SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Hansson Lotta) "

Sökning: WFRF:(Hansson Lotta)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Willems, S. M., et al. (författare)
 • Large-scale GWAS identifies multiple loci for hand grip strength providing biological insights into muscular fitness
 • 2017
 • Ingår i: Nature Communications. - : Nature Publishing Group. - 2041-1723. ; 8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Hand grip strength is a widely used proxy of muscular fitness, a marker of frailty, and predictor of a range of morbidities and all-cause mortality. To investigate the genetic determinants of variation in grip strength, we perform a large-scale genetic discovery analysis in a combined sample of 195,180 individuals and identify 16 loci associated with grip strength (P<5 × 10-8) in combined analyses. A number of these loci contain genes implicated in structure and function of skeletal muscle fibres (ACTG1), neuronal maintenance and signal transduction (PEX14, TGFA, SYT1), or monogenic syndromes with involvement of psychomotor impairment (PEX14, LRPPRC and KANSL1). Mendelian randomization analyses are consistent with a causal effect of higher genetically predicted grip strength on lower fracture risk. In conclusion, our findings provide new biological insight into the mechanistic underpinnings of grip strength and the causal role of muscular strength in age-related morbidities and mortality. © The Author(s) 2017.
 •  
2.
 •  
3.
 • Berg, Lotta, et al. (författare)
 • Digital tillsynsteknik i djurhållning utomhus
 • 2020
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I enlighet med Jordbruksverkets förfrågan behandlar denna rapport tre områden för digital teknik vid övervakning och kontroll av djur som vistas utomhus på stora ytor: (1) kamerateknologi, t.ex. användning av drönare, (2) positioneringsteknologi som GPS och (3) teknologi för att styra djurens rörelser, som drivning med drönare och användning av s.k. virtuella stängsel. De tre teknikområdena överlappar delvis varandra. Digital tillsyn av utegående djur är beroende av att sensorer mäter det man tror att de mäter med tillräcklig noggrannhet och att data kan överföras och bearbetas till information som lagras och analyseras på ett säkert och korrekt sätt. Sådana teknologier benämns med samlingsnamnet ’Precision Livestock Farming’ (PLF). Användningen av informationen är avgörande för teknikens användbarhet i tillsyns- och djurskyddsarbete. Tillämpningarna är till viss del reglerade av gällande lagstiftning, exempelvis genom krav på tillsyn, begränsad användning av elektricitet för att styra djurs beteende, användning av obemannade luftfarkoster, d.v.s. drönare, samt åtgärder för att förhindra att utrustning skadar djuren eller påverkar deras hälsa och beteende. Inom PLF används en rad olika sensorer som direkt eller indirekt kan mäta djurens miljö och djurens beteende och fysiologiska tillstånd. Den teknologiska utvecklingen har främst varit inriktad på mjölkkor, fjäderfän och grisar och endast i liten utsträckning berört häst, får och get. För djur på bete är överföringen av data från en enhet på eller vid djuret till en mottagare särskilt problematisk p.g.a. stora avstånd, men det sker en snabb teknisk utveckling mot effektivare överföring. PLF-teknologin innebär i de flesta fall att djuren övervakas kontinuerligt och att avvikelser i t.ex. deras hälsotillstånd och välfärd i princip kan upptäckas i realtid, vilket ska ställas mot nuvarande lagkrav på tillsyn minst en eller två gånger dagligen. Sensorer kan ge information om ett stort antal fysiologiska tillstånd och beteenden. En av de vanligaste teknikerna är sensorer för aktivitet. Indirekt kan de också ge information om idissling, liggtid, stegantal och ättid och utlösa larm om exempelvis brunst, hälsoproblem, hälta och kalvning. Sensorer kan även placeras i förmagen hos idisslare (s.k. våmbolus) där de mäter våm-pH och kan larma om störningar i magfunktionen, eller utformas som termometrar som kan larma om hälsostörningar, kalvning och vattenintag eller mikrofoner som kan mäta idissling och larma om brunst, kalvning och onormalt idisslingsmönster. Med kamerateknik kan man mäta aktivitet, kroppsform och hudtemperatur, vilket kan ge information om ketosstatus, hull, hälta och juverhälsa. Kameror monterade på drönare kan användas för att lokalisera och räkna djur, bestämma deras position, habitatval och till viss del deras beteende, särskilt när djuren rör sig över stora arealer. Det finns flera elektroniska positioneringsteknologier varav passiv ’Radio Frequency Identification RFID’ är den vanligaste. Räckvidden är kort med denna teknik men den kan vara användbar om man t.ex. vill mäta hur ofta djuren besöker en vattenpost. Andra teknologier kan med hjälp av antenner följa djurens positioner i realtid. GPS-enheter monterade i halsband kan regelbundet registrera djurens geografiska position. Användningen av GPS har blivit relativt vanlig i renskötseln vilket tycks ha lett till en förbättrad arbetssituation för renskötarna. Positionering med GPS ger inte alltid exakta uppgifter men tekniken har visat sig användbar för studier av habitatval, sociala interaktioner och gruppdynamik. Med positionerna från GPS har man också kunnat styra djur till områden med bättre betestillgång. Med en tillräckligt frekvent bestämning av position med hjälp av GPS (ca en gång per minut) är det möjligt att bestämma betestiden för nötkreatur på ett tillförlitligt sätt. En användning av drönare i djurskötsel och djurtillsyn kan vara att med hjälp av kamera lokalisera djuren över stora ytor. Denna användning begränsas dock av nuvarande bestämmelser om att föraren måste ha ögontakt med drönaren. I renskötseln har drönare börjat användas för att förflytta djur men denna tillämpning är ännu inte juridiskt reglerad. Virtuella stängsel är strukturer som bestäms med kartkoordinater eller elektronisk sändare på marken. Stängslen fungerar som inhägnader, hinder eller gränser. Djuren mottar signaler (vanligen ljud) och stimuli (vanligen elstötar från ett halsband) som gör det möjligt för dem att lära sig var stängslet finns. I vetenskapliga studier har man med varierande framgång lyckats lära djuren att associera ljudsignaler och elstötar med en gräns som inte får passeras. Förmågan att lära sig skiljer mellan olika djurslag, liksom mellan individer. Det finns fortfarande många obesvarade frågeställningar om hur djur kan anpassa sig till virtuella stängselsystemet, liksom hur de påverkas, både under inlärningsfas och bruksfas.
 •  
4.
 • Bergman, Peter, et al. (författare)
 • Safety and efficacy of the mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 in five groups of immunocompromised patients and healthy controls in a prospective open-label clinical trial
 • 2021
 • Ingår i: EBioMedicine. - : Elsevier BV. - 2352-3964. ; 74
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Patients with immunocompromised disorders have mainly been excluded from clinical trials of vaccination against COVID-19. Thus, the aim of this prospective clinical trial was to investigate safety and efficacy of BNT162b2 mRNA vaccination in five selected groups of immunocompromised patients and healthy controls.Methods: 539 study subjects (449 patients and 90 controls) were included. The patients had either primary (n=90), or secondary immunodeficiency disorders due to human immunodeficiency virus infection (n=90), allogeneic hematopoietic stem cell transplantation/CAR T cell therapy (n=90), solid organ transplantation (SOT) (n=89), or chronic lymphocytic leukemia (CLL) (n=90). The primary endpoint was seroconversion rate two weeks after the second dose. The secondary endpoints were safety and documented SARS-CoV-2 infection.Findings: Adverse events were generally mild, but one case of fatal suspected unexpected serious adverse reaction occurred. 72.2% of the immunocompromised patients seroconverted compared to 100% of the controls (p=0.004). Lowest seroconversion rates were found in the SOT (43.4%) and CLL (63.3%) patient groups with observed negative impact of treatment with mycophenolate mofetil and ibrutinib, respectively.Interpretation: The results showed that the mRNA BNT162b2 vaccine was safe in immunocompromised patients. Rate of seroconversion was substantially lower than in healthy controls, with a wide range of rates and antibody titres among predefined patient groups and subgroups. This clinical trial highlights the need for additional vaccine doses in certain immunocompromised patient groups to improve immunity.
 •  
5.
 •  
6.
 • Fornander, Lotta, et al. (författare)
 • Age- and time-dependent effects on functional outcome and cortical activation pattern in patients with median nerve injury: a functional magnetic resonance imaging study Clinical article
 • 2010
 • Ingår i: Journal of Neurosurgery. - : American Association of Neurological Surgeons. - 0022-3085 .- 1933-0693. ; 113:1, s. 122-128
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Object. The authors conducted a study to determine age- and time-dependent effects on the functional outcome after median nerve injury and repair and how such effects are related to changes in the pattern of cortical activation in response to tactile stimulation of the injured hand. Methods. The authors studied 11 patients with complete unilateral median nerve injury at the wrist repaired with epineural suture. In addition, 8 patients who were reported on in a previous study were included in the statistical analysis. In the entire study cohort, the mean age at injury was 23.3 +/- 13.4 years (range 7-57 years) and the time after injury ranged from 1 to 11 years. Sensory perception was measured with the static 2-point discrimination test and monofilaments. Functional MR imaging was conducted during tactile stimulation (brush strokes) of Digits II-III and IV-V of both hands, respectively. Results. Tactile sensation was diminished in the median territory in all patients. The strongest predictor of 2-point discrimination was age at injury (p less than 0.0048), and when this was accounted for in the regression analysis, the other age- and time-dependent predictors had no effect. The activation ratios (injured/healthy hand) for Digit II-III and Digit IV-V stimulation were positively correlated (rho 0.59, p less than 0.011). The activation ratio for Digit II-III stimulation correlated weakly with time after injury (p less than 0.041). The activation ratio of Digits IV-V correlated weakly with both age at injury (p less than 0.048) and time after injury (p less than 0.033), but no predictor reached significance in the regression model. The mean ratio of ipsi- and contralateral hemisphere activation after stimulation of the injured hand was 0.55, which was not significantly different from the corresponding ratio of the healthy hand (0.66). Conclusions. Following a median nerve injury (1-11 years after injury) there may be an initial increase in the volume of the cortical representation, which subsequently declines during the restoration phase. These dynamic changes may involve both median and ulnar nerve cortical representation, because both showed negative correlation with time after injury. These findings are in agreement with animal studies showing that cortical plasticity is an important mechanism for functional recovery after peripheral nerve injury and repair.
 •  
7.
 • Fornander, Lotta, et al. (författare)
 • Cortical plasticity in patients with median nerve lesions studied with MEG
 • 2016
 • Ingår i: Somatosensory & motor research. - : TAYLOR & FRANCIS LTD. - 0899-0220 .- 1369-1651. ; 33:3-4, s. 178-185
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We have previously shown age- and time-dependent effects on brain activity in the primary somatosensory cortex (SI), in a functional magnetic resonance imaging (fMRI) study of patients with median nerve injury. Whereas fMRI measures the hemodynamic changes in response to increased neural activity, magnetoencephalography (MEG) offers a more concise way of examining the evoked response, with superior temporal resolution. We therefore wanted to combine these imaging techniques to gain additional knowledge of the plasticity processes in response to median nerve injury. Nine patients with median nerve trauma at the wrist were examined with MEG. The N1 and P1 responses at stimulation of the injured median nerve at the wrist were lower in amplitude compared to the healthy side (pamp;lt;.04). Ulnar nerve stimulation of the injured hand resulted in larger N1 amplitude (pamp;lt;.04). The amplitude and latency of the response did not correlate with the sensory discrimination ability. There was no correlation between N1 amplitude and size of cortical activation in fMRI. There was no significant difference in N1 latency between the injured and healthy median nerve. N1 latency correlated positively with age in both the median and ulnar nerve, and in both the injured and the healthy hand (pamp;lt;.02 or pamp;lt;.001). It is concluded that conduction failure in the injured segment of the median nerve decreases the amplitude of the MEG response. Disinhibition of neighboring cortical areas may explain the increased MEG response amplitude to ulnar nerve stimulation. This can be interpreted as a sign of brain plasticity.
 •  
8.
 • Fornander, Lotta, et al. (författare)
 • Inter-hemispheric plasticity in patients with median nerve injury
 • 2016
 • Ingår i: Neuroscience Letters. - : Elsevier. - 0304-3940 .- 1872-7972. ; 628, s. 59-66
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Peripheral nerve injuries result in reorganization within the contralateral hemisphere. Furthermore, recent animal and human studies have suggested that the plastic changes in response to peripheral nerve injury also include several areas of the ipsilateral hemisphere. The objective of this study was to map the inter-hemispheric plasticity in response to median nerve injury, to investigate normal differences in contra- and ipsilateral activation, and to study the impact of event-related or blocked functional magnetic resonance imaging (fMRI) design on ipsilateral activation. Four patients with median nerve injury at the wrist (injured and epineurally sutured amp;gt;2 years earlier) and ten healthy volunteers were included. 3T fMRI was used to map the hemodynamic response to brain activity during tactile stimulation of the fingers, and a laterality index (LI) was calculated. Stimulation of Digits II-III of the injured hand resulted in a reduction in contralateral activation in the somatosensory area SI. Patients had a lower LI (0.21 +/- 0.15) compared to healthy controls (0.60 +/- 0.26) indicating greater ipsilateral activation of the primary somatosensory cortex. The spatial dispersion of the coordinates for areas SI and SII was larger in the ipsilateral than in the contralateral hemisphere in the healthy controls, and was increased in the contralateral hemisphere of the patients compared to the healthy controls. There was no difference in LI between the event-related and blocked paradigms. In conclusion, patients with median nerve injury have increased ipsilateral SI area activation, and spatially more dispersed contralateral SI activation during tactile stimulation of their injured hand. In normal subjects ipsilateral activation has larger spatial distribution than the contralateral. Previous findings in patients performed with the blocked fMRI paradigm were confirmed. The increase in ipsilateral SI activation may be due to an interhemispheric disinhibition associated with changes in the afferent signal inflow to the contralateral primary somatosensory cortex.
 •  
9.
 •  
10.
 • Hansson, Thomas, et al. (författare)
 • Sights of touching activates the somatosensory cortex in humans
 • 2009
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery. - : Taylor & Francis. - 1651-2073. ; 43:5, s. 267-269
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We report our observations of cross-modal interactions between sight and touch using functional magnetic resonance imaging (fMRI). Experiments were devised to show that sight and touch are linked in a cross-modal arrangement, and two separate experiments were done in an MRI scanner. In the first, the subject's right hand was stimulated with a brush; in the second, a video sequence was presented to the subject inside the scanner through video goggles in visual three-dimensional stereo, showing one brushstroke every second on a hand in the same manner as the subject had just previously experienced. The result was that both the primary and the secondary somatosensory cortexes were activated in the participants when the hands were touched, and when the subjects saw only a hand being touched in the same manner. The results indicated cross-modal links between sight and touch of the hand in humans.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (47)
konferensbidrag (31)
rapport (13)
bokkapitel (5)
annan publikation (3)
doktorsavhandling (2)
visa fler...
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (49)
övrigt vetenskapligt (43)
populärvet., debatt m.m. (10)
Författare/redaktör
Leden, Lotta (43)
Hansson, Lena, 1975- (24)
Hansson, Lena (19)
Hansson, Lotta (16)
Berg, Lotta (15)
Hansson, Helena (14)
visa fler...
Hansson, L (13)
Hultgren, Jan (12)
Österborg, Anders (11)
Osterborg, A (10)
Steen, Margareta (10)
Jacobson, Magdalena (8)
Keeling, Linda (8)
Sandberg, Eva (8)
Wall, Helena (8)
Lunner Kolstrup, Chr ... (8)
Herlin, Anders Henri ... (7)
Thulin, Susanne, 195 ... (7)
Pendrill, Ann-Marie (6)
Rydhmer, Lotta (6)
De Koning, Dirk-Jan (6)
Fall, Nils (6)
Andersson, PO (5)
Hansson, T (5)
Röcklinsberg, Helena (5)
Alvåsen, Karin (5)
Emanuelson, Ulf (5)
Redfors, Andreas (5)
Hansson, Thomas (5)
Norin, S (5)
Norin, Stefan (5)
Nyman, T. (4)
Rosenquist, Richard (4)
Karlsson, K (4)
Osterborg, Anders (4)
Karlsson, C. (4)
Wallenbeck, Anna (4)
Ideland, Malin (4)
Mattsson, Mattias (4)
Mattsson, M. (4)
Asklid, A (4)
Asklid, Anna (4)
Littorin, Linnea (4)
Karlsson, Karin (4)
Lauri, B (4)
Redfors, Andreas, 19 ... (4)
Sandstedt, Anna (4)
Nyman, Torbjörn (4)
Karlsson, Claes (4)
Lauri, Birgitta (4)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan Kristianstad (38)
Sveriges Lantbruksuniversitet (22)
Karolinska Institutet (15)
Malmö universitet (12)
Linköpings universitet (11)
Lunds universitet (10)
visa fler...
Uppsala universitet (8)
Göteborgs universitet (5)
Umeå universitet (5)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Linnéuniversitetet (2)
Örebro universitet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Högskolan i Borås (1)
RISE (1)
visa färre...
Språk
Engelska (72)
Svenska (30)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (40)
Medicin och hälsovetenskap (27)
Lantbruksvetenskap (20)
Naturvetenskap (7)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy