SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Sociology) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Sociology)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Basic, Goran, 1972- (författare)
 • Coherent triads and successful inter-professional collaboration : narratives of professional actors in the Swedish child welfare system
 • 2019
 • Ingår i: Nordic Social Work Research. - : Taylor & Francis. - 2156-857X .- 2156-8588. ; 9:3, s. 235-249
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study is to analyze how and when the professional actors within the Swedish child welfare system portray successful cooperation and determine which discursive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this study is formed by 147 recorded interviews with institution-placed youths, their parents, and different occupational categories within the social services and the Swedish National Board of Institutional Care. Analytical findings with the following themes are presented: (1) coherent vision triad, (2) coherent rhetorically accepted triad, and (3) coherent exclusive triad. The personal interactive aspect of cooperation among professional actors in the care of children is important for successful collaboration. This aspect also appears to be significant for producing and reproducing joint collaboration identities. However, joint collaboration identities and the coherence triad can limit the sphere of cooperation to the entities involved in the care of youths and the juvenile or his/her parents are left out.
 •  
2.
 • Moore, Jason W., 1971- (författare)
 • Introduction : The World-Historical Imagination
 • 2011
 • Ingår i: Journal of World-Systems Research. - Riverside, Calif. : Institute for Research on World-Systems. - 1076-156X .- 1076-156X. ; 17:1, s. 1-3
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This article is the editor's introduction to the special issue of the Journal of World-Systems Research, entitled The World-Historical Imagination: Giovanni Arrighi's The Long Twentieth Century in Prospect and Retrospect.
 •  
3.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden. Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.
 •  
4.
 • Sörnsen, Lars, 1973- (författare)
 • De olika världarna av aktivering - ett komparativt perspektiv
 • 2009. - 1
 • Ingår i: Aktivering - arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring. - Malmö : Liber. - 9789147090754 ; , s. 225-249
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The book chapter compares activation policies in Sweden, Germany and the UK as three different welfare regimes. The analysis starts out from a broad perspective on activation as passive and active attempts to redesign unemployment policies with a focus on increasing the linkage between work and welfare. It is argued that activation policies differ considerably between countries, but also in regard to different groups of the unemployed according to their status within existing benefit systems. Regime differences are generally maintained, but there are signs of convergence with regard to the weakest labour market groups and welfare clients.
 •  
5.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
6.
 • Dahlstedt, Magnus, et al. (författare)
 • Problematizing parents : representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest
 • 2017
 • Ingår i: Reimagineering the nation. - Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group. - 9783631715185 - 9783631715208 - 3631715188 ; , s. 209-233, s. 209-233
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The causes of and solutions to juvenile delinquency and social unrest amongthe youth in so-called Swedish multi-ethnic urban areas are frequently represented inpublic-institutional discourse as related to migrant parents. These are, the authors argue,consequently exposed to policies for ‘activation’, ‘responsibilisation’ and ‘normalisation’.
 •  
7.
 •  
8.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
 •  
9.
 • Brunnberg, Elinor, 1948-, et al. (författare)
 • Self-rated mental health, school adjustment, and substance use in hard-of-hearing adolescents
 • 2008
 • Ingår i: Journal of Deaf Studies and Deaf Education. - : Oxford University Press. - 1081-4159 .- 1465-7325. ; 13:3, s. 324-335
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This survey, "Life and Health—Young People 2005," included all 15/16-year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Just students with a slight/mild or moderate hearing loss were included. There were 56 (1.9%) "hard-of-hearing (HH) students with multiple disabilities," 93 (3.1%) students who were "just HH," 282 (9.7%) students with some "other disability than HH," and 2,488 (85.2%) students with "no disability." "HH with multiple disabilities" reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than the "no disability" group. Those with "just HH" and those with "other disability than HH" had more mental symptoms and school problems than the "no disability" group but no significant differences in substance use. In conclusion, the combination of a hearing loss and some other disability strongly increases the risk for mental symptoms, school problems, and substance use. This group, thus, is an important target for preventive measures.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (13263)
bokkapitel (7225)
konferensbidrag (4478)
rapport (3074)
doktorsavhandling (1625)
bok (1256)
visa fler...
recension (1025)
annan publikation (898)
samlingsverk (redaktörskap) (804)
forskningsöversikt (154)
licentiatavhandling (94)
proceedings (redaktörskap) (34)
konstnärligt arbete (18)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (16030)
övrigt vetenskapligt (15519)
populärvet., debatt m.m. (2381)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (526)
Starrin, Bengt (280)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (256)
Persson, Anders (235)
Room, Robin (233)
Swärd, Hans (182)
visa fler...
Svensson, Kerstin (180)
Kjellberg, Anders (160)
Meeuwisse, Anna (151)
Basic, Goran, 1972- (138)
Borell, Klas (138)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (136)
Stickley, Andrew (125)
Edebalk, Per Gunnar (122)
Koch, Max (121)
Sunesson, Sune (118)
Torres, Sandra (117)
Andersson, Gunnar (115)
Eriksson, Maria, 196 ... (115)
Lindén, Anna-Lisa (107)
Wolmesjö, Maria, 196 ... (103)
Åkerström, Malin (101)
Garsten, Christina (100)
Gerdner, Arne (99)
Wästerfors, David (99)
Lidskog, Rolf, 1961- (96)
Duvander, Ann-Zofie (92)
Hagberg, Sten, 1962- (91)
Jönson, Håkan (86)
Höjer, Ingrid, 1953 (86)
Wennerhag, Magnus (86)
Edling, Christofer (86)
Johansson, Håkan (85)
Wickenberg, Per (85)
Olofsson, Gunnar, 19 ... (84)
Denvall, Verner (80)
Eastmond, Marita, 19 ... (79)
Kristiansen, Arne (77)
Blom, Björn, 1965- (77)
Andersson, Gunvor (76)
Heidegren, Carl-Göra ... (76)
Eriksson, Maria (75)
Olofsson, Gunnar (74)
Hearn, Jeff, 1947- (72)
Ekerwald, Hedvig (72)
Szebehely, Marta (72)
Panican, Alexandru (71)
Johansson, Stina, 19 ... (71)
Näsman, Elisabet (71)
Broady, Donald, 1946 ... (71)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (5844)
Lunds universitet (5423)
Uppsala universitet (4577)
Göteborgs universitet (4115)
Örebro universitet (2192)
Umeå universitet (2183)
visa fler...
Linköpings universitet (1975)
Linnéuniversitetet (1960)
Karlstads universitet (1425)
Mittuniversitetet (1285)
Södertörns högskola (1230)
Högskolan Dalarna (1201)
Mälardalens universitet (628)
Jönköping University (602)
Malmö universitet (591)
Marie Cederschiöld högskola (531)
Högskolan i Gävle (506)
Högskolan Väst (414)
Högskolan i Halmstad (365)
Karolinska Institutet (304)
Kungliga Tekniska Högskolan (301)
Högskolan i Borås (263)
Högskolan Kristianstad (229)
Nordiska Afrikainstitutet (212)
Försvarshögskolan (176)
Högskolan i Skövde (173)
Chalmers tekniska högskola (172)
Sveriges Lantbruksuniversitet (155)
Gymnastik- och idrottshögskolan (86)
Luleå tekniska universitet (63)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (57)
Blekinge Tekniska Högskola (48)
Röda Korsets Högskola (19)
RISE (13)
Sophiahemmet Högskola (10)
Naturvårdsverket (6)
Institutet för språk och folkminnen (4)
Enskilda Högskolan Stockholm (3)
Konstfack (1)
Riksantikvarieämbetet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (19919)
Svenska (12772)
Tyska (201)
Danska (181)
Spanska (175)
Franska (148)
visa fler...
Norska (124)
Italienska (57)
Polska (57)
Ryska (48)
Finska (36)
Japanska (34)
Nederländska (31)
Portugisiska (19)
Kinesiska (15)
Annat språk (14)
Odefinierat språk (12)
Persiska (8)
Bosniska (8)
Tjeckiska (7)
Turkiska (7)
Arabiska (6)
Rumänska (6)
Serbiska (4)
Kurdiska (4)
Bokmål (4)
Slovenska (3)
Grekiska, klassisk (2)
Ungerska (2)
Kroatiska (2)
Slovakiska (2)
Koreanska (2)
Isländska (1)
Nygrekiska (1)
Litauiska (1)
Ukrainska (1)
Nynorsk (1)
Färöiska (1)
Swahili (1)
Somaliska (1)
Bengali (1)
Zulu (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (33779)
Medicin och hälsovetenskap (2033)
Humaniora (1821)
Naturvetenskap (403)
Teknik (222)
Lantbruksvetenskap (105)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy