SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Janzon Magnus) "

Sökning: WFRF:(Janzon Magnus)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Varenhorst, C., et al. (författare)
 • Culprit and Nonculprit Recurrent Ischemic Events in Patients with Myocardial Infarction: Data from SWEDEHEART (Swedish Web System for Enhancement and Development of Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated According to Recommended Therapies)
 • 2018
 • Ingår i: Journal of the American Heart Association. - : WILEY. - 2047-9980. ; 7:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background-Long-term disease progression after myocardial infarction (MI) is inadequately understood. We evaluated the pattern and angiographic properties (culprit lesion [CL]/non-CL [NCL]) of recurrent MI (re-MI) in a large real-world patient population. Methods and Results--Our observational study used prospectively collected data in 108 615 patients with first-occurrence MI enrolled in the SWEDEHEART (Swedish Web System for Enhancement and Development of Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated According to Recommended Therapies) between July 1, 2006 and November 29, 2014. During follow-up (median, 3.2 years), recurrent hospitalization for MI occurred in 11 117 patients (10.2%). Of the patients who underwent coronary angiography for the index MI, a CL was identified in 44 332 patients. Of those patients, 3464 experienced an re-MI; the infarct originated from the NCL in 1243 patients and from the CL in 655 patients. In total, 1566 re-MIs were indeterminate events and could not be classified as NCL or CL re-MIs. The risk of re-MI within 8 years related to the NCL was 0.06 (95% confidence interval [CI], 0.05-0.06), compared with 0.03 (95% CI, 0.02-0.03) for the CL. There were no large differences in baseline characteristics of patients with subsequent NCL versus CL re-MIs. Independent predictors of NCL versus CL re- MI were multivessel disease (odds ratio, 2.29; 95% CI, 1.87-2.82), male sex (odds ratio, 1.36; 95% CI, 1.09-1.71), and a prolonged time between the index and re-MI (odds ratio, 1.16; 95% CI, 1.10- 1.22). Conclusions--In a large cohort of patients with first-occurrence MI undergoing percutaneous coronary intervention, the risk of re-MI originating from a previously untreated lesion was twice higher than the risk of lesions originating from a previously stented lesion.
 •  
2.
 • Aasa, Mikael, et al. (författare)
 • Cost and health outcome of primary percutaneous coronary intervention versus thrombolysis in acute ST-segment elevation myocardial infarction-Results of the Swedish Early Decision reperfusion Study (SWEDES) trial.
 • 2010
 • Ingår i: American heart journal. - : Mosby, Inc.. - 1097-6744 .- 0002-8703. ; 160:2, s. 322-8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: In ST-elevation myocardial infarction, primary percutaneous coronary intervention (PCI) has a superior clinical outcome, but it may increase costs in comparison to thrombolysis. The aim of the study was to compare costs, clinical outcome, and quality-adjusted survival between primary PCI and thrombolysis. METHODS: Patients with ST-elevation myocardial infarction were randomized to primary PCI with adjunctive enoxaparin and abciximab (n = 101), or to enoxaparin followed by reteplase (n = 104). Data on the use of health care resources, work loss, and health-related quality of life were collected during a 1-year period. Cost-effectiveness was determined by comparing costs and quality-adjusted survival. The joint distribution of incremental costs and quality-adjusted survival was analyzed using a nonparametric bootstrap approach. RESULTS: Clinical outcome did not differ significantly between the groups. Compared with the group treated with thrombolysis, the cost of interventions was higher in the PCI-treated group ($4,602 vs $3,807; P = .047), as well as the cost of drugs ($1,309 vs $1,202; P = .001), whereas the cost of hospitalization was lower ($7,344 vs $9,278; P = .025). The cost of investigations, outpatient care, and loss of production did not differ significantly between the 2 treatment arms. Total cost and quality-adjusted survival were $25,315 and 0.759 vs $27,819 and 0.728 (both not significant) for the primary PCI and thrombolysis groups, respectively. Based on the 1-year follow-up, bootstrap analysis revealed that in 80%, 88%, and 89% of the replications, the cost per health outcome gained for PCI will be <$0, $50,000, and $100,000 respectively. CONCLUSION: In a 1-year perspective, there was a tendency toward lower costs and better health outcome after primary PCI, resulting in costs for PCI in comparison to thrombolysis that will be below the conventional threshold for cost-effectiveness in 88% of bootstrap replications.
 •  
3.
 • Davidson, Thomas, et al. (författare)
 • CMT rapport: kostnader och kostnadseffektivitet av ett införande av dabigatran hos patienter med förmaksflimmer
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin i Sverige och orsakar stora kostnader inom hälso- och sjukvården. Förutom att patienterna vanligen drabbas av försämrad livskvalitet går det också åt stora resurser för komplikationer i form av tromboembolier och stroke. De flesta behandlingar inom förmaksflimmer kombineras med antikoagulationsbehandling för att förebygga eller förhindra uppkomst av tromboembolier och ischemisk stroke. Vid denna behandling krävs noggrann dosering för att sänka risken för stroke utan att kraftigt höja risken för blödningar. Warfarin har under lång tid varit det mest effektivaantikoagulationsläkemedlet för skydd mot tromboembolier vid  förmaksflimmer. Ett annat behandlingsalternativ är acetylsalicylsyra (ASA). Ett nytt antikoagulationsläkemedel som heter dabigatran (Pradaxa®) har nyligen godkänts som förebyggande behandling av stroke och systemisk embolism hos patienter med förmaksflimmer. Dabigatran har i en stor studie, (RE-LY), visat sig reducera risken för stroke jämfört med warfarin.Det övergripande syftet med denna rapport är att beräkna hälsoekonomiska konsekvenser i form av kostnader och kostnadseffektivitet av ett införande av dabigatran (Pradaxa®) som förebyggande behandling av stroke och systemisk embolism hos patienter med förmaksflimmer. I grundanalysen analyseras dabigatran 150 mg två gånger per dag för personer som är under 80 år och dabigatran 110 mg två gånger per dag för personer 80 år eller äldre. Jämförelser görs med warfarin och ASA, och warfarinbehandlingen delas dessutom in i tre subgrupper; välinställda, dåligt inställda samt warfarin-naïva patienter.En simuleringsmodell har skapats för att beräkna långsiktiga kostnader och effekter för de olika behandlingsalternativen. Effekterna mäts i antal förhindrade stroke, antal vunna levnadsår samt antal vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Priset för de båda dagliga doserna av dabigatran (150 mg gånger två och 110 mg gånger två) är 25,39 kronor per dag.Analyserna i den här rapporten visar att kostnaden för förmaksflimmer i Sverige beräknas till drygt 4,1 miljarder kronor år 2010. Denna kostnad förväntas sjunka vid införande av dabigatran, till följd av besparingar inom vården av stroke och ett sänkt produktionsbortfall. Kostnaden per vunnet QALY för dabigatran 150 mg / 110 mg jämfört med warfarin, hos patienter som är 65 år gamla och följs upp i 20 år, har beräknats till 74 216 kronor. Vid jämförelse med välinställd warfarinbehandling höjs kostnaden per vunnet QALY till 107 186 kronor. Om dabigatran 110 mg två gånger dagligen jämförs med ASA leder det till lägre kostnader och bättre effekter, vilket innebär att dabigatran 110 mg två gånger dagligen är en dominant behandling för patienter som inte är lämpliga för warfarinbehandling.Ett införande av dabigatran leder till kostnadsförskjutningar inom flera olika områden. En ökad kostnad uppkommer för läkemedel, medan  sänkta kostnader uppkommer till följd av färre stroke. För patienten innebär dabigatran lägre risk för stroke och färre besök i sjukvården.
 •  
4.
 • Davidson, Thomas, et al. (författare)
 • Cost-effectiveness of dabigatran compared with warfarin for patients with atrial fibrillation in Sweden
 • 2013
 • Ingår i: European Heart Journal. - : Oxford University Press (OUP): Policy B. - 0195-668X .- 1522-9645. ; 34:3, s. 177-183
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Patients with atrial fibrillation have a significantly increased risk of thromboembolic events such as ischaemic stroke, and patients are therefore recommended to be treated with anticoagulation treatment. The most commonly used anticoagulant consists of vitamin K antagonist such as warfarin. A new oral anticoagulation treatment, dabigatran, has recently been approved for stroke prevention among patients with atrial fibrillation. The purpose of this study was to estimate the cost-effectiveness of dabigatran as preventive treatment of stroke and thromboembolic events compared with warfarin in 65-year-old patients with atrial fibrillation in Sweden. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanA decision analytic simulation model was used to estimate the long-term (20-year) costs and effects of the different treatments. The outcome measures are the number of strokes prevented, life years gained, and quality-adjusted life years (QALYs) gained. Costs and effect data are adjusted to a Swedish setting. Patients below 80 years of age are assumed to start with dabigatran 150 mg twice a day and switch to 110 mg twice a day at the age of 80 years due to higher bleeding risk. The price of dabigatran in Sweden is Euro2.82 (Swedish kronor 25.39) per day for both doses. The cost per QALY gained for dabigatran compared with warfarin is estimated at Euro7742, increasing to Euro12 449 if dabigatran is compared with only well-controlled warfarin treatment. less thanbrgreater than less thanbrgreater thanDabigatran is a cost-effective treatment in Sweden, as its incremental cost-effectiveness ratio is below the normally accepted willingness to pay limit.
 •  
5.
 •  
6.
 • Davidson, Thomas, et al. (författare)
 • The Cost of Thromboembolic Events and their Prevention among Patients with Atrial Fibrillation
 • 2011
 • Ingår i: Journal of Atrial Fibrillation. - : CardioFront. - 1941-6911. ; 2:4, s. 00-00
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aim: Atrial fibrillation (AF) is the most common type of cardiac arrhythmia. People with AF have a significantly increased risk of thromboembolic events, including stroke, and the main treatment is therefore aimed at preventing thromboembolic events via anticoagulation with warfarin or acetylsalicylic acid. However, the development of new anticoagulation treatments has prompted a need to know the current cost of AF-related thromboembolic events, for future cost-effectiveness comparisons with the existing treatments. In this study, we estimated the cost of thromboembolic events and their prevention among Swedish AF patients in 2010. Methods: The relevant costs were identified, quantified, and valued. The complications included were ischaemic and haemorrhagic stroke, gastrointestinal bleeding, and other types of major bleeding caused by AF. Treatments intended to lower the risk of ischaemic stroke were also included. A societal perspective was used, including productivity loss due to morbidity. Patients with a CHADS2 score of 1 or higher were included. Results: Among the 9 340 682 inhabitants of Sweden, there are 118 000 patients with AF and at least one more risk factor for stroke, comprising 1.26% of the population. Of these patients, 43.3% are treated with warfarin, 28.3% use acetylsalicylic acid, and 28.3% are assumed to have no anticoagulation treatment. The cost of AF-related complications and its prevention in Sweden was estimated at €437 million for 2010, corresponding to €3 712 per AF patient per year. The highest cost was caused by stroke, and the second highest by the cost of monitoring the warfarin treatment. As the prevalence of AF is expected to increase in the future, AF-related costs are also expected to rise. Conclusion: Thromboembolic events cause high costs. New, easily-administered treatments that could reduce the risk of stroke have the potential to be cost-effective.  
 •  
7.
 • Ekerstad, Niklas, et al. (författare)
 • Frailty is independently associated with 1-year mortality for elderly patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction
 • 2014
 • Ingår i: European Journal of Preventive Cardiology. - : Sage Publications. - 2047-4873 .- 2047-4881. ; 21:10, s. 1216-1224
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: For the large population of elderly patients with cardiovascular disease, it is crucial to identify clinically relevant measures of biological age and their contribution to risk. Frailty is denoting decreased physiological reserves and increased vulnerability. We analysed the manner in which the variable frailty is associated with 1-year outcomes for elderly non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) patients. METHODS AND RESULTS: Patients aged 75 years or older, with diagnosed NSTEMI were included at three centres, and clinical data including judgment of frailty were collected prospectively. Frailty was defined according to the Canadian Study of Health and Aging Clinical Frailty Scale. Of 307 patients, 149 (48.5%) were considered frail. By Cox regression analyses, frailty was found to be independently associated with 1-year mortality after adjusting for cardiovascular risk and comorbid conditions (hazard ratio 4.3, 95% CI 2.4-7.8). The time to the first event was significantly shorter for frail patients than for nonfrail (34 days, 95% CI 10-58, p = 0.005). CONCLUSIONS: Frailty is strongly and independently associated with 1-year mortality. The combined use of frailty and comorbidity may constitute an important risk prediction concept in regard to cardiovascular patients with complex needs.
 •  
8.
 • Ekerstad, Niklas, et al. (författare)
 • Frailty Is Independently Associated With Short-Term Outcomes for Elderly Patients With Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
 • 2011
 • Ingår i: Circulation. - Dallas, USA : American Heart Association. - 0009-7322 .- 1524-4539. ; 124:22, s. 2397-2404
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: For the large and growing population of elderly patients with cardiovascular disease, it is important to identify clinically relevant measures of biological age and their contribution to risk. Frailty is an emerging concept in medicine denoting increased vulnerability and decreased physiological reserves. We analyzed the manner in which the variable frailty predicts short-term outcomes for elderly non-ST-segment elevation myocardial infarction patients. Methods and results: Patients aged ≥ 75 years, with diagnosed non-ST-segment elevation myocardial infarction were included at 3 centers, and clinical data including judgment of frailty were collected prospectively. Frailty was defined according to the Canadian Study of Health and Aging Clinical Frailty Scale. The impact of the comorbid conditions on risk was quantified by the coronary artery disease-specific index. Of 307 patients, 149 (48.5%) were considered frail. By multiple logistic regression, frailty was found to be strongly and independently associated with risk for the primary composite outcome (death from any cause, myocardial reinfarction, revascularization due to ischemia, hospitalization for any cause, major bleeding, stroke/transient ischemic attack, and need for dialysis up to 1 month after inclusion) (odds ratio, 2.2; 95% confidence interval, 1.3-3.7) in-hospital mortality (odds ratio, 4.6; 95% confidence interval, 1.3-16.8), and 1-month mortality (odds ratio, 4.7; 95% confidence interval, 1.7-13.0). Conclusions: Frailty is strongly and independently associated with in-hospital mortality, 1-month mortality, prolonged hospital care, and the primary composite outcome. The combined use of frailty and comorbidity may constitute an ultimate risk prediciton concept in regard to cardiovascular patients with complex needs.
 •  
9.
 •  
10.
 • Janzon, M., et al. (författare)
 • Health economic analysis of ticagrelor in patients with acute coronary syndromes intended for non-invasive therapy
 • 2015
 • Ingår i: Heart. - 1355-6037 .- 1468-201X. ; 101:2, s. 119-125
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective To investigate the cost effectiveness of ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes (ACS) in the Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) study who were scheduled for non-invasive management. Methods A previously developed cost effectiveness model was used to estimate long-term costs and outcomes for patients scheduled for non-invasive management. Healthcare costs, event rates and health-related quality of life under treatment with either ticagrelor or clopidogrel over 12 months were estimated from the PLATO study. Long-term costs and health outcomes were estimated based on data from PLATO and published literature sources. To investigate the importance of different healthcare cost structures and life expectancy for the results, the analysis was carried out from the perspectives of the Swedish, UK, German and Brazilian public healthcare systems. Results Ticagrelor was associated with lifetime quality-adjusted life-year (QALY) gains of 0.17 in Sweden, 0.16 in the UK, 0.17 in Germany and 0.13 in Brazil compared with generic clopidogrel, with increased healthcare costs of (sic)467, (sic)551, (sic)739 and (sic)574, respectively. The cost per QALY gained with ticagrelor was (sic)2747, (sic)3395, (sic)4419 and (sic)4471 from a Swedish, UK, German and Brazilian public healthcare system perspective, respectively. Probabilistic sensitivity analyses indicated that the cost per QALY gained with ticagrelor was below conventional threshold values of cost effectiveness with a high probability. Conclusions Treatment of patients with ACS scheduled for 12 months' non-invasive management with ticagrelor is associated with a cost per QALY gained below conventional threshold values of cost effectiveness compared with generic clopidogrel.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (80)
konferensbidrag (62)
doktorsavhandling (6)
annan publikation (4)
rapport (2)
bok (1)
visa fler...
bokkapitel (1)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (118)
övrigt vetenskapligt (37)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Janzon, Magnus (103)
Janzon, Magnus, 1961 ... (47)
Levin, Lars-Åke (29)
Swahn, Eva (27)
Alfredsson, Joakim (19)
Janzon, M (15)
visa fler...
Birkemeyer, Ralf (15)
Dudek, Dariusz (14)
Siudak, Zbigniew (14)
Henriksson, Martin (13)
Rakowski, Tomasz (11)
Jernberg, T (10)
Montalescot, Gilles (10)
Storey, Robert F. (10)
Levin, Lars-Åke, 196 ... (9)
Goodman, Shaun G. (9)
Bolognese, Leonardo (9)
Cequier, Angel (9)
Chettibi, Mohamed (9)
Lapostolle, Frederic (9)
Zmudka, Krzysztof (9)
Swahn, Eva, 1949- (8)
Huber, Kurt (8)
Jernberg, Tomas (8)
Merkely, Bela (8)
Vicaut, Eric (8)
Cantor, Warren J. (8)
Zeymer, Uwe (8)
Hamm, Christian W. (8)
Engvall, Jan (7)
Wallentin, Lars (7)
Hammett, Christopher ... (7)
Tödt, Tim (7)
Nilsson, Lennart (6)
Alfredsson, Joakim, ... (6)
Eckard, Nathalie (6)
Hasvold, P (6)
ten Berg, Jurrien M. (6)
Henriksson, Martin, ... (6)
Partyka, Lukasz (6)
Henriksson, M (5)
Stenestrand, Ulf (5)
Löfmark, Rurik (5)
Walfridsson, Håkan (5)
Thuresson, M (5)
Walfridsson, Ulla (5)
Diallo, Abdourahmane (5)
Tsatsaris, Anne (5)
Silvain, Johanne (5)
Nikolic, Elisabet (5)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (149)
Uppsala universitet (11)
Karolinska Institutet (6)
Lunds universitet (5)
Göteborgs universitet (4)
Försvarshögskolan (2)
visa fler...
Högskolan i Borås (1)
visa färre...
Språk
Engelska (138)
Svenska (19)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (54)
Teknik (2)
Samhällsvetenskap (2)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy