SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Johansson Magnus) "

Sökning: WFRF:(Johansson Magnus)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Berglund, Leif, et al. (författare)
 • Byggindustrins säkerhetspark - ett program för säkerhetskultur : Delrapport 1: Säkerhetskulturforskning inom byggindustrin
 • 2020
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport är en kunskapsöversikt som beskriver internationell forskning om säkerhetskultur och säkerhetsarbete i byggindustrin. I rapporten diskuteras inledningsvis hur säkerhetskultur kan förstås i relation till organisationskultur och att mycket av de distinktioner som görs inom säkerhetskulturforskningen inom byggbranschen är avhängig synen på kulturbegreppet. I den forskning som studerats i denna litteraturöversikt är det vanligt med en mer normativ ansats, dvs., den är inte neutral utan den syftar till säkerhet. Det verkar inte vara lika vanligt med säkerhetskultur-forskning som i grunden har en tolkande ansats och som ställer sig mer neutral till huruvida kulturen i sig alltid leder till en högre grad av säkerhet. Med en sådan ansats kan dock säkerhetskulturens olika delar i högre grad analyseras utan att vara upptagen med dess koppling till en normativ syn på säkerhetskultur. Med utgångpunkt i den tidigare forskningen ger vi slutligen förslag på ett antal aktiviteter som skulle kunna införlivas i säkerhetsparken som ett sätt att stärka dess säkerhetsfrämjande arbete.
 •  
3.
 •  
4.
 • Berglund, Leif, et al. (författare)
 • Occupational accidents in Swedish construction trades
 • 2021
 • Ingår i: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. - : Taylor & Francis. - 1080-3548 .- 2376-9130. ; 27:2, s. 552-561
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this study is to anazlye accidents occurring in the Swedish construction industry focusing specifically on the situation in the individual trades. The article includes all occupational accidents with at least one day of absence from work that were reported to the Swedish Social Insurance Agency for the year of 2016. The results, focusing on accident cause, injured body parts, as well as accidents per weekday, month and age, show that although the trades share commonalities regarding occupational accidents a number of trade-specific problem areas stand out. With this in mind, conclusions are drawn regarding the situation in each respective trade and suggestions are made for future studies focusing on accidents in construction industry trades.
 •  
5.
 •  
6.
 • Johansson, Jan, 1949-, et al. (författare)
 • Occupational safety in the construction industry
 • 2019
 • Ingår i: Work. - : IOS Press. - 1051-9815 .- 1875-9270. ; 64:1, s. 21-32
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUNDThe paper is a research review focusing on occupational safety in the construction industry.OBJECTIVEThe purpose is to present research that highlights the areas of occupational safety and risks and to identify areas where research is lacking.METHODS326 articles from scientific journals, mainly covering the construction industry in Europe, Canada, USA, Australia and Japan have been studied. The findings are presented under 11 categories: accident statistics; individual factors; legislation and regulations; ethical considerations; risk management; leadership, management, organization; competence; safety design; cost-benefit calculations; programs and models; and technical solutions.RESULTSThe research is dominated by initiatives from researchers and government authorities, while the construction industry only appears as the object for the research. There is a scarcity of research on integrated systems encompassing subcontractors, as well as a lack of research with sociological perspectives on accidents. Furthermore, only a few studies have applied a gender perspective on safety in construction, i.e. there is a need of further research in this particular area.CONCLUSIONSA range of initiatives have been taken to increase safety in the construction industry and the initiatives are mainly reported to be successful. There are some cultural differences, but basically researchers present similar results regardless of country.
 •  
7.
 •  
8.
 • Takman, Johanna, 1992-, et al. (författare)
 • Biogas för tunga lastbilstransporter : barriärer och möjligheter
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna rapport presenterar vi en fördjupad studie av vilka barriärer och möjligheter som finns för biogas, och framförallt flytande biogas (LBG), för tunga lastbilar i större skala samt hur barriärerna övervinns och möjligheterna nyttjas. Studien identifierar även viktiga varuägare och andra intressenter i Sverige samt vilka krav och villkor dessa ställer för att våga investera i gastekniken. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en genomgång av litteraturen samt intervjuer och workshops med relevanta aktörer. Resultaten pekar på att biogasen är ett drivmedel som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. Vidare nämns även drivkrafter som energitrygghet och en cirkulär ekonomi. Att det nu har kommit nya tunga LBG-lastbilar på marknaden samt att nya styrmedel trätt i kraft ses också som drivkrafter. Avsaknaden av långsiktiga, stabila styrmedel och regelverk samt höga priser och kostnader för exempelvis produktion, fordon och gas angavs vara de största barriärerna. Ytterligare barriärer är exempelvis att det råder kunskapsbrist inom området samt att dagens förnybara drivmedel konkurrerar med varandra istället för att komplettera varandra.Det behövs en ökad långsiktighet i styrmedel som gynnar de mest hållbara förnybara bränslen som finns idag. Det behövs också att svenska styrmedel harmoniseras med styrmedel inom övriga EU på ett bättre sätt än de som funnits fram till idag. Det behövs även ökade möjligheter till stöd som exempelvis gynnar produktionen av biogas, investeringsstöd till de fordon som bäst gynnar att klimatoch andra miljömål nås, samt stöd som inkluderar andrahandsmarknaden för dessa fordon för att påverka marknaden mot en mer miljömässigt hållbar transportsektor. Det behövs informationsinsatser för att informera om biogas i förhållande till andra drivmedel för tunga lastbilar och information om att, samt var, dagens tankstationer för LBG finns. Även demonstrationsprojekt som visar fordonen ute på vägarna samt bidrar till infrastrukturutvecklingen skulle kunna hjälpa till att sprida kunskap och visa att tekniken fungerar och på så sätt utveckla marknaden för LBG.
 •  
9.
 • Wannberg, Gudmund, et al. (författare)
 • EISCAT_3D - a next-generation European radar system for upper atmosphere and geospace research
 • 2010
 • Ingår i: Radio Science Bulletin. - 1024-4530. ; :332, s. 75-88
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The EISCAT Scientifi c Association, together with a number of collaborating institutions, has recently completed a feasibility and design study for an enhanced performance research radar facility to replace the existing EISCAT UHF and VHF systems. This study was supported by EU Sixth-Framework funding. The new radar retains the powerful multi-static geometry of the EISCAT UHF, but will employ phased arrays, direct-sampling receivers, and digital beamforming and beam steering. Design goals include, inter alia, a tenfold improvement in temporal and spatial resolution, an extension of the instantaneous measurement of full-vector ionospheric drift velocities from a single point to the entire altitude range of the radar, and an imaging capability to resolve small-scale structures. Prototype receivers and beamformers are currently being tested on a 48-element, 224 MHz array (the "Demonstrator") erected at the Kiruna EISCAT site, using the EISCAT VHF transmitter as an illuminator.
 •  
10.
 • 1666. 1999. 2000. 2020. : Campus Helsingborg 20 år.
 • 2020
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Campus Helsingborg, Lunds universitet firar 20-årsjubileum. Hur gick det till när den gamla Tretornfabriken blev universitet, hur växte utbildning och forskning fram och vart är campus på väg? I denna jubileumsbok tecknas bilder av Campus Helsingborgs tillblivelse, utveckling och framtid. Här möter du några av alla de som formar och format lärosätet. Genom ankedoter, personliga betraktelser och reflektioner ger denna rikt illustrerade bok bred inblick i Helsingborgs campus.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1382)
konferensbidrag (403)
bokkapitel (147)
rapport (122)
doktorsavhandling (62)
annan publikation (58)
visa fler...
bok (23)
licentiatavhandling (20)
forskningsöversikt (17)
samlingsverk (redaktörskap) (9)
recension (9)
konstnärligt arbete (3)
proceedings (redaktörskap) (3)
patent (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1640)
övrigt vetenskapligt (584)
populärvet., debatt m.m. (35)
Författare/redaktör
Wolke, Magnus (481)
Johansson, Tord (475)
Kupsc, Andrzej (458)
Zou, J. H. (311)
Ablikim, M. (306)
Pettersson, Joachim (297)
visa fler...
Schönning, Karin, 19 ... (239)
Adlarson, Patrik (177)
Ikegami Andersson, W ... (145)
Li, Cui, 1984- (143)
Papenbrock, Michael (143)
..., Wiedner U. (140)
Peters, K. (137)
Lu, Y (135)
Liu, X (134)
Cetin, S. A. (134)
Fang, Y. (134)
Jin, S. (134)
Ouyang, Q. (134)
Wang, K. (134)
Xu, L. (134)
Zhou, L. (134)
Gao, Y (134)
Qi, M. (134)
Liu, Q. (134)
Zeng, Y. (134)
Cai, X. (134)
Wang, D. (134)
Ferroli, R. Baldini (134)
Wang, M. (134)
Zhu, Y. C. (134)
Boyko, I. (134)
Dedovich, D. (134)
Zhao, Q (134)
Hussain, T. (134)
Albrecht, M. (134)
An, F. F. (134)
An, Q. (134)
Ban, Y. (134)
Bennett, J. V. (134)
Bertani, M. (134)
Boger, E. (134)
Briere, R. A. (134)
Cai, H. (134)
Chen, S. J. (134)
Chen, X. R. (134)
Chen, Y. B. (134)
Chu, X. K. (134)
Dai, H. L. (134)
Dai, J. P. (134)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (703)
Lunds universitet (292)
Linköpings universitet (273)
Göteborgs universitet (211)
Södertörns högskola (146)
Chalmers tekniska högskola (133)
visa fler...
Stockholms universitet (124)
Umeå universitet (115)
Örebro universitet (112)
Kungliga Tekniska Högskolan (100)
Karolinska Institutet (96)
Karlstads universitet (64)
Malmö universitet (48)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (34)
Luleå tekniska universitet (33)
RISE (31)
Linnéuniversitetet (27)
Mittuniversitetet (23)
Högskolan Kristianstad (11)
Mälardalens universitet (11)
Jönköping University (10)
Högskolan i Halmstad (10)
Naturvårdsverket (9)
Högskolan Dalarna (9)
Högskolan i Gävle (7)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5)
Marie Cederschiöld högskola (5)
Högskolan i Skövde (4)
Högskolan i Borås (4)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
Riksantikvarieämbetet (2)
Sophiahemmet Högskola (2)
Försvarshögskolan (1)
Röda Korsets Högskola (1)
Kungl. Konsthögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1973)
Svenska (269)
Odefinierat språk (8)
Tyska (5)
Italienska (3)
Franska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (875)
Samhällsvetenskap (357)
Medicin och hälsovetenskap (348)
Teknik (305)
Humaniora (63)
Lantbruksvetenskap (18)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy