SwePub
Tyck till om SwePub Sök här!
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "mat:dok lärosäte:mau år:(2012) "

Sökning: mat:dok lärosäte:mau år:(2012)

 • Resultat 1-20 av 20
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Adbo, Karina (författare)
 • Relationships between models used for teaching chemistry and those expressed by students
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • This thesis is focused upon chemistry as a school subject and students' interpretations and use of formally introduced teaching models. To explore students' developing repertoire of chemical models, a longitudinal interview study was undertaken spanning the first year of upper secondary school chemistry. Matter in its different states was selected as the target framework for this study. The results presented are derived from both generalisations of groups of students as well as a case study describing an individual learner's interpretation of formal content. The results obtained demonstrated that the formal teaching models provided to the students included in this study were not sufficient to afford them a coherent framework of matter in its different states or for chemical bonding. Instead, students' expressed models of matter and phase change were to a high degree dependent on electron movement (Paper I), anthropomorphism (Paper II) and, for one student, a mechanistic approach based on small particles and gravitation (Paper III). The results from this study place focus on the importance of learners' prior learning (previous experiences) and the need to develop a coherent framework of formal teaching models for the nature of matter and phase change.
 •  
2.
 • Balan, Andreia (författare)
 • Assessment for learning : a case study in mathematics education
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • The aim of this study was to introduce a formative-assessment practice in a mathematics classroom, by implementing the five strategies of the formative-assessment framework proposed by Wiliam and Thompson (2007), in order to investigate: (a) if this change in assessment practices had a positive influence on students’ mathematical learning and, if this was the case, (b) which these changes were, and (c) how the teacher and students perceived these changes in relation to the new teaching-learning environment. The study was conducted in a mathematics classroom during the students’ first year in upper-secondary school. A quasiexperimental design was chosen for the study, involving pre- and post-tests, as well as an intervention group and control group. The intervention was characterized by: 1) making goals and criteria explicit by a systematic use of a scoring rubric; 2) making students’ learning visible by a use of problem-solving tasks and working in small groups; 3) providing students with nuanced information about their performance, including ways to move forward in their learning; 4) activating students as resources for each other through peer-assessment and peer-feedback activities; and 5) creating a forum for communication about assessment, involving both the students and the teacher. The findings indicate an improvement in problem-solving performance for the students in the intervention group, for instance regarding how well they are able to interpret a problem and use appropriate mathematical methods to solve it. The students also show improvements in how to reason about mathematical solu12 tions, how to present a solution in a clear and accessible manner, and how to appropriately use mathematical symbols, terminology, and conventions. The findings also indicate a change in students’ mathematical-related beliefs during the intervention, towards beliefs more productive for supporting learning in mathematics. The changes in students’ beliefs include mathematical understanding, mathematical work, and the usefulness of mathematical knowledge. During interviews, the students expressed how they perceived the new teaching-learning environment. Students’ responses indicate that they recognized and appreciated the different components of the formative-assessment practice as resources for their learning. Responses from both students and the teacher also indicate that the components of the formative-assessment practice were linked in complex ways, often supporting and reinforcing each other. Furthermore, most components had other effects as well, besides supporting the formative strategies they were intended to. The findings from this study deepens our understanding of how the components of a formative-assessment practice may influence students and their learning in mathematics, but also how these components co-exist in an authentic classroom situation and influence each other.
 •  
3.
 • Bougas, Kostas (författare)
 • On the influence of biochemical coating on implant bone incorporation
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Implantat används idag med goda resultat för att ersätta förlorade tänder. Tandimplantat opereras in i käkbenet och agerar som en konstgjord rot för en konstgjord tand eller för att förankra en protes. Implantatens ytor har utvecklas med åren från att vara släta till måttligt råa. De nya råare ytorna har uppvisat högre lyckandefrekvens framför allt vid kliniskt utmanande fall, såsom patienter med sämre benkvalitet eller benmängd. Strålbehandling mot ansiktet och halsen samt medicinering eller sjukdom är bara några exempel på faktorer som försämrar benbildningsförmågan. Ständigt ökade krav på implantatprestation och ständigt utökade behandlingsområden har givit upphov till mångårig forskning som lett till de moderna implantatytorna. Implantatytornas utveckling fortsätter och experiment med nya implantatytor som är laddade med benstimulerande biomolekyler har genomförts. Den aktuella avhandlingen har studerat proteinet laminin-1 som har uppvisat benstimulerande egenskaper i cellodlingar. Därmed har vår hypotes varit att implantat belagda med proteinet laminin-1 skulle kunde öka benbildningen och förbättra implantatens stabilitet. Proteinets förmåga att fästa sig på titandiskar utsatta för olika ytbehandlingar har utvärderats i en lösning som simulerar det initiala benbildningsstadiet. Mängden kalciumfosfat som fälls ut räknas som mått på benstimuleringsförmågan. Resultaten har visat att mängden laminin-1 som fäster sig på de olika ytorna är jämförbar vilket tyder på god fästförmåga av proteinet. Den gruppen titandiskar som fällde ut mest kalciumfosfat var den som hade sänkts i en stark alkalisk lösning och därefter hettats upp. Dessutom observerades att blästrade titandiskar som var belagda med laminin-1 fällde ut mer kalciumfosfat än icke-belagda blästrade diskar. Vår teori utvärderades i djurstudier som innefattade kaniner och råttor. I den första kaninstudien opererades proteinbelagda implantat gjorda av hydroxylapatit in i skenbenet. Implantaten var mycket släta för att undvika att proteineffekten skulle överskuggas av ytråhetens effekt. Efter två och fyra veckor utvärderades benmängden runt implantaten med histologi och datortomografi. Trots att proteinbelagda implantat uppvisade en positiv trend för bentillväxt, kunde inga statistiskt signifikanta skillnader konstateras. I den andra kaninstudien utvärderade vi effekten av laminin-1 på svarvade samt alkali- och värmebehandlade implantat efter två och fyra veckor. Benbildningsförmågan utvärderades med histologi, datortomografi, urvridningsmotstånd och elasticitetstest i kringliggande benet. Histologin visade att svarvade implantat belagda med protein hade högst urvridningsmotstånd samt att mest nytt ben hade bildats i kontakt med dessa implantat efter två veckor. Benet kring dessa implantat var dock inte hårdare. Datortomografin kunde följa trenderna som uppvisades av histologin men ingen statistiskt säkerställd skillnad kunde påvisas. I råttstudien jämfördes proteinbelagda med icke-belagda svarvade implantat med avseende på histologi och uttryck av gener som är aktiva vid benproduktion, bennedbrytning och inflammation. Tidpunkterna för utvärdering var tre, sju och tjugoen dagar. Resultaten visade att laminin-1 stimulerar uttrycket av benbildande gener och sänkte uttrycket av vissa gener som är relaterade till bennedbrytning och inflammation efter sju dagar. Den histologiska utvärderingen kunde dock inte detektera dessa skillnader. Konklusion: Våra resultat tyder på att proteinet laminin-1 kan förbättra benresponsen beroende på den underliggande ytans material och ytråhet. Eftersom proteinbeläggningen verkar vara mest aktiv i början av läkningen, kan valet av metoderna och tidpunkterna påverka utvärderingsresultatet. I fortsättningen kan våra implantat utvärderas i experimentella modeller där djur har fått försämrad benbildningsförmåga på grund av strålning eller ovariektomi. I den kliniska situationen kan det spekuleras att lamininbelagda svarvade implantat kan dels tillföra ökad benbildningskapacitet under den initiala läkningstiden och dels underlätta rengöringsproceduren i händelse av infektion kring implantat dvs. vid peri-implantit.
 •  
4.
 • Dahlbeck, Johan (författare)
 • On childhood and the good will : thoughts on ethics and early childhood education
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • The aim of this thesis is to critically examine how ethical principles are conceptualized and applied in educational contexts, focusing on the intersection of early childhood education and education for sustainable development. Its contribution to educational research in general, and to philosophy of education in particular, is to; first, discuss the presumed relation between ethical principles and individual actions and events, and to illustrate how this connection frames the understanding and application of ethics in educational situations. Second, it is to problematize the conditions for how the ethical framework is understood and applied by examining disturbances in the relation between ethical principles and its individualizations using a philosophy of immanent ethics as a conceptual framework. Education for sustainable development is targeted specifically as it offers some interesting examples of educational situations where children are working with ethical decision making and where ethical principles – manifested in the form of universal human rights – are commonly invoked. These examples are analyzed in terms of paradigmatic examples as they are taken to say something about the conditions for conceptualizing ethics in contemporary education. Looking at texts produced or commonly referred to within the discourse of education for sustainable development, the four articles of this thesis are looking to make visible some basic assumptions necessary for understanding and making sense of the examples looked at. The paradigmatic examples range from official documents on children’s rights to various forms of teaching materials produced within the discourse of education for sustainable development. The Kantian concept of the good will is identified as a useful way of describing the imagined link between principles and actions, facilitating the general understanding of the process whereby children are anticipated to make good ethical decisions in educational situations. The concept of the good will is, in turn, dependent on some form of transcendent ethics where ethical principles are presumed to exist independent of historical and social changes. Through the concept of immanent ethics, the presumed stability of the relation between principles and actions is scrutinized and destabilized. This is so as it introduces intrinsic dimensions of change and particularity into the overarching ethical scheme. Without the seemingly stable guarantors of universally valid ethical principles, the educational aspects of ethics appear to take on new characteristics, demanding the construction of new problems and the formulation of new questions regarding the relation between ethics and education.
 •  
5.
 • Danielsson Malmros, Ingmarie (författare)
 • Det var en gång ett land... : Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • The first purpose of this dissertation is to encircle meaning conveying narrations about Sweden and “Swedishness” in history textbooks, published between 1931 and 2009. The second aim is to show which of these narratives, or parts of them, that are expressed by a selection of contemporary students. Another ambition has been to show how textbook narratives have been transferred or transformed over time and what factors may have influenced these changes. An overall goal of the thesis has been to emphasize the existential dimensions of the subject of history. It is through narrations that individual and collective identities are constructed. The dissertation has a hermeneutical perspective, and derives inspiration from the methods of narrative theory and conceptual history, primarily from the thoughts of Paul Ricoeur, Hayden White, Jörn Rüsen, Reinhart Koselleck and Quentin Skinner. Five meta-narratives about “Swedishness” are identified in the material: the narrative of neutrality, the narrative of the prosperity or welfare country, the narrative of the role model country of democracy, the narrative of the stranger and the narrative of the world’s most gender equal country. Certain narrations seem to have had a stronger position than others in the macro-rhetoric and the culture of history, with the result that the other narratives will be adapted to the dominant narrative moral. The various narratives have therefore interacted more during certain periods than others, which would have meant a greater potential to affect the narrative identity. When trying to find any comprehensive explanations for the changes one can look for answers in the authors’ intentions and personal experiences, events contemporary with the authors and the historical cultural context in which the narratives are rooted. In general the historical cultural context has had the greatest influence over the narratives’ design. All of the textbook narratives are represented in the student texts, but they are often constructed across different time spans and have a slightly different moral. The moral of the narratives, both of the textbooks’ and the students’, is often that the Swedes are morally superior.
 •  
6.
 • Eriksen, Mette Agger (författare)
 • Material matters in co-designing : formatting & staging with participating materials in co-design projects, events & situations
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Material Matters in Co-designing Participation in design is broadening, and there is a movement away from designing to co-designing. They are related, but the little co- makes them different organizational and socio-material practices. Practically, co-designing typically takes place in multidisciplinary, distributed, complex projects, where people – and invited materials – only occasionally meet, align and make each other act, in the situation at quite explicitly staged co-design events. With a broad view of materiality and focus on co-designing as processes, this work suggests ways of understanding and staging a co-designing practice, which entails a move away from a focus on methods and pre-designed proposals, towards an acknowledgement of participating materials and formatting co-designing. This calls for additional ‘material’ (broadly understood) of the co-designer, including skills of drawing together and delegating roles to non-humans as parts of staging co-designing with others. Further, it necessitates a different understanding of co-design processes from what can be efficiently managed to materially staging performative co-designing. This practice-based, programmatic and materially interventionistic work builds upon and draws together about ten years of engaging with hundreds of people and materials in many co-design networks, projects, events and situations, through five experimental, participatory design research projects, teaching and other co-design ‘workshop’ series. Partly in opposition to the ‘classic’ design field of industrial design, the thesis intends to contribute to the (co-) design fields of interaction design and especially participatory design, but also to co-creation and service design.
 •  
7.
 • Fransson, Helena (författare)
 • On the repair of the dentine barrier
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Det övergripande målet för avhandlingen har varit att studera några aspekter av läkningen av tandens huvudsakliga hårdvävnad, dentinet. Vid mycket djupa kariesangrepp där dentinet förstörts och pulpan därmed blottats, rotbehandlas ofta tanden vilket innebär att pulpan tas bort och att rotkanalen fylls med ett rotfyllningsmaterial. Djupare kunskaper om dentinets läkningsförmåga kan leda till att andra mindre invasiva och kostsamma behandlingsmetoder än rotbehandlingar skulle kunna användas vid mycket djupa kariesangrepp. Kroppens ytor har barriärfunktioner för att skydda kroppen mot skadliga ämnen. I tanden svarar pulpans yttersta cell-lager för en viktig del i barriärfunktionen. Dessa celler, odontoblasterna, bildar dentinet och verkar spela en central roll i de skyddsmekanismer som tanden har. När ett kariesangrepp bryter ned tandens hårdvävnader kan bakterier eller deras produkter få möjlighet att tränga in till pulpan vilket leder till ett inflammatoriskt och immunologiskt svar som kan leda till vävnadsdöd av pulpan. Under vissa omständigheter verkar dock pulpan ha förmåga att reparera hårdvävnadsbarriären på ett sådant sätt att den fysiologiska funktionen kvarstår så att vävnadsdöd och därmed invasion av mikroorganismer undviks. Det finns emellertid studier som antyder att den reparerade hårdvävnadens barriärfunktion ger vika och att den inte kan stå emot ny mikrobiell belastning.Pulpaöverkappning är en behandling som används när pulpan blivit blottad i ett försök att bibehålla pulpans vitalitet och funktion. Faktorer som påverkar hårdvävnadsbildningen vid pulpaöverkappningar har studerats i en systematisk litteraturöversikt. Baserat på det begränsade vetenskapliga stödet visade resultaten att kalciumhydroxidbaserade material men inte bondingmaterial ger en hårdvävnadsbildning som täcker pulpasåret då de används som överkappningsmaterial. Det finns inget vetenskapligt stöd för att kunna fastslå att mineraltrioxidaggregat (MTA) skulle ge mer hårdvävnadsbildning jämfört med kalciumhydroxidbaserade material när dessa används som överkappningsmaterial. En gel (Emdogain®Gel) som innehåller amelogenin som man vet är inblandat i processen då dentinet börjar bildas, utvärderades i en klinisk studie med syfte att studera hårdvävnadsbildningen. En större mängd hårdvävnad bildades efter appliceringen av gelen jämfört med kontrollmaterialet. Hårdvävnaden kunde karaktäriseras som att vara likt det ursprungliga dentinet, men den bildades inte i en struktur som skulle kunna utgöra en fysiologisk barriär. Under ett kariesangrepp bör odontoblasterna svara på närvaro av bakterier med försvarsreaktioner såsom bildande av nytt dentin, men kvalitén på det dentinet verkar ibland bli sämre än det ursprungliga dentinet. Produkter från bakterier tagna från ett djupt kariesangrepp användes för att studera dess effekter på odontoblastliknande cellers aktivitet och förmåga att bilda en typ av kollagen som är den huvudsakliga beståndsdelen i nybildat dentin. Vissa bakterier hade en negativ påverkan på odontoblasternas aktivitet och bakteriernas effekt på kollagenproduktionen varierade, vilket skulle kunna tyda på att bakterier kan ha en direkt effekt på odontoblasternas förmåga att upprätthålla dentinets barriärfunktion.Sammanfattningsvis kan man säga att Emdogain®Gel initierade dentinbildning, men inte i en struktur som skulle kunna utgöra en barriär och det förefaller som om bakterier i olika grad kan påverka odontoblasternas förmåga att bilda en dentinbarriär.
 •  
8.
 • Granklint Enochson, Pernilla, 1965- (författare)
 • Om organsystemens organisation och funktion : analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. Det var 88 elever i den svenska och 166 i den Sydafrikanska datainsamlingen.Resultaten visar att elever har en god förmåga att beskriva matspjälkningssystemet då de beskriver en smörgås väg genom kroppen, och de visar även god förmåga att koppla samman blodsystemet till matspjälkningsorganen för detta scenario. Däremot har eleverna svårigheter att överföra denna kunskap till ett nytt sammanhang då de skulle beskriva en värktabletts väg genom kroppen. Eleverna hade inte fått undervisning om värktablettens väg genom kroppen, så detta var ett nytt sammanhang för dem. Det visade sig vara än svårare för eleverna att koppla samman ytterligare ett organsystem, det vill säga urinorganen, när de skulle beskriva vattnets väg genom kroppen. Trots att urinorganen finns beskrivna i läroboken och eleverna hade fått undervisning om dessa. Det fanns också elever som visade icke vetenskapligt vedertagna modeller och beskrev vattnets väg genom kroppen genom att rita ett rör direkt från halsen till njuren. Dessa elever kunde inte beskriva njuren främsta funktion som är att rena blodet. En liknande studie genomfördes i fem Sydafrikanska skolor och det visade sig att den i Sverige, och i andra europeiska studier, vanliga icke vetenskapliga förklaringen med en direktkoppling mellan matspjälkningsorganen och njurarna var mycket ovanlig bland dessa elever. Nästan hälften av de sydafrikanska eleverna visade istället en föreställning om att vattnet passerar lungorna på sin väg till magsäcken. Det fanns även mindre mängd elever som även ansåg att maten skulle passera lungorna innan magsäcken. När det gäller vattenfrågan har en djupare analys gjorts på 5 av de svenska elevernas enkät- och intervjusvar. Det visade sig att elevernas föreställningar antingen var desamma eller förändrades till en mindre sofistikerad förklaringsmodell mellan enkät och intervjusvar då det gällde vattnets väg genom kroppen, detta skiljer sig från frågeställningen med smörgåsen där intervjun visade på liknande eller bättre resultat.
 •  
9.
 • Gustafsson, Anna (författare)
 • Aspects on sepsis : treatment and markers
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Sepsis is one of the greatest challenges in critical care medicine today, while the treatment of sepsis and evaluation of its severity is complicated. The first part of this thesis presents two approaches on the use of antimicrobial peptides in sepsis treatment, relying on both soluble and immobilized peptides. All peptides tested, truncated from human and non-human antimicrobial peptides, did neutralize LPS activity in a dose-dependent manner. Immobilization of the peptides did not inhibit their ability to bind LPS, therefore, the peptides can be considered for extracorporeal LPS removal in sepsis therapy. Interestingly, the soluble peptides inhibited LPS induced cytokine production but potentiated LTA induced cytokine production in human blood. Consequently, care should be taken when considering these peptides in treatment of Gram-positive infections. The second part of this thesis evaluates the inflammatory marker soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) in sepsis prognosis. Also, an investigation whether suPAR can be detected in human saliva was undertaken. The results indicate that plasma levels of suPAR are increased in sepsis patients compared to controls, but there was no significant difference between survivors and non-survivors. Plasma levels of suPAR did not correlate with other inflammatory markers, suggesting that suPAR reflects general activation of the immune system rather than exerting inflammatory actions. Moreover, suPAR can be detected in saliva and the levels are more than 10 times higher than the corresponding plasma levels in healthy individuals.
 •  
10.
 • Jingryd, Ola (författare)
 • Impartial legal counsel in real estate conveyances : the Swedish broker and the latin notary
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt och med inblandning av olika aktörer i Europas länder. Behandlingen av fastighetsöverlåtelser i EU:s medlemsstaters rättsordningar kan grovt delas in i fyra kategorier, som har nära samband med de klassiska rättsliga ”familjerna": 1) Den latinsk-tyska notariemodellen, där notarius publicus spelar en central roll, 2) den delvis avreglerade holländska notariemodellen, 3) solicitormodellen, som förekommer på de brittiska öarna och där överlåtelser av hävd genomförs av advokater samt 4) den nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke. De jämförande studier som har genomförts med avseende på dessa modeller har främst fokuserat på de ekonomiska effekterna, särskilt med avseende på sambandet mellan reglering och transaktionskostnader, med stort fokus på den latinsk-tyska notariens roll. Även om dessa studier odiskutabelt är av stort värde, är de ofullständiga i så måtto att de inte tar hänsyn till de rättsliga och institutionella ramarna för respektive modell. Inte heller beaktas de funktioner som respektive modells nyckelaktörer fyller. En av dessa funktioner är juridisk rådgivning, vilket kan omfatta allt från enkla upplysningar till normativa råd om hur kunden lämpligen bör agera. Föreliggande avhandling undersöker, jämför och analyserar vilken juridisk rådgivning köpare och säljare av fastigheter kan räkna med att få – utan att anlita juridiskt ombud – enligt den latinska-tyska modellen respektive den svenska modellen. Mer specifikt jämförs den svenska fastighetsmäklaren och den latinska notarien med avseende på den roll respektive profession spelar i fastighetsöverlåtelser samt deras skyldighet att ge råd och vägledning till parterna. Studien genomförs i två steg: först en allmän översikt över respektive professions skyldigheter och ställning gentemot parterna, följt av en mer detaljerad redogörelse för deras rådgivningsplikt. I den första delen studeras Sverige och nio notarieländer: Argentina, Belgien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Mexiko, Portugal Puerto Rico, och Spanien. I den andra delen studeras Sverige och Frankrike på ett mer djuplodande sätt. De två professionerna har framför allt två gemensamma huvuddrag: en skyldighet att vara opartisk och en rådgivningsplikt. Den svenska fastighetsmäklarens och den franska notariens respektive rådgivningsplikt är förbluffande lika och består i: 1) att genomföra kontroller för att fastställa vissa fakta, främst rörande säljarens förfoganderätt och rättsliga belastningar i köpeobjektet, 2) att lämna relevant information, 3) att ge adekvat rådgivning, och 4) att upprätta nödvändiga handlingar på ett sätt som är anpassat till den enskilda transaktionen. Skyldigheten att vara opartisk och rådgivningsplikten utgör tillsammans en specifik funktion i fastighetsöverlåtelser, som i Sverige utövas av fastighetsmäklaren och i Frankrike och övriga notarieländer av notarien: opartisk rådgivning. Önskvärdheten och ändamålsenligheten i de olika modellerna kan bedömas och diskuteras ur flera perspektiv, inte minst ett ekonomiskt perspektiv. Generellt uttryckt kan en modell sägas vara önskvärd om den producerade nyttan överstiger kostnaderna. Frågan är hur man på ett adekvat sätt mäter nytta och kostnader. Genom att begränsa rättsekonomiska studier till sådana faktorer som lätt kan mätas, främst pekuniära kostnader, riskerar man att få en ofullständig bild eftersom det kan finnas nytta och kostnader som man inte lyckats mäta och därmed inte tagit hänsyn till. Exempelvis är frågan om i vilken utsträckning staten bör ingripa på marknaden inte bara en ekonomisk fråga, utan även en ideologisk fråga. Hur mäter man sådan nytta och sådana kostnader? Ett alternativt sätt att utvärdera de olika modellerna är att studera deras institutionella robusthet, det vill säga deras förmåga att ge de önskade resultaten. Till exempel kan skadliga incitament för nyckelaktörer såsom mäklare och notarier ha en ogynnsam effekt på utförandet av deras tilldelade uppgifter. Framtida forskning bör fokusera på dessa frågor.
 •  
11.
 • Jobér, Anna (författare)
 • Social Class in Science Class
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • One of the most important aims of schooling is to give all children an equal education. Despite this, social differences continue to be reproduced in school. Earlier studies show that there is a relation-ship between low socioeconomic background of students and low achievement in science education, thus excluding many students from highly-valued education and positions in society. Building upon established sociological frameworks – particularly those pro-vided by foremost Bourdieu and Bernstein - the overall aim of this thesis was to contribute to a more complex and multi-faceted de-scription and analysis of inequalities in education, focusing on so-cial class in the science classroom. Inspired by an ethnographic ap-proach, the data was produced through observations, field notes, interviews, and a questionnaire in a Swedish compulsory school. The students, aged fourteen and fifteen, were followed during a five week unit on physics (mechanics). Firstly, the descriptions and analyses of the school, the teacher, the student and the science classroom revealed that the knowledge threshold in the classroom has been lowered. This had been done in hidden negotiations (often with good intentions) between the students, the teacher, the sociohistorical legacy of science educa-tion, and a social discourse. It created a knowledge threshold, a lowest common denominator - which was altered not only for stu-dents from lower classes but for all the students in the classroom. Secondly, the descriptions and analyses of the classroom communi-cation showed that being able to translate, interpret and adapt to new or changed ways of talking increased the possibilities of un-derstanding what ways of talking and acting that were valid or not. What also was also shown was that ways of talking were created and influenced in an intricate interplay between the practices in the classroom, the teacher, and the students often in hidden negotiations. Together they constructed what ways of talking were valued and how you could act and talk in the science dialogues. In strongly controlled dialogues, more students could be heard and evaluated. However, it became a type of communication based on the lowest common denominator that in the long term might exclude all students and narrow their room to manoeuvre. Thirdly, laboratory work lessons could be lessons filled with curiosity, freedom and exciting challenges. However another picture emerged in this very common way to work in the classroom. For example, the regulative discourse totally overrode the instructional discourse and became decisive in this practical science activity. In addition, there were at least two parallel codes that needed to be translated and adapted to in the classroom. Laboratory work in this classroom was a social process that needed and was expected to be performed in groups. However, this became problematic since the grades were awarded to individuals and in addition, the reactions and the effects of a hierarchical class-marking group process became decisive. The groups became to some extent safe havens for the students, on the other hand, undermined their chances in the classroom. Labor-atory work left the students and the teacher blaming themselves even though the outcome was a result of the complex interplay be-tween practices, the science field doxa, the curriculum, social class, school premises and educational codes. Science learning and teaching in this classroom at its most basic was a social process and could not be correlated to, for example, inborn facilities per se nor to certain agents in the field. Social class was manifested in the science class, for example in the dialogues or in the laboratory work always performed in groups. However so-cial class must be understood as collective processes and in rela-tionship with, for example, the value that science is ascribed. It must be understood from the possibilities, limitations and the ex-pectations the students and teacher have and how these are used. Through descriptions and analyses of social class in the science class, this thesis revealed that science classroom activities and prac-tices and in turn room to manoeuvre and possibilities, are collec-tive processes.
 •  
12.
 • Lavant, Ewa (författare)
 • Multiplex HLA-DR-DQ genotyping : for genetic epidemiology and clinical risk assessment
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • The human leukocyte antigens (HLA) are highly polymorphic cell surface proteins encoded in the major histocompatibility complex (MHC) region on chromosome 6. The HLA system has been well known as transplantation antigens but the primary biological role of the HLA molecules is regulation of immune response by presenting peptide fragments to T-lymphocytes. As regulators of immune responses the HLA molecules are also of importance for susceptibility to several autoimmune and inflammatory diseases. Genotyping of these loci is therefore significant in research targeting the mechanisms of HLA associated diseases, in exploring new epidemiological associations between HLA and specific disease, and as a clinical tool for risk assessment for diseases with well defined associations. Although several commercial HLA genotyping methods are available, many require multiple steps, have low throughput and high cost. The aim of the work within this dissertation was to develop a robust, costeffective method for HLA-DRB1, -DQA1 and -DQB1 genotyping suitable for use in an epidemiological context and clinical investigation. The method was optimized with specific focus on risk alleles for type 1 diabetes mellitus and celiac disease, two autoimmune disorders with significant impact on public health. By combining PCR with sequence specific primers (PCR-SSP), product separation by capillary gel electrophoresis and fluorescence detection in the developed method, all three loci could be analyzed in a single step, resulting in low reagent cost and fast turnaround time. This in combination with the low total consumption of DNA template allows the method to be used in epidemiological studies. 10 A simplified version of the developed method is currently used for clinical risk assessment for celiac disease when histological and/or serologic results are ambiguous in investigated subjects or when a gluten-free diet has been initiated before diagnostic tests have been performed. The low cost of this newly developed method has enabled HLA typing as a tool in screening programs for high-risk groups, such as individuals with Down syndrome or type 1 diabetes, to preclude the risk for celiac disease and thus avoid periodic screening for auto-antibodies. This method is also used to analyze samples from children all over Sweden with newly diagnosed diabetes in the Better Diabetes Diagnosis project. The developed method was also used in two explorative association studies not related to type 1 diabetes or celiac disease. In one study the association between HLA-DRB1, -DQA1 and -DQB1 and acute myocardial infarction was investigated showing only weak associations. In the second study the HLA-DR-DQ haplotype effect on developing chronic pain after inguinal hernia surgery was explored demonstrating an HLA dependent risk of developing pain
 •  
13.
 • Lundegren, Nina (författare)
 • Oral health and self-perceived oral treatment need of adults in Sweden
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Ett mål med denna avhandling var att undersöka vilka faktorer som har samband med den vuxna patientens syn på sitt tandvårds-behov i Sverige. Ett annat mål var att beskriva hur den vuxna skånska befolkningen såg på sitt behov av tandvård. Ytterligare ett mål var att beskriva den vuxna skånska befolkningens munhälsa, ur patientens och tandläkarens perspektiv.I en första studie undersöktes 20 till 25-åringar boende i Sverige, via en enkät, angående bland annat deras syn på sitt tandvårdsbe-hov. Enkäten nådde 611 individer och besvarades av 78%. Deras tandläkare fick en enkät med frågor om sin patients munhälsa och tandvårdsbehov. Statistiska analyser genomfördes för att undersö-ka vilka faktorer som hade samband med patientens upplevda tandvårdsbehov. Det visade sig att uppgifterna från tandläkarnas enkät inte var av betydelse för patientens uppfattning. Patientens utbildningsnivå, uppfattning om sin munhälsa och oro över sin munhälsa var de faktorer som visade starkast samband med patientens upplevda tandvårdsbehov.I en andra studie skickades en enkät ut till den vuxna befolk-ningen i Skåne (20 till 89-åringar). Enkäten nådde 9 690 individer och besvarades av 63%. Den innehöll bland annat frågor om synen på den egna munhälsan och det egna tandvårdsbehovet. En majoritet av den vuxna befolkningen var nöjd med sina tänder, speciellt i de yngre åldersgrupperna. De flesta hade förlorat få tänder och avtagbara proteser var ovanligt. En tredjedel bedömde att deras tandvårdsbehov var stort eller mycket stort. Störst andel med stort eller mycket stort upplevt behov av tandvård fanns i åldergruppen 70 till 79 år (38%). Patienterna upplevde generellt en sämre munhälsa med ökad ålder och männen var mer positiva angående sin munhälsa.I en tredje studie där materialet från studie två analyserades, un-dersöktes vilka faktorer som hade samband med patientens upp-levda tandvårdsbehov. Det upplevda tandvårdsbehovet studerades hos alla vuxna och analyserades mot patientens egna uppgifter. De faktorer som visade samband med patientens upplevda tandvårds-behov var i studie tre liksom i studie ett, utbildningsnivå (här var en lägre nivå relaterat till ett större behov) och hur man upplevde sin munhälsa (upplevelse av dålig munhälsa var relaterat till ett större behov). Fler faktorer som också hade samband med det upplevda tandvårdsbehovet var att man hade fått information om ett existerande tandvårdsbehov från sin vårdgivare, ett tidigare ej tillfredställt tandvårdsbehov och att man ansåg att någon annan hade kontrollen över ens munhälsa. I den fjärde studien fick 966 vuxna individer i Skåne erbjudandet om att delta i en klinisk undersökning om sin munhälsa och 47% tackade ja. Dessa blev undersökta och röntgade av en tandläkare. Fynden från denna studie var att en högre ålder visade samband med en högre förekomst av munsjukdomar (undantaget karies) och tandreparationer. Det var inga skillnader mellan könen avseende munsjukdomar och tandreparationer. Att vara född i ett annat land än Sverige och att inte ha universitets/högskoleutbildning visade samband med en sämre munhälsa.Slutsatserna var att munhälsan i Skånes vuxna befolkning var god, sett ur patientens och tandläkarens perspektiv, jämfört med hur det ser ut historiskt och internationellt. Det fanns dock grupper som hade en ökad risk för en sämre munhälsa, nämligen äldre, utlandsfödda och individer utan universitets/högskoleutbildning. Patientens upplevda tandvårdsbehov påverkades av patientens socioekonomiska bakgrund och uppfattning om sin orala hälsa.
 •  
14.
 • Mårtensson, Carina (författare)
 • Promoting oral health : knowledge of periodontal disease and satisfaction with Dental Care
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • The general aims of this thesis were to evaluate if a mass media campaign, aimed as a health promoting campaign, and visits to a specialist clinic in periodontology could increase the knowledge of periodontitis, symptoms and treatment. A further aim was to analyse expectations and satisfaction with care among patients referred for comprehensive treatment to specialist clinics. Paper I and II evaluating if a nationwide mass media campaign increased the knowledge of periodontitis (paper I) and factors associated with knowledge (paper II). The evaluations were done using a mail questionnaire in a before and after design. The questionnaires were sent out to 50-75 years old people in Sweden, randomly sampled from the population register. Paper I showed an improvement of correct answers about symptoms and treatment of periodontitis after the media campaign. In paper II, it was shown that education, utilization and perceived importance of oral health were related to knowledge both before and after the mass media campaign. Age and information about periodontitis from dental clinics were associated with knowledge before the mass media campaign. Paper III and IV evaluated the knowledge of periodontitis, and analysed self-perceived oral health (paper III), expectations on and satisfaction with care (paper IV), and evaluations were also done using a questionnaire in a before and after design. Patients referred to specialist clinics in periodontology for comprehensive periodontal treatment were consecutively sampled for the study. The results in 9 paper III showed an improvement in correct answers to the knowledge questions after visiting the specialist clinic. The most common self-perceived troubles were bleeding gums and sensitive teeth. Many of the patients experienced their oral health as rather good. In paper IV, the patients expected it to be very important or important to achieve healthy teeth and improved well-being after treatment. In general, many of the patients were satisfied with their dental visits. The patients also appeared be satisfied with the relationship to and the perception of the caregiver. In conclusion, there was an improvement of knowledge about periodontitis, possibly due to the media campaign and also after visiting a specialist clinic in periodontology. Even if the patients reported troubles from their mouths, they rated their self-perceived oral health as rather good. Achieving healthy teeth and improved wellbeing were important issues for the patients. Having a good relationship with and confidence in the caregiver seems to indicate satisfied patients.
 •  
15.
 • Nebel, Daniel (författare)
 • Functional importance of estrogen receptors in the periodontium
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Östrogen är ett kvinnligt könshormon som även har andra effekter. Östrogen verkar i cellkärnan genom att binda till en östrogenreceptor (ER), som finns i två olika typer, ERα och ERβ. Parodontit (tandlossning) är en inflammationssjukdom som drabbar tandens fäste som svar på bakterier som normalt finns i munhålan. I cellmembranet hos vissa bakterier finns en molekyl, LPS, som fungerar retande och startar inflammationen genom att binda till en mottagarmolekyl, som sitter på vita blodkroppar, men också till vävnadsceller som till exempel PDL celler. Effekten blir att cellerna börjar producera ämnen, bland annat cytokiner och kemokiner, som får fler vita blodkroppar att komma till platsen och inflammationen är då ett faktum. Sedan tidigare finns ett flertal studier som visar ett samband mellan förändringar i östrogennivåer och tandlossning men mekanismerna är inte kända. Det övergripande syftet med studierna i denna avhandling var att undersöka ERs betydelse i parodontiet.*Studie I: LPS får PDL-celler att drastiskt öka produktionen av inflammationsproteinerna, IL-6och MCP-1 men påverkar inte PDL-cellers normala funktioner, vilket betyder att LPS specifikt stimulerar produktionen av inflammationsproteiner i dessa celler.*Studie II: För att studera effekten av östrogen i parodontiet opererades de östrogenproducerandeäggstockarna bort på en grupp av honmöss. Tändernas fästenivå hos denna grupp jämfördes med en kontrollgrupp med normal östrogenproduktion. Efter sex veckor visade det sig inte vara någon skillnad på tandfästet mellan de två grupperna.*Studie III: Östrogen påverkar PDL-cellers produktion av flera olika inflammationsproteiner, men mönstret är komplext. Ett protein som stimulerar rekrytering av vita blodkroppar (kemokin) hämmas av östrogen medan en annan kemokin förblir oförändrad . För ett tredje kemokin skilde produktionen sig åt beroende på vilket genetiskt ursprung cellerna hade. Detta tyder på att östrogen verkar både pro- och anti-inflammatoriskt och att det genetiska ursprungetkan påverka östrogens funktion.*Studie IV: I tandköttet (gingivan) är ERβ är den dominerande östrogenreceptorn. Mönstret gårigen både på odlade celler och på vävnadsprover från patienter. Vid höga doser av östrogen minskar förmågan att dela sig hos gingivala epitelceller. Studien visar att östrogen verkar genom ERβ i tandköttet och att höga östrogenhalter minskar gingivala epitelcellers förmåga att dela sig.*Studie V: PDL-celler producerar olika mängder av inflammationsproteinet IL-6, beroende på vilket LPS de behandlas med. LPS från den parodontitassocierade bakterien, P. gingivalis orsakar ingen IL-6 produktion i PDL-celler medan LPS från tarmbakterien E. coli ökar IL-6 produktionen med cirka 30 gånger. När enzymen, som behövs vid bildandet av kväveoxid(NO), blockerades minskade IL-6 produktionen som svar på E. coli LPS med 30% vilket indikerar att NO är inblandat i IL-6 produktionen. Sammanfattningsvis visar studierna att östrogen, sannolikt via ERβ, påverkar parodontiets celler på flera olika sätt. Östrogen utövar både effekter som kan tolkas som skyddande (minskning av produktionen av inflammationsproteiner) men också effekter som kan innebära reducerat skydd (t ex hämning av gingivala epitelcellers celldelning). Studierna bidrar med nykunskap om den biologiska betydelsen av östrogen i parodontiet.
 •  
16.
 • Pooremamali, Parvin (författare)
 • Culture, occupation and occupational therapy in a mental health care context- the challenge of meeting the needs of Middle Eastern immigrants
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • The purpose of the thesis was to explore the cultural views of reality embedded in experiences and perceptions of occupational therapy made by Middle Eastern clients with mental health disorders and their occupational therapists. The challenges of diversity related to occupational well-being in the field of occupation-based rehabilitation among Middle Eastern clients were also addressed. A qualitative approach was used throughout the thesis. A grounded theory was used for studies I, II and IV and a narrative analysis was applied for study III. In study I, eleven clients who received occupational therapy were interviewed and the elements that shaped their experiences and perceptions with occupational therapists were investigated. The result demonstrated that the clients’ desire for an alliance with the therapists encompassed the realities and truths embedded in their values and preferences and that the belief systems of their collectivistic world-views often clashed with those of the therapists. Study II included interviews with eight occupational therapists and investigated their experiences and perceptions of working with Middle Eastern clients. The result showed that cultural, societal, and professional dilemmas influenced feelings and thoughts, in turn influencing both motivation for seeking cultural knowledge and the choice of adequate strategies for creating a therapeutic relationship. Study III was a case study with a narrative approach, aiming to illustrate how an occupational therapy intervention can highlight the role of culture and address bicultural identification in a young adult immigrant woman with mental health problem. The study demonstrated how a culturally adapted intervention model could help the client go through a transition from an interdependent to a more independent self and achieve better skills in dealing with cultural discrepancies in different situations. Study IV examined perceived occupational well-being among ten participants with psychiatric disabilities who received occupation- based rehabilitation. The results showed the participants’ ambivalence between striving for empowerment and wanting support and revealed the realities and truths embedded in both collectivistic and individualistic world-views, in turn influencing the ways the participants viewed themselves in relation to empowerment, support and occupational well-being. The results of this thesis provide new insight into the complexity of the phenomena of culture and mental health and may be used in developing culturally adjusted interventions, not only within the areas of occupational therapy and occupation-based rehabilitation but in mental health care in general.
 •  
17.
 • Scaramuzzino, Roberto (författare)
 • Equal opportunities? : a cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Abstract This thesis concerns the role played by immigrant organisations today. It focuses on the way in which the national context and especially the corporative, social welfare, and integration systems affect such roles. The thesis is structured around the hypothesis that immigrant organisations are shaped by their interaction with political opportunity structures which function as links between the broader institutional setting and the organisations. Examples of such structures are consultation bodies, systems of public funding, rules and routines for public-private partnerships in service provision, access to media and public debate and fiscal facilitations. Such structures can be used by immigrant organisations to, for example, advocate for the interest of the groups they represent, to strengthen their own organisation, as well as its position in society, and to influence policy. However, the usage of such structures always implies a certain amount of control and regulation, as it might require that the organisations assume certain internal rules, adhere to certain principles, or work with certain issues. To highlight the role of the national institutional setting, and especially of the corporative, social welfare, and integration systems in shaping the function of immigrant organisations, this thesis adopts a cross-national comparative approach with Sweden and Italy chosen as national contexts. The cross-national comparison follows a so- called “most-different” logic as these two countries’ civil societies, welfare systems, migration patterns and integration systems show salient differences that make them interesting to compare. Political opportunity structures are, however, spread on different levels from the local to the international in a so-called “multi-level system”. To reflect such complexity, the thesis is designed as three sub-studies focusing on the interaction between immigrant organisations and political opportunity structures connected to different levels: European Union (EU), local and national/regional. Each one of the three sub-studies therefore presents a comparison of immigrant organisations’ interaction with political opportunity structures in Sweden and in Italy. The empirical data consists mostly of interviews with representatives of immigrant organisations and other key-informants from other civil society organisations, public authorities and experts. The results of the thesis show that Swedish immigrant organisations seem to have been able to rely on relatively strong resources and administrative capacity as a consequence of the national and local systems of public grants. In Italy, the results show major differences between ethnic organisations, inter-ethnic and hybrid organisations (connected to trade unions). Ethnic organisations seem to be more marginalised in relation to both public funding and networks of organisations while inter-ethnic and hybrid organisations seem to have been able to access and use such opportunity structures and strengthen their position especially as service producers. The thesis also shows that the corporative, social welfare and integration systems seem to have played a crucial role in shaping the functions of immigrant organisations through the political opportunity structures. The most relevant opportunity structure for the Swedish immigrant organisations was the national and local systems of public grants, while for the Italian organisations the most relevant was the constellation of actors that had access to resources as service providers in the welfare-mix model. The results show also trends of convergence as the importance of immigrant organisations as service providers, often working in network with other organisations, was also evident in Sweden. Also the importance of the EU both as a channel for influencing policy through participation in European networks of organisations and as source of resources for activities at national and local level is evident in the results. Furthermore, the results show that immigrant organisations in Sweden were more often addressed by public authorities and other organisations as civil society organisations with knowledge and expertise on integration issues, while in Italy their role as representatives of immigrant communities was more often highlighted (at least for the ethnic organisations). This reflects the way in which the channelling of ethnic-based collective interests is structured in both countries. The results suggest that immigrant organisations in both countries are much embedded in the national and local context while tendencies of trans-nationalisation, for example, through trans-national ethnic networks only concerned a few organisations which in their turn tended to interact less with local and national political opportunity structures. The nation-state, in fact, seems not to have lost its importance for immigrant organisations as a frame for influencing policy-making and for collective identity formation.
 •  
18.
 • Suter, Brigitte (författare)
 • Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Denna avhandling presenterar transit erfarenheter av människor ifrån Söder om Sahara som befinner sig i Istanbul. Migranternas berättelser är i fokus, men avhandlingen tar också hänsyn till de makrostrukturella villkoren som präglar dessa människors livssituation. Målen med avhandlingen är att genom etnografiskt fältarbete och med en utforskande design/ansats, kritiskt närma sig och diskutera begreppet transit utifrån migranternas perspektiv. Social nätverksanalys samt teoretiska perspektiv på migration och mobilitet används för att analysera situationen. Transit etappen – som tidigare forskning tämligen lämnat obeaktad – belyses och undersöks genom att fokusera på migranternas erfarenheter av mobilitet och sociala nätverk. Osäkerhet, ovisshet och en allomfattande prekär situation/vardag visar sig vara grundläggande i transit skedet. Avhandlingen uppmärksammar det specifika i transit skedet för det vardagliga livet och framhävar den processuella karaktären av både mobilitets- och immobilitetsstrategier. Konceptualiserad som lokal kunskap med en specifik fokus på erfarenheten av att vara migrant, pekar avhandlingen på migrantkapital som en viktig förklaringsaspekt av immobilitet i transit. Tillsammans med immobilitet och legal status bildar/skapar migrant kapital ett mönster av social stratifiering. Argumentet är att denna stratifiering är producerad av transit rörelsen som i sin tur är reproducerad av denna stratifiering. Detta är relaterad till presentationen av Istanbul som den socioekonomiska kontexten som erbjuder villkor för både en lokal etablering och en etablering i mobilitet.
 •  
19.
 • Wangel, Anne-Marie (författare)
 • Mental ill-health in childbearing women : Markers and risk factors
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • The awareness of mental health problems in women of reproductive age has increased worldwide in the recent decades. Much research has focused on symptoms of depression in women and the risk of postpartum depression, as a factor of attachment problems and adverse health effects on the newborn and growing child. Less research has explored risk factors for mental problems during pregnancy and childbirth. Pregnancy can be challenging to a woman’s mental health as posttraumatic stress, fear of childbirth as well as past and present abuse can surface to influence the perinatal period and delivery outcome. Cesarean sections (CS), which also may be linked to mental health problems, have tripled in Sweden over the past 30 years. The aim of this thesis was to investigate mental ill-health identified through markers in pregnancy records; mental disorders associated with different modes of delivery; and analyze risk factors associated with mental health status among childbearing women in Malmö, Sweden. Study 1 investigated the documentation provided in electronic medical records (EMR) of mental health status in 17,443 childbearing women who gave birth at Malmö University Hospital between 2001 and 2006. By performing a free-text search of the perinatal registry system (KIKA), we identified the occurrence of ten selected markers of mental ill-health among pregnant women. Associations with mode of delivery was analyzed in 6467 first-time mothers presenting at term with a singleton cephalic lie baby for vaginal delivery. The result showed that the markers stress, sleep, and worry predicted a significantly increased adjusted risk for emergency CS in first-time mothers, compared with having a spontaneous vaginal delivery. Study 2 linked the national Inpatient Care Register with records from the KIKA-EMR system to investigate types of inpatient care, frequency of psychiatric diagnoses prior to childbirth, and risk of CS.Among the 17,443 women, 39.3% had received inpatient care within 5 years of index birth, 27.3% had had obstetric care, 10.1% somatic care, and 1.9% (333) psychiatric inpatient care. Paper II showed that women with a history of psychiatric inpatient care and those identified from pregnancy records as having markers of mental ill-health were associated with increased adjusted risks of elective and emergency CS. Both Papers I and II suggest that identifying a woman’s mental health status in pregnancy may predict and perhaps prevent CS, especially emergency CS in first-time mothers. The results of Papers III and IV refer to questionnaire data on pregnant women from a Swedish cohort in Malmö as part of the six-country Bidens study (Belgium, Iceland, Denmark, Estonia, Norway, and Sweden). Mother tongue was indicated by 1003 women, showing 78.6% to be native Swedish speakers and 21.4% non-native Swedish speakers. We identified mental health status and analyzed risk factors for symptoms of depression and posttraumatic stress. In all, 13.8% reported moderate depressive symptoms at seven points or above on the short version of the Edinburgh Depression Scale. The score was significantly higher among non-native Swedish-speaking women. Posttraumatic stress was defined as having at least one of three symptoms. Multivariate modeling, including socioeconomic factors, resulted in increased adjusted odds ratios for symptoms of depression and posttraumatic stress in non-native Swedish speakers, compared to native speakers. For Paper IV the same cohort was used to explore experiences of emotional, physical, and sexual abuse, and associations with depressive and posttraumatic stress symptoms. The prevalence of lifetime and recent abuse was similar between the two groups of Swedish-speaking women. A history of abuse was strongly associated with symptoms of depression and posttraumatic stress in pregnancy and was not explained by age, years of education, or being in financial distress. Assessing the language background and history of three types of abuse might predict symptoms of poor mental health in pregnant women. Identifying indicators of a woman’s mental ill-health and assessing her mental health status in pregnancy is an important objective for perinatal health care, as it provides opportunities for early detection and intervention. Preventing mental ill-health in childbearing women would greatly reduce costs to the individual and to society.
 •  
20.
 • Östlund, Daniel (författare)
 • Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)abstract
  • Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. Avhandlingens intresse är riktat mot de vardagliga händelser och de interaktionella sammanhang som träningsskolans elever och professionella team ingår i och hur de gemensamt konstruerar de kontextuella villkoren för deltagande i den pedagogiska praktiken. Studien har genomförts som en klassrumsstudie, med etnografiska förtecken, i fem träningsskoleklasser och datainsamlingen gjordes huvudsakligen med stöd av videoobservationer. Det analytiska intresset i studien riktas mot de många aktiviteter som pågår i de främre regionerna i träningsskolans klassrum med ett särskilt fokus på hur aktörerna gemensamt konstruerar sitt deltagande i den pedagogiska praktiken. Den pedagogiska praktiken i klasserna kännetecknades av att det fanns rutiner och sociala regler som definierade villkoren för de olika aktörernas deltagande. Genom de rutiner och ramar som fanns inrymda i den pedagogiska praktiken, fanns det förväntningar om hur eleverna och teammedlemmarna skulle förhålla sig till varandra för att interaktionen skulle fungera i enlighet med de antaganden om deltagande som fanns knutet till olika aktiviteter.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-20 av 20

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy