SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsvetenskap) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Dahlstedt, Magnus, et al. (författare)
 • Problematizing parents : representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest
 • 2017
 • Ingår i: Reimagineering the nation. - Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group. - 9783631715185 - 9783631715208 - 3631715188 ; , s. 209-233, s. 209-233
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The causes of and solutions to juvenile delinquency and social unrest amongthe youth in so-called Swedish multi-ethnic urban areas are frequently represented inpublic-institutional discourse as related to migrant parents. These are, the authors argue,consequently exposed to policies for ‘activation’, ‘responsibilisation’ and ‘normalisation’.
 •  
2.
 • Ramsten, Anna-Carin, 1969-, et al. (författare)
 • Lärosätenas organisering av samverkan och modeller för resursfördelning
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet har syftat till att kartlägga modeller för hur lärosäten premierar strategisk samverkan i sin interna resursfördelning mellan lärosätesledningen och fakulteter/verksamhetsområden och i nästa led till institutioner eller andra aktiviteter. Som bakgrund till våra analyser har vi kartlagt hur lärosätena organiserar sitt arbete med extern samverkan såväl ledningsmässigt, akademiskt som administrativt. I projektet har även analyserats principer för resursfördelning och metoder för att samla in nödvändig information. En central frågeställning har varit i vad mån förutsättningar inom olika discipliner och utbildningsinriktningar kan jämföras. Ett av resultaten visar att lärosätenas modeller för resursfördelning samtidigt är både jämförbara och unika. Det förekommer sällan tydligt riktade satsningar på samverkan. Genomgången visar samtidigt att aktörer på olika nivåer inom universiteten visar stor skicklighet och uppfinnings ‐ rikedom när det gäller att indirekt påverka den interna fördelningen av fakultetsmedel för såväl utbildning som forskning och forskarutbildning. Ett betydande gemensamt lärande kan åstadkommas genom fortsatt samarbete mellan universitetsledningar och förvaltningar men även mellan fakulteter och institutioner vid respektive lärosäte.  
 •  
3.
 •  
4.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.
 •  
5.
 • Elfström Pettersson, Katarina, 1959- (författare)
 • Production and Products of Preschool Documentation : Entanglements of children, things, and templates
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. Through a posthumanist agential realist approach, the study engages empirically in video recordings of preschool documentation practices from one Swedish preschool, and in documentation from four other Swedish preschools.The results, presented in four articles, show that documentation practice is complex and entangled with a variety of entities, human and non-human, and spaces and time. The study shows how children’s participation in production of documentation does not depend on which documentation method is used. In the study, objects such as computers, images and coloured labels, together with teachers’ attitudes and agendas, have an impact on the way that children are involved in producing documentation. The results also show that the products of documentation, intra-acting with a local template, with past and present preschool traditions and policies, produce rather than represent certain elements of quality such as teachers’ actions, children’s interests and thematic work. The thesis produces knowledge about how the focus of preschool documentation shifts away from individual children and towards teachers’ activities, and creates possibilities for what preschool practices and quality may become.
 •  
6.
 • Bredlöv, Eleonor (författare)
 • Shaping the female student : an analysis of Swedish beauty school recruitment texts
 • 2016
 • Ingår i: Studies in Continuing Education. - : Taylor & Francis. - 0158-037X .- 1470-126X. ; 38:2, s. 243-258
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This study focuses on the recruitment of adults to the beauty industry in Sweden. It is concerned with a move in (beauty) education away from state and towards private provision in a wider context where education is becoming more heavily marketised. Drawing on a poststructural approach inspired by the work of Foucault and feminist theory, the shaping of student subjectivity in recruitment material for private beauty schools is analysed. A poststructural approach provides analytical tools that make visible the process of how power shapes subjectivities, and the use of feminist theory gives special focus to the gendered aspects of this process. The study includes a textual analysis of website homepages of beauty schools, beauty schools’ Facebook pages and web pages that provide compiled information on educational programs and courses connected to the beauty industry. The analysis shows how consumption is constituted and feminised through specific marketing strategies and thereby becomes both a starting point and a resource for the shaping of student subjectivity. Thus, a particular form of gendered entrepreneurial self is shaped in this femininised educational context, and this study therefore highlights the importance of vocational research that takes into account the shaping of student subjectivity.
 •  
7.
 • Lozic, Vanja, 1976-, et al. (författare)
 • Färgblind rasism : problemföräldrar, utanförskapsområden och fostran till svenskhet
 • 2017
 • Ingår i: Ras och vithet. - Lund : Studentlitteratur AB. - 9789144117980 ; , s. 215-236, s. 215-236
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang. I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska ingångar hur de båda begreppen ras och vithet hänger samman med Sverige, svenskar och svenskhet.Boken är indelad i två avsnitt. Kapitlen i den första delen undersöker i första hand historiska fenomen och frågeställningar. I del två analyserar författarna debatter och förhållanden som rör dagens svenska vithet och samtida svenska rasrelationer.Forskningsfältet svenska kritiska ras- och vithetsstudier är fortfarande relativt nytt. Den här antologin visar att fältet växer och att det i dag pågår forskning om ras och vithet inom flera olika kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner.Boken är avsedd för studenter på universitet och högskolor.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Hallonsten, Olof, et al. (författare)
 • Commissioning the University of Excellence : Swedish research policy and new public research funding programmes
 • 2012
 • Ingår i: Quality in Higher Education. - : Routledge. - 1353-8322 .- 1470-1081. ; 18:3, s. 367-381
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In many countries, current research policy is dominated bymanagerialism and excellence, manifesting the aim of makinguniversities into national strategic assets in the globally competitiveknowledge economy. This article discusses these policy trends and theirmirror in recent developments in public funding for academic research,with special attention to Sweden. A review of the language in three con-secutive Swedish governmental research bills from the past 10 yearsshows a clear policy shift towards the promotion of excellence and stra-tegic priority on the level of higher education institutions. Reforms tothe funding system, especially the launch of specific strategic excellencefunding programmes, are introduced to put the policy in practice. Whilethe policy shift itself might be discursive, the changes to the fundingsystem clearly show a determination on behalf of the Swedish govern-ment to increase strategic profiling and the pursuit of excellence inresearch on behalf of universities.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
konferensbidrag (16131)
tidskriftsartikel (15104)
bokkapitel (9723)
rapport (3054)
doktorsavhandling (2202)
bok (1528)
visa fler...
annan publikation (1495)
samlingsverk (redaktörskap) (1213)
recension (499)
licentiatavhandling (446)
proceedings (redaktörskap) (176)
forskningsöversikt (148)
konstnärligt arbete (104)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (25373)
övrigt vetenskapligt (22475)
populärvet., debatt m.m. (3879)
Författare/redaktör
Pramling Samuelsson, ... (268)
Persson, Anders (247)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (227)
Redfors, Andreas (211)
Fejes, Andreas, 1977 ... (209)
Gärdenfors, Peter (203)
visa fler...
Kraus, Anja, 1967- (184)
Rönnerman, Karin, 19 ... (183)
Enkvist, Inger (174)
Thornberg, Robert, 1 ... (153)
Hansson, Lena (151)
Jönsson, Anders (150)
Säljö, Roger, 1948 (147)
Englund, Tomas, 1946 ... (147)
Gericke, Niklas, 197 ... (144)
Fransson, Göran, 196 ... (129)
Thulin, Susanne (122)
Alerby, Eva (121)
Bergstedt, Bosse (117)
Holmqvist, Mona (116)
Erickson, Gudrun, 19 ... (115)
Lindblad, Sverker, 1 ... (115)
Roxå, Torgny (114)
Mårtensson, Katarina (113)
Beach, Dennis, 1956 (110)
Sandberg, Anette (109)
Mäkitalo, Åsa, 1966 (108)
Gustafsson, Jan-Eric ... (107)
Boström, Lena, 1960- (106)
Björklund, Camilla, ... (104)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (104)
Östman, Leif (102)
Avery, Helen (102)
Bengtsson, Jan, 1949 (101)
Sheridan, Sonja, 195 ... (99)
Blossing, Ulf (99)
Ossiannilsson, Ebba (99)
Olson, Maria, 1969- (95)
Westberg, Johannes, ... (95)
Olteanu, Constanta, ... (95)
Pérez Prieto, Héctor (94)
Garvis, Susanne, 198 ... (94)
Bron Jr, Michal (93)
Gulz, Agneta (93)
Jablonka, Eva (92)
Pramling, Niklas, 19 ... (92)
Franck, Olof, 1958 (92)
Wahlström, Ninni, 19 ... (91)
Lundahl, Christian, ... (90)
Sylvén, Liss Kerstin ... (90)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (6769)
Stockholms universitet (5044)
Umeå universitet (5026)
Uppsala universitet (4446)
Linnéuniversitetet (3540)
Högskolan Kristianstad (3516)
visa fler...
Linköpings universitet (3449)
Lunds universitet (2930)
Karlstads universitet (2852)
Örebro universitet (2291)
Jönköping University (2123)
Luleå tekniska universitet (1848)
Högskolan Dalarna (1510)
Högskolan i Gävle (1503)
Malmö universitet (1462)
Mälardalens universitet (1396)
Högskolan i Borås (1236)
Södertörns högskola (1208)
Mittuniversitetet (1202)
Kungliga Tekniska Högskolan (1189)
Högskolan Väst (979)
Chalmers tekniska högskola (817)
Högskolan i Halmstad (682)
Gymnastik- och idrottshögskolan (306)
Blekinge Tekniska Högskola (302)
Högskolan i Skövde (263)
Karolinska Institutet (191)
Konstfack (125)
Sveriges Lantbruksuniversitet (78)
Marie Cederschiöld högskola (74)
Kungl. Musikhögskolan (67)
Röda Korsets Högskola (52)
Försvarshögskolan (39)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (39)
RISE (36)
Stockholms konstnärliga högskola (34)
Sophiahemmet Högskola (19)
Riksantikvarieämbetet (7)
Nordiska Afrikainstitutet (6)
Enskilda Högskolan Stockholm (4)
Institutet för språk och folkminnen (2)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (29840)
Svenska (20552)
Tyska (304)
Norska (190)
Danska (178)
Latin (140)
visa fler...
Spanska (114)
Franska (97)
Polska (68)
Finska (66)
Ryska (30)
Portugisiska (25)
Italienska (21)
Odefinierat språk (17)
Japanska (14)
Nygrekiska (13)
Nederländska (10)
Kinesiska (10)
Turkiska (9)
Tjeckiska (8)
Ukrainska (8)
Katalanska (6)
Ungerska (5)
Slovenska (5)
Bulgariska (4)
Isländska (3)
Nynorsk (3)
Arabiska (2)
Persiska (2)
Bokmål (2)
Bosniska (2)
Estniska (1)
Rumänska (1)
Lettiska (1)
Kurdiska (1)
Samiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (51714)
Humaniora (4495)
Naturvetenskap (2252)
Medicin och hälsovetenskap (1269)
Teknik (541)
Lantbruksvetenskap (69)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy