SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Annan humaniora) hsv:(Etnologi) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Annan humaniora) hsv:(Etnologi)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Agnidakis, Paul, 1974-, et al. (författare)
 • I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård
 • 2018
 • Ingår i: Kulturstudier. - København : Dansk Historisk Fællesråd. - 1904-5352 .- 1904-5352. ; 9:1, s. 167-198
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv och metoder, hämtade från etnologin och kulturgeografin, och med en empirisk utgångspunkt i tre kulturmiljöer som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) i Sverige, analyserar artikeln historiebruk i form av kulturarvsproduktion och föreslår ett applicerbart normkritiskt samt i förlängningen normkreativt angreppssätt för att möjliggöra alternativa, varierade och mer inkluderande historieskildringar kring kulturmiljöer. Genom att utveckla och integrera dessa synsätt och verktyg vill artikeln argumentera för att man får tillgång till nya berättelser om platsen; berättelser som går utöver den traditionella, „normala“ historien om staten, enskilda byggnaders materiella utformning och den sociokulturella och ekonomiska eliten. En långsiktig effekt blir att det möjliggör ökad mångfald och inkludering både i fråga om förmedling och representation av platser som komplexa rumsliga och sociokulturella helheter.
 •  
2.
 • Nilsson, Gabriella, et al. (författare)
 • Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som ”offer” eller ”förövare”, så när vi läser tidningen, tittar på tv eller går på bio. Hela världen kan förefalla organiserad med utgångspunkt i våld. Med våld upprätthålls stater, grupphierarkier och individuella maktpositioner. Merparten av våldsutövarna är män liksom hälften av offren. Den andra hälften av offren är kvinnor och barn. Det här mönstret är globalt och historiskt konstant och gör att vi, som i titeln på den här boken, kan tala om att våld har ett kön. Våldets kön närmar sig våld som kulturell företeelse. Vilka betydelser har våld i olika historiska och samhälleliga kontexter? Vilka funktioner fyller våldet på en strukturell nivå och för enskilda individer? Vilka konsekvenser får våldet för våldsutsatta personer? Genom att placera våld i sin historiska och kulturella kontext synliggörs dess samhälleliga funktioner, de normer det utgår ifrån och vilken kulturell mening det bär. Våldets kön riktar sig till studenter på högskolenivå, särskilt de professionsutbildningar där studenterna i framtiden kommer att möta våldsutövning och våldsutsatthet. Den kan även användas i andra typer av utbildningar, såsom i fortbildning av personer som redan arbetar i verksamheter där de direkt eller indirekt möter en våldsproblematik.
 •  
3.
 • Becker, Karin, et al. (författare)
 • Visuella kulturstudier
 • 2007
 • Ingår i: Kulturstudier i Sverige. - : Studentlitteratur, Stockholm. - 9781845203689
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 • Edkvist, Ingela (författare)
 • The performance of tradition : An ethnography of Hira Gasy popular theatre in Madagascar
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This study deals with the popular theatre performance of Hira Gasy, and its actors andaudiences in the central highland regions of Imerina and northern Betsileo in Madagascar. The Hira Gasy has developed from a court to a rural performance during the last two centuries, a period influenced by first the British and then by the French presence in the country. Today, the performances are given in diverse contexts, the most common being in connection with reburial ceremonies. The Hira Gasy troupes all have a common form of their performance, with speeches, songs, acrobatics, dance and music, while the content is unique for each troupe, although given in a culturally recognized form. The study is based on 19 months of fieldwork divided into five periods between1991 and 1996. The main argument is that the Hira Gasy performances provide a forumin which the problems of identification and belonging are discussed. The `foreigner' isused as a `mirror image' for the rural and the poor in their aims to assert and shape theirsense of belonging in a changing society. The symbols of identification - the ancestralland, the common tomb, and the family solidarity - are felt to be threatened by increasingindividualization and the decrease in the fulfillment of the ancestral duties. For the ruralpoor their feelings of marginality and powerlessness in relation to the economically andpolitically powerful urban elite are expressed in Hira Gasy. Through the practice ofcustom they sustain their moral dignity, which is one of the most important means inorder to remain malagasy. The Hira Gasy performances are indigenious arenas for existential and moral discussions, and for providing a sense of belonging in a problematic reality shaped by both the `way of the ancestors' and the `way of the foreign'.
 •  
5.
 • Eriksson Baaz, Maria, 1971-, et al. (författare)
 • Exploring the Backstage : Methodological and Ethical Issues Surrounding the Role of Research Brokers in Insecure Zones
 • 2019
 • Ingår i: Civil Wars. - 1369-8249 .- 1743-968X. ; 21:2, s. 157-178
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The contribution and situation of research brokers problematically tend to be shrouded in silence in most research texts. In this article we probe into the particular ethical and methodological challenges that we may encounter when working with brokers in conflict settings, drawing upon existing literature and contributions of this special issue. Reposing on post-colonial perspectives, we problematize both the increasing securitization of conflict research with its one-sided focus on researcher safety and the notion of researcher responsibility. Moreover, we argue that the inequalities marking researcher-broker relations are often particularly glaring in conflict settings, thus increasing the risk for exploitation.
 •  
6.
 •  
7.
 • Jönsson, Håkan, et al. (författare)
 • Var ska vi mötas när butikerna försvinner?
 • 2019
 • Ingår i: Svenska Dagbladet, Stockholm. - : Svenska Dagbladet. - 1101-2412. ; , s. 8-8
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Beslutsfattare bör inse betydelsen av butikers vara eller inte vara för samhällets utveckling innan det är för sent, skriver Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, och Håkan Jönsson, docent i etnologi.
 •  
8.
 • Lutz, Peter A. (författare)
 • Tinkering Care Moves : Senior Home Care in Practice
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation builds on the current anthropological studies of care relations in practice. It draws inspiration from science and technology studies (STS) and postfeminist technoscience. A qualitative ethnographic approach grounds the empirical data collection and analysis. This entails ethnographic fieldwork with senior home care in the United States and Sweden during 2007–2008 and 2011–2012. Analytical attention centers on how movements situate various tensions of senior home care in practice. Four interrelated published works comprise the main thematic chapters. Each article exemplifies how human and nonhuman relations move and mediate care. They develop several heuristic terms that advance ideas about how older people, aging bodies, technologies, spaces, and times that tinker each other through movements of care in practice. The comprehensive summary frames these articles with an overview of the primary thematic orientations and methodological concerns. A discussion of the main contributions and implications of the dissertation concludes the work.
 •  
9.
 • Politiska projekt, osäkra kulturarv : Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade satsningar och projekt som handlade om både hur kulturarv kunde tjäna samhället och vad som borde ingå i kategorin kulturarv.Boken handlar om dessa projekt och om hur olika företeelser diskuterades som möjliga kulturarv. Vilka sociala kategorier borde representeras? Hur kunde kulturarv användas? För vad och vem var begreppet tillämpbart?I boken undersöks dels svenska och europeiska kampanjer, dels förhandlingar om företeelser vars kulturarvsstatus är och har varit vacklande. Hemslöjdsrörelsens historia med särskild fokus på virkning som omtvistat kulturarv är ett exempel. Biologiskt kulturarv i form av den välkända Linderödsgrisen, ett annat. Mångtydiga platser – inte sällan med industrihistoriskt förflutet – som vacklar mellan kulturarv och naturligt förfall, är ett tredje exempel. Gemensamt för dessa olika exempel är att de alla väcker frågor om vad som är och borde vara kulturarv.Fallstudierna ramas in av två kapitel om den offentliga kulturarvspolitiken under 1990-talet och det tidiga 2000-talet. En serie kampanjer och projekt, i Europa och i Sverige, tog som utgångpunkt kulturarvens tänkta förmåga att bidra till en föreställd gemenskap och mångfald. Varför och på vilket sätt kom kulturarvsbegreppet åter i användning på detta sätt? Författarna är verksamma i ämnena arkeologi, etnologi, konstvetenskap, kulturvård och museologi.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1338)
bokkapitel (1196)
recension (469)
konferensbidrag (350)
doktorsavhandling (254)
bok (245)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (215)
rapport (114)
annan publikation (46)
forskningsöversikt (18)
konstnärligt arbete (11)
proceedings (redaktörskap) (9)
licentiatavhandling (9)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (2318)
refereegranskat (1367)
populärvet., debatt m.m. (585)
Författare/redaktör
Hansson, Kristofer (215)
Jönsson, Lars-Eric (149)
Löfgren, Orvar (125)
Hagström, Charlotte (108)
Lundin, Susanne (102)
Ronström, Owe, 1953- (96)
visa fler...
Meurling, Birgitta (89)
Lilja, Agneta (89)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (87)
Åkesson, Lynn (86)
Willim, Robert (85)
Idvall, Markus (74)
Jönsson, Håkan (74)
O'Dell, Thomas (66)
Ehn, Billy (57)
Nilsson, Gabriella (56)
Gustavsson, Karin (56)
Gunnarsson Payne, Je ... (56)
Sjögård, Göran (56)
Lundgren, Anna Sofia ... (50)
Palmenfelt, Ulf, 194 ... (49)
Sjöholm, Carina (45)
Öhlander, Magnus, 19 ... (44)
Pripp, Oscar (42)
Fredriksson, Cecilia (41)
Salomonsson, Karin (38)
Arvastson, Gösta (37)
Karlsson Minganti, P ... (36)
Pettersson, Helena (35)
Alvarsson, Jan-Åke, ... (32)
Zackariasson, Maria, ... (32)
Peterson, Per (32)
Frykman, Jonas (30)
Bringéus, Nils-Arvid (30)
Nilsson, Fredrik (28)
Wolanik Boström, Kat ... (26)
Blehr, Barbro (25)
Stoor, Krister, 1959 ... (24)
Ideland, Malin (24)
Graden, Lizette (24)
Hugoson, Marlene, 19 ... (24)
Enevold, Jessica (24)
Lilja, Agneta, 1950- (24)
Zackariasson, Maria (24)
Silow Kallenberg, Ki ... (23)
Berglund-Lake, Håkan (22)
Alftberg, Åsa (21)
Irwin, Rachel (21)
Swahn, Jan-Öjvind (21)
Celander, Hilding, 1 ... (21)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (1445)
Uppsala universitet (889)
Umeå universitet (593)
Södertörns högskola (479)
Stockholms universitet (474)
Institutet för språk och folkminnen (193)
visa fler...
Malmö universitet (99)
Linnéuniversitetet (48)
Mittuniversitetet (39)
Linköpings universitet (38)
Högskolan i Borås (31)
Kungliga Tekniska Högskolan (28)
Högskolan i Halmstad (25)
Högskolan Väst (20)
Örebro universitet (18)
Karlstads universitet (17)
Högskolan i Gävle (12)
Röda Korsets Högskola (10)
Göteborgs universitet (6)
Mälardalens högskola (6)
Jönköping University (6)
Karolinska Institutet (5)
Högskolan Dalarna (4)
Sveriges Lantbruksuniversitet (4)
Nordiska Afrikainstitutet (3)
Luleå tekniska universitet (3)
Riksantikvarieämbetet (3)
Högskolan Kristianstad (2)
Konstfack (2)
Högskolan i Skövde (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Försvarshögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (2523)
Engelska (1581)
Latin (36)
Tyska (35)
Norska (19)
Finska (17)
visa fler...
Franska (16)
Spanska (15)
Danska (11)
Isländska (5)
Polska (4)
Ryska (2)
Rumänska (2)
Italienska (1)
Estniska (1)
Turkiska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (4267)
Samhällsvetenskap (478)
Medicin och hälsovetenskap (59)
Naturvetenskap (34)
Lantbruksvetenskap (21)
Teknik (7)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy