SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:1f08dba0-a38a-49cc-b140-26e45094816e"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:1f08dba0-a38a-49cc-b140-26e45094816e" > Violence against fo...

Violence against foreign-born women in Sweden

Fernbrant, Cecilia (författare)
Lund University,Lunds universitet,Socialmedicin och global hälsa,Forskargrupper vid Lunds universitet,Social Medicine and Global Health,Lund University Research Groups
 (creator_code:org_t)
ISBN 9789187449048
Division of Social Medicine and Global Health, 2013
Engelska 176 s.
Serie: Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series, 1652-8220
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Violence against women (VAW) is an increasing public health concern. Prevalence of such violence may potentially be greater among foreign-born women due to lack of empowerment and other contributing factors. Research concerning violence against foreign-born women in Sweden is scarce. Thus, the general aim of this thesis was to obtain increased knowledge of exposure to interpersonal violence among foreign-born women in Sweden and to gain a better understanding of potential factors contributing to such exposure. Data was obtained from four different sources; the Scania Public Health Survey 2004 (Paper I), the Swedish Cause of Death Register 1991-2001 (Paper II), qualitative in-depth interviews with newly arrived Iraqi refugees (Paper III), and a Thai Public Health Questionnaire 2012 to Thai women residing in Sweden (Paper IV). The findings show that foreign-born women in Sweden are at increased risk of interpersonal violence, especially those with low disposable income, and foreign-born women also have an increased risk of mortality due to interpersonal violence, compared to Swedish-born women. Moreover, although information about the perpetrator was lacking in papers I and II, intimate partner violence may be implicated in some cases of interpersonal violence, due to a) significant associations with marriage/cohabitation and b) the home as a setting for such violence. In addition, low gender equity of country of birth was also a significant determinant of mortality due to interpersonal violence. Furthermore, among Iraqi refugees in Sweden, norms governing gender roles influence perceptions of intimate partner violence. Finally, in a sample of Thai women predominantly married to Swedish men, exposure to intimate partner violence was related to poor mental health. The risk for poor mental health was greatest among women with intimate partner violence and perceived social isolation and low social trust, respectively. Thus, among abused women, social trust and absence of social isolation may contribute to resilience against poor mental health. The current findings indicate the need for interventions directed towards foreign-born women and also towards men in order to reduce VAW and its harmful effects. Potential influence of gender equity of country of birth as well as other determinants of violence against foreign-born women need to be further researched and taken into account in the development of preventive work. Finally, such research may help to identify the mechanisms that contribute to VAW more generally.
  • Popular Abstract in Swedish Mäns våld mot kvinnor är ett allt mer uppmärksammat folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Kvinnor utsätts för våld i alla länder oberoende av utbildningsnivå och ekonomiska tillgångar. Partnervåld av en nuvarande eller tidigare partner är den vanligaste formen av våld som kvinnor utsätts för. Våld mot kvinnor leder till både negativa mentala och fysiska hälsoeffekter och i värsta fall till förtidig död. Det finns olika faktorer som kan öka risken för att bli utsatt för våld, såsom låg inkomst, social isolering och låg jämställdhet. Sådana riskfaktorer är desamma över hela världen, men kan variera något mellan länder och på individnivå. Utlandsfödda kvinnor i Sverige har troligtvis en ökad koncentration av riskfaktorer, men det saknas forskning inom området. Fokus för denna avhandling är därför att ta reda på om utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än svenskfödda kvinnor och i så fall försöka förstå vilka faktorer som bidrar till sådant våld. Informationen till de fyra studierna som avhandlingen bygger på kommer från fyra olika källor: Folkhälsoenkäten i Skåne (arbete I), Dödsorsaksregistret (arbete II), djupintervjuer med irakiska flyktingar (arbete III) och en folkhälsoundersökning bland thailändska kvinnor i Sverige (arbete IV). Resultaten av studierna (I, II) visar att utlandsfödda kvinnor löper en större risk för både att bli utsatta för våld av en annan person, speciellt kvinnor med låg inkomst i hushållet och att bli dödade av en annan person jämfört med svenskfödda kvinnor. Utlandsfödda kvinnor som är i en relation har högre risk för att bli utsatta för våld än kvinnor som är ensamstående, och hemmet är den vanligaste platsen för våldet. Bland de kvinnor som blivit dödade till följd av våld av en annan person var det också en riskfaktor att vara i en relation och att komma från ett land med låg jämställdhet. Dessa resultat kan betyda att ett ovisst antal av kvinnorna i båda studierna blivit utsatta för partnervåld. Intervjustudien med irakiska flyktingar, både män och kvinnor (arbete III), visade att de värderingar som formar könsroller påverkar inställningen till partnervåld. Dessutom menade deltagarna att den ökade jämställdheten i Sverige jämfört med Irak kan ha en negativ påverkan på maktbalansen och relationerna i familjen och i värsta fall leda till ökat våld. I den thailändska studien (arbete IV) hade de flesta av kvinnorna kommit till Sverige för att gifta sig med en svensk man. Majoriteten av de kvinnor som blivit utsatta för partnervåld i Sverige hade tidigare erfarenheter av våld och rapporterade att våldet hade minskat sedan de kom till Sverige. Trots detta fanns det en grupp kvinnor utan tidigare erfarenheter av våld som hade hamnat i våldsamma relationer efter att de kommit till Sverige. Därmed är det viktigt att tillägga att avhandlingens resultat visar att svenskfödda kvinnor och thailändska kvinnor som är gifta med svenska män också är utsatta för våld och relaterad dödlighet. Slutligen, var frånvaro av social isolering och hög social tillit till andra skyddade mot dålig mental hälsa bland våldsutsatta thailändska kvinnor. Låg jämställdhet i födelselandet, språksvårigheter och kunskap om svenska lagar och rättigheter samt var man kan söka hjälp, är riskfaktorer för våld mot utlandsfödda kvinnor som skiljer sig från riskfaktorer bland svenskfödda kvinnor. Social isolering visade sig också vara en viktig riskfaktor och även en konsekvens av våld som kan förvärras bland utlandsfödda på grund av brist på arbetsmarknads- och socialintegration. Resultaten från denna avhandling visar på ett behov för insatser riktade till utlandsfödda kvinnor och även till män för att kunna minska förekomsten och de skadliga hälsoeffekterna av våld mot kvinnor. Ytterligare forskning behövs för att vidare undersöka det potentiella inflytandet av låg jämställdhet i födelselandet och andra riskfaktorer för våld mot utlandsfödda kvinnor och för att kunna utveckla effektiva och målgruppsanpassade insatser. Sådan forskning kan även användas för att identifiera faktorer/mekanismer som bidrar till våld mot kvinnor i allmänhet.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskap -- Arbetsmedicin och miljömedicin (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences -- Environmental Health and Occupational Health (hsv//eng)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Hälsovetenskaper (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Health Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

Key words: violence against women
foreign-born
mortality
gender equity
social isolation
Iraqi refugees
Thai women

Publikations- och innehållstyp

vet (ämneskategori)
dok (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Fernbrant, Cecil ...
Om ämnet
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskap
och Arbetsmedicin oc ...
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLS ...
och Hälsovetenskaper
Delar i serien
Lund University ...
Av lärosätet
Lunds universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy