SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "elisabeth mangrio "

Sökning: elisabeth mangrio

 • Resultat 1-10 av 33
 • [1]234Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Mangrio, Elisabeth, et al. (författare)
 • A qualitative study of refugee families’ experiences of the escape and travel from Syria to Sweden
 • 2018
 • Ingår i: BMC Research Notes. - : BioMed Central. - 1756-0500 .- 1756-0500. ; 11:594
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: Research shows that, depending on the route of travel during the escape, the journey presents the refugees with different health risks. Traumatic events during flight may have long-lasting physical and psychological effects on the refugee children. Therefore, it is important to illuminate the experiences that refugee families arriving in Sweden have endured during their flight. A qualitative study was conducted through interviews with fifteen recently arrived Syrian refugee families. Results: The parents described different reasons as to why they as families had to escape the war. Some families had lost jobs and loved ones in the war and did not want their children to die as well. They mentioned that the journeys varied between 10 and 40 days and were usually filled with struggles and threats. The escape to Sweden was expressed as an emotionally trying journey. Many parents talked about the fear and terror the children felt. Traumatic events during the escape, such as separation from family, death of family members, sexual violence, kidnapping or extortion may have long-lasting physical and psychological effects on the refugee children and their families. Therefore, health care workers meeting and caring for these families after arrival must pay close attention to that.
 •  
2.
 • Mangrio, Elisabeth, et al. (författare)
 • Newly arrived refugee parents in sweden and their experience of the resettlement process : A qualitative study
 • 2020
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health. - : Sage Publications. - 1403-4948 .- 1651-1905. ; 48:7, s. 699-706
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aims: The Swedish public support system for integration and establishment of newly arrived refugees includes an individualized introduction plan, containing language, civic and health information classes. As the plan requires active involvement, the simultaneous establishment of childcare and school start for children risks creating additional challenges and frustrations. The aim of the study was to explore the experience of adjustment among newly arrived refuge parents in the resettlement process, so as to understand how this risk may be mitigated. Methods: A qualitative study conducted with 24 Syrian refugee parents participating in the resettlement process and having received asylum status. Results: Parents experienced stress due to long waiting times for residence permits and the struggle to find stable housing. The parents established themselves by enrolling in language studies and looking for employment. They also faced challenges adjusting socially since they were mainly meeting people from their own country and therefore felt excluded from the Swedish society. Conclusions: The parents describe the experiences of having escaped from a war-torn country and arrived in new surroundings as mainly challenging for their current situation. Feelings of uncertainty arise as families struggle with daily life while waiting for residence permits, finding stable housing, learning a language and adjusting to new social circumstances. Having this in mind, we conclude that this group of refugees is exposed to health risks in the near future and as such is in need of additional support.
 •  
3.
 •  
4.
 • Mangrio, Elisabeth, et al. (författare)
 • Refugee women's experience of the resettlement process : a qualitative study.
 • 2019
 • Ingår i: BMC Women's Health. - : BioMed Central. - 1472-6874 .- 1472-6874. ; 19:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: Resettlement can be particularly challenging for women as having a lower socioeconomic status and language barriers, may impede women's access to education, employment opportunities, health-care services, as well as the cultural, social, material and resilience factors that facilitate adjustment and adaption. Thus, the aim of this study is to further explore the perception of refugee women in Sweden concerning their situation during active participation in the resettlement process in the country. METHODS: Qualitative interview study with 11 recently arrived refugee women who had received their residence permits and were enrolled in the resettlement process. The interviews were conducted in Swedish with the support of an authorized Arabic translator present by telephone. RESULTS: Refugee women suffered from being separated from their loved ones and felt compelled to achieve something of value in the host country. All experienced both physical and mental anguish. CONCLUSIONS: Stakeholders in societies that receive refugee women should stress the importance of finding opportunities for and fast entrance into employment in the host countries. This would be beneficial for the integration and well-being of refugee women after migration.
 •  
5.
 • Mangrio, Elisabeth, et al. (författare)
 • Understanding experiences of the Swedish health care system from the perspective of newly arrived refugees
 • 2018
 • Ingår i: BMC Research Notes. - 1756-0500 .- 1756-0500. ; :11
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective Refugees seek medical advice for a variety of reasons. Previous research suggests that understanding the refugees´ experiences of and access to healthcare are important factors for improving their health as access to healthcare has been found to be a leading health indicator. Therefore, the aim of this study was to illuminate experiences of the Swedish health care system from the perspective of newly arrived refugees. Results More than 70 % of newly arrived refugees in the county of Scania were in need of health care during the last 3 months of 2015-2016. They did not seek care to the same extent as the general population. The main reasons were explained as too high costs, long waiting times and language difficulties. Some disclosed being denied access to health care for reasons, such as being denied care when seeking emergency room for stomach problems and being denied follow-up care for diabetes.
 •  
6.
 • Mangrio, Elisabeth, 1978-, et al. (författare)
 • Nyanlända flyktingars upplevelse av hälsa under etableringen i Sverige : Delrapport från MILSA 2.0
 • 2020
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • BakgrundMigration överlag är en faktor som kan leda till ökade stressnivåer bland migranter vilket ofta kan bero på de omständigheter som förekommit kring själva flykten. Efter att de nyanlända anlänt till värdlandet väntar ofta en period av osäker väntan på uppehållstillstånd vilket har tydligt visat sig korrelera negativt med den psykiska hälsan. I samband med beviljat uppehållstillstånd påbörjas en rad stödinsatser för etablering i samhället. I Sverige erbjuds alla nyanlända att delta i etableringsprocessen vilken innebär ett individanpassat stöd för den nyanländes etablering i samhället. En grundförutsättning för ett aktivt deltagande i etableringsprocessen är en god hälsa samt en stabil tillvaro i form av en trygg boendesituation. En särskilt utsatt grupp bland de nyanlända är familjer med barn där utmaningarna med etableringen är betydligt mer skiftande jämfört med de ensamstående. Dessutom utgör nyanlända kvinnor av olika anledningar en särskilt utsatt grupp. Det är därmed av vikt att närmare belysa hur de nyanlända familjerna och särskilt de nyanlända kvinnorna ser på sin hälsa och sin situation under etableringsprocessen i Sverige.SyfteSyftet med studien var att belysa nyanlända familjers upplevelse av hälsa under det att de deltar i etableringsprocessen samt att särskilt belysa nyanlända kvinnors situation under etableringen.Material och metodFöreliggande rapport utgörs av två delstudier genomförda med kvalitativ forskningsmetod. Båda delstudierna har baserats på insamlat material genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har baserats på semi-strukturerade frågescheman som innebär att ett antal övergripande frågor eller teman använts som utgångspunkt vid intervjuerna. Totalt genomfördes 26 intervjuer varav 15 med fokus på familjer och 11 med fokus på kvinnornas situation. Det insamlade materialet har i den första delstudien bearbetats med Attride-Stirlings metod i form av ett tematiskt nätverk och i den andra delstudien med Burnards metod för innehållsanalys. Eftersom det förekommer svårigheter med språket så tidigt inpå flykten till Sverige genomfördes intervjuerna med hjälp av auktoriserade tolkar. Alla intervjuer utfördes i Skåne län.SlutsatsNyanlända familjer i etableringen kämpade med väntan på ett erhålla uppehållstillstånd och utmanades även av att hitta ett stabilt boende för sina familjer. Barnen trivdes bra i skolan och föräldrarna drevs av att lära sig det svenska språket samt att komma in på arbetsmarknaden. Detta upplevdes dock10som en utmaning. En del av föräldrarna led även av att ha familjemedlemmar kvar i hemlandet och utmanades av den nya sociala situationen i Sverige. Vad gäller kvinnornas situation specifikt framkom det att återföreningen med familjemedlemmar var viktig eftersom saknaden efter dem ansågs kunna påverka den psykiska hälsan negativt. Kvinnorna i studien verkade vara ivriga till att lära sig språket och att komma in på arbetsmarknaden.Sammanfattningsvis är det viktigt att påpeka att föreliggande undersökning avsåg att studera upplevelsen av hälsa men att detta tema av respondenterna besvarades i relation till hälsans bestämningsfaktorer såsom arbetslöshet, delaktighet och svenskt socialt nätverk samt trygg boendesituation.
 •  
7.
 • Rämgård, Margareta, et al. (författare)
 • Strategies for diversity: medical clowns in dementia care : an ethnographic study
 • 2016
 • Ingår i: BMC Geriatrics. - : BMC. - 1471-2318 .- 1471-2318. ; :16
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: As nursing homes become increasingly diverse, dementia care needs a wider range of culturally responsive strategies for individual and collective social interactions. While previous studies conclude that medical clowns have positive effects on verbal and non verbal social interactions, research is lacking from the perspective of residents’ cultural background. Aim: The aim of this study was to identify interaction strategies employed by medical clowns in culturally diverse dementia care settings Method: An ethnographic approach was used and data were collected through observation of interactions between medical clowns and residents with dementia in two nursing homes during a ten week period. Results: The observations showed that the medical clowns interacted with residents by being tuned in and attentive to the residents as individuals with a unique life-history, confirming each person´s sense of self. The clowns used sensory triggers, encouragement and confirmation in culturally responsive ways to bond socially with the residents in their personal spaces. The clowns involved objects in the daily environment that were meaningful for the residents, and paid attention to significant places and habits in the past. The clowns further contributed to joint interaction in the common spaces in the nursing homes, using music and drama Conclusion: The strategies employed by medical clowns in activities with older people with dementia appear to support social interaction. The medical clowns used the social and material environment in culturally responsive ways to strengthen individuals’ sense of self, while contributing to a sense of togetherness and interaction among residents in the common spaces. Findings suggest that both verbal and non-verbal cultural content affected social interaction. The non-demanding encouraging way the clowns tuned in to the residents as individuals could help nurses and staff members improve ways of communication in social activities inside the nursing home.
 •  
8.
 • Stenberg, Marie, et al. (författare)
 • Formative peer assessment in healthcare education programmes : protocol for a scoping review.
 • 2018
 • Ingår i: BMJ Open. - : BMJ Publishing Group Ltd. - 2044-6055 .- 2044-6055. ; 8:11
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Introduction: In formative peer assessment, the students give and receive feedback from each other and expand their knowledge in a social context of interaction and collaboration. The ability to collaborate and communicate are essential parts of the healthcare professionals’ competence and delivery of safe patient care. Thereby, it is of utmost importance to support students with activities fostering these competences during their healthcare education. The aim of the scoping review is to compile research on peer assessment presented in healthcare education programmes, focusing formative assessment. The result of the scoping review will form the basis for developing and conducting an intervention focusing collaborative learning and peer assessment in a healthcare education programme. Methods and analysis: The scoping review will be conducted by using the framework presented by Arksey & O’Malley and Levac et al. The primary research question is: How are formative peer assessment interventions delivered in healthcare education? The literature search will be conducted in the peer-reviewed databases PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Education Research Complete and Education Research Centre between September and December 2018. Additional search will be performed in Google Scholar, hand-searching of reference lists of included studies and Libsearch for identification of grey literature. Two researchers will independently screen title and abstract. Full-text articles will be screened by three researchers using a charting form. Studies meeting the inclusion criteria will be critically evaluated using the Critical Appraisal Skills Programme. A flow diagram will present the included and excluded studies. A narrative synthesis will be conducted by using thematic analysis as presented by Braun and Clarke. The findings will be presented under thematic headings using a summary table. To enhance validity, stakeholders from healthcare education programmes and healthcare institutions will be provided with an overview of the preliminary results. Ethics and dissemination: Research ethics approval is not required for the scoping review.
 •  
9.
 • Stenberg, Marie, et al. (författare)
 • Formative peer assessment in higher healthcare education programmes : a scoping review
 • 2021
 • Ingår i: BMJ Open. - : BMJ Publishing Group Ltd. - 2044-6055 .- 2044-6055. ; 11:2
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Objectives Formative peer assessment focuses onlearning and development of the student learning process.This implies that students are taking responsibility forassessing the work of their peers by giving and receivingfeedback to each other. The aim was to compile researchabout formative peer assessment presented in higherhealthcare education, focusing on the rationale, theinterventions, the experiences of students and teachersand the outcomes of formative assessment interventions.Design A scoping review.Data sources Searches were conducted until May 2019in PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied HealthLiterature, Education Research Complete and EducationResearch Centre. Grey literature was searched in LibrarySearch, Google Scholar and Science Direct.Eligibility criteria Studies addressing formative peerassessment in higher education, focusing on medicine,nursing, midwifery, dentistry, physical or occupationaltherapy and radiology published in peer-reviewedarticlesor in grey literature.Data extractions and synthesis Out of 1452 studies,37 met the inclusion criteria and were critically appraisedusing relevant Critical Appraisal Skills Programme, JoannaBriggs Institute and Mixed Methods Appraisal Tool tools.The pertinent data were analysed using thematic analysis.Result The critical appraisal resulted in 18 includedstudies with high and moderate quality. The rationale forusing formative peer assessment relates to giving andreceiving constructive feedback as a means to promotelearning. The experience and outcome of formativepeer assessment interventions from the perspectiveof students and teachers are presented within threethemes: (1) organisation and structure of the formativepeer assessment activities, (2) personal attributes andconsequences for oneself and relationships and (3)experience and outcome of feedback and learning.Conclusion Healthcare education must considerpreparing and introducing students to collaborativelearning, and thus develop well-designedlearningactivities aligned with the learning outcomes. Since peercollaboration seems to affect students’ and teachers’experiences of formative peer assessment, empiricalinvestigations exploring collaboration between studentsare of utmost importance.
 •  
10.
 • Stenberg, Marie, et al. (författare)
 • Preceptors' experiences of using structured learning activities as part of the peer learning model : A qualitative study
 • 2020
 • Ingår i: Nurse Education in Practice. - : Elsevier. - 1471-5953 .- 1873-5223. ; 42
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The clinical environment is a vital component of nurse education, constantly changing due to constraints of the current health care systems such as increasing number of students and a limited number of preceptors. Peer learning, is gaining momentum as an educational model highly suitable for clinical placements. The peer learning model incorporates structured learning activities that support student activity, but little is reported of the actual structure and content of those activities. Thereby, the aim of this study was to explore precepting nurses’ experience of using structured learning activities as part of the peer learning model during clinical placement. We used a qualitative research approach, using two open self-administered global questions. The result is based on the analysis of the written responses from 62 preceptors. Four categories followed the analysis: An opportunity for collaboration, An occasion for reflection, A new educational structure, and Recommendations for development. The preceptors perceived the structured learning activities as beneficial for increased collaboration and reflection among students. Moreover, utilizing the structured learning activities was perceived to be time saving for the preceptors, however this is an area where further research is needed.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 33
 • [1]234Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy