SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "FÖRF:(Olof Nordell) "

Sökning: FÖRF:(Olof Nordell)

 • Resultat 1-6 av 6
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Nordell, Per Olof (författare)
 • Deglaciationsstudier i Ovansiljan : bakgrund och resultat
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Ovansiljan is the northern part of the Siljan Ring Valley and adjacent deeply dissected hilly upland to the north and northwest of it in the interior of the province of Dalarna. The pattern and morphology of the fluvioglacial drainage and associated sediment deposits have been studied in a number of localities on both high and low grounds from Lake Ore and the Furudal area in the east over the Skattungby valley and Orsa in the center to the Våmå valley in the west.Special interest has been focused on landforms and features situated close to the Highest Coast Line levels.The work has been carried out mainly in the field using air photos and local large scale maps as background informations. A great many levellings, profile section measurements and large scale mapping have been carried out. Existing, more permanent or auxiliary, gravel excavation undertakings have been utilized for material studies, whenever possible and available. Photo documentation has always played an important part in the investigations.It has been found that during the deglaciation stagnant ice bodies were isolated on higher grounds as well as on the lowest levels in the valleys and lake basins, separated in front of active valley ice lobes extending southwards from the main inland ice sheet in the north.Due to the huge amounts of ice held by the Siljan Ring Valley deep basins the deglaciation was delayed causing obstacles to the inundation of the Ancylus Ice Lake waters up the Dalälven River valley. In combination with the rapid land upheaval the development of the shore marks of the Highest Coast Line (HK) took place at a much lower level than expected.
 •  
5.
 • Nordell, Per Olof (författare)
 • Skattungbyfältet i Orsa : en israndbildning kring högsta kustlinjen
 • 1980
 • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Förord:Föreliggande, något vidlyftiga redogörelse har sammanställts ur material som ingår i pågående arbeten vid Naturgeografiska Institutionen i Uppsala rörande deglaciationsmorfologi inom Oreälvens dräneringsområde i Ovansiljan.Avsikten har varit att ge en bred framställning av Skattungbyfältets uppbyggnad och bildning samt att sätta in det i ett vidare geomorfologiskt sammanhang med viss förhoppning om ökad förståelse för dess geovetenskapliga värde mot bakgrund av pågående och kommande planeringsprojekt av skilda slag.Storstupsområdet är den ojämförligt mest besökta delen av fältet och har därför beskrivits separat i slutet av uppsatsen. Textupprepningar har därigenom inte kunnat undvikas.Sammanfattning:Skattungbyfältet består till största delen av omfattande isälvs- och lokala issjöavlagringar och med dem sammanhörande erosionsformer i omgivningarna kring nedre Ämån och dess sammanflöde med Oreälven i Orsadalen norr om Skattungbyn.Inom ett relativt begränsat område uppträder en stor variation jordartsmaterial och landformer, som på ett flertal sätt belyser mekaniken i inlandsisens avsmältning kring Högsta kustlinjen (HK) i inlandsterräng i övergång mellan dalbäcken och högre liggande terräng av platåkaraktär. Deglaciationen i Ovansiljan karakteriseras av en separation mellan stagnerande och successivt sammansjunkande ismassor i Orsadalen samt uppe på Granitkupolen, söder därom, samt en mot norr avsmältande aktiv is i dalgångar och på höjdområden.Smältvattendräneringen har från denna sökt sig längs ett flertal stråk nedför dalsluttningarna, men särskilt koncentrerats till Ämåns unga dalbildning, vars kanjon huvudsakligen bildats glacialt.Den breda och långsträckta fjärd som under isavsmältningen över Dalarna trängde in från söder längs Dalälvens dalgång från Östersjöbäckenet mot Siljan, nådde aldrig med öppet vatten Siljansringens norra del, trots att denna ligger betydligt lägre än HK.Dalgången var i detta skede fortfarande upptagen av smältande dödis och anslutande randdeltabildningar. Högsta kustlinjen kan därför inte definieras på samma sätt där såsom i områden med öppet vatten längre söderut. Först på en lägre nivå uppträder ackumulationsformer som ger vid handen dels att rester av dalisen legat kvar mycket länge i dalbotten men dels att mer öppet vatten genom ett smalt sund kunnat förbinda Orsasjösänkan med Skattungesänkan, men som genom landhöjningen haft mycket kort varaktighet. Denna nivå är en för Ovansiljan mer karakteristisk ledlinje inom dess omfattande randdeltan än den som motsvarar HK.
 •  
6.
 • Nordell, Per Olof (författare)
 • Furudalsfältet i Ore : En senglacial israndbildning
 • 1977
 • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Ur förordet:I samband med planeringen för utbyggnaden av Furudals kraftverk framställde naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Falun i ett yttrande till vattendomaren en begäran om en geomorfologisk dokumentation av Furudalsområdet, framför allt med avseende på de kvartära avlagringarnas utbredning, former, material och uppkomst. Furudalsområdet är känt för sina omfattande deltaavlagringar avsatta i samband med inlandsisens avsmältning från den norra delen av Silurringens dalgång. Liknande bildningar förekommer även längre västerut framför Unnåns och Ärnåns mynningar. Kännedomen om dess uppbyggnad är av stort intresse för förståelsen av deglaciationsförloppet i Siljansområdet.Undertecknad, som bedriver morfologiska studier inom Oreälvens dräneringsområde vid Naturgeografiska Institutionen, Uppsala Univ., har genom Geomorfologiska laboratoriet därstädes och dess föreståndare professor John O. Norrman uppdragits att sammanställa denna översiktliga inventering av Furudalsfältet i Ore.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-6 av 6

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy