SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Larsson Pernilla) "

Sökning: WFRF:(Larsson Pernilla)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Olsson, Cecilia, 1971-, et al. (författare)
 • Adaption of the Quality From the Patient’s Perspective Instrument for Use in Assessing Gynecological Cancer Care and Patients’ Perceptions of Quality Care Received
 • 2022
 • Ingår i: Cancer Care Research Online. - : Wolters Kluwer. - 2691-3623. ; 2:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Research focusing on patients’ perceptions of the quality of gynecological cancer care is needed.Objective: To adapt the Quality from the Patient’s Perspective instrument for use in gynecological cancer care (QPP-GynCa) and describe patients’ perceptions of their quality of care in terms of the care received and the subjective importance of the aspects of care.Methods: A cross-sectional study 6–8 months after diagnosis was conducted, involving 1511 patients (response rate of 50.4%) included in the Swedish quality registry for gynecologic cancer.Results: The exploratory factor analysis (n = 1431) resulted in the QPP-GynCa with a 5-factor structure and an eigenvalue of ≥1, explaining 73.1% of the total scale variance. The final 27-item version of the QPP-GynCa consisted of 18 items with 8 additional single items and 1 global single item. The Cronbach’s alpha was acceptable for most factors (>.80). Subjective importance scores were higher than corresponding quality of care scores for care received (P ≤ .01)in all dimensions, factors, and items.Conclusions: The QPP-GynCa instrument reflects all 4 dimensions of the theoretical model of quality of care and achieved good validity as a reliable instrument in assessing the quality of gynecological cancer care.Implication for Practice: Information related to self-care, aspects of sexuality, and reducing patient waiting times need improvement.What Is Foundational: This study contributes to a better understanding of quality of gynecological cancer treatment and care. The validated QPP-GynCa instrument will be a platform for more research on how this group of patients experience their received care, as well as importance of each aspect of care.
 •  
3.
 • Ahl, Magnus, et al. (författare)
 • Translation and validation of the English-language instrument Orthognathic Quality of Life Questionair into Swedish
 • 2021
 • Ingår i: Acta Odontologica Scandinavica. - : Informa UK Limited. - 0001-6357 .- 1502-3850. ; 79:1, s. 19-24
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Introduction: In orthognathic surgery, understanding the patient’s motives for treatment is a key factor for postoperative patient satisfaction and treatment success. In countries/systems where orthognathic surgery is funded by public means, patients are referred mainly due to functional problems, although studies of quality of life related changes after treatment indicate that psychosocial and aesthetic reasons might be equal or more important for the patient. There is no available validated condition specific instruments in the Swedish language for quality of life evaluation of patients with dentofacial deformities. Aims/objectives: Cross cultural translation and adaptation of the English-language instrument ‘Orthognathic Quality of Life Questionnaire’ (OQLQ) into Swedish. Methods: OQLQ was translated into Swedish. A total of 121 patients in four groups were recruited and the Swedish version of the OQLQ (OQLQ-S) was tested by psychometric methods. Reliability was assessed by internal consistency and test–retest reliability. Validity was evaluated by face, convergent and discriminant validity. Results/findings and conclusions: OQLQ-S is reliable and showed good construct validity and internal consistency and can be used in a Swedish speaking population as a complement to clinical variables to evaluate patients with dentofacial deformity. © 2020, © 2020 Acta Odontologica Scandinavica Society.
 •  
4.
 •  
5.
 • Andersson, Patrik, 1974, et al. (författare)
 • Framtidsbilder för samhällsbyggnad
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Framtidsbilder för samhällsbyggnad 2020De kommande 15 åren står institutionen för Bygg- och miljöteknik inför stora förändringar. Därför har institutionen initierat projektet Framtidsbilder 2020 där man engagerat en framtidspanel bestående av elva yngre disputerade forskare. Arbetet inleddes med ett breddgruppsmöte där 110 personer representerande institutionens personal och studenter deltog. Vid mötet identifierades ett antal trender och osäkra utvecklingar som påverkar framtiden inom samhällsbyggnadsområdet. Deltagarna bidrog också med idéer till en önskvärd utveckling, vilket har sammanställts och utgör grunden till en gemensam önskvärd framtid/vision för institutionen. Materialet från breddgruppsmötet har bearbetats av Framtidspanelen och resulterat i fyra scenarier som beskriver hur samhällsbyggnadsområdet kan se ut år 2020. Syftet med framtidsbilderna är att de ska vara vägledande för institutionens beslut och förhållningssätt under de kommande åren.Fyra scenarierTurning TorsoSamhället präglas av en ekonomi som är på uppgång, och av ett nytänkande och öppet samhälle. Materiell status och individualism är viktigt. Detta leder till en hög arbetsbelastning samt krav på exklusiva varor av hög kvali-tet. Det finns en stor medvetenhet om miljöpåverkan och klimatförändringar och lösningarna för att klara energiförsörjningen är innovativa.Eco-metropolenDet sveper en grön våg genom dagens samhälle. Under de senaste 15 åren har vi insett att jorden skall vara en bebolig plats även åt dem som kommer efter oss. Vi söker ständigt efter nya, mer förfinade metoder att tillvarata de resurser vi har. Samhället och individen är i balans. Ekonomin är god och vi är miljömedvetna, trygga och integrerade. Nytänkande premieras och icke- materialistiska värderingar står högt i kurs. Vi tänker individuellt, men agerar mer än gärna för kollektivets bästa. Utbildning är gratis TrädgårdsstadenEtt samhälle där vi lärt oss hantera stress, men känner oss otrygga och helst umgås i slutna sociala sammanhang. Vi bor enkelt inne i stan, eller gärna på landsbygden nära storstäderna. Minskade behov av högutbildade i samhället gör att vi har svårt att rekrytera studenter till teknikutbildningar. Det traditionella tankesättet leder till kulturkrockar med företag och personer från andra länder.Gated communitiesFörsämrad ekonomi och ökad egoism har lett fram till ett stressat, otryggt och segregerat samhälle. Accelererande klimatförändringar och ökad miljö-påverkan skrämmer oss, men trots det åtgärdar vi inte problemen, utan koncentrerar oss på konsekvenserna. Arbetslöshet i samhällsbyggnadssek-torn leder till sänkt status för samhällsbyggaren. Vi har därför svårt att rekrytera studenter, och även forskningen har låg status.
 •  
6.
 • Asad, Samina, et al. (författare)
 • HTR1A a Novel Type 1 Diabetes Susceptibility Gene on Chromosome 5p13-q13
 • 2012
 • Ingår i: PLOS ONE. - : Public Library of Science. - 1932-6203. ; 7:5
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: We have previously performed a genome-wide linkage study in Scandinavian Type 1 diabetes (T1D) families. In the Swedish families, we detected suggestive linkage (LOD less than= 2.2) to the chromosome 5p13-q13 region. The aim of our study was to investigate the linked region in search for possible T1D susceptibility genes. Methodology/Principal Findings: Microsatellites were genotyped in the Scandinavian families to fine-map the previously linked region. Further, SNPs were genotyped in Swedish and Danish families as well as Swedish sporadic cases. In the Swedish families we detected genome-wide significant linkage to the 5-hydroxytryptamine receptor 1A (HTR1A) gene (LOD 3.98, pless than9.8x10(-6)). Markers tagging two separate genes; the ring finger protein 180 (RNF180) and HTR1A showed association to T1D in the Swedish and Danish families (pless than0.002, pless than0.001 respectively). The association was not confirmed in sporadic cases. Conditional analysis indicates that the primary association was to HTR1A. Quantitative PCR show that transcripts of both HTR1A and RNF180 are present in human islets of Langerhans. Moreover, immunohistochemical analysis confirmed the presence of the 5-HTR1A protein in isolated human islets of Langerhans as well as in sections of human pancreas. Conclusions: We have identified and confirmed the association of both HTR1A and RFN180, two genes in high linkage disequilibrium (LD) to T1D in two separate family materials. As both HTR1A and RFN180 were expressed at the mRNA level and HTR1A as protein in human islets of Langerhans, we suggest that HTR1A may affect T1D susceptibility by modulating the initial autoimmune attack or either islet regeneration, insulin release, or both.
 •  
7.
 • Axelsson, Mette, et al. (författare)
 • Mat vid diabetes. : En systematisk översikt med utvärdering av effekter samt hälsoekonomiska och etiska aspekter.
 • 2022
 • Rapport (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • SlutsatserTyp 1- och typ 2-diabetes Det finns ett samband mellan att äta medelhavskost och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (måttlig tillförlitlighet). Det finns ett samband mellan att äta en större andel2 fibrer eller baljväxter och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (måttlig tillförlitlighet). Det kan även finnas ett samband mellan att äta en större andel nötter och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (låg tillförlitlighet) samt lägre risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet). Det finns ett samband mellan att dricka mer2 kaffe och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak och lägre risk att dö i förtid i kranskärlssjukdom (måttlig tillförlitlighet) samt möjligen en lägre risk att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet). Det råder generell brist på studier med lång uppföljningstid som jämför inverkan av olika slags kostråd på överlevnad, diabeteskomplikationer, diabetesremission3, livskvalitet och biverkningar. Tillförlitligheten av befintliga resultat är dessutom mycket låg för de flesta koster, kostbehandlingar, livsmedel och näringsämnen som har utvärderats. Effekter på hälsa och relaterade mått kan i dessa fall inte bedömas.2. Begreppet ”större andel” eller ”mer” avser inte nödvändigtvis att äta eller dricka mer totalt utan att öka mängden av ett visst livsmedel genom att byta ut annan mat eller dryck.Typ 2-diabetes Det kan finnas ett samband mellan att äta en större andel mättat fett och högre risk för att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet). Det kan även finnas ett samband mellan att äta en större andel enkelomättat fett och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (låg tillförlitlighet). En behandling med en initial period av kraftigt minskat energiintag med hjälp av lågenergipulver (VLED) med efterföljande övergång till mat för viktstabilitet jämfört med vanlig kostbehandling har gynnsamma effekter på livskvalitet (enligt EQ-5D), långtidsblodsocker (HbA1c) och vikt upp till 12 månader (måttlig tillförlitlighet)4. Vidare kan metoder där VLED ingår ha gynnsamma effekter på diabetesremission5 och midjeomfång upp till 12 månader (låg tillförlitlighet) och långtidsblodsocker (HbA1c) upp till 24 månader (låg tillförlitlighet). Intensiv livsstilsbehandling därlågfettkost kombineras med fysisk aktivitet och minskat energiintag har gynnsamma effekter jämfört med vanlig kostbehandling på långtidsblodsocker (HbA1c), vikt, kroppsmasseindex (BMI), midjeomfång och vissa blodfetter upp till 12 månader (måttlig tillförlitlighet)3. Viktminskningen kan kvarstå upp till omkring 10 år (låg tillförlitlighet). Behandlingen kan leda till bättre fysisk livskvalitet upp till 8 år (låg tillförlitlighet) medan effektskillnaden i psykisk livskvalitet under samma tid kan vara obefintlig eller försumbar (låg tillförlitlighet). Jämförelsen påvisar ingen förändrad risk att dö i förtid oavsett orsak eller att dö eller insjukna av kardiovaskulära orsaker efter omkring 10 år (låg tillförlitlighet). I det hälsoekonomiska perspektivet är intensiv livsstilsbehandling mer resurskrävande än vanlig kostbehandling, och beräkningar visar små eller inga vinster i kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) på individnivå. Energirestriktion i samband med intensiv livsstilsbehandling med ketogen kost eller med högproteinkost (20 E%) i kombination med fysisk aktivitet jämfört med vanlig kostbehandling kan ge en viktminskning upp till 11 månader (låg tillförlitlighet) men det saknas studier som kan visa om vikten kan bibehållas på längre sikt. Det saknas studier som undersökt kliniskt viktiga utfall som dödlighet, kardiovaskulära sjukdomar, livskvalitet och diabetesremission.3. Gäller endast vid typ 2-diabetes.4. Utgår från individer med en medelkroppsvikt på cirka 100 kg och medel-HbA1c på 60 mmol/mol.5. Resultaten för utfallet diabetesremission (att uppnå normala blodsockervärden) gäller när en diabetesdiagnos sattes för mindre än 6 år sedan eller för mindre än 3 år sedan. Definitionen för diabetesremission var ett HbA1c på mindre än 48 mmol/mol och att samtidigt vara fri från blodsockersänkande läkemedel.Graviditetsdiabetes Det saknas studier om kost vid graviditetsdiabetes med tillräcklig tillförlitlighet för att kunna bedöma effekterna.
 •  
8.
 • Beck, Ingela (creator_code:cre_t)
 • Nyfiken på omvårdnad - 07 : Äldre personers erfarenheter av att vårdas på en klinisk utbildningsavdelning
 • 2024
 • Konstnärligt arbete (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Specialistsjuksköterskorna vård av äldre Anna-Sarah Arvidsson och Linda Harrysson berättar om sin studie som de genomfört inom ramen för sin specialistutbildning - Äldre personers erfarenheter av att vårdas på en klinisk utbildningsavdelning. Avsnittet leds av Helena Larsson som är forskare vid Högskolan Kristianstad och undervisar på specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre vid Högskolan Kristianstad. Vill ni veta mer kontakta Annasarah.arvidsson@skane.se eller Linda.harrysson@regionostergotland.se HKRs omvårdnadspodd drivs av specialistsjuksköterskeprogrammen vid Högskolan Kristianstad och produceras av Ingela Beck, Eva-Lena Einberg och Pernilla Garmy.
 •  
9.
 • Bengtsson, Martin, et al. (författare)
 • Treatment outcomes and patient-reported quality of life after orthognathic surgery with computer-assisted 2-or 3-dimensional planning : A randomized double-blind active-controlled clinical trial
 • 2018
 • Ingår i: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. - : Elsevier. - 0889-5406 .- 1097-6752. ; 153:6, s. 786-796
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Introduction: Thorough treatment planning is essential for a good clinical outcome in orthognathic treatment. The planning is often digital. Both 2-dimensional (2D) and 3-dimensional (3D) software options are available. The aim of this randomized 2-arm parallel double-blinded active-controlled clinical trial was to comprae the outcomes of computer-based 2D and 3D planning techniques according to patient-reported health related quality of life. The hypothesis was that a 3D technique would give a better treatment outcome compared with a 2D technique. Methods: Orthognathic treatment for 62 subjects, aged 18 to 28 years, with severe Class III malocclusion was planned with both 2D and 3D techniques. After treatment planning but before surgery, the patients were randomly allocated via blind collection of 1 enveloped card for each subject in a 1:1 ratio to the test (3D) or the control (2D) group. Thus, the intervention was according to which planning technique was used. The primary outcome was patient-reported outcome measures. The secondary outcome was relationship between patient-reported outcome measures and cephalometric accuracy. Questionnaires on the patient's health-related quality of life (HRQoL) were distributed preoperatively and 12 months after surgical treatment. The questionnaires were coded, meaning blinding throughout the analysis. Differences between groups were tested with the Fisher permutation test. The HRQoL was also compared with measurements of cephalometric accuracy for the 2 groups. Results: Three subjects were lost to clinical follow-up leaving 57 included. Of these, 55 subjects completed the questionnaires, 28 in the 2D and 27 in the 3D groups. No statistically significant difference regarding HRQoL was found between the studied planning techniques: the Oral Health Impact Profile total showed -3.69 (95% confidence interval, -19.68 to 12.30). Consistent results on HRQoL and cephalometric accuracy showed a difference between pretreatment and postreatment that increased in both groups but to a higher level in the 3D group. A difference between pretreatment and posttreatment HRQoL was shown for both groups, indicating increased quality of life after treatment. This supports recent findings comparing 3D and 2D planning techniques. No serious harm was observed during the study. Conclusions: Improvements of HRQoL were shown after treatment independent of which planning technique, 2D or 3D, was used. No statistically significant difference was found between the planning techniques. Registration: This trial was not registered. Protocol: The protocol was not published before trial commencement.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (71)
rapport (9)
konferensbidrag (9)
doktorsavhandling (6)
bokkapitel (6)
annan publikation (4)
visa fler...
konstnärligt arbete (2)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (69)
övrigt vetenskapligt/konstnärligt (34)
populärvet., debatt m.m. (4)
Författare/redaktör
Larsson, Pernilla (29)
List, Thomas (12)
Wågberg, Lars, 1956- (11)
Larsson, Per Tomas (10)
John, M. T. (8)
Sjöberg, Britt-Marie (7)
visa fler...
John, Mike T. (7)
Karlsson, Pernilla (7)
Nilner, Krister (6)
Kasrayan, Alex (6)
Larsson Birgander, P ... (6)
Bondemark, Lars (5)
Einberg, Eva-Lena (5)
Larsson, Stina (5)
Karlsson, Rose Marie ... (5)
Herrström, Kerstin (5)
Häggman-Henrikson, B ... (4)
Garmy, Pernilla (4)
Baba, Kazuyoshi (4)
Roswall, Pernilla (4)
Baba, K. (4)
Reissmann, D. R. (4)
Oghli, Ibrahim (4)
Pettersson, Torbjörn (3)
Nilsson, Marie (3)
Skoglundh, Magnus, 1 ... (3)
Abrahamsson, Pernill ... (3)
Larsson, Erik (3)
Zetterberg, Lena, 19 ... (3)
Åsenlöf, Pernilla, 1 ... (3)
Larsson, Mikael (3)
Walkenström, Pernill ... (3)
Pietras, Kristian (3)
Blomqvist, Kerstin (3)
Andersson, Bengt, 19 ... (3)
Larsson, Helena (3)
Westman, Mariann (3)
Hjörne, Eva, 1956 (3)
Larsson Brelid, Pia (3)
Rener-Sitar, Ksenija (3)
Reissmann, Daniel R. (3)
Gordon, Euan (3)
Erkfeldt, Sara U, 19 ... (3)
Jakobsson Larsson, B ... (3)
Segerholm, Kristoffe ... (3)
Celebic, A. (3)
Rener-Sitar, K. (3)
Larsson, Jan-Erik (3)
Larsson Omerov, Pern ... (3)
Svedberg, Pernilla, ... (3)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (29)
Malmö universitet (23)
Göteborgs universitet (16)
Kungliga Tekniska Högskolan (14)
Uppsala universitet (13)
Karolinska Institutet (12)
visa fler...
Lunds universitet (10)
Umeå universitet (9)
Chalmers tekniska högskola (9)
RISE (8)
Stockholms universitet (7)
Högskolan Kristianstad (6)
Örebro universitet (2)
Försvarshögskolan (2)
Marie Cederschiöld högskola (2)
Högskolan i Halmstad (1)
Jönköping University (1)
Handelshögskolan i Stockholm (1)
Högskolan i Skövde (1)
Högskolan i Borås (1)
Riksantikvarieämbetet (1)
Karlstads universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (90)
Svenska (15)
Odefinierat språk (3)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (57)
Teknik (15)
Samhällsvetenskap (15)
Naturvetenskap (14)
Humaniora (2)
Lantbruksvetenskap (1)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy