be better disseminated to their inexperienced peers.
 •  
10.
 • Appelros, Peter, et al. (författare)
 • Riks-Stroke och hur fallgropar vid tolkning av resultaten undviks : rapport
 • 2008
 • Ingår i: Läkartidningen. - Stockholm : Sveriges läkarförbund. - 0023-7205 .- 1652-7518. ; 105:8, s. 529-533
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Riks-Stroke, the Swedish quality register for stroke care, has been in service for twelve years. The register gives a unique opportunity to compare treatment, care, and rehabilitation of stroke patients. The protocol has now been launched in its eighth version. The most important changes include that the register now also includes cases that are treated as outpatients. Also, a more robust measure of stroke severity, the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) has been included. All quality registers are sensitive for selection bias. Therefore, it is important to aim at as complete case ascertainment as possible, both at baseline and at the 3-month follow-up. To analyze the comparability of quality parameters between different time points, or between different hospitals, we suggest the use of certain “base factors”, for example age, stroke severity, and number of patients included at baseline and at follow-up.From 2007, with a more robust measure of stroke severity, we are offered an instrument that facilitates comparisons. By registering outpatients, selection bias from this cause is avoided. We will also learn if outpatients have a worse long time outcome. A possible future direction is that the quality of medical follow-up is evaluated within the frames of Riks-Stroke, for example life style factors and treatment of hypertension.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3358)
rapport (414)
konferensbidrag (362)
bokkapitel (241)
forskningsöversikt (136)
doktorsavhandling (105)
visa fler...
annan publikation (90)
bok (32)
samlingsverk (redaktörskap) (21)
licentiatavhandling (13)
recension (6)
proceedings (redaktörskap) (3)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (3610)
övrigt vetenskapligt (1026)
populärvet., debatt m.m. (145)
Författare/redaktör
Smedby, B (204)
Anell, Anders (68)
Gerdtham, Ulf (58)
Suserud, Björn-Ove (51)
Ekebergh, Margaretha (47)
Garpenby, Peter, 195 ... (46)
visa fler...
Carlsson, Per (45)
Nilsen, Per (44)
Åhgren, Bengt, 1950- (40)
Smedby, Björn (39)
Glasdam, Stinne (39)
Andersson Gäre, Boel (35)
Kjellström, Sofia, 1 ... (35)
Winblad, Ulrika, 196 ... (35)
Persson, Ulf (34)
Robert, Glenn (32)
Jarl, Johan (32)
Dellve, Lotta (32)
Scandurra, Isabella, ... (30)
Herlitz, Johan, 1949 (29)
Hägglund, Maria (29)
Svensson, Leif (28)
Batalden, Paul B. (28)
Thulesius, Hans (27)
Berlin, Johan, 1975 (27)
Areskoug Josefsson, ... (27)
Midlöv, Patrik (26)
Herlitz, Johan (25)
Nordgren, Lars (25)
Sandman, Lars (25)
Jaarsma, Tiny (22)
Winblad, Ulrika (22)
Berfenstam, R. (22)
Hasson, Henna (21)
Fürst, Carl-Johan (21)
Thor, Johan, 1963- (21)
Ahlström, Gerd (20)
Steen Carlsson, Kata ... (20)
Levin, Lars-Åke (20)
Koch, Sabine (20)
Wallin, Lars (20)
Kurland, Lisa, 1960- (20)
Ekman, Björn (20)
Erlingsdottir, Gudbj ... (20)
Godman, B (19)
Thor, Johan (19)
Eriksson, Andrea (19)
Avby, Gunilla, 1965- (18)
Ekstedt, Mirjam (18)
Rydenfält, Christofe ... (18)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (1347)
Uppsala universitet (737)
Linköpings universitet (692)
Karolinska Institutet (640)
Jönköping University (399)
Umeå universitet (365)
visa fler...
Örebro universitet (335)
Linnéuniversitetet (293)
Göteborgs universitet (284)
Högskolan i Borås (278)
Kungliga Tekniska Högskolan (123)
Stockholms universitet (120)
Högskolan Kristianstad (108)
Mälardalens universitet (91)
Högskolan i Halmstad (91)
Malmö universitet (61)
Högskolan i Skövde (56)
Högskolan Väst (55)
Högskolan Dalarna (52)
Högskolan i Gävle (41)
Mittuniversitetet (34)
Karlstads universitet (31)
Röda Korsets Högskola (31)
Sophiahemmet Högskola (30)
Marie Cederschiöld högskola (30)
Blekinge Tekniska Högskola (23)
Chalmers tekniska högskola (12)
Luleå tekniska universitet (11)
Södertörns högskola (11)
RISE (8)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Enskilda Högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (3815)
Svenska (915)
Danska (22)
Italienska (11)
Tyska (6)
Norska (3)
visa fler...
Franska (2)
Spanska (2)
Portugisiska (2)
Finska (1)
Japanska (1)
Kinesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (4537)
Samhällsvetenskap (523)
Naturvetenskap (80)
Teknik (77)
Humaniora (39)
Lantbruksvetenskap (2)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy