SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Extended search

onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-24163"
 

Search: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-24163" > Ledarskap, socialt ...

 • 1 of 1
 • Previous record
 • Next record
 •    To hitlist

Ledarskap, socialt klimat, hälsofrämjande åtgärder och sjukfrånvaro – en jämförande studie inom vård och omsorg i 60 kommuner

Åkerlind, Ingemar (author)
Mälardalens högskola,Akademin för hälsa, vård och välfärd,Hälsa och välfärd
Larsson, Robert (author)
Mälardalens högskola,Akademin för hälsa, vård och välfärd,Hälsa och välfärd
Ljungblad, Cecilia (author)
Mälardalens högskola,Akademin för hälsa, vård och välfärd,Hälsa och välfärd
 (creator_code:org_t)
2013
2013
Swedish.
In: Socialmedicinsk Tidskrift. - 0037-833X. ; 90:6, s. 799-809
 • Journal article (other academic/artistic)
Abstract Subject headings
Close  
 • En jämförande studie inom vård och omsorg i ett representativt urval av 60 av Sveriges 290 kommuner visar att det finns tydliga samband mellan arbetsgivarens sätt att leda och organisera verksamheten och medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro. Både specifika hälsofrämjande åtgärder, ledarskap och socialt klimat har betydelse. Externa strukturella områdesfaktorer, som sociodemografi och arbetsmarknad samt attityder till när det är acceptabelt att sjukskriva sig, har också betydelse dock utan att reducera sambandet med de interna organisationsfaktorerna. Det finns alltså goda skäl för arbetsgivaren att bedriva ett målmedvetet och aktivt hälsofrämjande arbete både genom direkta individinriktade insatser och genom organisatoriskt stöd för hälsoarbetet. Detsamma gäller ett mer allmänt utvecklingsinriktat och stödjande ledarskap.
 • A comparative study of the social care organizations in a representative sample of 60 out the 290 municipalities in Sweden demonstrates significant associations between the employer’s way of organizing the work and the employees’ health and sickness absence. Specific workplace health promotion measures, as well as leadership styles and social climate are of importance. External structural regional factors such as sociodemography and labour market, as well as sickness absence culture have influence too, however without reducing the association to the internal factors concerning workplace health promotion, leadership and social climate. Accordingly, there are good reasons for employers to engage in health promotion activities both by individual-directed measures and by organizational support. The same is true for a more general developmental and supportive leadership style.

Subject headings

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskap -- Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology (hsv//eng)

Keyword

Working Life Studies
arbetslivsvetenskap

Publication and Content Type

vet (subject category)
art (subject category)

Find in a library

To the university's database

 • 1 of 1
 • Previous record
 • Next record
 •    To hitlist

Find more in SwePub

By the author/editor
Åkerlind, Ingema ...
Larsson, Robert
Ljungblad, Cecil ...
About the subject
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES
MEDICAL AND HEAL ...
and Health Sciences
and Public Health Gl ...
Articles in the publication
Socialmedicinsk ...
By the university
Mälardalen University

Search outside SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Close

Copy and save the link in order to return to this view