SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "FÖRF:(Carina Gunnarsson) srt2:(2010-2014)"

Sökning: FÖRF:(Carina Gunnarsson) > (2010-2014)

 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Björnsson, Lovisa, et al. (författare)
 • Förbehandling av lignocellulosarika råvaror vid biogasproduktion - Nyckelaspekter vid jämförande utvärdering
 • 2014
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I biogassektorn finns ett ökande behov av och en ökande konkurrens om råvaror, och intresset för användning av odlingsrester, vall, mellangrödor mm som biogasråvara ökar. Gemensamt för dessa råvaror är att de är fiberrika, dvs. har ett högt innehåll av lignocellulosa, vilket gör att det är osannolikt att de skulle användas för biogasproduktion utan förbehandling. Ett antal förbehandlingstekniker har introducerats på marknaden under senare år, och både företagsdrivna projekt och forskningsprojekt kring utvärdering av en eller flera förbehandlingstekniker pågår. Utvärderingarna läggs dock upp med olika utgångspunkter och metoder så att utkomster från olika projekt blir omöjliga att jämföra. Att utreda frågan om hur man utvärderar och jämför olika förbehandlingsmetoder ur teknik-, ekonomi-, energi- och miljöperspektiv är därför angeläget. Syftet med denna förstudie är att peka ut nyckelaspekter som är viktiga för att möjliggöra jämförande utvärdering av olika förbehandlingsmetoder samt att inspirera aktörer till att vilja medverka till att ta ett samlat grepp i frågan. Ett förslag till upplägg för vidare forskning, utveckling och demonstration presenteras. Arbetet med förstudien har finansierats genom Energimyndigheten.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Gunnarsson, Carina, et al. (författare)
 • Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år : kostnader och fodervärde till kor
 • 2014
 • Ingår i: Vallkonferens 2014. - : Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. - 9789157692009 ; :18, s. 109-112
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sex odlingsförsök som jämfört två eller tre skördar och två försök som jämfört tre eller fyra skördar har sammanställts. Avkastningen av torrsubstans var 3 % mindre men energivärdet var 0,4 MJ/kg ts högre och råproteinhalten 18 g/kg ts högre för tre skördar jämfört med två. Torrsubstansavkastningen var 5 % mindre men energivärdet var 0,3 MJ/kg ts högre och råproteinhalten var 17 g/kg ts högre vid fyra skördar jämfört med tre. Skördekostnader beräknades för gödsling, slåtter, strängläggning, exakthackning, transport samt inläggning och packning i plansilo. Fodrets värde beräknades för en genomsnittskvalitet för varje skördesystem och foderstater gjordes dels enligt det nya fodervärderingssystemet NorFor, dels enligt det svenska klassiska systemet som varit i bruk i decennier. Kostnaden för skörd och gödsling ökade med 10 öre/kg ts vid övergång från två till tre skördar. Samtidigt ökade fodrets värde med 13 öre/kg ts. Fodrets ökade värde kompenserade alltså de ökade kostnaderna för skörd och gödsling. Vid övergång från tre till fyra skördar ökade kostnaderna för skörd och gödsling med 19 öre/kg ts. Samtidigt ökade fodrets värde med 13 öre/kg ts. Fodrets ökade värde kompenserade alltså inte för de ökade kostnaderna för skörd och gödsling. Vallfodrets ökade värde i foderstaterna bygger på ökad konsumtion och förutsätter en större areal för samma mjölkproduktion.
 •  
7.
 •  
8.
 • Ljungberg, David, et al. (författare)
 • Optimerad logistik för biogasproduktion : Rapport från ett f3-projekt
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Biogas har en unik potential att minska vårt beroende av fossila resurser, samt minska klimatpåverkanfrån gödsel och avfallshantering såväl som bränsletillförsel. Tidigare studier visar på en potentialatt producera upp till 14 TWh biogas från jordbruksråvaror i Sverige. En stor del av dennatillväxtpotential bedöms finnas i småskaliga anläggningar. År 2012 producerades 1,6 TWh biogas iSverige varav endast 47 GWh producerades i gårdsanläggningar. I andra länder har utvecklingennått längre och år 2012 fanns i Tyskland 7 515 biogasanläggningar i drift med en total installeradeffekt på 3352 MWel, till övervägande del producerad i lantbruksbaserade anläggningar. För att enstörre del av den svenska jordbruksbaserade biogaspotentialen skall kunna realiseras krävs inte barafinansiellt stöd utan även kunskap, metoder och verktyg för strategisk planering.Viktiga steg för att förbättra förutsättningarna för ökad biogasproduktion är att dra lärdom av befintligaanläggningar och utveckla bättre verktyg för strategisk planering och effektiv logistik, så attde lämpligaste platserna och de mest effektiva logistikkedjor för biogasproduktion kan identifieras.För att identifiera de bästa möjligheterna till en effektiv och lönsam biogasproduktion, måste komplexainteraktioner mellan substratblandning, anläggningens storlek, gasanvändning och behov påtransporter beaktas. Systemet behöver studeras som en helhet och inkludera substrat som levererasfrån olika källor, såväl som biogas till värme och/eller el samt som fordonsbränsle, och även denrötrest som används gödningsmedel (Figur I).[...]
 •  
9.
 • De Toro, Alfredo, et al. (författare)
 • Cereal harvesting - strategies and costs under variable weather conditions
 • 2012
 • Ingår i: Biosystems Engineering. - : Elsevier. - 1537-5110 .- 1537-5129. ; 111, s. 429-439
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The main findings obtained by simulation and valid for regions with similar climate and agricultural conditions to the studied region were that: (a) available combining time was highly dependent on grain moisture ceiling, which showed large annual variation, e.g. a moisture ceiling of 21% (w.b.) was related to a potential harvesting time of 65% and a standard deviation of 24% (n = 30 years); (b) in order to complete harvesting operations in most years, it was necessary to operate at a moisture ceiling of 22-24% (w.b.), however, the average moisture content of the harvested grain was much lower, about 17-18%; (c) overall harvesting costs were estimated at approx. (sic)140 ha(-1) for those systems performing relatively well, i.e. with a daily harvesting capacity of 4-5% of the cereal area and operating at a moisture ceiling of 22-24% (w.b.); and (d) the main sources of annual cost variation were firstly the timeliness costs and secondly the drying costs. (C) 2012 IAgrE. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy