SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Extended search

onr:"swepub:oai:DiVA.org:umu-45601"
 

Search: onr:"swepub:oai:DiVA.org:umu-45601" > Utvärdering av äldr...

  • 1 of 1
  • Previous record
  • Next record
  •    To hitlist

Utvärdering av äldreomsorg : examplet Öppna jämförelser

Johansson, Stina, 1946- (author)
Umeå universitet,Institutionen för socialt arbete,Care Work and Social Gerontology
 (creator_code:org_t)
Stockholm : Natur & Kultur, 2011
2011
Swedish.
In: Utvärdering i socialt arbete. - Stockholm : Natur & Kultur. - 9789127119826 ; , s. 218-233
  • Book chapter (other academic)
Abstract Subject headings
Close  
  • Bakgrund Äldreomsorgen är den sektor inom socialtjänsten som kostar mest, sammanlagt 2,6 procent av BNP. I Umeå kommun kostar äldreomsorgen lika mycket som omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg tillsammans.  Detta gör den speciellt viktig att utvärdera. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör regelbundet utvärdering av olika kommunala verksamheters kvalitet och effektivitet. Öppna jämförelser görs på ett antal indikatorer. Data insamlas årligen och teknikerna utvecklas allteftersom man ser behovet av förbättringar. Arbetet bedrivs under vinjetten Öppna jämförelser. Vad är speciellt med äldreomsorg? Jämfört med annat socialt arbete vänder sig äldreomsorgen till en grupp ”vanliga människor” i helt ”vanliga situationer”. De personer som får äldreomsorg ska oftast inte förändra sin vardag men väl behålla en så god livskvalitet som möjligt givet omständigheterna. Utan att närmare gå in på den analys av relationen mellan servicekvalitet och livskvalitet som Osborne (1992) gör, kan man säga att i äldreomsorgen står dessa två begrepp varandra väldigt nära. Livskvaliteten beror till stor del i det bemötande man får. Servicekvaliteten beror sålunda till stor del på bemötandet. Personligt bemötande och kvalitet är således oskiljbara, även om det också finns andra indikatorer på kvalitet. Vägledning för sådana resonemang kan man hämta från flera ledande omsorgsteoretiker (Noddings 1984, Fisher & Tronto 1990, etc…) som samtliga betonar det personliga mötet, ömsesidigheten och frivilligheten. Den senare är en demokratisk aspekt att man både som mottagare och omsorgsgivare går in i en relation helt frivilligt. På senare år har också dessa, från att ha diskuterat omsorg enbart som en personlig relation, börjat erkänna att omsorg också ges av organisationer, och att det betyder något för relationen: ” Let us move the analysis from an individual to a social level. Valuable though care is, one way to understand a group's social power is in seeing whether it is able to force some other people to carry out its caregiving work. The distribution of care work thus reflects power” (Tronto 2002). Syfte Syftet med kapitlet är att jämföra de kriterier som SKL:s öppna jämförelser bygger på med omsorgsteorins utgångspunkter och diskutera på vilka punkter de harmoniserar och stöder varandra, respektive på vilka punkter de går isär.   Genomförande Kapitlet bygger på en genomgång av den senaste rapporten om svensk äldreomsorg från SKL:s öppna jämförelser. I analysen förs en teoretisk diskussion om SKL:s instrument för öppna jämförelser. I vilken mån kan Osbornes (ibid.) resonemang tillämpas på dessa undersökningar. I vilken mån kan omsorgsteorier användas för att tydliggöra och/eller utveckla Osbornes resonemang? Resultat Öppna jämförelser tar fasta på äldreomsorgens yttre villkor, en tanke som inte helt kolliderar med modern omsorgsteori. Det viktigaste måttet på kvalitet, det som uppnås genom det personliga mötet, jämförs inte. Öppna jämförelser bygger på en önskan att standardisera och det finns risk för en frikoppling av det allmänna bästa från det unika.

Subject headings

SOCIAL SCIENCES  -- Sociology -- Social Work (hsv//eng)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi -- Socialt arbete (hsv//swe)
SAMHÄLLSVETENSKAP  -- Sociologi (hsv//swe)
SOCIAL SCIENCES  -- Sociology (hsv//eng)

Keyword

äldreomsorg
omsorgsteori
omsorgskvalitet
livskvalitet
Social work
Socialt arbete
Sociology
sociologi

Publication and Content Type

vet (subject category)
kap (subject category)

Find in a library

To the university's database

  • 1 of 1
  • Previous record
  • Next record
  •    To hitlist

Find more in SwePub

By the author/editor
Johansson, Stina ...
About the subject
SOCIAL SCIENCES
SOCIAL SCIENCES
and Sociology
and Social Work
SOCIAL SCIENCES
SOCIAL SCIENCES
and Sociology
Articles in the publication
Utvärdering i so ...
By the university
Umeå University

Search outside SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Close

Copy and save the link in order to return to this view