SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Wennberg Bertil) "

Sökning: WFRF:(Wennberg Bertil)

 • Resultat 1-10 av 11
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bengtsson, Anna, 1973-, et al. (författare)
 • The beneficial effect over 3 years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk : Results from the VIPVIZA randomized clinical trial
 • 2021
 • Ingår i: American Journal of Preventive Cardiology. - : Elsevier. - 2666-6677. ; 7
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: Non-adherence to guidelines and preventive measures is a major challenge, particularly so to ob- tain long-term adherence to lifestyle changes and recommended medication. The objective was to investigate if pictorial information regarding subclinical carotid atherosclerosis provided to individuals and physicians gave sustained effects on cardiovascular risk beyond the previously reported effect after 1 year and up to 3 years. Methods: A Prospective Randomized Open Blinded End-point (PROBE) trial. Within a CVD prevention program in Västerbotten County, Sweden, 3532 healthy individuals aged 40, 50 or 60 years were enrolled and 1:1 ran- domized to intervention ( n = 1749; pictorial information with additional prevention materials to participants and physicians) or control group ( n = 1783; no pictorial information to participants and physicians). Preventive measures were managed within primary care. Participants were investigated at baseline during 2013–2016 and at follow-up after 1 and 3 years. Results: A beneficial effect on cardiovascular risk was observed at 3-year follow-up; Framingham Risk Score (FRS) was 13.38 for the intervention group and 14.08 for the control group ( p = 0.047) and SCORE was 1.69 vs. 1.82 ( p = 0.022). The effect observed at 1-year was sustained over 3 years after adjustment for sex and education and more pronounced among participants with a severe atherosclerotic picture at baseline.Conclusions: This study provides evidence of sustained beneficial effects on the adherence to prevention guidelines over 3 years of pictorial information about subclinical carotid atherosclerosis, resulting in lower cardiovascular risk regardless of sex and educational level. Direct visualization of the underlying still subclinical atherosclerotic disease, rather than just indirect information about risk factors and statistical risk of future myocardial infarction, stroke and death, is one way to tackle the problem of non-adherence to prevention of cardiovascular diseases.
 •  
2.
 • Dåderman, Anna M., et al. (författare)
 • Using the Karolinska Scales of Personality on male juvenile delinquents: relationships between scales and factor structure.
 • 2005
 • Ingår i: Nordic Journal of Psychiatry. - : Informa UK Limited. - 0803-9488 .- 1502-4725. ; 59:6, s. 448-456
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of the present study was to investigate relationships between scales from the Karolinska Scales of Personality (KSP) and the factor structure of the KSP in a sample of male juvenile delinquents. The KSP was administered to a group of male juvenile delinquents (n = 55, mean age 17 years; standard deviation = 1.2) from four Swedish national correctional institutions for serious offenders. As expected, the KSP showed appropriate correlations between the scales. Factor analysis (maximum likelihood) arrived at a four-factor solution in this sample, which is in line with previous research performed in a non-clinical sample of Swedish males. More research is needed in a somewhat larger sample of juvenile delinquents in order to confirm the present results regarding the factor solution.
 •  
3.
 • Dåderman, Anna Maria, 1953-, et al. (författare)
 • Using the Karolinska Scales of Personality on male juveniles in correctional institutions : some psychometric issues
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The overriding aim of the present study was to psychometrically evaluate the Karolinska Scales of Personality (KSP) in a delinquent sample. The KSP was administered to a group of male juvenile delinquents (N = 47, mean age 17 years; SD = 1.2) from four representative Swedish national correctional institutions for serious offenders with conduct disorder, and evaluated by means of statistical methods. As expected, reliability in terms of internal consistency, measured by Cronbach's alpha, for some basic scales (Socialization, Muscular Tension, Somatic Anxiety, and Impulsiveness) was high (> .70). However, according to previous research, all aggressiveness and hostility-related scales, with the exception of Verbal aggression scale, showed low reliability. Reliability in terms of homogeneity, measured by mean interitem correlations, was acceptable (> .20) for 6 out of 15 scales. Factor analysis (maximum likelihood) arrived in this sample at a four-factor solution. Issues regardingthe interpretation of reliability, in terms of Cronbach's alpha or scale homogeneity, are highlighted. The concepts of reliability of personality measures in deviant groups are discussed and also possible guidelines for the construction of personality inventories in groups of this kind. The results are  briefly discussed from a cultural perspective.
 •  
4.
 • Forsell, Karl, et al. (författare)
 • Miljöhälsorapport barn i norr 2021 : Barns hälsa och miljö i norra Sverige
 • 2021
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport behandlar barns hälsa och miljöi Sveriges fyra nordligaste län, och baserasfrämst på nationella barnmiljöhälsoenkäter,särskilt den senaste från 2019. Dessa enkätundersökningarom tre åldersgrupper ger en bildav hur de som svarat upplevt barnens miljöochhälsoförhållanden, men har inte syftet attvetenskapligt fastställa samband mellan orsakoch verkan. Därför beskrivs enkätresultaten iljuset av bredare kunskaper, främst från forskningoch objektiva mätningar. Resultaten gerockså en viktig signal om hur läget och trendernaär i förhållandet till olika mål som berörmiljö och hälsa. De globala målen för hållbarutveckling som är grunden för Agenda 2030inrymmer i många fall de svenska miljö- ochfolkhälsomålen.Andelen barn i norra Sverige som rapporteratsha astma och/eller allergisk snuva har ökatfrån enkäten 2011 till enkäten 2019, och i denäldsta åldersgruppen (12-åringar) uppges astmavanligare i norra Sverige än i resten av landet.För besvär som upplevs bero på problem i inomhusmiljönses inga tydliga skillnader varkensedan förra enkäten eller mellan norra Sverigeoch övriga delar av landet. Trots att en ganskastor andel rapporterar att de har fuktskador ibostaden, så är det få som uppger att miljöni bostaden leder till besvär. Bland 12-åringarnaanges skolmiljön mer ofta orsaka besvär.Enligt enkäten utsätts nu endast cirka 1 % avbarnen för miljötobaksrök i bostaden, vilketkan jämföras med att drygt 6 % av de gravida inorra Sverige 2003 rökte under graviditeten .Var tionde tolvåring i norra Sverige lyssnardagligen på musik i hörlurar med hög volym.Fyra procent uppges ha tinnitus. Vidare uppgervar femte tolvåring att de blir mycket störda avljud när de är i skolan. I samma grupp har 12% svårt att somna på grund av trafikbuller.Luftkvaliteten utanför bostaden upplevs avsvarande från norra Sverige vara bättre jämförtmed övriga landet och skillnaden tycks haökat mellan 2011 och 2019. En lägre andel avtolvåringarna besväras ofta eller ibland av luktfrån bilavgaser i norra Sverige jämfört med iövriga landet, däremot förekommer hos en högreandel av barnen i norra Sverige vedeldningi bostaden. Andelen med vedeldande grannarhar dock tydligt minskat sedan 2011.Att ha sitt dricksvatten från egen brunn ärvanligast i Jämtland, övriga län ligger närmarelandet i övrigt. Samtidigt är andelen som testatsitt vatten från egen brunn lägst i Jämtland. Avde som testat uppgav dock ingen att vattnetbedömts otjänligt. Enkäten efterfrågade dockinte vad som testats, det är exempelvis oklartom testerna omfattat även arsenik och radon.Enligt enkäten uppnår knappt 40 % av barneni norra Sverige Livsmedelsverkets rekommenderadeintag av fisk (2-3 ggr/vecka). Närdet gäller fisk med risk för högt innehåll avmiljögifter så var det ovanligt med ett högreintag än Livsmedelsverkets rekommenderademaxintag.Rapporten berör utöver vad som ovannämnts ytterligare några områden av betydelse,t ex fysisk aktivitet och solskydd. Dendiskuterar också möjligheter till förbättringarav miljö-hälsosituationen i norra Sverige, ochutgör därmed ett underlag till det lokala ochregionala förändringsarbetet . Satsningar för attfå ner rökvanor i befolkningen är ett slåendeexempel på att man inom relativt kort tid kanfå effekter – och att miljöhälsoenkäter är ettbra verktyg för att följa ett förändringsarbete.Nästa enkät om barns hälsa och miljö i norraSverige beräknas genomföras 2027.
 •  
5.
 • Kriit, Hedi Katre, et al. (författare)
 • Using Distributed Lag Non-Linear Models to Estimate Exposure Lag-Response Associations between Long-Term Air Pollution Exposure and Incidence of Cardiovascular Disease
 • 2022
 • Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health. - : MDPI AG. - 1661-7827 .- 1660-4601. ; 19:5
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Long-term air pollution exposure increases the risk for cardiovascular disease, but little is known about the temporal relationships between exposure and health outcomes. This study aims to estimate the exposure-lag response between air pollution exposure and risk for ischemic heart disease (IHD) and stroke incidence by applying distributed lag non-linear models (DLNMs). Annual mean concentrations of particles with aerodynamic diameter less than 2.5 µm (PM2.5 ) and black carbon (BC) were estimated for participants in five Swedish cohorts using dispersion models. Simultaneous estimates of exposure lags 1–10 years using DLNMs were compared with separate year specific (single lag) estimates and estimates for lag 1–5-and 6–10-years using moving average exposure. The DLNM estimated no exposure lag-response between PM2.5 total, BC, and IHD. However, for PM2.5 from local sources, a 20% risk increase per 1 µg/m3 for 1-year lag was estimated. A risk increase for stroke was suggested in relation to lags 2–4-year PM2.5 and BC, and also lags 8–9-years BC. No associations were shown in single lag models. Increased risk estimates for stroke in relation to lag 1–5-and 6–10-years BC moving averages were observed. Estimates generally supported a greater contribution to increased risk from exposure windows closer in time to incident IHD and incident stroke. © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.
 •  
6.
 • Lundborg, Magnus, et al. (författare)
 • Human skin barrier structure and function analyzed by cryo-EM and molecular dynamics simulation
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Structural Biology. - : Academic Press. - 1047-8477 .- 1095-8657. ; 203:2, s. 149-161
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In the present study we have analyzed the molecular structure and function of the human skin's permeability barrier using molecular dynamics simulation validated against cryo-electron microscopy data from near native skin. The skin's barrier capacity is located to an intercellular lipid structure embedding the cells of the superficial most layer of skin - the stratum corneum. According to the splayed bilayer model (Iwai et al., 2012) the lipid structure is organized as stacked bilayers of ceramides in a splayed chain conformation with cholesterol associated with the ceramide sphingoid moiety and free fatty acids associated with the ceramide fatty acid moiety. However, knowledge about the lipid structure's detailed molecular organization, and the roles of its different lipid constituents, remains circumstantial. Starting from a molecular dynamics model based on the splayed bilayer model, we have, by stepwise structural and compositional modifications, arrived at a thermodynamically stable molecular dynamics model expressing simulated electron microscopy patterns matching original cryo-electron microscopy patterns from skin extremely closely. Strikingly, the closer the individual molecular dynamics models' lipid composition was to that reported in human stratum corneum, the better was the match between the models' simulated electron microscopy patterns and the original cryo-electron microscopy patterns. Moreover, the closest-matching model's calculated water permeability and thermotropic behaviour were found compatible with that of human skin. The new model may facilitate more advanced physics-based skin permeability predictions of drugs and toxicants. The proposed procedure for molecular dynamics based analysis of cellular cryo-electron microscopy data might be applied to other biomolecular systems.
 •  
7.
 • Narangifard, Ali, et al. (författare)
 • Molecular Reorganization during the Formation of the Human Skin Barrier Studied In Situ
 • 2021
 • Ingår i: Journal of Investigative Dermatology. - : Elsevier BV. - 0022-202X .- 1523-1747. ; 141:5, s. 1243-1253
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In vertebrates, skin upholds homeostasis by preventing body water loss. The skin's permeability barrier is located intercellularly in the stratum corneum and consists of stacked lipid lamellae composed of ceramides, cholesterol, and free fatty acids. We have combined cryo-electron microscopy with molecular dynamics modeling and electron microscopy simulation in our analysis of the lamellae's formation, a maturation process beginning in stratum granulosum and ending in stratum corneum. Previously, we have revealed the lipid lamellae's initial- and end-stage molecular organizations. In this study, we reveal two cryo-electron microscopy patterns representing intermediate stages in the lamellae's maturation process: a single-band pattern with 2.0-2.5 nm periodicity and a two-band pattern with 5.5-6.0 nm periodicity, which may be derived from lamellar lipid structures with 4.0-5.0 nm and 5.5-6.0 nm periodicity, respectively. On the basis of the analysis of the data now available on the four maturation stages identified, we can present a tentative molecular model for the complete skin barrier formation process.
 •  
8.
 • Nilsson Sommar, Johan, et al. (författare)
 • Long-term exposure to particulate air pollution and black carbon in relation to natural and cause-specific mortality: a multicohort study in Sweden
 • 2021
 • Ingår i: Bmj Open. - : BMJ. - 2044-6055. ; 11:9
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objectives To estimate concentration-response relationships for particulate matter (PM) and black carbon (BC) in relation to mortality in cohorts from three Swedish cities with comparatively low pollutant levels. Setting Cohorts from Gothenburg, Stockholm and Umea, Sweden. Design High-resolution dispersion models were used to estimate annual mean concentrations of PM with aerodynamic diameter <= 10 mu m (PM10) and <= 2.5 mu m (PM2.5), and BC, at individual addresses during each year of follow-up, 1990-2011. Moving averages were calculated for the time windows 1-5 years (lag1-5) and 6-10 years (lag6-10) preceding the outcome. Cause-specific mortality data were obtained from the national cause of death registry. Cohort-specific HRs were estimated using Cox regression models and then meta-analysed including a random effect of cohort. Participants During the study period, 7 340 cases of natural mortality, 2 755 cases of cardiovascular disease (CVD) mortality and 817 cases of respiratory and lung cancer mortality were observed among in total 68 679 individuals and 689 813 person-years of follow-up. Results Both PM10 (range: 6.3-41.9 mu g/m(3)) and BC (range: 0.2-6.8 mu g/m(3)) were associated with natural mortality showing 17% (95% CI 6% to 31%) and 9% (95% CI 0% to 18%) increased risks per 10 mu g/m(3) and 1 mu g/m(3) of lag1-5 exposure, respectively. For PM2.5 (range: 4.0-22.4 mu g/m(3)), the estimated increase was 13% per 5 mu g/m(3), but less precise (95% CI -9% to 40%). Estimates for CVD mortality appeared higher for both PM10 and PM2.5. No association was observed with respiratory mortality. Conclusion The results support an effect of long-term air pollution on natural mortality and mortality in CVD with high relative risks also at low exposure levels. These findings are relevant for future decisions concerning air quality policies.
 •  
9.
 •  
10.
 • Näslund, Ulf, et al. (författare)
 • Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA) : a pragmatic, open-label, randomised controlled trial
 • 2019
 • Ingår i: The Lancet. - : Elsevier. - 0140-6736 .- 1474-547X. ; 393:10167, s. 133-142
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: Primary prevention of cardiovascular disease often fails because of poor adherence among practitioners and individuals to prevention guidelines. We aimed to investigate whether ultrasound-based pictorial information about subclinical carotid atherosclerosis, targeting both primary care physicians and individuals, improves prevention.METHODS: Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA) is a pragmatic, open-label, randomised controlled trial that was integrated within the Västerbotten Intervention Programme, an ongoing population-based cardiovascular disease prevention programme in northern Sweden. Individuals aged 40, 50, or 60 years with one or more conventional risk factors were eligible to participate. Participants underwent clinical examination, blood sampling, and ultrasound assessment of carotid intima media wall thickness and plaque formation. Participants were randomly assigned 1:1 with a computer-generated randomisation list to an intervention group (pictorial representation of carotid ultrasound plus a nurse phone call to confirm understanding) or a control group (not informed). The primary outcomes, Framingham risk score (FRS) and European systematic coronary risk evaluation (SCORE), were assessed after 1 year among participants who were followed up. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01849575.FINDINGS: 3532 individuals were enrolled between April 29, 2013, and June 7, 2016, of which 1783 were randomly assigned to the control group and 1749 were assigned to the intervention group. 3175 participants completed the 1-year follow-up. At the 1-year follow-up, FRS and SCORE differed significantly between groups (FRS 1·07 [95% CI 0·11 to 2·03, p=0·0017] and SCORE 0·16 [0·02 to 0·30, p=0·0010]). FRS decreased from baseline to the 1-year follow-up in the intervention group and increased in the control group (-0·58 [95% CI -0·86 to -0·30] vs 0·35 [0·08 to 0·63]). SCORE increased in both groups (0·13 [95% CI 0·09 to 0·18] vs 0·27 [0·23 to 0·30]).INTERPRETATION: This study provides evidence of the contributory role of pictorial presentation of silent atherosclerosis for prevention of cardiovascular disease. It supports further development of methods to reduce the major problem of low adherence to medication and lifestyle modification.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11
 • [1]2Nästa
Typ av publikation
tidskriftsartikel (8)
rapport (1)
annan publikation (1)
bokkapitel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (9)
övrigt vetenskapligt (2)
Författare/redaktör
Wennberg, Patrik, 19 ... (5)
Rosengren, Annika, 1 ... (3)
Molnár, Peter, 1967 (3)
Andersson, Eva M., 1 ... (3)
Stockfelt, Leo, 1981 (3)
Hellström, Åke (2)
visa fler...
Johansson, Christer (2)
Forsberg, Bertil (2)
Forsberg, Bertil, pr ... (2)
Pershagen, G (2)
Wennberg, Peter (2)
Lindahl, Bernt (2)
Nilsson Sommar, Joha ... (2)
Ng, Nawi (2)
Norberg, Margareta (2)
Lindahl, Bertil, 195 ... (2)
Andersson, N (2)
Lundborg, Magnus (2)
Grönlund, Christer (2)
Barregård, Lars, 194 ... (2)
Sällsten, Gerd, 1952 (2)
Leander, K (2)
Rizzuto, D (2)
Näslund, Ulf (2)
Nordin, Steven, 1960 ... (2)
Segersson, D. (2)
Bellander, T (1)
Lindahl, Erik, 1972- (1)
Andersson, Niklas (1)
Bråbäck, Lennart (1)
Pershagen, Göran (1)
Lager, Anton (1)
Lager, A (1)
Pedersen, Nancy L (1)
Rizzuto, Debora (1)
Johansson, Helene, 1 ... (1)
Sommar, Johan (1)
Bellander, Tom (1)
Leander, Karin (1)
Rocklöv, Joacim, Pro ... (1)
Gidhagen, Lars (1)
Segersson, David (1)
Hultdin, Johan (1)
Olsson, David (1)
Oudin, Anna (1)
Weinehall, Lars (1)
Lindvall, Kristina, ... (1)
Nordin, Maria (1)
Lindahl, Erik (1)
Carlberg, Bo (1)
visa färre...
Lärosäte
Umeå universitet (5)
Göteborgs universitet (3)
Stockholms universitet (3)
Uppsala universitet (2)
Karolinska Institutet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
visa fler...
Högskolan Väst (1)
Lunds universitet (1)
Naturvårdsverket (1)
visa färre...
Språk
Engelska (9)
Svenska (1)
Finska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (6)
Naturvetenskap (2)
Samhällsvetenskap (1)
Humaniora (1)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy