SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:ltu "

Sökning: LAR1:ltu

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • 14th NOLAMP Conference : The 14th Nordic Laser Materials Processing Conference, August 26th – 28th 2013, Gothenburg, Sweden
 • 2013
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Laser is a key element in obtaining a sustainable economy in Europe. Innovative laser processes will play a significant role in future green manufacturing as they provide a precise, well-controlled and highly effective energy deposition to the workpiece. Future challenges are to increase the spectrum of laser manufacturing technologies in all sectors where the laser can offer innovative product solutions, higher product quality, less environmental impact, higher productivity and in turn cost benefits.The NOLAMP conferences address all aspects of laser materials processing from fundamental science to industrial applications. The first NOLAMP conference took place in Oslo in 1987 in a period of intense development of the laser processes and their industrial applications. The NOLAMP has continued on a biannual cycle ever since, strengthening the Nordic laser community by encouraging knowledge transfer and networking. Now, 26 years later, in the forthcoming 14th NOLAMP, the research and development of processes like laser welding, laser hybrid welding, laser cutting and laser surface treatment is still very important, as well as the development of industrial applications and equipment for laser material processing. This time the NOLAMP Conference will be held in Gothenburg, Sweden. In this highly industrialized region of Sweden and with the close distance to Denmark, Norway and Finland, we hope to attract a strong participation from industry and the scientific community. On behalf of the Nordic laser community and Luleå University of Technology, it is our great pleasure to invite you to the 14th NOLAMP conference.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • 7 koncept för bättre ergonomi
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Fokus för ergonomi inom teknisk design är att se till att all design, oavsett vilket system det avser, kompletterar människans styrkor och förmågor. Vi ska kort och gott se till att arbetsuppgifter, utrustning, apparater, processer, miljöer och organisationer utformas med människan som utgångspunkt istället för att tvinga människan att anpassa sig med olika former av överbelastning som möjlig påföljd. För att uppnå det som kallas användarvänlighet behöver vi förstå och designa för den variation som vi människor representerar: vi är olika, vi har olika åldrar, storlek, styrka, kognitiv förmåga, tidigare erfarenheter, förväntningar och mål. Att tillämpa ergonomisk design betyder att studera hur människor interagerar med produkter, processer, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans förutsättningar och behov. Ergonomisk design kan exempelvis innebära: - Att designa produkter och utrustning som är enkla och tillförlitliga att använda med utgångspunkt i kunskap om kognitiv ergonomi, antropometri - och belastningsergonomiska analyser- Att designa säkra och effektiva tillverkningsprocesser med utgångspunkt i kunskap om kognitiv ergonomi och belastningsergonomiska analyser- Att designa organisationer utifrån kunskap om arbetslivsfysiologi och organisationsergonomi- Att designa arbetsuppgifter utifrån kunskap om kognitiv ergonomi, biomekanik och belastningsergonomiska analyserAtt designa enkla och användarvänliga gränssnitt med utgångspunkt i kognitiv ergonomiErgonomisk design av en produkt eller en arbetsmiljö kan exempelvis handla om att se till att produkten, systemet eller miljön inte bidrar till att människan använder kroppen på ett sätt som kan bidra till skador eller sjukskrivning. Det kan handla om att minimera fysisk belastning när en uppgift utförs eller att försäkra att den utförs på ett sätt som inte gör att skador uppstår. Det kan även handla om att se till att sensorisk input från olika system är utformad på ett sätt som upplevs som enkelt för användaren och därmed inte bidrar till mental belastning i form av stress. Det kan även handla om att designa organisationen eller hela produktionssystemet på ett sätt som utgår från användaren: människan i systemet. Med kunskaper om människans behov, preferenser, begränsningar, olikheter, erfarenheter och förmågor som utgångspunkt kan vi designa bättre lösningar. Det i sin tur bidrar till säkrare arbetsmiljöer, färre sjukskrivningar och användarvänligare produkter och system. Med mer kunskap kan vi uppnå att produkter, system och miljöer i vår omvärld fungera väl för människan – det är social och ekonomisk hållbar utveckling. Tvärvetenskap är ett begrepp som syftar på olika kunskaper, metoder och expertis från olika vetenskapsområden samverkar. Kursen Ergonomi II vid Luleå tekniska universitet är just tvärvetenskaplig, eftersom både innehåll och projekt i kursen omfattar kunskaper, metoder och tekniker från designvetenskap, hälsovetenskap och arbetsvetenskap. Lärarna i kursen var våren 2016 Daniel Öhrling som har förmedlat kunskap om design i allmänhet och prototypande som en designmetod i synnerhet, Agneta Larsson som har ansvarat för moment inom arbetslivsfysiologi, Ulrik Röijezon som ansvarat för momenten ergonomiska analyser och mätningar i rörelselabbet och Therese Öhrling som med stor kunskap och vilja att utveckla området ergonomisk design har ansvarat för ergonomi och arbetsvetenskap. I bokens första kapitel ges en inblick i belastningsergonomiska problem för målare. Måleriyrket omfattar många olika moment som ger belastning på handleder, rygg, axlar och nacke. I den inledande förstudien har Fanny Åkertröm och Hani Benjnouh fördjupat sig i målares vardag och därefter utvecklat två individuella koncept som syftar till att lösa de identifierade problemen. Lösningen blev två olika designkoncept som ska bidra till färre belastningsrelaterade sjukdomar. Den andra kontext som behandlas är frisöryrket. Frisörer arbetar ofta i arbetsställningar som kan bidra till belastningsergonomiska problem i nacke, rygg, axlar och handleder. Händerna befinner sig ofta i positioner som ger en hög belastning på kroppen. Gustaf Jörnelius, Linnea Stenman och Viktor Berglund har fördjupat sig i frisörers kontext och sedan utvecklat tre individuella designkoncept som kan bidra till bättre välmående för yrkesgrupppen. Joel Lantz och Christina Trång har tittat närmre på personer som arbetar med varuhantering. Denna yrkeskategori kan innebära belastningsergonomiska problem i och med lyft över huvudhöjd, sneda vinklingar i låga positioner och stäckningar i trånga lägen. Joel och Christina har sedan utvecklat två designkoncept som ska bidra till färre belastningsergonomiska skador.
 •  
6.
 •  
7.
 • A., Trubetskaya, et al. (författare)
 • The Effect of Wood Composition and Supercritical CO2 Extraction on the Charcoal Production
 • 2019
 • Ingår i: 2019 AIChE Annual Meeting proceedings. - : American Institute of Chemical Engineers.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This work demonstrated that the coupling of supercritical carbon dioxide extraction with slow pyrolysis is effective to remove over half of extractives from low quality wood and to generate biochar from remaining solid wood fractions. The high yields of extractives from supercritical carbon dioxide extraction illustrates the potential utilizing of low quality wood as an alternative feedstock for the sustainable production of value-added chemicals. Results showed that supercritical carbon dioxide extraction has neither a strong impact on the physical properties of original wood nor on the yield of solid biochar. These results are promising as they show that the biochar obtained for this renewable feedstock could be used as an alternative to fossil-based coke in applications including ferroalloy industries. Moreover, the heat treatment temperature and supercritical carbon dioxide extraction had a significant impact on the tar yields, leading to the increase in naphthalene, polycyclic aromatic hydrocarbons, aromatic and phenolic fractions with the greater temperature. The differences in gasification reactivity and dielectric properties of solid biochars, composition and yields of liquid products of non-treated pinewood and extracted wood fraction emphasize the impact of supercritical carbon dioxide extraction on the pyrolysis process. 
 •  
8.
 • Aakjær, Mia, et al. (författare)
 • Surveillance of Antidepressant Safety (SADS) : Active Signal Detection of Serious Medical Events Following SSRI and SNRI Initiation Using Big Healthcare Data
 • 2021
 • Ingår i: Drug Safety. - : Springer. - 0114-5916 .- 1179-1942. ; 44, s. 1215-1230
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Introduction The current process for generating evidence in pharmacovigilance has several limitations, which often lead to delays in the evaluation of drug-associated risks.Objectives In this study, we proposed and tested a near real-time epidemiological surveillance system using sequential, cumulative analyses focusing on the detection and preliminary risk quantification of potential safety signals following initiation of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs).Methods We emulated an active surveillance system in an historical setting by conducting repeated annual cohort studies using nationwide Danish healthcare data (1996–2016). Outcomes were selected from the European Medicines Agency's Designated Medical Event list, summaries of product characteristics, and the literature. We followed patients for a maximum of 6 months from treatment initiation to the event of interest or censoring. We performed Cox regression analyses adjusted for standard sets of covariates. Potential safety signals were visualized using heat maps and cumulative hazard ratio (HR) plots over time.Results In the total study population, 969,667 new users were included and followed for 461,506 person-years. We detected potential safety signals with incidence rates as low as 0.9 per 10,000 person-years. Having eight different exposure drugs and 51 medical events, we identified 31 unique combinations of potential safety signals with a positive association to the event of interest in the exposed group. We proposed that these signals were designated for further evaluation once they appeared in a prospective setting. In total, 21 (67.7%) of these were not present in the current summaries of product characteristics.Conclusion The study demonstrated the feasibility of performing epidemiological surveillance using sequential, cumulative analyses. Larger populations are needed to evaluate rare events and infrequently used antidepressants.
 •  
9.
 • Aalipour, Mojgan (författare)
 • Human Factors Approach for Maintenance Improvement
 • 2015
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this research work is to explore and describe human factors affectingmaintenance execution. To achieve the purpose of this study, the influencing factors have been identified using a literature survey. They have been categorized into four main groups namely organizational, workplace, job and individual factors. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is employed on data questionnaires to rank the priority of the factors. The interrelationships between these factors have been recognized by theInterpretive Structural Modelling (ISM) model. In the present case studies, MICMAC1analysis technique is also implemented for identifying the driving, dependent, linkage and autonomous factors. The data was collected through a questionnaire survey involving the participation of 16 and 25 maintenance staff and 10 mining experts in Swedish and Iranian mines, respectively. Within the study, it has been identified that the temperature, work layout, tools design and tools availability are the most important factors in both mines related to these categories. However, the significant factors in the organizational and individual categories are different in the selected mines. The effect of workplace factors on the maintainability of mining equipment is discussed and thereafter a methodology for maintainability management in the design and operation phases is developed. In the thirdcase study HEART2 is applied to estimate the probability of human error occurring duringmaintenance execution in an Iranian cable company. This research supports maintenance management to gain knowledge of human factors that affect maintenance execution. Further, this understanding could be useful in the development of strategies to improve the execution of maintenance.Keywords: Human Factors, Maintenance Management, Human Reliability, HumanPerformance, AHP, ISM, MICMAC, HEART
 •  
10.
 • Aalipour, Mojgan, et al. (författare)
 • Human reliability assessment (HRA) in maintenance of production process : a case study
 • 2016
 • Ingår i: International Journal of Systems Assurance Engineering and Management. - : Springer Science and Business Media LLC. - 0975-6809 .- 0976-4348. ; 7:2, s. 229-238
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Human reliability makes a considerable contribution to the maintenance performance, safety, and cost-efficiency of any production process. To improve human reliability, the causes of human errors should be identified and the probability of human errors should be quantified. Analysis of human error is very case-specific; the context of the field should be taken into account. The aim of this study is to identify the causes of human errors and improve human reliability in maintenance activities in the cable manufacturing industry. The central thrust of this paper is to employ the three most common HRA techniques—human error assessment and reduction technique, standardized plant analysis risk-human reliability, and Bayesian network—for estimating human error probabilities and then to check the consistency of the results obtained. The case study results demonstrated that the main causes of human error during maintenance activities are time pressure, lack of experience, and poor procedure. Moreover, the probabilities of human error, obtained by employing the three techniques, are similar and consistent
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (22306)
konferensbidrag (14769)
rapport (4149)
bokkapitel (2172)
doktorsavhandling (1976)
licentiatavhandling (1895)
visa fler...
annan publikation (1338)
konstnärligt arbete (931)
bok (454)
samlingsverk (redaktörskap) (340)
forskningsöversikt (331)
recension (80)
proceedings (redaktörskap) (60)
patent (60)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (33330)
övrigt vetenskapligt (13952)
populärvet., debatt m.m. (2983)
Författare/redaktör
Al-Ansari, Nadhir, 1 ... (531)
Bollen, Math (436)
Knutsson, Sven (413)
Vyatkin, Valeriy (402)
Kumar, Uday (393)
Persson, Lars-Erik (372)
visa fler...
Christakopoulos, Pau ... (355)
Forssberg, Eric (335)
Varna, Janis (322)
Viklander, Maria (319)
Oksman, Kristiina (309)
Kaplan, Alexander (306)
Zaslavsky, Arkady (305)
Öberg, Sven (294)
Laue, Jan (293)
Larsson, Roland (292)
Vomiero, Alberto (281)
Nikolakopoulos, Geor ... (278)
Wincent, Joakim (277)
Al-Ansari, Nadhir (275)
Elfgren, Lennart (266)
Prakash, Braham (255)
Cervantes, Michel (252)
Lundström, Staffan (247)
Tegner, Yelverton (246)
Ji, Xiaoyan (241)
Delsing, Jerker (239)
Söderholm, Patrik (238)
Öhlander, Björn (238)
Gard, Gunvor (223)
Martin-Torres, Javie ... (222)
Vasilakos, Athanasio ... (221)
Joffe, Roberts (220)
Maligranda, Lech (215)
Antzutkin, Oleg (214)
Hedlund, Jonas (212)
Sandberg, Dick, 1967 ... (210)
Johansson, Jan (208)
Jones, R. (206)
Lagerkvist, Anders (206)
Galar, Diego (206)
Briddon, P.R. (205)
Olofsson, Thomas (205)
Nordell, Bo (202)
Björkman, Bo (199)
Täljsten, Björn (199)
Abrahamsson, Lena (197)
Akhtar, Farid (195)
Lindgren, Lars-Erik (193)
Larsson, Andreas (189)
visa färre...
Lärosäte
Luleå tekniska universitet (50779)
Umeå universitet (977)
Kungliga Tekniska Högskolan (645)
RISE (497)
Uppsala universitet (428)
Mittuniversitetet (407)
visa fler...
Lunds universitet (359)
Chalmers tekniska högskola (281)
Linköpings universitet (224)
Linnéuniversitetet (206)
Stockholms universitet (162)
Göteborgs universitet (153)
Blekinge Tekniska Högskola (139)
Högskolan Dalarna (135)
Mälardalens universitet (125)
Högskolan i Halmstad (118)
Högskolan i Gävle (103)
Karolinska Institutet (97)
Örebro universitet (96)
Sveriges Lantbruksuniversitet (81)
Karlstads universitet (63)
Malmö universitet (49)
Jönköping University (47)
Högskolan Väst (31)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (31)
Marie Cederschiöld högskola (30)
Högskolan i Skövde (26)
Högskolan i Borås (25)
Södertörns högskola (22)
Högskolan Kristianstad (15)
Naturvårdsverket (10)
Naturhistoriska riksmuseet (9)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Enskilda Högskolan Stockholm (2)
Kungl. Musikhögskolan (2)
Riksantikvarieämbetet (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (42644)
Svenska (7473)
Tyska (133)
Finska (133)
Kinesiska (57)
Polska (56)
visa fler...
Ryska (54)
Norska (50)
Spanska (36)
Franska (28)
Italienska (23)
Persiska (23)
Danska (16)
Portugisiska (11)
Ungerska (10)
Latin (6)
Japanska (6)
Bulgariska (5)
Nederländska (3)
Tjeckiska (2)
Estniska (2)
Nygrekiska (2)
Kroatiska (1)
Litauiska (1)
Serbiska (1)
Slovenska (1)
Samiska (1)
Vietnamesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (30933)
Naturvetenskap (8725)
Samhällsvetenskap (6110)
Medicin och hälsovetenskap (2689)
Humaniora (2021)
Lantbruksvetenskap (409)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy