SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Sociologi) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Sociologi)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
 •  
5.
 • Likić-Brborić, Branka, 1956-, et al. (författare)
 • Labour rights as human rights? : trajectories in the global governance of migration
 • 2015. - 1
 • Ingår i: Migration, precarity, and global governance. - Oxford : Oxford University Press. - 9780198728863 ; , s. 223-244
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • In this chapter Branka Likić-Brborić addresses the emerging global governance of migration. She scrutinizes the structuring of human and labour rights discourses and contingencies for their institutionalisation and implementation by discussing their prospects for the promotion of global social justice. Issues of accountability and contingencies for the implementation of labour and human rights as migrants’ rights are discussed in the wider context of the existing global governance architecture. The chapter questions assumptions that setting up a workable model for codification and institutionalisation of labour standards, human rights and migrants’ rights could be left to a currently asymmetric global governance regime or to a variety of codes of corporate social responsibility. Global and regional trade union confederations and other civil society organizations have an essential role in repositioning a rights-based approach to migration, labour standards and development onto the terrain of a just globalisation.
 •  
6.
 • Politics of precarity : migrant conditions, struggles and experiences
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In Politics of Precarity: Migrant Conditions, Struggles and Experiences, edited by Carl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen, the contributing authors look into precarity. Precarity has become a buzzword in as well academia as among activist. The book depicts precarity as being both a condition and a mobilizing force for resistance. The volume asks questions that investigate conditions and resistance across diverse cases such as first generation urbanites in China, migrant pensioners and unemployed youth in Sweden and Spain, refugees in Germany, irregular and regular migrants in Southern Europe, Turkey, Russia the United States and South Africa.Readership - Politics of Precarity is of interest for students and scholars within migration studies, sociology, social anthropology and political economy as well as people interested in the effects of neoliberalism.Table of contents1. From ‘Social Exclusion’ to ‘Precarity’. The Becoming Migrant of Labour. An IntroductionCarl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen2. A Geneology of Precarity: A Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Realities in and out of the WorkplaceMaribel Casas-Cortés3. The Precariat strikes back – precarity struggles in practiceMartin Bak Jørgensen4. The Precariat: A View from the SouthRonaldo Munck5. Turkey’s new precariat: Differentiated vulnerability and new alliancesNazli Senses6. Multiplex migration and axes of precarization: Swedish retirement migrants to Spain and their service providersAnna Gavanas and Ines Calzada7. Employment in crisis: Cyprus and the extension of precarityGregoris Ioannou8. Regulating Illegal Work in China: Immigration Law and Precarious Migrant StatusMimi Zou9. Running into nowhere: Educational migration in Beijing and the conundrum of social and existential mobilitySusanne Bregnbæk10. Necropolitics and the Migrant as a Political Subject of Disgust: The Precarious Everyday of Russia’s Labour MigrantsJohn Round and Irina Kuznetsova-Morenko11. Mobile commons and/in precarious spaces: Mapping migrant struggles and social resistanceNicos Trimikliniotis, Dimitris Parsanoglou & Vassilis Tsianos12. The Working Class and the city as Political Platform in New YorkPeter Schultz Jørgensen13. Under the Rainbow: Precarity and People Power in Post-Apartheid South Africa Carl-Ulrik Schierup
 •  
7.
 • Machat-From, Laura, 1982- (författare)
 • Identity, Old(er) Age and Migrancy : A Social Constructionist Lens
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. This dissertation departs from a social constructionist understanding of identity as situationally accomplished in the interplay between how one defines oneself (internally) and how others define one (externally). The questions raised by this perspective and addressed in this dissertation are: When (in what situations) and in relation to whom do old(er) age and migrancy (respectively) seem to become meaningful for identification? How do the identity categories of old(er) age and migrancy seem to be negotiated? The empirical material consists of in-depth interviews with 24 older migrants (13 men, 11 women) aged between 55 and 79 who have been living in Sweden for 18 to 61 years. Interviewees come from 12 different countries that vary in perceived cultural distance from Sweden. The findings suggest that identifications with old(er) age and migrancy seem to be dynamic and flexible rather than necessarily permanently meaningful, thus gaining meaning in specific situations and in relation to particular Others. External definitions furthermore do not always seem to match with internal ones. Regardless of how old(er) age and migrancy are constructed, they seem to be negotiable. This dissertation thus contributes to identity research by studying old(er) age and migrancy together and furthermore sheds light onto how the social constructionist lens allows us to see variability where stability otherwise would be presumed.
 •  
8.
 • Dahlstedt, Magnus, et al. (författare)
 • Problematizing parents : representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest
 • 2017
 • Ingår i: Reimagineering the nation. - Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group. - 9783631715185 - 9783631715208 - 3631715188 ; , s. 209-233, s. 209-233
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The causes of and solutions to juvenile delinquency and social unrest amongthe youth in so-called Swedish multi-ethnic urban areas are frequently represented inpublic-institutional discourse as related to migrant parents. These are, the authors argue,consequently exposed to policies for ‘activation’, ‘responsibilisation’ and ‘normalisation’.
 •  
9.
 • Elmqvist, Anna, et al. (författare)
 • Omsorgen om landsbygdens äldsta : Kommuner och civilsamhälle i fokus
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna skrift redovisas resultat från projektet ”Omsorgen om landsbygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk i semi-rurala miljöer”. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur äldre som bor på landsbygden själva ser på sitt åldrande, vad man är engagerad i, hur man vill bo och vilket stöd och vilken hjälp man har och ger till andra. I projektet studeras hur några mindre landsbygdskommuner ordnar äldreomsorgen och hur kommunerna och vissa lokala aktörer förhåller sig till äldres behov och intresse.Fokus i denna skrift riktas mot kommunens sätt att organisera och genomföra omsorg, samt hur den är kopplad till det civila samhällets aktörer. Materialet som ingår har insamlats i de tre kommunerna Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. I denna skrift redovisas resultat från intervjuer som genomförts med representanter för dessa kommuner (kommunalråd, kommunchef, omsorgschef ). Redovisningen av intervjuerna berör de intervjuades syn på den egna kommunens förutsättningar, kommunernas strategier och framtidssyn. Skriften innehåller också resultat från intervjuer med representanter från civilsamhället, seniorföreningar (PRO:s och SPF:s ordförande, vice ordförande, styrelseledamot) och kyrka (diakon, präst). I dessa intervjuer berörs synen på förhållandena för kommunens äldsta, samt civilsamhällets roll som omsorgsaktör.Trots att de tre kommunerna kan förefalla likartade, visar studiens resultat på skillnader dem mellan. I Åtvidaberg finns ett tydligare centralortsfokus än i de andra två kommunerna. Även om Ydre som är en liten kommun också har en given centralort dit verksamheter koncentreras, finns ett tydligare landsbygdsfokus. Ydre är en skogs- och jordbrukskommun med en hög andel egna företagare. Inom kustkommunen Valdemarsvik förs ett tydligare resonemang om hur man ska kunna erbjuda service i olika kommundelar, något som man upplever att kommuninvånarna är angelägna om. Valdemarsvik består av flera relativt självständiga samhällen vilka tidigare var egna kommuner och som månar om sin egen självständighet. Arbetet i kommunen har även präglats av resonemanget ”hela kommunen ska leva”. I de två kommunerna Ydre och Valdemarsvik, har man poängterat att närheten till sitt lokalsamhälle liksom personkännedom är viktiga faktorer i äldreomsorgen, medan man i Åtvidaberg i större utsträckning har utgått från att man bättre tillfredsställer äldre personers behov genom att äldre kommer närmare service och tillgänglighet i centralorten. Den stora frågan i alla tre kommunerna är hur man ska kunna erbjuda äldreomsorg med samma kvalitet som idag till en växande andel äldre men med minskande skatteintäkter. Här är dock inställningen att det är något som måste lösas på nationell nivå t ex genom utjämningsbidrag för att man ska kunna åldras på jämlika villkor nationellt.Frågor som är ständigt aktuella i kommunerna gäller hur man ska kunna tillfredsställa tillgänglighet till servicefunktioner för dem som bor längre ut i kommunerna, utanför centralorten eller de större samhällena. Kollektivtrafiken på landsbygden utgör en stor kostnad och turtätheten minskar kontinuerligt. För dem som inte längre kan köra bil kan detta bli en avgörande fråga för om man kan bo kvar eller ej. Färdtjänst täcker en del av behovet liksom anropsstyrd trafik, men fungerar sämre för att upprätthålla sociala kontakter som huvudsakligen sker på kvällstid eller helger. Att kunna erbjuda äldre bra och funktionella bostäder är ytterligare en fråga som tas upp. Man är beroende av att någon vill erbjuda bostäder samt att det finns en betalningsvilja hos äldre personer för den typen av bostäder, båda dessa faktorer upplevs som problematiska. Idén att främja kvarboende kan å ena sidan förstås i ljuset av att det är en kostnadseffektiv strategi i en tid där decentralisering ställer ökade krav på kommuner att själva sörja för sin välgång och där medborgarnas resurser och hälsa blir allt viktigare för utvecklingen i lokala miljöer. Å andra sidan kan kvarboendeprincipen ses som en form av nyliberal vision som betonar inte bara regioners utan också enskilda individers egenansvar, självtillräcklighet och valfrihet.Sammantaget ter sig ett friskt och aktivt åldrande – förkroppsligat i kvarboende – ofta både nödvändigt och önskvärt. Mycket av strategierna går ut på att den äldre människans vardag ska kunna fortsätta att fungera som förut. Omsorgen går ut på att bevara förmågor. När det gäller att skapa ett äldrevänligt samhälle med goda kommunikationer kommenterade exempelvis en av studiens informanter: ”Så folk ska kunna få sin vardag att, så länge som möjligt, vara ganska lik den man har haft förut”.Från kommunernas sida räknar man med att verksamheten i större utsträckning kommer att koncentreras till att möta äldres grundläggande behov, något som i skriften betecknas anpassningslogik. Man förutsätter då att andra aktörer än kommunerna ska tillfredsställa övriga behov, men riktigt hur det ska gå till är ibland oklart. Det kan gälla dels privata marknadsaktörer som dock är beroende av ekonomisk lönsamhet, dels frivilligorganisationer och anhöriga. Föreningsliv och kyrkan uppfattas som viktiga komplement av såväl kommunen som av organisationerna själva. De äldre ses som en resurs för den egna gruppen, samtidigt som representanter för kyrkan och frivilligorganisationerna menar att människor inte alltid är benägna att be om hjälp ens av närstående. Föreningar och frivilligverksamheter står för en stor del av aktiviteterna på landsbygden men är beroende av eldsjälar och kontinuiteten är därför osäker. Det finns dock en optimism om att det sker generationsskiften även inom dessa verksamheter som bidrar till att göra fortlevnaden möjlig. Föreningsliv och dylikt blir ett sätt att skapa ringar på vattnet, att vara ett forum där sociala nätverk kan etableras och fortsätta växa på egen hand. I studien framgår även att många äldre själva fyller en viktig roll både som omsorgsgivare och för det sociala livet i stort.I skriften skisseras olika vägar för att lösa den brännande frågan om hur den mindre kommunen kan möta en framtid med krympande kommunstorlek och samtidigt tillförsäkra god service till en åldrande befolkning. Sannolikt är det så att olika lösningar passar olika väl i olika typer av kommuner och för olika typer av frågor. Ett resultat som framkommer i skriften är att de lokala förhållandena behöver bli en utgångspunkt för den planering som sker för att möta framtiden. Kan hända är det olika lokala initiativ som gör en verklig skillnad, initiativ som kan genomföras med stöd från regional och statlig nivå. Lösningen kan i många fall handla om att finna en balans mellan politiska ambitioner, framåtanda och anpassningslogik.
 •  
10.
 • Littmarck, Sofia, 1983- (författare)
 • Barn, föräldrar, välfärdsstat : Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. This study analyzes the different choices in the organization of welfare relevant to children and the family for which political actors have argued, and it examines the views on the relations between children, parents, family and the welfare state that were expressed in the argumentation. Parent education and parenting support aim at changing the living conditions of children by means of the parents. The study shows that the interest in this type of investment has been shared by both the political left and center-right, but from different arguments and political visions on how welfare for children and families with children should be organized, as well as from different views of the role of parent education and parenting support in the welfare.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (12910)
bokkapitel (6866)
konferensbidrag (4318)
rapport (2992)
doktorsavhandling (1535)
bok (1185)
visa fler...
recension (995)
annan publikation (869)
samlingsverk (redaktörskap) (753)
forskningsöversikt (153)
licentiatavhandling (91)
proceedings (redaktörskap) (33)
konstnärligt arbete (20)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (15458)
övrigt vetenskapligt (14943)
populärvet., debatt m.m. (2299)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (528)
Starrin, Bengt (278)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (232)
Room, Robin (232)
Persson, Anders (224)
Swärd, Hans (182)
visa fler...
Svensson, Kerstin (179)
Kjellberg, Anders (161)
Meeuwisse, Anna (150)
Borell, Klas (138)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (137)
Basic, Goran, 1972- (133)
Stickley, Andrew (125)
Edebalk, Per Gunnar (121)
Koch, Max (121)
Sunesson, Sune (118)
Torres, Sandra (117)
Eriksson, Maria, 196 ... (115)
Andersson, Gunnar (114)
Lindén, Anna-Lisa (104)
Wolmesjö, Maria, 196 ... (104)
Åkerström, Malin (102)
Gerdner, Arne (99)
Wästerfors, David (99)
Garsten, Christina (99)
Lidskog, Rolf, 1961- (94)
Duvander, Ann-Zofie (93)
Hagberg, Sten, 1962- (91)
Paerregaard, Karsten ... (91)
Wennerhag, Magnus (88)
Johansson, Håkan (87)
Jönson, Håkan (87)
Höjer, Ingrid, 1953 (86)
Edling, Christofer (84)
Denvall, Verner (81)
Olofsson, Gunnar, 19 ... (81)
Eriksson, Bengt G (81)
Eastmond, Marita, 19 ... (79)
Blom, Björn, 1965- (78)
Kristiansen, Arne (77)
Andersson, Gunvor (76)
Heidegren, Carl-Göra ... (76)
Eriksson, Maria (75)
Olofsson, Gunnar (73)
Wide, Sverre, 1973- (73)
Ekerwald, Hedvig (72)
Szebehely, Marta (72)
Panican, Alexandru (71)
Näsman, Elisabet (71)
Johansson, Stina, 19 ... (70)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (5782)
Lunds universitet (5158)
Uppsala universitet (4042)
Göteborgs universitet (4033)
Umeå universitet (2099)
Örebro universitet (2061)
visa fler...
Linköpings universitet (1945)
Linnéuniversitetet (1874)
Karlstads universitet (1352)
Mittuniversitetet (1284)
Södertörns högskola (1209)
Högskolan Dalarna (1208)
Mälardalens universitet (610)
Jönköping University (595)
Malmö universitet (577)
Högskolan i Gävle (539)
Marie Cederschiöld högskola (531)
Högskolan Väst (364)
Högskolan i Halmstad (357)
Karolinska Institutet (344)
Kungliga Tekniska Högskolan (300)
Högskolan i Borås (259)
Högskolan Kristianstad (224)
Nordiska Afrikainstitutet (211)
Högskolan i Skövde (171)
Försvarshögskolan (169)
Chalmers tekniska högskola (164)
Sveriges Lantbruksuniversitet (153)
Gymnastik- och idrottshögskolan (85)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (54)
Luleå tekniska universitet (41)
Blekinge Tekniska Högskola (41)
Röda Korsets Högskola (20)
Sophiahemmet Högskola (12)
RISE (11)
Naturvårdsverket (6)
Institutet för språk och folkminnen (4)
Enskilda Högskolan Stockholm (2)
Riksantikvarieämbetet (1)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (19198)
Svenska (12332)
Tyska (188)
Danska (179)
Spanska (172)
Franska (137)
visa fler...
Norska (123)
Italienska (56)
Polska (55)
Ryska (49)
Finska (33)
Japanska (33)
Portugisiska (16)
Kinesiska (15)
Annat språk (14)
Odefinierat språk (13)
Bosniska (8)
Turkiska (7)
Arabiska (6)
Tjeckiska (6)
Rumänska (6)
Persiska (6)
Nederländska (5)
Kurdiska (4)
Bokmål (4)
Serbiska (3)
Slovenska (3)
Grekiska, klassisk (2)
Ungerska (2)
Kroatiska (2)
Slovakiska (2)
Koreanska (2)
Isländska (1)
Nygrekiska (1)
Litauiska (1)
Nynorsk (1)
Färöiska (1)
Swahili (1)
Somaliska (1)
Bengali (1)
Zulu (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (32656)
Medicin och hälsovetenskap (2003)
Humaniora (1619)
Naturvetenskap (385)
Teknik (181)
Lantbruksvetenskap (98)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy