SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Educational Sciences) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Educational Sciences)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden. Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.
 •  
2.
 • Dahlstedt, Magnus, et al. (författare)
 • Problematizing parents : representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest
 • 2017
 • Ingår i: Reimagineering the nation. - Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group. - 9783631715185 - 9783631715208 - 3631715188 ; , s. 209-233, s. 209-233
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The causes of and solutions to juvenile delinquency and social unrest amongthe youth in so-called Swedish multi-ethnic urban areas are frequently represented inpublic-institutional discourse as related to migrant parents. These are, the authors argue,consequently exposed to policies for ‘activation’, ‘responsibilisation’ and ‘normalisation’.
 •  
3.
 • Basic, Goran, 1972- (författare)
 • Coherent triads and successful inter-professional collaboration : narratives of professional actors in the Swedish child welfare system
 • 2019
 • Ingår i: Nordic Social Work Research. - : Taylor & Francis. - 2156-857X .- 2156-8588. ; 9:3, s. 235-249
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study is to analyze how and when the professional actors within the Swedish child welfare system portray successful cooperation and determine which discursive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this study is formed by 147 recorded interviews with institution-placed youths, their parents, and different occupational categories within the social services and the Swedish National Board of Institutional Care. Analytical findings with the following themes are presented: (1) coherent vision triad, (2) coherent rhetorically accepted triad, and (3) coherent exclusive triad. The personal interactive aspect of cooperation among professional actors in the care of children is important for successful collaboration. This aspect also appears to be significant for producing and reproducing joint collaboration identities. However, joint collaboration identities and the coherence triad can limit the sphere of cooperation to the entities involved in the care of youths and the juvenile or his/her parents are left out.
 •  
4.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
5.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • How many positive results on inclusion do we need to make a change?
 • 2009. - Vol. 25
 • Ingår i: Assistive Technology From Adapted Equipment to Inclusive Environments. - The Netherlands : IOS Press. ; , s. 708-712
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The expectations of Information and Communication Technologies (ICT) as a tool for participation and equal opportunities for all have been highly valued within the European community. For children and young persons with disabilities the expecations have been of special importance as they have found their opportunities for inclusion on the agenda. Inclusion is not only a physical placement. Inclusion means to be part of, to share, to communicate and to be someone to count with. The aim of the article is to stress research on inclusion of children and highlight how ICT has been and still is used in the schools to enhance participation and equal opportunities for all. Our intention is to stress challenging research results and we ask 'how many positive results on inclusion do we need to make changes?' and 'where are all the progressive decision-makers who will implement the research results?'.
 •  
6.
 •  
7.
 • Webb, Louisa, et al. (författare)
 • Healthy bodies : construction of the body and health in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Sport, Education and Society. - London : Routledge. - 1357-3322 .- 1470-1243. ; 13:4, s. 353-372
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In physical education, bodies are not only moved but made. There are perceived expectations for bodies in physical education to be ‘healthy bodies’*for teachers to be ‘appropriate’ physical, fit, healthy and skilful ‘role models’ and for students to display a slim body that is equated with fitness and health. In teachers’ monitoring of students with the intention of regulating health behaviour, however, the surveillance of students’ bodies and associated assumptions about health practices are implicated in the (re)production of the ‘cult of the body’. In this paper, we consider issues of embodiment and power in a subject area where the visual and active body is central and we use data from Australian and Swedish schools to analyse the discourses of health and embodiment in physical education. In both Swedish and Australian physical education there were discourses related to a fit healthy body and an at risk healthy body. These discourses also acted through a range of techniques of power, particularly regulation and normalisation.
 •  
8.
 • Öhman, Marie, et al. (författare)
 • Feel good—be good : subject content and governing processes in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Physical Education and Sport Pedagogy. - Abingdon, Oxfordshire : Routledge. - 1740-8989 .- 1742-5786. ; 13:4, s. 365-379
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: In this paper a study of both subject content and governing processes in Swedish physical education is presented. The reason why an analysis of both content and processes is of special interest is that it makes it possible to understand the encounter between the institutional level and the practice of education.Purpose: The purpose of the paper is threefold: (1) to analyse the subject content in physical education through identifying discourses embedded in its practice; (2) to illustrate how the subject content is created/re-created in physical education practice through various governing processes; and (3) to discuss how governing processes also become content through thesocialization of students in terms of becoming a certain type of social citizen.Research design and data collection: The empirical material used is collected in connection with a national evaluation of physical education in Sweden, commissioned by the Swedish Government and the Swedish National Agency for Education. This paper uses local curriculum documents from 72 schools and 15 video-recorded physical education lessons from five schools. A starting point for the methodological framework is discourse theory and the governing perspective developed by Michel Foucault (1978/1991, 1980, 1982/2002). The governing perspective is used as a methodological tool, and we work with two overarching analysis themes: one oriented towards what pupils are governed, in terms of discourses embedded in physical education, and the other how the identified discourses are created/re-created in the practice of physical education. We also use the methodological framework as a tool to discuss how the governing processes also become content—a content of socialization.Findings: The results show that physical exertion and active participation are the main threads that run though the analysed material. In connection with physical exertion and active participation, pupils are also encouraged to cooperate with others and to compete. The content of socialization is primarily directed towards different components of willingness, for example a will to do one’s best and a will to try, where the pupils are expected to be participatory, take responsibility and govern their own actions in the direction of that which is most reasonable.Conclusions: A clear message is communicated in physical education in Sweden—be active and work up a sweat. This is also concerned with fostering good character, i.e. creating correct attitudes and approaches through physical activity—be an active and willing person. Physical education is consequently a place where both political volition and the creation of today’s citizens are staged. It is thus not only physical exertion—the physiological effects of exercise and involvement in sports and physical education—that is in the foreground of the activities we study in physical education. It is also about becoming a certain type of social citizen.
 •  
9.
 • Brunnberg, Elinor, 1948-, et al. (författare)
 • Self-rated mental health, school adjustment, and substance use in hard-of-hearing adolescents
 • 2008
 • Ingår i: Journal of Deaf Studies and Deaf Education. - : Oxford University Press. - 1081-4159 .- 1465-7325. ; 13:3, s. 324-335
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This survey, "Life and Health—Young People 2005," included all 15/16-year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Just students with a slight/mild or moderate hearing loss were included. There were 56 (1.9%) "hard-of-hearing (HH) students with multiple disabilities," 93 (3.1%) students who were "just HH," 282 (9.7%) students with some "other disability than HH," and 2,488 (85.2%) students with "no disability." "HH with multiple disabilities" reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than the "no disability" group. Those with "just HH" and those with "other disability than HH" had more mental symptoms and school problems than the "no disability" group but no significant differences in substance use. In conclusion, the combination of a hearing loss and some other disability strongly increases the risk for mental symptoms, school problems, and substance use. This group, thus, is an important target for preventive measures.
 •  
10.
 • Brunnberg, Elinor, et al. (författare)
 • Tinnitus and hearing loss in 15-16-year-old students : mental health symptoms, substance use, and exposure in school
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Audiology. - : Taylor & Francis. - 1499-2027 .- 1708-8186. ; 47:11, s. 688-694
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The current study assessed the responses from a survey titled ”Life and Health – Young People 2005”, completed by 2.878 15-16 year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Thirty-nine percent of students with hearing loss (slight, mild, or moderate) and 6% of students with normal hearing reported tinnitus often or always during the past three months. Almost no gender difference was observed among students with normal hearing reporting tinnitus (boys 6.3%, girls 5.6%); however, a gender difference was noticed among hard-of-hearing (HH) students (boys 50%, girls 28%). Adolescents with both hearing loss and tinnitus reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than other students. Anxiety in the past three months, male gender, and alcohol consumption in the past year were associated with tinnitus in HH students; irritation and anxiety in the past three months, disability, use of illicit drugs, and truancy predicted tinnitus in the normal hearing group. Consequently, students with a hearing loss and tinnitus are at high risk and should be monitored for subsequent problems.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
konferensbidrag (16193)
tidskriftsartikel (15363)
bokkapitel (9770)
rapport (3090)
doktorsavhandling (2261)
bok (1534)
visa fler...
annan publikation (1513)
samlingsverk (redaktörskap) (1220)
recension (501)
licentiatavhandling (448)
proceedings (redaktörskap) (176)
forskningsöversikt (149)
konstnärligt arbete (104)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (25694)
övrigt vetenskapligt (22649)
populärvet., debatt m.m. (3883)
Författare/redaktör
Pramling Samuelsson, ... (268)
Persson, Anders (250)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (227)
Redfors, Andreas (211)
Fejes, Andreas, 1977 ... (210)
Gärdenfors, Peter (203)
visa fler...
Kraus, Anja, 1967- (184)
Rönnerman, Karin, 19 ... (183)
Enkvist, Inger (174)
Thornberg, Robert, 1 ... (153)
Hansson, Lena (151)
Jönsson, Anders (150)
Säljö, Roger, 1948 (147)
Englund, Tomas, 1946 ... (147)
Gericke, Niklas, 197 ... (144)
Fransson, Göran, 196 ... (129)
Thulin, Susanne (122)
Alerby, Eva (121)
Bergstedt, Bosse (117)
Holmqvist, Mona (116)
Erickson, Gudrun, 19 ... (115)
Lindblad, Sverker, 1 ... (115)
Roxå, Torgny (114)
Mårtensson, Katarina (113)
Beach, Dennis, 1956 (110)
Sandberg, Anette (109)
Mäkitalo, Åsa, 1966 (108)
Gustafsson, Jan-Eric ... (107)
Boström, Lena, 1960- (106)
Björklund, Camilla, ... (104)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (104)
Östman, Leif (102)
Avery, Helen (102)
Bengtsson, Jan, 1949 (101)
Sheridan, Sonja, 195 ... (99)
Blossing, Ulf (99)
Ossiannilsson, Ebba (99)
Olson, Maria, 1969- (96)
Westberg, Johannes, ... (95)
Olteanu, Constanta, ... (95)
Pérez Prieto, Héctor (94)
Garvis, Susanne, 198 ... (94)
Bron Jr, Michal (93)
Gulz, Agneta (93)
Jablonka, Eva (92)
Pramling, Niklas, 19 ... (92)
Franck, Olof, 1958 (92)
Wahlström, Ninni, 19 ... (91)
Lundahl, Christian, ... (90)
Sylvén, Liss Kerstin ... (90)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (6832)
Stockholms universitet (5163)
Umeå universitet (5098)
Uppsala universitet (4490)
Linnéuniversitetet (3556)
Högskolan Kristianstad (3517)
visa fler...
Linköpings universitet (3486)
Lunds universitet (2989)
Karlstads universitet (2875)
Örebro universitet (2325)
Jönköping University (2143)
Luleå tekniska universitet (1849)
Högskolan Dalarna (1517)
Högskolan i Gävle (1505)
Malmö universitet (1463)
Mälardalens universitet (1401)
Högskolan i Borås (1239)
Södertörns högskola (1238)
Mittuniversitetet (1215)
Kungliga Tekniska Högskolan (1197)
Högskolan Väst (995)
Chalmers tekniska högskola (821)
Högskolan i Halmstad (690)
Gymnastik- och idrottshögskolan (311)
Blekinge Tekniska Högskola (305)
Högskolan i Skövde (279)
Karolinska Institutet (184)
Konstfack (125)
Sveriges Lantbruksuniversitet (78)
Marie Cederschiöld högskola (74)
Kungl. Musikhögskolan (67)
Röda Korsets Högskola (51)
Försvarshögskolan (40)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (40)
RISE (36)
Stockholms konstnärliga högskola (34)
Sophiahemmet Högskola (19)
Nordiska Afrikainstitutet (12)
Riksantikvarieämbetet (7)
Enskilda Högskolan Stockholm (4)
Institutet för språk och folkminnen (2)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (30276)
Svenska (20606)
Tyska (306)
Norska (191)
Danska (178)
Latin (140)
visa fler...
Spanska (117)
Franska (98)
Polska (69)
Finska (66)
Ryska (30)
Portugisiska (25)
Italienska (21)
Odefinierat språk (17)
Japanska (14)
Nygrekiska (13)
Nederländska (10)
Kinesiska (10)
Turkiska (10)
Tjeckiska (8)
Ukrainska (8)
Katalanska (6)
Ungerska (5)
Slovenska (5)
Bulgariska (4)
Isländska (3)
Nynorsk (3)
Arabiska (2)
Persiska (2)
Bokmål (2)
Bosniska (2)
Estniska (1)
Rumänska (1)
Lettiska (1)
Kurdiska (1)
Samiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (52112)
Humaniora (4515)
Naturvetenskap (2273)
Medicin och hälsovetenskap (1375)
Teknik (550)
Lantbruksvetenskap (69)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy