SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Agnidakis, Paul, 1974-, et al. (författare)
 • I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård : Metodutveckling utifrån exemplet Statens fastighetsverk i Sverige
 • 2018
 • Ingår i: Kulturstudier. - København : Dansk Historisk Fællesråd. - 1904-5352 .- 1904-5352. ; 9:1, s. 167-198
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv och metoder, hämtade från etnologin och kulturgeografin, och med en empirisk utgångspunkt i tre kulturmiljöer som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) i Sverige, analyserar artikeln historiebruk i form av kulturarvsproduktion och föreslår ett applicerbart normkritiskt samt i förlängningen normkreativt angreppssätt för att möjliggöra alternativa, varierade och mer inkluderande historieskildringar kring kulturmiljöer. Genom att utveckla och integrera dessa synsätt och verktyg vill artikeln argumentera för att man får tillgång till nya berättelser om platsen; berättelser som går utöver den traditionella, „normala“ historien om staten, enskilda byggnaders materiella utformning och den sociokulturella och ekonomiska eliten. En långsiktig effekt blir att det möjliggör ökad mångfald och inkludering både i fråga om förmedling och representation av platser som komplexa rumsliga och sociokulturella helheter.
 •  
2.
 •  
3.
 • Mäntymäki, Tiina, et al. (författare)
 • Introduction
 • 2015
 • Ingår i: Deviant women. - Oxford : Peter Lang Publishing Group. - 9783631643297 - 9783653033199 ; , s. 9-25
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • The construct of the deviant woman is analysed from literary, sociolinguistic and historical-cultural perspectives, revealing insights about cultures and societies. Furthermore, the studies recognise and explain the significance of the concept of deviance in relation to gender that bespeaks a contemporary cultural concern about narratives of femininity.
 •  
4.
 • Mäntymäki, Tiina, et al. (författare)
 • Introduction
 • 2015
 • Ingår i: Deviant Women. - Oxford : Peter Lang Publishing Group. - 9783653995923 ; , s. 9-25
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • The construct of the deviant woman is analysed from literary, sociolinguistic and historical-cultural perspectives, revealing insights about cultures and societies. Furthermore, the studies recognise and explain the significance of the concept of deviance in relation to gender that bespeaks a contemporary cultural concern about narratives of femininity.
 •  
5.
 • Nilsson, Gabriella, et al. (författare)
 • Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som ”offer” eller ”förövare”, så när vi läser tidningen, tittar på tv eller går på bio. Hela världen kan förefalla organiserad med utgångspunkt i våld. Med våld upprätthålls stater, grupphierarkier och individuella maktpositioner. Merparten av våldsutövarna är män liksom hälften av offren. Den andra hälften av offren är kvinnor och barn. Det här mönstret är globalt och historiskt konstant och gör att vi, som i titeln på den här boken, kan tala om att våld har ett kön. Våldets kön närmar sig våld som kulturell företeelse. Vilka betydelser har våld i olika historiska och samhälleliga kontexter? Vilka funktioner fyller våldet på en strukturell nivå och för enskilda individer? Vilka konsekvenser får våldet för våldsutsatta personer? Genom att placera våld i sin historiska och kulturella kontext synliggörs dess samhälleliga funktioner, de normer det utgår ifrån och vilken kulturell mening det bär. Våldets kön riktar sig till studenter på högskolenivå, särskilt de professionsutbildningar där studenterna i framtiden kommer att möta våldsutövning och våldsutsatthet. Den kan även användas i andra typer av utbildningar, såsom i fortbildning av personer som redan arbetar i verksamheter där de direkt eller indirekt möter en våldsproblematik.
 •  
6.
 • Arvidson, Mats (författare)
 • An Imaginary Musical Road Movie : Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider"
 • 2016
 • Bok (refereegranskat)abstract
  • An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as a concept and phenomenon. Musicologist Mats Arvidson claims that a deep understanding of an intermedial music culture is a prerequisite for knowing how to interpret a work like Highway Rider. Having such an intermedial framework at hand further enables the integration of formal and structural analysis with cultural, historical and technological aspects of music. In a captivating manner, Arvidson shows how Highway Rider circulates in and through different cultural systems, and in doing so, explains how, where and when musical meaning is produced. Highway Rider is understood as a transmedial phenomenon both through its genre-specificity and its narrative structure, that is, as an imaginary musical road movie whose story raises questions about the meaning of life. The study is addressed to musicologists interested in issues related to intermediality, as well as to researchers within the field of cultural studies, film studies, media studies, visual studies and comparative literature. The idea of ‘music alone’ as an independent auditory medium expressed in the institutions of today’s academia does not resonate with how we listen to and perceive music in everyday life; music is always accompanied with paratexts such as programme notes, LP sleeve images or other types of media. This idea forms the basis for this essay and is used to present a number of issues concerning meaning production: How, where and when is musical meaning produced? To be more specific, this essay deals with how an intermedial music culture can be described and analysed through one specific case study. Intermediality arises in the crossings between constructed media borders, which means that different aspects of a specific medium can be transgressed in various ways. Based on the American composer and jazz musician Brad Mehldau’s (1970–) most complex instrumental works, the concept album Highway Rider (2010), this essay explores how such an album can be understood within an intermedial music culture. It merges formal and structural analysis with cultural, historical, technological and psychoanalytic aspects of music emphasising the role of subjectivity in the production of meaning. By offering a varied and broad theoretical and methodological framework, the author demonstrates ways to approach the work using concepts like transmediality, intermedial reference, meta-reference, iconicity, semiotics, paratext, psychoanalysis and ecological psychology.
 •  
7.
 • Becker, Karin, et al. (författare)
 • Visuella kulturstudier
 • 2007
 • Ingår i: Kulturstudier i Sverige. - : Studentlitteratur, Stockholm. - 9781845203689
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 • Berggren, Lars, et al. (författare)
 • Den arbetarhistoriska miljön på Historiska institutionen
 • 2023
 • Ingår i: På dragande kall och ämbetes vägnar : En vänskrift till Ingegerd Christiansson - En vänskrift till Ingegerd Christiansson. - : Historiska institutionen, Lunds Universitet. - 9789152758120 - 9789152758137 ; , s. 81-84
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
9.
 • Berättelser, retorik och medier : Texter till minne av Sofi Qvarnström
 • 2020
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Sofi Qvarnström var lektor i retorik vid Lunds universitet. Hon avled i augusti 2018. Hon var en person som berörde många, både som akademiker och som medmänniska. Berättelser, retorik och medier samlar elva texter skrivna av vänner och kollegor till Sofi. Texterna tar sina utgångspunkter i hennes forskningsintressen, hennes lärargärning och i de existentiella frågor som väcks i samband med att en närstående rycks bort. Boken är indelad efter Sofis teoretiska infallsvinklar och hennes empiriska intressen. I bokens första del behandlas berättandet – såväl de berättelser vi delar med våra medmänniskor och berättandets retorik i sakprosa och bilder. Bokens andra del behandlar medier och retorik, dels hur medieformer påverkar det som kommuniceras i dem, dels retoriska principer för argumentation. I bokens avslutande del behandlas teman från moderniseringen av Sverige. Här får vi ta del av diskussioner om litteraturen och scenkonsten i förhållande till kvinnokampen, och om betydelsen av före- och framställningar om Norrland.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (52645)
bokkapitel (38942)
konferensbidrag (18331)
recension (15606)
doktorsavhandling (14258)
bok (8997)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (5564)
annan publikation (5331)
rapport (5196)
konstnärligt arbete (3661)
forskningsöversikt (855)
licentiatavhandling (530)
proceedings (redaktörskap) (528)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (90474)
refereegranskat (55012)
populärvet., debatt m.m. (22657)
Författare/redaktör
Linderson, Hans (1517)
Harrison, Dick (1264)
Zander, Ulf (589)
Tapper, Michael (478)
Munthe, Christian, 1 ... (470)
Hansson, Sven Ove (457)
visa fler...
Ekerman, Petrus, 169 ... (445)
Dunér, David (430)
Sörlin, Sverker (409)
Hedling, Erik (385)
Söderhäll, Bengt (378)
Jarlert, Anders (332)
Sorgenfrei, Simon (330)
Grub, Frank Thomas, ... (318)
Larsson, Lars (306)
Hansson, Anton (300)
Hansson, Kristofer (298)
Enkvist, Inger (287)
Fant, Eric Michael, ... (284)
Gärdenfors, Peter (273)
Karlsson, Klas-Göran (270)
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (263)
Strömquist, Siv (248)
Andersson, Lars Gust ... (242)
Tranér, Johan Vindic ... (241)
Wienberg, Jes (238)
Strandberg, Svante, ... (236)
Knös, Gustaf, 1773-1 ... (235)
Paradis, Carita (231)
Salomon, Kim (225)
Sorgenfrei, Simon, D ... (221)
Rosen, Astrid von, 1 ... (211)
Möller, Daniel (206)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (204)
Stenström, Thure, 19 ... (203)
Holtorf, Cornelius, ... (201)
Wallenstein, Sven-Ol ... (201)
Allwood, Jens, 1947 (197)
Östling, Johan (195)
Wallerius, Nils, 170 ... (187)
Andersson, Hans (184)
Sonesson, Göran (180)
Rosenberg, Tiina (179)
Jonsson, Stefan, 196 ... (177)
Jönsson, Lars-Eric (174)
Olofsson, Magnus (173)
Karlsson, Anna-Malin ... (173)
Nyström, Staffan, 19 ... (172)
Olsson, Erik J (170)
Werner, Yvonne Maria (170)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (40683)
Lunds universitet (29993)
Stockholms universitet (21181)
Göteborgs universitet (19990)
Umeå universitet (8672)
Södertörns högskola (8182)
visa fler...
Linnéuniversitetet (7902)
Riksantikvarieämbetet (6436)
Kungliga Tekniska Högskolan (5112)
Linköpings universitet (3808)
Örebro universitet (2706)
Karlstads universitet (2673)
Högskolan Dalarna (2450)
Chalmers tekniska högskola (2086)
Luleå tekniska universitet (1991)
Mittuniversitetet (1483)
Malmö universitet (1477)
Institutet för språk och folkminnen (1441)
Högskolan i Gävle (1251)
Högskolan Kristianstad (1232)
Jönköping University (975)
Högskolan i Borås (879)
Konstfack (855)
Högskolan i Halmstad (704)
Sveriges Lantbruksuniversitet (675)
Mälardalens universitet (630)
Enskilda Högskolan Stockholm (582)
Högskolan Väst (467)
Försvarshögskolan (457)
Nationalmuseum (453)
Marie Cederschiöld högskola (347)
Stockholms konstnärliga högskola (312)
Högskolan i Skövde (306)
Kungl. Musikhögskolan (247)
Kungl. Konsthögskolan (164)
Gymnastik- och idrottshögskolan (148)
Nordiska Afrikainstitutet (145)
Blekinge Tekniska Högskola (131)
Karolinska Institutet (111)
RISE (83)
Naturhistoriska riksmuseet (64)
Röda Korsets Högskola (27)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (9)
Sophiahemmet Högskola (5)
Naturvårdsverket (4)
visa färre...
Språk
Svenska (76981)
Engelska (72372)
Latin (7429)
Tyska (3531)
Franska (2145)
Spanska (984)
visa fler...
Danska (927)
Italienska (622)
Norska (512)
Finska (508)
Ryska (478)
Polska (343)
Portugisiska (252)
Odefinierat språk (174)
Nygrekiska (134)
Estniska (126)
Nederländska (125)
Japanska (103)
Kinesiska (98)
Isländska (94)
Grekiska, klassisk (82)
Arabiska (80)
Turkiska (62)
Rumänska (57)
Ungerska (56)
Persiska (55)
Bulgariska (41)
Lettiska (34)
Tjeckiska (32)
Ukrainska (32)
Serbiska (31)
Kroatiska (26)
Esperanto (23)
Slovakiska (16)
Litauiska (15)
Hindi (15)
Nynorsk (14)
Annat språk (14)
Katalanska (10)
Iriska (10)
Slovenska (8)
Hebreiska (6)
Koreanska (6)
Samiska (6)
Baluchi (6)
Flera språk (5)
Bokmål (5)
Albanska (4)
Bosniska (4)
Indonesiska (3)
Kurdiska (2)
Belarusiska (2)
Mongoliskt språk (2)
Färöiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (168595)
Samhällsvetenskap (15584)
Naturvetenskap (4994)
Teknik (1891)
Medicin och hälsovetenskap (1832)
Lantbruksvetenskap (711)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy