SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Likić-Brborić, Branka, 1956-, et al. (författare)
 • Labour rights as human rights? : trajectories in the global governance of migration
 • 2015. - 1
 • Ingår i: Migration, precarity, and global governance. - Oxford : Oxford University Press. - 9780198728863 ; , s. 223-244
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • In this chapter Branka Likić-Brborić addresses the emerging global governance of migration. She scrutinizes the structuring of human and labour rights discourses and contingencies for their institutionalisation and implementation by discussing their prospects for the promotion of global social justice. Issues of accountability and contingencies for the implementation of labour and human rights as migrants’ rights are discussed in the wider context of the existing global governance architecture. The chapter questions assumptions that setting up a workable model for codification and institutionalisation of labour standards, human rights and migrants’ rights could be left to a currently asymmetric global governance regime or to a variety of codes of corporate social responsibility. Global and regional trade union confederations and other civil society organizations have an essential role in repositioning a rights-based approach to migration, labour standards and development onto the terrain of a just globalisation.
 •  
2.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
3.
 • Politics of precarity : migrant conditions, struggles and experiences
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In Politics of Precarity: Migrant Conditions, Struggles and Experiences, edited by Carl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen, the contributing authors look into precarity. Precarity has become a buzzword in as well academia as among activist. The book depicts precarity as being both a condition and a mobilizing force for resistance. The volume asks questions that investigate conditions and resistance across diverse cases such as first generation urbanites in China, migrant pensioners and unemployed youth in Sweden and Spain, refugees in Germany, irregular and regular migrants in Southern Europe, Turkey, Russia the United States and South Africa.Readership - Politics of Precarity is of interest for students and scholars within migration studies, sociology, social anthropology and political economy as well as people interested in the effects of neoliberalism.Table of contents1. From ‘Social Exclusion’ to ‘Precarity’. The Becoming Migrant of Labour. An IntroductionCarl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen2. A Geneology of Precarity: A Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Realities in and out of the WorkplaceMaribel Casas-Cortés3. The Precariat strikes back – precarity struggles in practiceMartin Bak Jørgensen4. The Precariat: A View from the SouthRonaldo Munck5. Turkey’s new precariat: Differentiated vulnerability and new alliancesNazli Senses6. Multiplex migration and axes of precarization: Swedish retirement migrants to Spain and their service providersAnna Gavanas and Ines Calzada7. Employment in crisis: Cyprus and the extension of precarityGregoris Ioannou8. Regulating Illegal Work in China: Immigration Law and Precarious Migrant StatusMimi Zou9. Running into nowhere: Educational migration in Beijing and the conundrum of social and existential mobilitySusanne Bregnbæk10. Necropolitics and the Migrant as a Political Subject of Disgust: The Precarious Everyday of Russia’s Labour MigrantsJohn Round and Irina Kuznetsova-Morenko11. Mobile commons and/in precarious spaces: Mapping migrant struggles and social resistanceNicos Trimikliniotis, Dimitris Parsanoglou & Vassilis Tsianos12. The Working Class and the city as Political Platform in New YorkPeter Schultz Jørgensen13. Under the Rainbow: Precarity and People Power in Post-Apartheid South Africa Carl-Ulrik Schierup
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
 •  
8.
 • Frankelius, Per (författare)
 • Innovationen som tog skruv
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - Stockholm : Läkartidningen Förlag AB. - 0023-7205 .- 1652-7518. ; 112:20–21, s. 985-987
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Läkaren och professorn emeritus Per-Ingvar Brånemark avled 20 december 2014. Han etablerade området osseointegration, strukturell förbindelse mellan levande ben och ytan av ett artificiellt material, som i dag utnyttjas för allt från höftleder och fästelement för silikonproteser till hörapparater. 2011 fick Brånemark priset European Inventor Award i kategorin Lifetime achievement av det europeiska patentverket. Men processen från uppfinning till berömmelse var tidvis turbulent – både i medicinskt och ekonomiskt perspektiv.
 •  
9.
 •  
10.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (104512)
bokkapitel (52689)
konferensbidrag (52612)
rapport (22609)
doktorsavhandling (12782)
annan publikation (10023)
visa fler...
bok (9950)
samlingsverk (redaktörskap) (5950)
recension (5484)
licentiatavhandling (1842)
forskningsöversikt (1631)
proceedings (redaktörskap) (638)
konstnärligt arbete (290)
patent (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (136789)
övrigt vetenskapligt (122183)
populärvet., debatt m.m. (21721)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (666)
Carlbring, Per (465)
Hearn, Jeff, 1947- (404)
Jonung, Lars (399)
Carpentier, Nico (387)
Andersson, Gerhard (382)
visa fler...
Edvardsson, Bo, 1944 ... (381)
Persson, Anders (365)
Pramling Samuelsson, ... (322)
Hornborg, Alf (317)
Edvardsson, Bo (313)
Munthe, Christian, 1 ... (291)
Gössling, Stefan (291)
Oxelheim, Lars (287)
Johansson, Börje (284)
Starrin, Bengt (282)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (267)
Sörlin, Sverker (266)
Heshmati, Almas (265)
Andersson, Martin (262)
Sinander, Erik, 1986 ... (259)
Cardeña, Etzel (256)
Söderholm, Patrik (255)
Sandelin, Bo, 1942 (255)
Hall, C. Michael (252)
Öberg, Christina, 19 ... (250)
Room, Robin (244)
Fejes, Andreas, 1977 ... (243)
Sterner, Thomas, 195 ... (237)
Alvesson, Mats (235)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (233)
Sverke, Magnus (230)
Redfors, Andreas (228)
Modéer, Kjell Å (226)
Bogdan, Michael (225)
Kostera, Monika, 196 ... (222)
Ottosson, Jan, 1958- (222)
Behravesh, Maysam (222)
Gärdenfors, Peter (221)
Strömbäck, Jesper (221)
Säljö, Roger, 1948 (215)
Selberg, Niklas (214)
Hagevi, Magnus, 1965 ... (214)
Kjellberg, Anders (211)
Hilletofth, Per (209)
Marton, Jan, 1964 (208)
Andersson, Håkan, 19 ... (202)
Enkvist, Inger (201)
Nilsson, Lars-Göran (200)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (200)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (41020)
Göteborgs universitet (35262)
Uppsala universitet (34834)
Stockholms universitet (32526)
Umeå universitet (17544)
Linköpings universitet (17135)
visa fler...
Örebro universitet (14691)
Linnéuniversitetet (13162)
Karlstads universitet (11967)
Jönköping University (11063)
Kungliga Tekniska Högskolan (8134)
Södertörns högskola (8124)
Mittuniversitetet (7410)
Luleå tekniska universitet (6020)
Chalmers tekniska högskola (5521)
Högskolan Kristianstad (5386)
Högskolan i Borås (5074)
Mälardalens universitet (4591)
Högskolan Dalarna (4439)
Högskolan i Gävle (4353)
Malmö universitet (4305)
Högskolan i Halmstad (4016)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3450)
Högskolan Väst (2887)
Karolinska Institutet (2446)
Försvarshögskolan (2416)
Högskolan i Skövde (1510)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1489)
Blekinge Tekniska Högskola (1342)
Nordiska Afrikainstitutet (1296)
Marie Cederschiöld högskola (1225)
Gymnastik- och idrottshögskolan (886)
RISE (490)
Riksantikvarieämbetet (428)
Konstfack (200)
Röda Korsets Högskola (158)
Kungl. Musikhögskolan (86)
Naturvårdsverket (63)
Sophiahemmet Högskola (61)
Stockholms konstnärliga högskola (52)
Havs- och vattenmyndigheten (46)
Enskilda Högskolan Stockholm (41)
Institutet för språk och folkminnen (19)
Naturhistoriska riksmuseet (3)
Kungl. Konsthögskolan (3)
visa färre...
Språk
Engelska (186799)
Svenska (85992)
Tyska (1525)
Latin (833)
Spanska (803)
Franska (723)
visa fler...
Danska (717)
Norska (692)
Finska (380)
Polska (375)
Italienska (321)
Ryska (237)
Nederländska (201)
Portugisiska (173)
Kinesiska (117)
Odefinierat språk (112)
Japanska (105)
Turkiska (91)
Persiska (85)
Arabiska (84)
Tjeckiska (38)
Ukrainska (33)
Nygrekiska (30)
Ungerska (28)
Lettiska (27)
Kroatiska (25)
Rumänska (22)
Litauiska (22)
Koreanska (22)
Vietnamesiska (20)
Bosniska (18)
Isländska (16)
Estniska (15)
Bulgariska (13)
Slovenska (13)
Serbiska (8)
Katalanska (8)
Bokmål (8)
Grekiska, klassisk (5)
Kurdiska (5)
Slovakiska (5)
Annat språk (5)
Nynorsk (4)
Indonesiska (4)
Swahili (3)
Albanska (2)
Hebreiska (1)
Färöiska (1)
Samiska (1)
Somaliska (1)
Bengali (1)
Amhariska (1)
language:Fra_t (1)
Zulu (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (280500)
Humaniora (15881)
Medicin och hälsovetenskap (10455)
Naturvetenskap (9085)
Teknik (7214)
Lantbruksvetenskap (2043)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy