SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "FÖRF:(Martin Nilsson) "

Sökning: FÖRF:(Martin Nilsson)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Gulevski, Stephanie, et al. (författare)
 • MRI morphological characteristics of lymph nodes in anal squamous cell carcinoma
 • 2024
 • Ingår i: Abdominal Radiology. - 2366-004X. ; 49:4, s. 1042-1050
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • ObjectivesPre-treatment staging of anal squamous cell carcinoma (ASCC) includes pelvic MRI and [18F]-fluorodeoxyglucose positron emission tomography with computed tomography (PET-CT). MRI criteria to define lymph node metastases (LNMs) in ASCC are currently lacking. The aim of this study was to describe the morphological characteristics of lymph nodes (LNs) on MRI in ASCC patients with PET-CT-positive LNs.MethodsASCC patients treated at Skåne University Hospital between 2009 and 2017 were eligible for inclusion if at least one positive LN according to PET-CT and a pre-treatment MRI were present. All PET-CT-positive LNs and PET-CT-negative LNs were retrospectively identified on baseline MRI. Each LN was independently classified according to pre-determined morphological characteristics by two radiologists blinded to clinical patient information.ResultsSixty-seven ASCC patients were included, with a total of 181 PET-CT-positive LNs identified on baseline MRI with a median short-axis diameter of 9.0 mm (range 7.5–12 mm). MRI morphological characteristics of PET-CT-positive LNs included regular contour (87%), round shape (89%), and homogeneous signal intensity on T2-weighed images (67%). An additional 78 PET-CT-negative LNs were identified on MRI. These 78 LNs had a median size of 6.8 mm (range 5.5–8.0 mm). The majority of PET-CT-negative LNs had a regular contour, round shape, and a homogeneous signal that was congruent to the primary tumor.ConclusionsThere are MRI-specific morphological characteristics for pelvic LNs in ASCC. PET-CT-positive and negative LNs share similar morphological features apart from size, with PET-CT-positive LNs being significantly larger. Further studies are needed to determine discrimination criteria for LNM in ASCC.
 •  
2.
 • Nilsson, Martin (författare)
 • Impact of Surgery for Primary Hyperparathyroidism
 • 2024
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Primär hyperparathyroidism, pHPT, är en relativt vanlig endokrinologisk sjukdom som karaktäriseras av förhöjd utsöndring av bisköldkörtelhormon, PTH, i förhållande till kalciumnivån i blodet. Sjukdomen är vanligast hos äldre och kvinnor, och orsakas oftast av en godartad tumör i en bisköldkörtel (80–85% av fallen) eller mer diffus förstoring av flera bisköldkörtlar. Bisköldkörtlarnas fysiologiska uppgift är att upprätthålla normala kalciumnivåer i blodet genom att utsöndra PTH. Detta hormon höjer kalciumnivåerna genom att öka konverteringen av D-vitamin till aktiv form, vilket i sin tur höjer upptaget av kalcium från tarmen, minskar utsöndringen av kalcium till urinen och påverkar benomsättningen.Sjukdomen kan orsaka benskörhet och frakturer, njursten och muskelsvaghet, men också kognitiva besvär, nedstämdhet och hjärt-kärlsjukdom. Tidigare upptäcktes sjukdomen oftast i avancerade stadier med uttalade symptom och följdtillstånd. De senaste 50 åren har utveckling gått mot att diagnosen ställs vid avsevärt mildare sjukdom, ofta utan några specifika symptom eller tecken till följdtillstånd.Den enda botande behandlingen är att operera bort den eller de sjuka bisköldkörtlarna. Medicinsk behandling (cinacalcet) kan ges för att lindra symptom vid hög kalciumnivå, men påverkar inte utvecklingen av benskörhet, frakturer, njursten eller hjärt-kärlsjukdom.De flesta undersökningarna av behandlingsresultat vid kirurgi för pHPT är gjorda på patienter med avsevärt mer avancerad sjukdom än vad de flesta patienter har idag. Därför kan vi inte med säkerhet säga att dagens patienter har lika stor nytta av operation. Syftet med denna avhandling är att undersöka hur risken för förtida död, frakturer, benskörhet och hjärt-kärlsjukdom påverkas av operation, samt om vi kan förutsäga vilka patienter som har mest nytta av operation.I den första delstudien undersöktes dödligheten hos patienter som opererats för pHPT jämfört med kontrollpersoner av samma kön, ålder och bostadsort. Patienterna hade inte ökad dödlighet jämfört med kontrollpersonerna, men bland patienterna hade de med högre kalciumnivå i blodet ökad dödlighet. I den andra delstudien undersöktes risken för frakturer före och efter operation för patienter med pHPT, jämfört med kontrollpersoner av samma kön, ålder och bostadsort. Frakturrisken var ökad upp till fyra år före operation, men minskade efter operation till samma nivå som för kontrollpersonerna.I den tredje delstudien undersöktes faktorer för att förutsäga risken för frakturer och sannolikheten för att bentätheten förbättras efter operation för pHPT. Förhöjd mängd kalcium i urin visade sig kunna förutsäga både minskad risk för frakturer efter operation och ökad bentäthet.I den fjärde delstudien undersöktes risken för hjärt-kärlsjukdom före och efter operation för patienter med pHPT, jämfört med kontrollpersoner av samma kön, ålder och bostadsort. Risken för TIA var förhöjd före operation, liksom risken för att utveckla hjärtsvikt eller mitralisstenos, och dessa risker minskade efter operation. Risken att diagnosticeras med pulsåderbråck på aorta var förhöjd hos patienterna, med det påverkades inte av operation. Bland patienterna hade de med högre kalciumnivå i blodet ökad risk för akut hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt efter operation.Sammanfattningsvis har nutida patienter med pHPT nytta av kirurgisk behandling i form av minskad risk för frakturer och hjärt-kärlsjukdom. Efter operation är risken för förtida död inte ökad. Bland patienter är risken för hjärt-kärlsjukdom och förtida död störst bland dem med högst kalciumnivå i blodet. Förhöjd mängd kalcium i urinen förutsäger både minskad frakturrisk och förbättrad bentäthet, och ska därför inte förbises vid beslut om kirurgisk behandling.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Thurfjell, Åsa, et al. (författare)
 • SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val. Svenska läkaresällskapets uppdaterade förslag och kursarrangörers erfarenheter : [SK courses in lifestyle habits. Updated proposals and course organizers' experiences]
 • 2024
 • Ingår i: Läkartidningen. - : Läkartidningen Förlag AB. - 0023-7205 .- 1652-7518. ; 121
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The physician has an important role in identifying unhealthy lifestyles, offering counselling and, if necessary, referring the patient to another profession or care unit. Therefore, knowledge and skills related to lifestyle habits are included in the goal description for residents in all clinical specialities.  SK courses in lifestyle habits should be based on National Guidelines for Prevention and Treatment - Support for Governance and Management (2018), issued by the Swedish National Board of Health and Welfare. Preferably, the course should include training sessions where the participants can practice the counselling techniques. The ethical principles provide the foundation for work related to lifestyle habits. The course should include evidence-based knowledge on how lifestyle habits affect symptoms, risk factors, and diseases, as well as the effect of changing lifestyle habits. Also, discussions about local routines and the physician's role in addressing lifestyle habits are valuable components of the course.
 •  
7.
 • Brooke, Robert, 1989-, et al. (författare)
 • All-Printed Electrochromic Stickers
 • 2023
 • Ingår i: Macromolecular materials and engineering. - : John Wiley and Sons Inc. - 1438-7492 .- 1439-2054. ; 308:9
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Displays are one of the most mature technologies in the field of printed electronics. Their ability to be manufactured in large quantities and at low cost has led to their recent uptake into the consumer market. Within this article this technology is extended to electrochromic display stickers. This is achieved using a recent reverse display architecture screen printed on textile and paper sticker substrates. The electrochromic stickers are comparable to plastic control substrates and show little performance difference even when adhered to curved surfaces. The electrochromic display technology is extended to sticker labels for authentication applications by patterning either the dielectric or the graphical layer. A proof-of-concept prototype emulating a wax seal on an envelope is presented to show that other colors can be implemented in this technology. © 2023 The Authors.
 •  
8.
 • Chung, Min Keun, et al. (författare)
 • LuMaMi28 : Real-Time Millimeter-Wave Multi-User MIMO Systems with Antenna Selection
 • 2023
 • Ingår i: IEEE Transactions on Wireless Communications. - 1536-1276. ; 22:11, s. 7944-7960
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper presents LuMaMi28, a real-time 28GHz multi-user (MU) multiple-input multiple-output (MIMO) testbed. In this testbed, the base station has 16 transceiver chains with a fully-digital beamforming architecture (with different pre-coding algorithms) and simultaneously supports multiple user equipments (UEs) with spatial multiplexing. The UEs are equipped with a beam-switchable antenna array for real-time antenna selection where the one with the highest channel magnitude, out of four pre-defined beams, is selected. For the beam-switchable antenna array, we consider two kinds of UE antennas, with different beam-width and different peak-gain. Based on this testbed, we provide measurement results for millimeter-wave (mmWave) MU-MIMO performance in different real-life scenarios with static and mobile UEs. We explore the potential benefit of the mmWave MU-MIMO systems with antenna selection based on measured channel data, and discuss the performance results through real-time measurements.
 •  
9.
 • Gemborn Nilsson, Martin, et al. (författare)
 • An open-source human-in-the-loop BCI research framework: method and design
 • 2023
 • Ingår i: Frontiers in Human Neuroscience. - 1662-5161. ; 17
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Brain-computer interfaces (BCIs) translate brain activity into digital commands for interaction with the physical world. The technology has great potential in several applied areas, ranging from medical applications to entertainment industry, and creates new conditions for basic research in cognitive neuroscience. The BCIs of today, however, offer only crude online classification of the user's current state of mind, and more sophisticated decoding of mental states depends on time-consuming offline data analysis. The present paper addresses this limitation directly by leveraging a set of improvements to the analytical pipeline to pave the way for the next generation of online BCIs. Specifically, we introduce an open-source research framework that features a modular and customizable hardware-independent design. This framework facilitates human-in-the-loop (HIL) model training and retraining, real-time stimulus control, and enables transfer learning and cloud computing for the online classification of electroencephalography (EEG) data. Stimuli for the subject and diagnostics for the researcher are shown on separate displays using web browser technologies. Messages are sent using the Lab Streaming Layer standard and websockets. Real-time signal processing and classification, as well as training of machine learning models, is facilitated by the open-source Python package Timeflux. The framework runs on Linux, MacOS, and Windows. While online analysis is the main target of the BCI-HIL framework, offline analysis of the EEG data can be performed with Python, MATLAB, and Julia through packages like MNE, EEGLAB, or FieldTrip. The paper describes and discusses desirable properties of a human-in-the-loop BCI research platform. The BCI-HIL framework is released under MIT license with examples at: bci.lu.se/bci-hil (or at: github.com/bci-hil/bci-hil).
 •  
10.
 • Lempart, Michael, et al. (författare)
 • Deep learning-based classification of organs at risk and delineation guideline in pelvic cancer radiation therapy
 • 2023
 • Ingår i: Journal of Applied Clinical Medical Physics. - 1526-9914. ; 24:9
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Deep learning (DL) models for radiation therapy (RT) image segmentation require accurately annotated training data. Multiple organ delineation guidelines exist; however, information on the used guideline is not provided with the delineation. Extraction of training data with coherent guidelines can therefore be challenging. We present a supervised classification method for pelvis structure delineations where bowel cavity, femoral heads, bladder, and rectum data, with two guidelines, were classified. The impact on DL-based segmentation quality using mixed guideline training data was also demonstrated. Bowel cavity was manually delineated on CT images for anal cancer patients (n = 170) according to guidelines Devisetty and RTOG. The DL segmentation quality from using training data with coherent or mixed guidelines was investigated. A supervised 3D squeeze-and-excite SENet-154 model was trained to classify two bowel cavity delineation guidelines. In addition, a pelvis CT dataset with manual delineations from prostate cancer patients (n = 1854) was used where data with an alternative guideline for femoral heads, rectum, and bladder were generated using commercial software. The model was evaluated on internal (n = 200) and external test data (n = 99). By using mixed, compared to coherent, delineation guideline training data mean DICE score decreased 3% units, mean Hausdorff distance (95%) increased 5 mm and mean surface distance (MSD) increased 1 mm. The classification of bowel cavity test data achieved 99.8% unweighted classification accuracy, 99.9% macro average precision, 97.2% macro average recall, and 98.5% macro average F1. Corresponding metrics for the pelvis internal test data were all 99% or above and for the external pelvis test data they were 96.3%, 96.6%, 93.3%, and 94.6%. Impaired segmentation performance was observed for training data with mixed guidelines. The DL delineation classification models achieved excellent results on internal and external test data. This can facilitate automated guideline-specific data extraction while avoiding the need for consistent and correct structure labels.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (176)
konferensbidrag (124)
rapport (34)
bokkapitel (30)
doktorsavhandling (10)
licentiatavhandling (8)
visa fler...
annan publikation (5)
proceedings (redaktörskap) (2)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (289)
övrigt vetenskapligt/konstnärligt (93)
populärvet., debatt m.m. (8)
Författare/redaktör
Nilsson, Martin (240)
Nilsson Jacobi, Mart ... (43)
Nilsson, Martin, 197 ... (41)
Lorentzon, Mattias, ... (22)
Nilsson, Martin, 196 ... (22)
Mellström, Dan, 1945 (20)
visa fler...
Jonasson, Jan-Erik (19)
Nilsson, Martin P. (19)
Staron, Miroslaw, 19 ... (18)
Hansson, Jörgen, 197 ... (17)
Ohlsson, Claes, 1965 (15)
Emborg, Mats (15)
Berger, Christian, 1 ... (11)
Elfgren, Lennart (11)
Van Hees, Patrick (11)
Sundh, Daniel, 1985 (11)
Silander, Daniel, 19 ... (11)
Nilsson, Martin, 197 ... (11)
Al-Gburi, Majid (9)
Jonsson, Per R., 195 ... (9)
Loman, Niklas (9)
Elfgren, Lennart, 19 ... (9)
Collin, Peter (8)
Strömme, Maria (8)
Edlund, Erik, 1986 (8)
Johnsson, Anders (7)
Ohlsson, Ulf (7)
Moksnes, Per-Olav, 1 ... (6)
Kristoffersson, Ulf (6)
Nilsson, Erik D. (6)
Darelid, Anna (6)
Söder, Lennart, 1956 ... (5)
Wallin, Kjell (5)
Borg, Åke (5)
Ekelin, Svante (5)
Nyström, Johan, 1981 (5)
Törner, Fredrik, 197 ... (5)
Karlsson, Magnus (4)
Elfgren, Lennart, Se ... (4)
Johnsson, Andreas (4)
Ericsson, Göran (4)
Hedlund, Hans (4)
Meding, Wilhelm (4)
Johansson, Nils (4)
Frantzich, Håkan (4)
Enochsson, Ola (4)
Eriksson, Anders, 19 ... (4)
Törner, Fredrik (4)
Hällmark, Robert (4)
Görnerup, Olof, 1977 (4)
visa färre...
Lärosäte
Luleå tekniska universitet (69)
Lunds universitet (65)
Chalmers tekniska högskola (65)
Göteborgs universitet (53)
RISE (52)
Linnéuniversitetet (51)
visa fler...
Uppsala universitet (36)
Kungliga Tekniska Högskolan (24)
Karolinska Institutet (11)
Linköpings universitet (8)
Umeå universitet (6)
Högskolan i Halmstad (2)
Stockholms universitet (2)
Mälardalens universitet (2)
Högskolan i Skövde (2)
Högskolan i Borås (2)
Örebro universitet (1)
Jönköping University (1)
Malmö universitet (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
IVL Svenska Miljöinstitutet (1)
Havs- och vattenmyndigheten (1)
visa färre...
Språk
Engelska (351)
Svenska (38)
Odefinierat språk (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (135)
Naturvetenskap (106)
Medicin och hälsovetenskap (71)
Samhällsvetenskap (54)
Lantbruksvetenskap (3)
Humaniora (2)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy